Шрифт

14 сентября.

Канон Началу Индикта, то есть Церковного новолетия.

Началу Индикта, то есть Церковного новолетия
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь инди́кта, гла́с 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю, времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый, благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди, сохраня́я в ми́ре гра́д Тво́й, моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Кано́н Инди́кта, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м, вси́ лю́дие, от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ншему и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Воспои́м вси́ Христу́, Имже соста́вишася вся́ческая и в Не́мже соверши́шася неразлу́чна, я́ко из безнача́льнаго ро́ждшуся Бо́га Отца́ Ипоста́сному Сло́ву, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Воспои́м вси́ Христу́, Отчим благоволе́нием я́вльшуся из Де́вы и пропове́давшу ле́то Госпо́дне прия́тно, на́м на избавле́ние, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В Назаре́т прише́д Пода́тель Зако́на, в де́нь суббо́тный уча́ше, законополага́я евре́ем прише́ствия Своего́ неизрече́ннаго, и́мже, я́ко Ми́лостив, спаса́ет ро́д на́ш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пою́ще, вси́ ве́рнии, преди́вную Отрокови́цу, Христа́ вселе́нней возсия́вшую и ра́дости вся́ческая испо́лнившую присносу́щныя жи́зни, при́сно восхваля́ем, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́: не́сть бо свя́т па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Утверди́, Бла́же, его́же насади́ любо́вию на земли́ десни́ца Твоя́, плодови́т виногра́д, сохраня́я Твою́ Це́рковь, Всеси́льне.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

В де́лех духо́вных богокра́сных крася́щияся наста́вшее, Го́споди, ле́то сие́, преведи́, Влады́ко, и́же ве́рою Тя́ песносло́вящия, Бо́же вся́ческих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ти́хий ми́, Христе́, ле́тный кру́г дава́й, Ще́дре, и насы́ти мя́ слове́с Боже́ственных Твои́х, я́же яви́лся еси́ глаго́ля иуде́ем в суббо́тах.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка благода́ть во Твою́ утро́бу прие́мшую и невра́щно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, при́сно Тя́ сла́вим.

Та́же седа́лен инди́кта, гла́с 8.

Иже времена́ плодоно́сна и дожди́ с небесе́ подая́ су́щим на земли́, и ны́не, прие́мля мольбы́ рабо́в Твои́х, от вся́кия изба́ви ну́жды гра́д Тво́й, щедро́ты бо Твоя́ и́стинно на все́х де́лех Твои́х. Те́мже вхо́ды благослови́ и исхо́ды, дела́ испра́ви в на́с ру́к на́ших и согреше́ний проще́ние да́руй на́м, Бо́же: Ты́ бо из несу́щих вся́ческая во е́же бы́ти, я́ко Си́лен, приве́л еси́.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Наста́ви ны́ на пу́ть покая́ния, уклоня́ющияся при́сно к злы́м безпу́тием и Преблага́го прогне́вающия Го́спода, Неискусобра́чная, Благослове́нная Мари́е, прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

Пе́снь 4.

Ирмос: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя́, Спа́се.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Нача́ло Тебе́ ле́та лю́дие Твои́ прино́сят, Ангельскими пе́сньми славосло́вяще Тя́, Спа́се.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яко Человеколю́бец сподо́би наче́ншим ле́то и сконча́ти Тебе́ благоуго́дно, Христе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вседержи́телю, Еди́не Го́споди, ле́т обхожде́ния, ути́шив, ми́ру да́руй.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко приста́нище ны́не ду́ш на́ших и тве́рду наде́жду, Богоро́дицу вси́ воспои́м.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя́, Христе́, Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са ду́ш на́ших: ми́р ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Исполня́яй вся́ческая бла́гости, Христе́, Ты́ благорастворе́нием и благопло́дием, благослове́ньми венча́емо, многокру́жное ле́то рабо́м Твои́м да́руй.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ле́тное воздая́ние покажи́ на́м преложе́ние к лу́чшим, ми́рное же устрое́ние ве́дущим Тя́, Сло́ве Бо́жий, уподо́бльшася челове́ком.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На зе́млю прише́л еси́, Собезнача́льне Отцу́, пле́нником отпуще́ние, слепы́м же прозре́ние от Отца́ возвеща́я и вре́мя прия́тно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́ши наде́жды, Богоро́дице Чи́стая, и на́ше жела́ние на Тя́ возлага́ем, Ми́лостива на́м да́ждь, Де́во, Его́же родила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка спа́сл еси́ от ки́та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Житие́ нача́ти благоуго́дно Тебе́, Влады́ко, с ле́тным начина́нием на́с сподо́би.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дне́й духо́вных, в поуче́нии Зако́на Твоего́, покажи́ испо́лнены, ще́дре Спа́се, пою́щия Тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Го́спода, Богоро́дице Всенепоро́чная, изба́ви от бе́д ве́рою пою́щия Тя́, Пречи́стая.

Конда́к инди́кта, гла́с 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, все́х ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, Иже дни́ и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, благослови́ ны́не вене́ц ле́та, соблюди́ и сохрани́ в ми́ре гра́д, и лю́ди Твоя́, Многоми́лостиве.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но посреди́ пла́мене стоя́ще поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Начина́ющии ле́то, и пе́сней нача́ток сотворя́ем ца́рствующему Христу́, Ца́рством безконе́чным, правосла́внии лю́дие, благоче́стно пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сы́й пре́жде ве́к, на ве́к же и еще́ Госпо́дь, воспева́ющим Тя́, Христе́, Исто́чник бла́гости, благи́х Твои́х даро́в ле́то сие́ испо́лни: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко раби́ Влады́це, на моли́тву Чи́стую Ма́терь Твою́ Тебе́ предлага́ем, Христе́, от вся́каго обстоя́ния лю́ди Твоя́, Бла́же, изба́вити, пою́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти и громопла́менную прело́жшаго на ро́су, Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яко Нача́льнику спасе́ния, Христе́, нача́ток Тебе́ прино́сит ле́тный честна́я Це́рковь, зову́щи: по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Из не су́щих вся́ческая му́дре обнови́вшаго Созда́теля и производя́щего време́н обраще́ния хоте́нием, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Изводя́щему вся́ческая Бо́гу и времена́ изменя́ющему, на многообра́зное челове́ков управле́ние, пое́м: хвали́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богома́терь Де́ву Чи́стую, ле́т обхожде́ньми же и обраще́ньми, правосла́вно, челове́честии собо́ри, пое́м Тя́, я́ко Богоро́дицу и все́х спасе́ние.

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пе́щь: да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сло́во Бо́жие и Си́ла, и́стинная Му́дрость и Ипоста́сная, содержа́щая и пра́вящая вся́ческая му́дре, и ны́не наста́вшее рабо́м Твои́м вре́мя, во устрое́нии ти́се произведи́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вся́ дела́ Твоя́, Го́споди: небеса́, земля́, све́т и мо́ре, во́ды и вси́ исто́чницы, со́лнце же, луна́ и тма́, зве́зды, о́гнь, челове́цы и ско́ти, со Ангелы восхваля́ют Тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́н еси́ Преве́чный, я́ко Творе́ц веко́в, и ца́рствующее триипоста́сное Еди́но Божество́ неразде́льное, мольба́ми Чи́стыя Богома́тере ле́то плодоно́сно насле́дию Твоему́ покажи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́се всего́, и Строи́телю, и Зижди́телю, и Вседержи́телю тва́ри, мольба́ми безсе́менно Ро́ждшия Тя́, ми́р ми́ру Твоему́ пода́ждь, соблюда́я Це́рковь всегда́ немяте́жну.

Свети́лен инди́кта.

Бо́же бого́в и Го́споди, триипоста́сное Естество́, Непристу́пне, Присносу́щне, Несозда́нне и все́х Соде́телю, Вседержи́телю, Тебе́ припа́даем вси́ и Тя́ мо́лим: настоя́щее ле́то сие́ я́ко Бла́г благослови́в, сохрани́ в ми́ре Импера́тора, и вся́ лю́ди Твоя́, Ще́дре.

Сла́ва, И ны́не, инди́кта.

Соде́телю и Прави́телю всея́ тва́ри сы́й, времена́ и ле́та положи́в в Твое́й вла́сти, ле́тний кру́г, благослове́ньми, Ще́дре, бла́гости венча́й, в ми́ре сохраня́я Твоя́ лю́ди невре́дны и це́лы, мо́лимся, моли́твами Ро́ждшия Тя́ и боже́ственных Ангел.

Стихи́ры инди́кта. Гла́с 3.

Преве́чное Сло́во Отчее, Иже во о́бразе Бо́жии сы́й и соста́вивый тва́рь из не су́щаго во е́же бы́ти, времена́ и ле́та в Свое́й вла́сти положи́вый, благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, да́руя ми́р це́рквам Твои́м, и побе́ды воинству, благопло́дие же земли́, и на́м ве́лию ми́лость.

Гла́с 4.

Ца́рствие Твое́, Христе́ Бо́же, ца́рство все́х веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де, вся́ бо му́дростию сотвори́л еси́, времена́ и ле́та на́м предложи́в. Те́мже, благодаря́ще о все́х и за вся́, вопие́м: благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́ и сподо́би на́с неосужде́нно вопи́ти Тебе́: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия ве́лия и чу́дна: те́м строе́ния Твоего́ си́лу велича́ем, я́ко Све́т от Све́та прише́л еси́ во окая́нный ми́р Тво́й и пе́рвую погуби́л еси́ кля́тву ве́тхаго Ада́ма, я́ко благоволи́л еси́, Сло́ве, и на́м му́дростию времена́ и ле́та положи́л еси́, е́же сла́вити вседе́тельную Твою́ бла́гость: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, И ны́не, инди́кта. Гла́с 8.

Неизрече́нною му́дростию соста́вивый вся́ческая, Сло́ве, Христе́ Бо́же, времена́ и ле́та на́м предложи́вый, дела́ ру́к Твои́х благослови́, си́лою Твое́ю возвесели́, подая́ на ва́рвары кре́пость, я́ко Еди́н Бла́г и Человеколю́бец.

Молитва

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Содетелю, времена́ и лета во Свое́й вла́сти положи́вый, и управля́яй вся́ческая прему́дрым и всеблаги́м Твои́м про́мыслом. Благодари́м о щедро́тах Твои́х, я́же удиви́л еси́ на на́с в мимоше́дшее вре́мя живота́ на́шего, мо́лим Тя́, всеще́дрый Го́споди, благослови́ вене́ц наступа́ющаго лета, Твое́ю бла́гостию! Сохрани́ и умно́жи дни́ живота́ нашего в непоколеби́мом здра́вии, и во всех добродетелех преуспеяние да́руй! Пода́ждь свы́ше блага́я Твоя́ и всем лю́дем Твои́м, здра́вие же, спасе́ние и во все́м благо́е поспеше́ние; Це́рковь Твою́ святу́ю, гра́д се́й и вся́ гра́ды и страны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви, ми́р и безмяте́жие тем да́руй! Тебе безнача́льному Отцу́ со единоро́дным Твои́м Сы́ном, всесвяты́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом во еди́ном существе сла́вимому Бо́гу, всегда́ благодаре́ние приноси́ти, и пресвято́е и́мя Твое́ воспева́ти да сподо́биши. Сла́ва Тебе Бо́гу, благода́телю на́шему во веки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Началу Индикта, то есть Церковного новолетия