Шрифт

12 сентября.

Канон Святителям патриархам Константинопольским Александру, Иоанну и Павлу Новому.

Святителям патриархам Константинопольским Александру, Иоанну и Павлу Новому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, святы́х, гла́с 4:

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от на́с, но моли́твами и́х в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Кано́н святы́х, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Трисве́тлая оте́ц дне́сь возсия́ заря́, всесла́вная па́мять, ея́же ве́рно наслади́вшеся, лику́ем.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Разори́л еси́, святи́телю, еретико́в утвержде́ния благочести́вым дерзнове́нием, пропове́дав Тро́ицу, Алекса́ндре.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Тро́сть — тво́й язы́к, богопи́санно соверши́в Ду́ха благода́ть, о́тче Иоа́нне, ве́ру уясни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́вла чу́днаго причасти́вся зва́нию, блаже́нне, о́наго яви́лся еси́ о́браз доброде́телей неизме́нен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Го́сподеви, из Де́вы благоизво́лившему воплоти́тися без се́мене за на́ше спасе́ние и избавле́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Изря́дно упа́сл еси́ Влады́ки твоего́ ста́до, те́мже я́ко святи́теля ве́чно тя́ сла́вит, Алекса́ндре.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Во́ды спаси́тельныя язы́ком твои́м источи́л еси́, благоче́стна уче́ния ста́ду, Иоа́нне блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́вле всеблаже́нне, избра́ния Христо́ва бы́л еси́ сосу́д све́тел, зва́нием же и житие́м я́ве подо́бие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ вси́ и́мамы прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не, Тя́ славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

И седа́лен, святы́х, гла́с 4.

Отце́в трисве́тлая свеща́ возсия́, ве́рных составле́ния просвеща́ющая при́сно к Боже́ственному позна́нию, разоря́ющи безбо́жных нече́стие все́, уче́нием прему́дрости посрамля́юще вку́пе, Алекса́ндр и Иоа́нн, с ни́миже и Па́вел сла́вный.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Во смра́дне ме́сте отве́ргл еси́, по подо́бию Иу́ды преда́теля Христо́ва, с язы́чным вку́пе тече́нием, по достоя́нию, о блаже́нне Алекса́ндре!

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Яко ма́слина плодови́та, в дому́ Бо́жии стоя́, ве́рующия в о́нь приве́л еси́, Иоа́нне, пло́д зре́л.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смире́ния крыло́ма вра́жия се́ти избе́гл еси́, те́мже, преподо́бне, возвыша́емь, небе́сный граждани́н, Па́вле, бы́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву воспое́м, по рождестве́ Де́ву пребы́вшую, я́ко ро́ждшую Христа́ Бо́га, от ле́сти ми́р изба́вльшаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Митрофа́нов престо́л, Алекса́ндре, украша́я, и пре́жде престо́ла просия́л еси́ во уче́ниих святи́тельских.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Аще и во смире́нии, о́тче, пожи́л еси́, чу́ден яви́лся еси́ в Нике́и богослове́сными уче́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слове́с твои́х благода́ть утвержда́ет Це́рковь, сто́лп тя́, Иоа́нне, Правосла́вия позна́вши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя́, Богоро́дице: Ты́ бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Му́жески по Христо́ве побора́я Це́ркви, прострели́л еси́ моли́твенными, о́тче, стрела́ми преда́теля Христо́ва Ария, сла́вне.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Яко лоза́ виногра́да жи́зни, Иоа́нне сла́вне, мно́г возрасти́л еси́ Влады́це твоему́ пло́д, всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бежа́ти изво́лил еси́ благоче́стно от Ца́рскаго гра́да, ико́ннаго поклоне́ния отмета́ющася беззако́нно, Па́вле всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже еди́на сло́вом пло́тию Сло́ва ро́ждши, изба́ви, мо́лимся, от се́ти вра́жия ду́ши на́ша.

Конда́к, святы́х, гла́с 8:

Христо́вою любо́вию распала́еми, сла́внии, и яре́м Его́ прие́мшии — Кре́ст Честны́й, подража́тели Того́ жития́ яви́стеся и Боже́ственныя сла́вы Его́ прича́стницы бы́сте, Алекса́ндре богому́дре со Иоа́нном чу́дным и Па́влом сла́вным. Те́мже, престо́лу Его́ предстоя́ще, приле́жно моли́теся за ду́ши на́ша.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Таи́нник и́стинно Пребоже́ственныя Тро́ицы яви́лся еси́, пребога́те, чи́сто Нетле́нней служи́л еси́, поя́ от се́рдца, Алекса́ндре: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Сокро́вище тя́ уче́ний и исто́чника чуде́с Христо́с показа́, источа́юща бога́тство богоразу́мия, Иоа́нне, зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Равноа́нгельное житие́ Па́влу боже́ственному и тебе́, тезоимени́тому, в широте́ же се́рдца излия́ния прему́дрости и в ра́зуме неизглаго́ланнем, тя́ подсо́лнечней все́й просла́ви, богому́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От деви́ческаго чре́ва вопло́щся, яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше. Те́мже, Твою́ Ма́терь ве́дуще Богоро́дицу, благода́рственно зове́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Злочести́ваго, моли́твою приле́жною твое́ю, Ария уби́в, Алекса́ндре богому́дре, в ме́рзких ме́стех удави́л еси́, я́коже друга́го Иу́ду, подо́бными о́бразы отсту́пльша зле́.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Богобо́рец, Христо́ву ри́зу раздра́вый, я́ко преда́тель, ни́ц просе́деся посреде́. И ны́не в гее́нне муче́нию подлежи́т, я́коже други́й Иу́да, Арий безу́мный, Алекса́ндре треблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воздержа́нием, я́ко безпло́тен, яви́лся еси́, бде́нми я́ко премно́го, во уче́ниих вы́ну бы́л еси́, и исто́чник ра́йский бога́т, Иоа́нне, во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́шное Твое́ рождество́, Богоро́дице, ка́ко воспое́т челове́ческое ликостоя́ние? Яко Де́ва пребыва́еши и ро́ждши, вои́стинну па́че сло́ва, и вы́ше вины́ Твоя́ та́йны, Богороди́тельнице.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стых си́л, немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Зако́нен бы́в преподо́бен учени́к тво́й, и живоно́сным твои́м словесе́м повину́яся Алекса́ндр, святи́тель бы́в, о Митрофа́не! кро́ток и целому́др, ны́не по достоя́нию ублажа́ется.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Та́инник изве́стен бы́л еси́, о́тче, неизрече́нных, о богоблаже́нне, Иоа́нне всебога́те! и тайново́дец неизглаго́ланных устро́ился еси́. Те́мже, о́тче, Тро́ицу Боже́ственную пропове́дал еси́.

Припев: Святители Константинопольские, моли́те Бо́га о нас.

Тя́, незло́бива и преподо́бна, о́тче, па́стыря, непоро́чна, чи́ста и нескве́рна, целому́дренна же и сла́вна, и́стины Сло́ва испра́вльша, по достоя́нию, Па́вле, почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, богоблаже́нная тро́ице оте́ц чу́дных! Ны́не на небесе́х безсме́ртным обоже́на Божество́м, Ему́же на земли́ благоче́стно послужи́сте, моли́ти о ста́де не преста́йте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Всенепоро́чная, сосу́де благово́ния, моли́ Христа́, Его́же родила́ еси́, побе́дная и рабо́тнаго и́га да́ти осла́бу лю́дем Твои́м, Тя́ бо непреста́нно велича́ем.

Молитва

К вам, о святителие Христовы, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителям патриархам Константинопольским Александру, Иоанну и Павлу Новому