Шрифт

12 сентября.

Канон иной на преставление преподобного Александра, Свирского чудотворца.

Преставлению преподобного Александра, Свирского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От ю́ности, богому́дре, жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́вся, еди́наго Христа́ возжела́л еси́ усе́рдно стопа́м в сле́д ходи́ти. Те́мже и Ангельстии чи́ни, зря́ще тя́, удиви́шася: ка́ко, с пло́тию к неви́димым ко́знем подвиза́вся, прему́дре, победи́л еси́ полки́ страсте́й воздержа́нием и яви́лся еси́ равноа́нгелен на земли́. Алекса́ндре преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Стихи́ра, гла́с 6:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́, богоблаже́нне, созыва́ющи многочи́сленное по́стник сосло́вие, и преподо́бных все́х ликостоя́ния, глаго́лющи: а́ще бо и теле́сне язы́к умолче́, но са́ми чудеса́ свиде́тельствуют от гро́ба твоего́, и вся́ же страна́ оте́чества твоего́, пропове́дуя, хва́лится: име́ю бо в себе́, рече́, неистощи́мое сокро́вище, пречестну́ю и всебога́тую ра́ку моще́й твои́х, облагоуха́ющу душе́вная на́ша чу́вствия, Алекса́ндре, о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственную па́мять твою́, богому́дре о́тче, ве́рно пра́зднующе, вся́ческих Го́спода при́сно сла́вим, тя́ просла́вльшаго мно́гими чудесы́.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Безстра́стия жела́нием те́плым, о́тче, одержи́мь, ве́щныя увяди́л еси́ страсте́й во́лны, Алекса́ндре, и дости́гл еси́, любо́вию вперя́емь, присносу́щнаго сия́ния, преблаже́нне, Божества́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Доброде́тельно изнача́ла прие́м житие́, пребога́те, ба́нею, о́тче, пакибытия́, да́р духо́вный от младе́нства боже́ственне, твоея́ души́ благоле́пие, Алекса́ндре, показа́л еси́, со́лнца светле́йше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мла́до Отроча́ па́че сло́ва родила́ еси́, Ве́тхаго Де́ньми, но́ву на земли́ стезю́ доброде́телей показа́вша. Те́м уго́дник Тво́й при́сный Алекса́ндр, Отрокови́це, любо́вию снеда́емь, си́й хра́м Тебе́ созда́.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

По́том воздержа́ния твоего́ пла́мень страсте́й погаси́л еси́, и одожде́нием моли́тв струи́ чуде́с источи́л еси́, боле́зньми разжже́ния погаша́я я́ве, преблаже́нне Алекса́ндре.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Иже к честне́й ра́це твое́й притека́юще, прему́дре, от сея́ почерпа́ем исцеле́ния сокро́вище, и чуде́с пучи́ну, и да́р незави́стный, Алекса́ндре. Те́мже, пою́ще, тя́ восхваля́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Душе́вная чу́вства от ужа́снаго, преподо́бне о́тче, просве́щь виде́ния, я́ко чу́ден ра́зум благи́х стяжа́л еси́, и́ночества житие́ иму́щим, Алекса́ндре, небла́знено житие́ показа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже пре́жде ве́к ро́ждься от Отца́ неизрече́нно, напосле́док из утро́бы Твоея́ про́йде, и обожи́ на́ше естество́, Ма́ти Де́во, Иже преподо́бных ли́ки я́ве изводя́й.

Седа́лен, гла́с 8.

От ю́ности вся́ оста́вль жите́йская, кра́сная же и ле́потная, и в пусты́ню всели́вся, усе́рдно после́довал еси́ Зва́вшему тебе́, преподо́бне, в труде́х же и посте́х, о́тче, те́ло твое́ изнури́л еси́. Отону́дуже тя́ па́стыря свои́м овца́м до́бре устроя́ет всебога́тый Госпо́дь, Алекса́ндре блаже́нне. Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти, чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́, и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти, покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни Ангел, но Са́м, Го́споди, вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка. Те́м зову́ Ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Житие твое, богоносе преблаженне Александре, правило известно монашествующих бысть, емуже ныне ревнующе, спасаемся, иже твоим последующе, отче, божественным учением.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Ду́ха Свята́го зарю́ прие́м, звезда́ пресве́тлая, о́тче Алекса́ндре, сия́я благода́тию, бы́л еси́ все́м, и́хже наста́вил еси́ к спасе́ния приста́нищу твои́ми уче́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пребы́ти вну́трь ника́коже ми́ра восхоте́л еси́, прему́дре о́тче Алекса́ндре, име́я наставля́ющаго тя́ Бо́жия Ду́ха си́лу, в непроходи́мых пусты́нях живы́й и со зверьми́ ходя́ без боя́зни, ю́ноша сы́й, и боле́зньми пита́лся еси́ теле́сными.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Плещми́ херуви́мскими стра́шными носи́мь, Влады́ко, я́ко на престо́ле о́гненне, в Твою́, Чи́стая, всели́ся утро́бу, и пло́ти прия́тием челове́ческое обожи́ существо́, я́ко учи́т изря́дный в преподо́бных Алекса́ндр, еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Возжеле́в у́м тво́й храни́ти соблюде́нми за́поведей, Алекса́ндре, и плотско́е взыгра́ние твои́м воздержа́нием увяди́л еси́, и па́стырь показа́лся еси́ боголюбе́зному твоему́ совокупле́нию.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Зако́ном Боже́ственным после́дуя, прему́дре Алекса́ндре, и повеле́нием повину́яся Сотво́ршаго, законополо́жник яви́лся еси́ мона́хов и пра́вило изве́стнейшее, наказа́тель безу́мных, и наста́вник заблу́ждших, и свети́льник во тме́ неве́дения, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огнь искуше́ний и страсте́й пе́щь слеза́ми твои́х, о́тче, тече́ний и духо́вною росо́ю бога́тно угаси́л еси́, соблю́дся неопали́м: опаля́емь бо любо́вию все́х Царя́, ве́щная увяди́л еси́ жела́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Жите́йская не мо́гут уста́ по достоя́нию Тя́ пе́ти, Всепе́тая, вы́шшу су́щу херуви́м и вся́кия тва́ри. Те́мже с боже́ственным Алекса́ндром Влады́ку о все́х на́с умоли́.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Смы́сленно ты́ вре́менная проразсуди́в, Алекса́ндре блаже́нне, ве́чнующая боле́зньми воздержа́ния дости́гл еси́, о́тче, душа́м строи́тель бы́в, преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Яко терпя́щу ти́ вельми́ по́ты трудо́в твои́х, преподо́бне Алекса́ндре, удо́бь воздержа́нием, чу́дный о́тче, я́влься, Влады́ка тебе́ Христо́с, вруча́ет си́лу боже́ственну, и си́м ти́ неду́ги повелева́ет цели́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мона́шествующих наста́вник бы́в, прему́дре Алекса́ндре, су́щих ти́ единообра́зных ла́вры, и о́браз и начерта́ние доброде́тельных де́яний сы́й, украси́л еси́ вся́, я́же во оби́тели супру́жных пребыва́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́в, я́коже Моисе́й, я́влься, устро́ил еси́, я́ко ски́нию, огра́ду, всече́стне, ю́же и превозрасти́л еси́ боле́зньми и по́ты твои́ми, ве́сь возложи́вся Пречи́стей Ма́тери Бо́жии.

Конда́к, гла́с 8:

Яко многосве́тлая звезда́, дне́сь в страна́х Росси́йских возсия́л еси́, о́тче, всели́вся в пусты́ню, Христо́вым стопа́м после́довати усе́рдно возжеле́л еси́, и Того́ свято́е и́го на ра́мо твое́ взе́м — Честны́й Кре́ст, умертви́л еси́ труды́ по́двиг твои́х теле́сная взыгра́ния. Те́мже вопие́м ти́: спаси́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, му́дре, да зове́м ти́: ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, о́тче на́ш.

Икос:

Ка́ко восхвалю́ твоя́ по́двиги и боре́ния, преподо́бне Алекса́ндре? Яко невеще́ствен ра́зум стяжа́в смире́нием, житие́ твое́ препроводи́л еси́ зе́льным воздержа́нием трудо́в твои́х. Аще у́бо и челове́к бы́л еси́ естество́м, но Вы́шняго Иерусали́ма яви́лся еси́ граждани́н: с пло́тию бо на земли́ пожи́л еси́, но Ангельское пребыва́ние проше́д и бы́л еси́ сто́лп, страстьми́ непотрясо́м. Те́м вся́ Росси́йская земля́, тобо́ю обога́щшися, хва́лит тя́ и ве́рою велича́ет, взыва́ющи тебе́ такова́я: ра́дуйся, оте́честву твоему́ похвала́, Вели́кому же Нову́граду и все́й стране́ Росси́йстей пресве́тлый свети́льниче; ра́дуйся, и́же благочести́ва отца́ пресла́вная о́трасль и благогове́йны ма́тере ве́твь многопло́дна; ра́дуйся, целому́дрия непрекло́нный сто́лпе и мона́хов пресве́тлая сла́ва; ра́дуйся, па́стырю Христо́вы огра́ды слове́сных ове́ц, и́хже к Бо́жию приводя́ ра́зуму; ра́дуйся, ты́ бо многоча́дну пусты́ню возде́лал еси́ высото́ю смире́ния твоего́; ра́дуйся, мона́шествующих все́х о́браз доброде́тели и единообра́зных ла́вры спасе́ние; ра́дуйся, кра́сное доброде́телей храни́лище и все́м, в печа́ли уныва́ющим, утеше́ние; ра́дуйся, я́ко вся́ ми́ра сего́ мудрова́ния презре́в, стра́сти плотски́я умертви́л еси́; ра́дуйся, я́ко Ангелом собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́ и вся́ бесо́вския полки́ посрами́л еси́; ра́дуйся, ты́ бо во все́х страна́х просла́влен бы́л еси́, о Христе́ бо мно́га чудеса́ сотвори́л еси́; ра́дуйся, я́ко вои́стинну обре́л еси́ Бо́жию благода́ть и со Ангелы при́сно зре́ти сподо́бился еси́ лице́м к лицу́ Святу́ю Тро́ицу; ра́дуйся, я́ко второ́е со́лнце, сия́я чудесы́, все́м да́руеши благода́ть исцеле́ний; ра́дуйся, преподо́бне Алекса́ндре, о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть, Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й благослове́н и препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию оде́явся, Алекса́ндре, Влады́чнею, и я́ко пра́х, сладостра́стие жития́ попра́л еси́, любо́вию побежда́емь нетле́нныя жи́зни, е́йже ны́не и причасти́лся еси́, с ли́ки Ангел, о́тче, сочета́вся.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Крестообра́зно простира́я дла́ни твоя́, Алекса́ндре прему́дре, и моли́твы твоя́ возсыла́я Вы́шнему, я́ко Христа́, Царя́ сла́вы, со Ангелы, очи́ма явле́нно, богоно́се, узре́л еси́, и в пусты́нях непрохо́дных водворя́яся, ища́й Го́спода, Боже́ственною тя́ благода́тию соблюда́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко звезду́ тя́, Алекса́ндре, всеми́рну, мона́хов свети́ло незаходи́мое, помо́щника в беда́х и гре́шником вели́кое прибе́жище ве́дый, хода́тая и моли́твенника тя́ предлага́ю Влады́це Христу́, всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́дети жела́я Тво́й уго́дник Твоего́ Сы́на и Бо́га неизрече́нную сла́ву, Богороди́тельнице, Сего́ Честны́й Кре́ст на ра́мо взе́м, после́дова живоно́сным Его́ стопа́м.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Якоже мо́лния вели́кими блиста́нии, житие́ сия́ющее все́м возсия́ воздержа́ния твоего́, Алекса́ндре прему́дре, благоче́стно Зижди́телю зову́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

На земли́ я́ко челове́к ходя́, о́тче Алекса́ндре, житие́ себе́ на небесе́х я́ко вои́стинну стяжа́л еси́, Ангелом собесе́дник я́влься, житие́ же и жи́знь соверша́я о́нех. С ни́миже воспева́еши ны́не: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тя́, па́че ума́ из нерожде́нна Отца́, пре́жде ве́к рожде́нна Сы́на, сла́вный пропове́да Алекса́ндр, и Ду́ха Пресвята́го, Еди́ну Тро́ицу естество́м ве́дый Божества́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Якоже Илия́ пе́рвее в Карми́ле всели́ся, та́ко и ты́, в пусты́нях непрохо́дных упражня́яся, возжела́л еси́ осо́бь с Бо́гом жи́ти, и богонача́льными озари́вся виде́нии, уго́дник яви́лся еси́ Богоро́дице, вопия́ Ей: ра́дуйся, Обра́дованная.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. Те́м Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Стопа́м после́дуя, преподо́бне и богоно́се, Влады́ки Христа́, благоче́стно пожи́в на земли́, кро́ток, незло́бив яви́лся еси́, ми́лостив и смире́н, Алекса́ндре, и любве́ испо́лнен боже́ственныя, сего́ ра́ди тя́ ве́рно восхваля́ем.

Припев: Преподобне отче Александре моли́ Бо́га о нас.

Исплете́ся тебе́ вене́ц, я́ко победи́телю, Алекса́ндре, живоно́сною и вседержи́тельною десни́цею, о́тче, и ны́не пою́щия па́мять твою́ сподо́би, блаже́нне, улучи́ти оставле́ние согреше́ний, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Совокупи́лся еси́ со безпло́тными во́инствы, и преподо́бным лико́м сочта́лся еси́, и со избра́нными все́ми лику́еши, претво́рся и́стинным обоже́нием и безсме́ртною, о́тче, жи́знию, с ни́миже непреста́нно о на́с твоего́ Влады́ку умоли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Хра́ме освяще́нный, вме́стен Еди́ному от Тро́ицы сы́й, хра́м Тво́й, Влады́чице, уго́дник Тво́й Алекса́ндр че́стен воздви́же в сла́ву Твою́ и че́сть, в не́мже не преста́й моля́ся, да́тися на́м по́мощи моли́твами Твои́ми.

Свети́лен.

Благода́ть преизбы́сть Бо́жия в души́ твое́й, прему́дре Алекса́ндре, и я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́л еси́. Те́м почита́ющих тя́ страсте́й изба́ви те́мных о́блак, и к ти́хому приста́нищу приводя́ и отгоня́я ополче́ния бесо́вская Боже́ственною си́лою.

Молитва преподобному Александру Свирскому

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земни́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Алекса́ндре, изря́дный уго́дниче Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы, явля́яй мно́гия ми́лости живу́щим во святе́й оби́тели твое́й и всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́! Испроси́ нам вся благопотре́бная к житию́ сему́ вре́менному, и ну́жная к ве́чному спасе́нию на́шему. Посо́бствуй предста́тельством твои́м, уго́дниче Бо́жий, пред Го́сподем на враги́ ви́димыя и неви́димыя. Ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зненный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Да в ми́ре глубо́це пребу́дет свята́я Правосла́вная Це́рковь Христо́ва, и в благострое́нии зи́ждется Оте́чество на́ше, во вся́ком благоче́стии неруши́мо. Бу́ди всем нам, чудотво́рче святы́й, помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби и обстоя́нии. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея яви́ся нам засту́пник благосе́рдый, да не пре́дани бу́дем на мыта́рствех возду́шных вла́сти зло́бнаго мироде́ржца, но да сподо́бимся непреткнове́ннаго восхо́да в Ца́рствие Небе́сное. Ей, о́тче, моли́твенниче наш при́сный! Не посрами́ упова́ния на́шего, не пре́зри смире́нная моле́ния на́ша, и предста́тельствуй за нас пред Престо́лом Живонача́льныя Тро́ицы, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и со все́ми святы́ми мы, недосто́йнии, в селе́ниих ра́йских сла́вити вели́чие, благода́ть и ми́лость Еди́наго в Тро́ице Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преставлению преподобного Александра, Свирского