Шрифт

12 сентября.

Канон Собору святых Сербских просветителей и учителей

Канон Собору святых Сербских просветителей и учителей
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Первосвяти́телие Богоно́снии, отцы́ на́ши,/ я́ко просвети́телие се́рбстии,/ святи́и первопа́стырие и патриа́рси,/ и́стиннии храни́телие апо́стольских преда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии,/ Правосла́вия наста́вницы,/ Влады́ку всех Христа́ моли́те/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н святы́м, глас 8.

Пе́снь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Мно́гими содержи́мии напа́стьми,/ к вам прибега́ем, спасе́ние получи́ти,/ о вели́цыи святи́телие и патриа́рси,/ от лю́тыя ну́жды и бед спаси́те нас.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Страсте́й прило́зи и мно́гия печа́ли погубля́ют мою́ ду́шу,/ умири́те ю́, святи́телие, к Бо́гу ва́шими моли́твами/ преложи́в ея́ печа́ли на весе́лие.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Спа́са Христа́ моли́те, избра́ннии чудотво́рцы,/ Са́вво, Арсе́ние, Са́вво вторы́й с Никоди́мом прехва́льным,/ изба́витися нам от бед, скорбе́й и ва́рварскаго нахожде́ния ва́шими моли́твами.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Су́ще в ско́рбех и боле́знех,/ умиле́нно про́сим посеще́ния и промышле́ния Боже́ственнаго,/ его́же сподо́би нас, Богома́ти Влады́чице.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Вели́кия патриа́ршеския Ла́вры созда́теля в пе́снех почита́ю,/ я́ко нача́ток Боже́ственнаго смотре́ния в Се́рбии, святи́теля Са́вву со Арсе́нием,/ и́же о́браз и начерта́ние бы́ша святи́телем в се́рбстей земли́,/ во виде́ниих вку́пе же и дея́ниих.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Ко́е благодаре́ние, ко́е ли воздая́ние принесе́м святи́телем на́шим,/ и́же облагоде́тельствова́ша нас, о лю́дие се́рбстии?/ Воззри́м на до́брое сконча́ние их жития́,/ и́мже до́бре наставля́емся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сво́йственнаго у́бо им возноше́ния горе́,/ прилепля́ху сердца́ своя́ к Бо́гу,/ отчужда́ющеся любостяжа́ния сокро́вищ земли́,/ сего́ ра́ди Богому́дрении яви́шася храни́телие о́бщества и предста́телие,/ о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя, о́бщее любоче́стие на́шего естества́, сла́вим вси, Всенепоро́чная,/ я́ко еди́ными усты́ принося́ще Ти хвале́бную пе́снь велича́ния.

Пе́снь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Засту́пницы се́рбскому ро́ду есте́, Бо́жии уго́дницы,/ сего́ ра́ди упра́вите стопы́ на́ша ко приста́нищу спасе́ния,/ зане́ вы есте́ ве́рным огражде́ние.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Мо́лим вас, святи́и чудотво́рцы, Ефре́ме, Иоанни́кие и Дании́ле,/ душе́вное смуще́ние и бу́рю печа́ли разори́ти,/ мир и безмяте́жие пода́ти нам моли́твами ва́шими.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Благи́м подража́телие, от Бо́га чудесы́ обогати́вшеся,/ всем нам помога́йте, моля́щеся Христу́ Го́споду,/ прославля́ющему Своя́ уго́дники.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными, тя́жкими нахо́ды ва́рваров и супоста́тов истяза́еми,/ припа́дающе, мо́лимся Ти, Де́во Богоро́дице:/ Ты нам помози́,/ преложи́вши печа́ль и лю́тую ско́рбь на ра́дость и весе́лие.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Зако́ну Ду́ха повину́лися есте́, о святи́телие,/ всех нас науча́юще не покоря́тися зако́ну грехо́внаго изволе́ния.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Растерза́вше у́зы естества́ преесте́ственным чи́стым житие́м свои́м,/ Богоно́снии Евста́фие, Спиридо́не и Иа́кове,/ прия́сте вышеесте́ственных де́йство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От молвы́ ми́ра сего́ удаля́ющеся, о́тче Григо́рие и Са́вво,/ я́ко да в пусты́ннем безмо́лвии всегда́ бесе́дуете к Бо́гу,/ Его́же моли́те и о всех нас,/ да безмяте́жно поживе́м в ны́нешнем ве́це,/ благоугожда́юще ему́ до́брыми де́лы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спасти́ восхоте́в челове́ка, я́ко Благоде́тель и Человеколю́бец,/ во Твою́ утро́бу неопи́санно, Богома́ти, всели́ся Преве́чное Сло́во.

Седа́лен, глас 4:

Простри́те ва́ша дла́ни, святи́и отцы́, ко всех Влады́це,/ и́миже потруди́стеся до́бре, благоугожда́юще ему́,/ тре́бующим неоску́дно подава́йте,/ отве́рзающе на моли́тву уста́ своя́,/ и́миже Бо́га славосло́висте и лю́ди благоразу́мию науча́ете,/ ускори́те у́бо на по́мощь призыва́ющим вас/ и изба́вите нас моли́твами свои́ми от обдержа́щих ны бед, зол и вели́кия ско́рби.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости Исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние и мно́гих бед нахожде́ния бу́рю/ ути́шити моли́теся, святи́и отцы́ и архипа́стырие,/ к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Милосе́рдия бе́здну открыйте нам, святи́и Иоанни́кие и Евста́фие со про́чими,/ моля́щеся Милосе́рдому Бо́гу,/ И́же послу́шает ва́ших моли́тв те́плая проше́ния о призыва́ющих вы усе́рдно.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Наде́жду иму́ще вас, святи́и архипа́стырие и патриа́рси со про́чими седмиюна́десяте, я́ко сте́ну недви́жиму,/ те́мже упова́ем изба́вится от всех зол/ и находя́щих на ны скорбе́й моли́твами ва́шими.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Исцели́, Чи́стая, не́мощи на́ша и стра́сти теле́сныя,/ поспеши́, Госпоже́, здра́вие пода́ти воспева́ющим Тя.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Трубо́ вели́кая, Це́ркве свети́льницы,/ просвеща́юще вселе́нную пропове́дным веща́нием,/ устроя́ете неподви́жно Святу́ю Це́рковь Правосла́вную во оте́чествии свое́м,/ великоимени́те Са́вво и Арсе́ние со про́чими,/ мо́лимся: подвиза́йте сие́ собра́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благословя́ще ва́ша труды́ и боле́зни,/ я́же подъя́сте о устрое́нии и просвеще́нии своего́ наро́да,/ велича́ем, отцы́, ва́шу Блаже́нную па́мять.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Егда́ просвеща́шеся язы́к се́рбский, Пренепоро́чная Богома́ти,/ прия́ла еси́ достоя́ние Вседе́теля Сы́на Твоего́ в благо́е покрови́тельство,/ и́мже спаса́й и в сия́ дни храня́щияся оста́нки благоче́стия.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Испо́лните, отцы́, весе́лия живо́т наш/, избавля́юще нас ва́рварскаго нахожде́ния и междоусо́бныя бра́ни.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Изба́вите нас от бед и лю́тых скорбе́й, святи́и чудотво́рцы,/ я́ко предста́телие и те́плии моли́твенницы о душа́х на́ших.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Разреши́те мглу́ прегреше́ний мои́х и безме́стных дея́ний/ ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Я́ко сте́ну неруши́му и приста́нище Тя стяжа́хом,/ душа́м же на́шим соверше́нное спасе́ние и осла́бу в ско́рбех, о Влады́чице,/ те́мже спаси́ нас, призыва́ющих Тя, Де́во Мари́е.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Ше́ствие ва́ше до́бре сконча́сте,/ на Небеса́ всели́стеся, Влады́чню Престо́лу предстоя́ще со А́нгелы,/ Того́ воспева́йте, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́м доброде́тельным Бо́гу угоди́сте,/ велиа́ра посрами́сте и Христу́ возопи́сте:/ не́сть свят и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зача́ла еси́ О́тчее Сло́во Ипоста́сное,/ Его́же моли́, Богоро́дице, изба́вити от бед рабы́ Твоя́,/ вои́стинну призыва́ющия Тя.

Пе́снь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Сме́рти, тли и ва́рварскаго плене́ния изба́вите,/ от о́гненнаго запале́ния град свой сохрани́те/ ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Засту́пники и тве́рдыя храни́тели ро́ду на́шему ве́мы вас, всеблаже́ннии отцы́,/ те́мже к вам прибега́юще, ми́лость прие́млем и бед избавля́емся.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Я́ко сте́ну и приста́нище стяжа́хом вас, чудотво́рцы,/ в ско́рбех утеше́ние и спасе́ние душ на́ших.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Засту́пницу Тя и Храни́тельницу тве́рду живота́ вем, Деви́це,/ напа́стей реша́щу молвы́ и нало́ги бесо́в отгоня́ющу,/ молю́ся Ти всегда́ страсте́й мя изба́вити, Всенепоро́чная.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности бы́сте, отцы́ святи́и,/ сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло ва́ше нетле́нно,/ его́же ра́достно лобыза́юще, вопие́м Христу́:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Измла́да Христа́ возлюби́сте,/ сего́ ра́ди, я́ко рачи́телей Свои́х, возлюби́ вас Христо́с,/ к Нему́же с ва́ми возопии́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исполня́юще зако́ны Боже́ственныя,/ преиспо́лнистеся дарова́ний Бо́жиих, Христо́вы уго́дницы,/ Ему́же с ва́ми ве́рно воспое́м:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Мари́е,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Царя́ на́шего,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам в де́нь Су́дный.

Конда́к, глас 3.

На престо́лех святи́тельских благоче́стно пожи́сте/ и лю́ди своя́ к богоразу́мию наста́висте,/ до́бре Бо́гу угожда́юще,/ сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́влены бы́сте,/ я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

И́кос:

Первозва́ннаго наме́стницы, се́рбстии первопресто́льницы, Са́вво, Арсе́ние с про́чими,/ о вели́цыи свети́льницы, Тро́ице побо́рницы, Правосла́вию наста́вницы,/ в ми́ре благоче́стно пожи́вше, уче́нием свои́м род се́рбский в правове́рии утверди́сте,/ сего́ ра́ди Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы показа́стеся,/ нетле́нием и чудесы́ просла́влени яви́стеся, я́ко ученицы́ Христа́ Бо́га на́шего.

Пе́снь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

На́ше спасе́ние восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити,/ сего́ ра́ди прославля́еши Твоя́ уго́дники чудесы́,/ с ни́миже вопие́м Ти:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Воли́теля ми́лости, Его́же роди́ Ма́ти,/ просия́вшии в се́рбстем наро́де святи́телие, укрепля́юще свои́х люде́й,/ моли́те Го́спода, да изба́вит от прегреше́ний и всех зол зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Сокро́вище спасе́ния и исто́чник исцеле́ния,/ наста́вницы покая́ния бу́дите, Бо́жии уго́дницы, вопию́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Рожде́нный Тобо́ю, Де́во Пречи́стая,/ я́ко сокро́вище на́шего спасе́ния, исто́чник нетле́ния,/ столп утвержде́ния и две́рь покая́ния вопию́щим ему́ показа́ся:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Лук врага́ сокруши́сте, бра́нь его́ до конца́ разори́сте/ и соверше́ния доброде́телей, святи́и, достиго́сте,/ просла́вльше Вседе́теля, всех Творца́.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Моли́твою взыдо́сте, святи́телие, в Небе́сная оби́телища,/ иде́же, веселя́щеся с ли́ки безпло́тных,/ помина́йте па́мять ва́шу све́тло пра́зднующия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неизрече́нных та́ин Христо́вых служи́телие бы́ти сподо́бистеся,/ те́мже, отцы́, припа́дайте Бо́гу,/ о нас приле́жно моля́щеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Правосла́вною ве́рою и любо́вию притека́ющих Ти/ и со стра́хом пою́щих Тя/ моле́бный глас услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

По́мощи ва́шея тре́бующих не пре́зрите,/ всехва́льнии архипа́стырие и наста́вницы Правосла́вия,/ пою́ще и превознося́ще Христа́ во ве́ки.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Неможе́ния душ на́ших исцеля́йте,/ от теле́сных боле́зней возставля́юще пою́щих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Бога́тство исцеле́ний подае́те притека́ющим к вам, Бо́жиим уго́дником,/ и ве́рно пою́щим и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Прило́ги напа́стей и нахо́ды страсте́й отгоня́еши, Де́во,/ я́ко да Тя пое́м и превозно́сим, Чи́стую Богоро́дицу, во ве́ки.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

И нам, пою́щим и сла́вящим ва́шу па́мять, святи́телие,/ испроси́те разреше́ние грехо́в, избавле́ние суда́ и му́ки/ и Ца́рствия Небе́снаго сподобле́ние.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Изба́витися ста́ду ва́шему вся́каго озлобле́ния и ско́рби/ мо́лимся вам, се́рбстии святи́телие,/ вы бо есте́ нам непосты́дная наде́жда, изве́стное упова́ние и стена́ необори́мая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уясня́ют, воспева́юще, а́нгельстии чи́ни па́мять ва́шу, Богоно́снии отцы́ патриа́рси;/ и мы же, земни́и, умиле́нно к вам вопие́м:/ испроси́те нам согреше́ний на́ших оставле́ние и благи́х наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Земноро́дных естество́ на Не́бо Тобо́ю взы́де,/ пала́та бо Царе́ва обрела́ся еси́, Богоро́дице:/ те́мже согла́сно воспева́ем Тя.

Пе́снь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

То́ки слез на́ших не пре́зрите, мо́лим вас, всех святы́х се́рбских,/ подава́йте утеше́ние всем блажа́щим вы.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Ра́дости се́рдца на́ша испо́лните ва́шими к Бо́гу моли́твами,/ о отцы́ и засту́пницы ро́да се́рбскаго крестоно́снаго.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Свети́льницы пресве́тлии, Тро́ицы побо́рницы, Са́вво, Арсе́ние и вси про́чии,/ труды́ и по́двиги ва́шими мрак неве́дения отгоня́ете,/ те́мже благове́рно вас ублажа́ем.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дичен: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́ ны,/ мрак неве́дения отгоня́ющи и от лю́тых бед спаса́ющи,/ и́же благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

А́нгелом уподо́бистеся, на высоту́ возлете́сте,/ со Безпло́тными ны́не водворя́ющеся, Христу́ воспо́йте:/ благослове́н Бог Изра́илев.

Припев: Святии учителие Сербстии, молите Бога о нас.

Мо́ре жите́йское преплы́сте воздержа́нием/ и тем достиго́сте широты́ ра́йския,/ иде́же со А́нгелы при́сно весели́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́ка моще́й ва́ших, о святи́телие, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/ чудотворе́нии исцеле́ния источа́ет облобыза́ющим я всем,/ и́же ра́достно от души́ вопию́т:/ сон че́стен пред Го́сподем сме́рть преподо́бных его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя пе́сньми ублажа́ем, Де́во,/ Бо́га бо роди́вши, на руку́ носи́ла еси́,/ Того́ моли́ за ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных луч,/ от Светоза́рныя и Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы,/ па́че естества́ возвели́ченныя, восхва́лим вси.

Ин свети́лен:

Егда́ у́бо честны́я ва́ша и святы́я мо́щи нетле́нны яви́шася,/ тогда́ благоуха́ние от гробо́в ва́ших изноша́шеся,/ исцеля́ющее неду́ги и отгоня́ющее ду́хи лука́выя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ Жи́знь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние./ Сей е́сть проро́ки глаго́ланный:/ тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Молитва

О преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, святи́и учителие Сербстии, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се ны́не, в день о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на нас, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих вам сие́ хвале́бное пе́ние и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода: ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся вам: моли́те ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст нам дух ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́ и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон Собору святых Сербских просветителей и учителей