Шрифт

12 сентября.

Канон иной благоверному великому князю Даниилу Московскому.

Преподобному и благоверному великому князю Даниилу Александровичу Московскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в, озаря́емый Боже́ственною благода́тию, богому́дре кня́же Дании́ле, ве́сь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́, и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́, целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м тече́ние до́бре соверша́я, ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну, те́м и по сме́рти просла́ви тя́ Бо́г в чудесе́х, я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й, сего́ ра́ди дне́сь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́. Ты́ же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́, моли́ спасти́ оте́чество твое́, и ми́рней бы́ти держа́ве насле́дия твоего́.

Величание:

Ублажа́ем тя́, благове́рный кня́же Дании́ле, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Други́й кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

О Ца́рстве небе́снем вы́ну помышля́я, земну́ю оста́вил еси́ вла́сть, еди́наго все́х Царя́ Бо́га возлюби́в, с Ни́мже ны́не водворя́яся в небе́сных оби́телех, моли́ Его́ о чту́щих тя́, досточу́дне Дании́ле.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

От са́мых пеле́н ма́терних избра́ тя́ Влады́ка, и, я́ко хра́м честны́й и непоро́чный, ду́шу твою́ освяти́, и предугото́ва в жили́ще Себе́, и просла́ви тя́ в чудесе́х, богоблаже́нне уго́дниче Христо́в Дании́ле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Младе́нец по боже́ственном роди́теле твое́м оста́вльшися, Бо́гом воспи́тан и наста́влен еси́, все́х роди́тельских де́л и́стинное зерца́ло показа́лся еси́, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Де́ву еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии, и, наде́жду на Тя́ возложи́вше, спаса́емся, и, к Тебе́ прибега́юще, от вся́ких бе́д свобожда́емся.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Пло́дными доброде́тельми украша́емь, вся́ку тле́емую сла́дость жите́йскую я́ве отрази́л еси́, к Бо́жией добро́те непреста́нно взира́ющи.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Яко украше́нием чуде́с оде́ян всегда́, чудотво́рец яви́лся еси́, мирска́го у́бо вре́да и на́с изба́ви, блаже́нне, да пое́м вы́ну Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Целому́дрие соблю́дши и ева́нгельским укра́шен ра́зумом, смиренному́дрствовал еси́ о Христе́ и ны́не с Ни́м ве́чно ра́дуешися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́, Ма́ти Де́во Чи́стая, Све́т непристу́пный, Иже ве́сь ми́р просвеща́ет ясносия́тельными заря́ми Своего́ Божества́.

Седа́лен, гла́с 4:

От ко́рене блага́го прекра́сная ве́твь изра́сл еси́, и а́ки благоуха́нный кри́н, доброде́тельми укра́шен бы́л еси́, призира́я ми́лостию на ни́ща и убо́га и на вся́ подвла́стныя тебе́ лю́ди, блаже́нне и приснопа́мятне кня́же Дании́ле, злове́рныя же и вражде́бныя в любо́вь и смире́ние преклони́в, в бде́ниях и труде́х богоуго́дно пожи́л еси́, и досто́йную мзду́ от Го́спода твоего́ прия́л еси́. Того́ у́бо моли́, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́, еди́на Пречи́стая Де́во Ма́ти, чистото́ю Ангелы превозше́дшая и заче́ншая во утро́бе Твое́й Пребезнача́льнаго Сло́ва, Собезнача́льна же Отцу́, и Сего́ всему́ ми́ру Изба́вителя ро́ждшая, мене́, па́че все́х оскверне́нна плотски́ми прегреше́ньми, очи́сти моли́тв Твои́х боже́ственными вода́ми, подаю́щи души́ мое́й ми́р и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́л еси́ вся́ пло́ти смертоно́сныя стра́сти благода́тию Христо́вою, те́м животво́рными твои́х чуде́с приложе́ньми стра́ждущия оживи́ и вра́т сме́ртных изба́ви.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Щито́м огради́вшись благоче́стия, бы́л еси́, блаже́нне, о́браз лю́дем Госпо́дним в нача́льстве княже́ния и в пребыва́нии мона́шества, те́м вси́ тебе́ ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исто́чник чуде́с яви́ся гро́б тво́й, богоблаже́нне кня́же Дании́ле, к нему́же ве́рою приходя́щии и кла́няющиися честне́й твое́й ра́це, жела́емая прие́млют исцеле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́терь Тя́ Бо́жию ве́мы вси́ и по рождестве́ я́вльшуюся нетле́нну Де́ву; Те́м моли́ из Тебе́ Ро́ждшагося, да изба́вит ве́чнаго тле́ния все́х, ве́рою воспева́ющих Тя́.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Теку́щая и тле́нная презре́в, нетле́нная сподо́бился еси́ зре́ти, иде́же вы́ну Христа́ прославля́я, моли́ Его́, да на́с ве́чныя Своея́ сла́вы насле́дников пока́жет.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Благонра́вно и доброде́тельно в кня́жестве пожи́л еси́, и, Ангельскому подража́в житию́, во оби́тель всели́лся еси́, ю́же са́м еси́ созда́л, и в не́й чи́стым пожи́в житие́м, ны́не в небе́сных водворя́ешися оби́телех.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко предста́теля тя́ и засту́пника гра́ду твоему́, и оби́тели твое́й, и все́м лю́дем росси́йским показа́ Бо́г; защища́й у́бо гра́д тво́й, ми́рну же и во все́м дово́льну соде́лай оби́тель и лю́дем твои́м спасе́ние исхода́тайствуй.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пренепоро́чная Нетле́нная Отрокови́це, Богома́ти Влады́чице, при́зри на рабы́ Твоя́, ве́рно прибега́ющия под кро́в Тво́й, и моли́ Сы́на Своего́ от вся́ких бе́д изба́вити на́с.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Да́р Бо́жий жела́емый да́лся еси́ Росси́и, бога́тыми чуде́с дара́ми сия́ющ, те́м, вы́ну Тро́ичными озаре́нии осиява́емь, мно́жеству святы́х ли́к сликовствова́ти сподо́бился еси́.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Ра́ка, иде́же лежа́т честны́я твоя́ и святы́я мо́щи, богоблаже́нне кня́же Дании́ле, исто́чник чуде́с излива́ет с ве́рою приходя́щим и покланя́ющимся тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блаже́н гра́д, блаже́нна и оби́тель, в не́йже в житии́ твое́м подвиза́тися изво́лил еси́, и по сме́рти твое́й, я́ко многоце́нный да́р, мо́щи твои́ оста́вив, призира́еши на все́х, живу́щих в не́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во мно́гия беды́ и напа́сти впа́д, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний, сего́ ра́ди к Тебе́, я́ко к те́плому предста́тельству, прибега́ю, Де́во: моли́ из Тебе́ воплоще́ннаго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст рабу́ Твоему́.

Конда́к, гла́с 4:

Избра́нный Бо́гом от чре́сл роди́тельских и воспи́танный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м, ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, богоблаже́нне Дании́ле, и́хже о́бразом свои́м наставля́я и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну, путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя, небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же со Ангельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос:

Ангел во пло́ти на земли́ показа́лся еси́, богому́дре кня́же Дании́ле, сла́вя непреста́нно Творца́ не́ба и земли́, вся́ким бо о́бразом во́лю Его́ чре́з всю́ твою́ жи́знь испо́лнити потща́лся еси́, все́м благотворя́, прия́л еси́ от Христа́ да́р чудотворе́ния, те́мже зове́м ти́: ра́дуйся, я́ко от младе́нства Бо́гом избра́нный; ра́дуйся, я́ко Те́мже в гражда́нство небе́сное зва́нный; ра́дуйся, я́ко держа́ву вла́сти твое́й благоче́стием и пра́вдою украси́л еси́; ра́дуйся, я́ко на враги́ злове́рцы и враждотво́рцы от Бо́га получи́вый побе́ды; ра́дуйся, я́ко, оста́вив ми́р преле́стный, к ти́хому приста́нищу равноа́нгельскаго жития́ прите́кл еси́, в не́мже показа́л еси́ все́м о́браз воздержа́ния; ра́дуйся, я́ко за толи́кии по́двиги твоя́ сподо́бивыйся от Христа́ благода́ти и чуде́с дарова́ния; ра́дуйся, я́ко в не́бе со все́ми святы́ми Богонача́льную Тро́ицу зри́ши и То́й вы́ну пое́ши: Аллилу́ия.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Стопа́м после́дуя я́ве всеблаже́ннаго роди́теля твоего́ Алекса́ндра, богому́дре приснопа́мятне кня́же Дании́ле, насле́дие кня́жества Моско́вскаго восприя́л еси́, последи́ же и́ноческим житие́м преше́л еси́ в го́рняя оби́тели, иде́же вы́ну пое́ши отце́в Бо́га Благослове́ннаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В по́стничестве и бде́нных моли́твах богому́дренно пожи́л еси́ и непреста́нно сла́вил Творца́ твоего́, воспева́я Ему́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Кра́сная, Кра́снаго родила́ еси́, безобра́зие на́ше обрати́вшаго в пе́рвый о́браз, Отрокови́це Всенепоро́чная, Ему́же пое́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́, со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь ца́рствующаго гра́да Москвы́ наро́ди, сте́кшеся отвсю́ду в честну́ю оби́тель благове́рнаго кня́зя Дании́ла, в де́нь пра́зднственный па́мяти его́, Творцу́ воспое́м: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, вси́ ца́рие и кня́зи, святи́тели и вси́ свяще́нных собо́ри, в хра́м Бо́га на́шего, иде́же лежа́т мо́щи вели́каго кня́зя Дании́ла, и́хже облобыза́юще, Творцу́ вопие́м: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дне́сь Це́рковь Христо́ва, пра́зднующи Дании́лово торжество́, су́щее о Бо́зе, все́х созыва́ет ве́рных к похвале́ уго́дника Христо́ва, и́же исцеле́ние источа́ет ве́рою приходя́щим к нему́ и пою́щим Творцу́: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лом Иса́ии проро́ка после́дующе, Богоро́дицу Тя́ испове́дуем: родила́ бо еси́ Отроча́, все́х дре́внейшее, нарица́емое Емману́ил, Ему́же зове́м: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу, о́гнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно, пе́сньми велича́ем.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Еди́но Божество́ в Трие́х Ипоста́сех, Богонача́льную и Всетворя́щую Вину́ в житии́ твое́м при́сно велича́л еси́, предстоя́ Ему́, моли́ о лю́дех твои́х, во е́же от вся́ких бе́д и напа́стей спасти́ся и́м.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вность вели́кую показа́л еси́ к благоче́стию, Дании́ле блаже́нне, преизря́ден о́браз бы́в все́м лю́дем твои́м, те́м ны́не предстоя́ все́х Творцу́, моли́ся, да от все́х бе́д и искуше́ний изба́вит и насле́дники Ца́рствия Своего́ пока́жет ны́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ели́ко вели́к в правосла́вном княже́нии твое́м, богому́дре кня́же Дании́ле, бы́л еси́, толи́ко смири́л еси́ себе́, те́мже Всеблаги́й Бо́г тя́ превознесе́ и дарова́ тебе́ небе́сное насле́дие и чуде́с благода́ть, ю́же ве́рным лю́дем твои́м ми́лостивно подава́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вителя и Спа́са на́шего родила́ еси́, Всенепоро́чная Де́во, Сего́ у́бо моли́ изба́вити на́с прегреше́ний на́ших и насле́дники Ца́рствия Своего́ сотвори́, да Тя́, Предста́тельницу на́шу, при́сно велича́ем.

Свети́лен.

Богонача́льныя и Всебоже́ственныя Тро́ицы Све́том озари́вся, све́т, добросия́ющий благода́тию Иису́с Христо́вою, все́й Росси́и яви́лся еси́, благоро́дный кня́же Дании́ле; озари́тися у́бо и на́м Пребоже́ственным све́том, Живонача́льную Тро́ицу моли́, да, с тобо́ю ве́чныя ра́дости наслажда́ющеся, воспое́м Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Всю́ наде́жду спасе́ния на́шего на Тя́ возлага́ем, Богома́ти Неискусобра́чная, и на по́мощь при́сно Тя́ призыва́ем: от напа́сти и печа́ли врага́ спаси́ на́с, грехо́вную плени́цу зо́л на́ших разреша́я, ве́чнаго огня́ исхити́, да Тя́, Предста́тельницу ро́да на́шего, при́сно велича́ем.

Молитва благоверному князю Даниилу Московскому

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле! К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я. Всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая благоверному князю Даниилу Московскому

О, уго́дниче Бо́жий, святы́й благове́рный кня́же Дании́ле, са́да Христо́ва благово́нный цве́те, не́ба церко́внаго кро́ткая звездо́, земли́ на́шея небе́сный у́ме, гра́да Москвы́ и держа́вы на́шея му́дрый зда́телю. Те́плый к Бо́гу моли́твенниче, ско́рый в по́мощи, ми́лостивый в ну́ждах, к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: бу́ди предста́тель наш пред Престо́лом Бо́жия сла́вы неусы́пный. Собери́ нас друг ко дру́гу, да печа́ли бли́жняго своего́ ки́йждо любо́вию нелицеме́рною приобща́ется. Онебеси́ ум наш, да, и́го тя́жкое земны́х попече́ний отве́ргше, бре́мя ле́гкое Христо́ва Ева́нгелия возлю́бим. Откры́й о́чи на́ши, да у́зрим нетле́нную красоту́ Госпо́дню и да не отчужде́ни бу́дем жи́зни Бо́жия. Ти́хость Ду́ха Бо́жия да соблюде́т се́рдце на́ше. Весна́ покая́ния да укра́сит дела́ на́ша. Кня́же ми́лостивый и ще́дрый, сохрани́ страну́ на́шу, град твой и зде моля́щихся тебе́ от вся́кия напа́сти, от враг ви́димых и неви́димых, от губи́тельства и гла́да, от междоусо́бныя ра́спри и внеза́пныя сме́рти. Отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Бо́жия и изба́ви нас от вся́каго зла. Под кре́пкий покро́в благосты́ни твоея́ прибега́юще, мо́лим: бу́ди нам ти́хое приста́нище в ско́рбех. Остени́ нас моли́твами твои́ми. Соблюди́ нас от паде́ний грехо́вных и заблужде́ний, да се́рдцем сокруше́нным, ду́хом смире́нным в печа́ли и ра́дости при́сно зове́м: Го́споди, предста́тельством преподо́бнаго Твоего́ поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва третья благоверному князю Даниилу Московскому

О, преподо́бне кня́же Дании́ле, к ико́не твое́й притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас (имена), с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром прихо́д сей и храм сей до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех правосла́вных насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я; всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твам твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х свои́х Христа́ Бо́га на́шего вку́пе со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и благоверному великому князю Даниилу Александровичу Московскому