Шрифт

12 сентября.

Канон первый преподобному и благоверному великому князю Даниилу Александровичу Московскому.

Преподобному и благоверному великому князю Даниилу Александровичу Московскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Княже́ния твоего́ сла́ву отложи́в, озаря́емый Боже́ственною благода́тию, богому́дре кня́же Дании́ле, ве́сь ра́зум в се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́л еси́, и, я́ко звезда́ на восто́це Росси́йскаго госуда́рства просия́л еси́, целому́дрием же и равноа́нгельным твои́м житие́м тече́ние до́бре соверша́я, ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну, те́м и по сме́рти просла́ви тя́ Бо́г в чудесе́х, я́ко источа́еши исцеле́ния ве́рно притека́ющим к честне́й ра́це твое́й, сего́ ра́ди дне́сь пра́зднуем успе́ние твое́, лю́дие твои́. Ты́ же, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́, моли́ спасти́ оте́чество твое́, и ми́рней бы́ти держа́ве насле́дия твоего́.

Величание:

Ублажа́ем тя́, благове́рный кня́же Дании́ле, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н свята́го. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́ ми́ у́м и озари́ моя́ чу́вства, согреше́ний мра́к души́ моея́ отгна́в, Христе́ Бо́же, да чи́стою со́вестию возмогу́ пе́снь соста́вити и возвели́чити Твоего́ уго́дника, блаже́ннаго кня́зя Дании́ла.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Светолу́чными блиста́нии Ду́ха Свята́го осиява́емый, яви́лся еси́ пресве́тлый свети́льник Росси́йския земли́, богому́дре кня́же Дании́ле, те́м ны́не светоза́рному Тро́ическому Све́ту предстоя́, моли́ о насле́дии держа́вы твоея́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Из мла́да себе́ самаго́ Бо́гу освяти́л еси́ и чре́з всю́ жи́знь твою́ бы́л еси́ и́стинный Христо́ва Ева́нгелия подража́тель, те́м и насле́дник Боже́ственнаго Ца́рствия позна́лся еси́, приснопа́мятне кня́же Дании́ле.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Седя́щаго на херуви́мех Творца́ Ты́ еди́на, Богоневе́сто, на объя́тиях носи́ти сподо́билася еси́ и яви́лася еси́ от все́х родо́в Бо́га Сло́ва Прия́телище досто́йное.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Зако́ну Спа́сову покаря́ющися, всесла́вне Дании́ле, сладостра́стие плотско́е отри́нул еси́, доброде́тельною же душе́ю све́тло просвеща́яся, небе́снаго Ца́рствия дости́гл еси́.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кое Це́ркви бы́л еси́ украше́ние, в не́йже Христу́, Царю́ сла́вы, насле́дник небе́снаго хра́ма показа́лся еси́, блаже́нне, иде́же со Ангелы уже́ пе́ти Творцу́ удосто́ился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Терпя́, потерпе́л еси́ Го́спода, и услы́ша тя́, и вня́т гла́су непреста́ннаго моле́ния твоего́, и воззва́ тя́ к ве́чному весе́лию, ра́йскаго сотвори́в насле́дника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Блага́я, все́х Творца́ во утро́бе Твое́й заче́ншая и ро́ждшая ми́ру Спа́са и Го́спода, Его́же моли́, да изба́вит на́с от вся́ких искуше́ний и в чи́стом житии́ соблюде́т на́с.

Седа́лен, гла́с 4:

От ко́рене блага́го прекра́сная ве́твь изра́сл еси́, и а́ки благоуха́нный кри́н, доброде́тельми укра́шен бы́л еси́, призира́я ми́лостию на ни́ща и убо́га и на вся́ подвла́стныя тебе́ лю́ди, блаже́нне и приснопа́мятне кня́же Дании́ле, злове́рныя же и вражде́бныя в любо́вь и смире́ние преклони́в, в бде́ниях и труде́х богоуго́дно пожи́л еси́, и досто́йную мзду́ от Го́спода твоего́ прия́л еси́. Того́ у́бо моли́, дарова́ти душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́, еди́на Пречи́стая Де́во Ма́ти, чистото́ю Ангелы превозше́дшая и заче́ншая во утро́бе Твое́й Пребезнача́льнаго Сло́ва, Собезнача́льна же Отцу́, и Сего́ всему́ ми́ру Изба́вителя ро́ждшая, мене́, па́че все́х оскверне́нна плотски́ми прегреше́ньми, очи́сти моли́тв Твои́х боже́ственными вода́ми, подаю́щи души́ мое́й ми́р и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Яко же зла́то огне́м, свяще́ннейше, воздержа́нием честно́е те́ло твое́ очи́стив, красно́ показа́л еси́ Творцу́, сего́ ра́ди тебе́ порфи́ру нетле́нну ве́чнаго блаже́нства дарова́.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Ро́д, и бога́тство, и держа́ву Христа́ ра́ди оста́вив и взе́м кре́ст сво́й, подвиза́лся еси́ боголе́пно, те́м ны́не с преподо́бных ли́ки ра́дуешися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ревнова́в в доброде́телех богому́дрым отце́м, ева́нгельское се́мя Бо́жия словесе́ в се́рдце твое́м насади́л еси́, и пло́д прине́сл еси́ Влады́це, те́м и мзду́ от Него́ прия́л еси́ досто́йную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Родила́ еси́ в ле́то Безле́тнаго, Пречи́стая, бы́вша Богочелове́ка; Того́ у́бо приле́жно моли́, да свободи́т ве́чнаго муче́ния и спасе́т по о́бразу Своему́ созда́ннаго челове́ка.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м любве́ Бо́жия непреста́нно распаля́яся, оста́вив ми́р, во оби́тели мона́шествовати изво́лил еси́, всече́стне, те́м дарова́ньми Ду́ха Свята́го обогаще́н, чудоде́йством лю́ди спаса́еши.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Се́ хра́м тво́й чудесы́ всеблаголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется, и, веселя́ся, всегда́ блажи́тся и всечестну́ю твою́ па́мять пра́зднует благоче́стно, вели́кий чудотво́рче Дании́ле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разли́чных напа́стей и бе́д нахожде́ние твои́ми моли́твами отрази́, богоблаже́нне кня́же Дании́ле, и все́м, усе́рдно соверша́ющим всепра́зднственную па́мять твою́, грехо́в оставле́ние испроси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ еди́ну по Бо́зе и́мамы Предста́тельницу ро́да на́шего, Тебе́ у́бо про́сим, я́ко и́маши дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, помоли́ся к Нему́, во е́же спасти́ся на́м.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Предстоя́ при́сно престо́лу Тро́ичныя благода́ти, со все́ми ра́дуяся Ангелы и ми́ру исцеле́ний бога́тство подава́я, спаси́ все́х на́с моли́твами твои́ми.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Отверзо́шася тебе́ две́ри Еде́мския, и жи́тели небе́сныя с вели́ким весе́лием и ра́достию тя́ прия́ша, иде́же с ни́ми ра́дуяся, ми́лостивно посеща́й, и все́х, ве́рно чту́щих тя́ помина́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́лся еси́ лю́дем твои́м предста́тель те́плый, вдо́в и сиро́т засту́пник, ни́щих пита́тель, скорбя́щих утеше́ние, и гра́ду и оби́тели твое́й утвержде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ Изба́вительница ро́да челове́ческаго, Ма́ти Бо́га на́шего, те́м Ти́ ве́рно припа́даем: Сы́на Твоего́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, от вся́ких бе́д и искуше́ний изба́вити ны́.

Конда́к, гла́с 4:

Избра́нный Бо́гом от чре́сл роди́тельских и воспи́танный от младе́нчества в зако́не Госпо́дни в му́жа соверше́нна и Про́мыслом Вы́шняго, имени́таго гра́да Москвы́ насле́дие кня́жества прие́м, ве́рен строи́тель благочести́вым лю́дем твои́м показа́лся еси́, богоблаже́нне Дании́ле, и́хже о́бразом свои́м наставля́я и поуча́я за́поведем Госпо́дним вы́ну, путе́м, веду́щим в живо́т ве́чный, при́сно ше́ствуя, небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же со Ангельскими водворя́яся ли́ки, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос:

Ангел во пло́ти на земли́ показа́лся еси́, богому́дре кня́же Дании́ле, сла́вя непреста́нно Творца́ не́ба и земли́, вся́ким бо о́бразом во́лю Его́ чре́з всю́ твою́ жи́знь испо́лнити потща́лся еси́, все́м благотворя́, прия́л еси́ от Христа́ да́р чудотворе́ния, те́мже зове́м ти́: ра́дуйся, я́ко от младе́нства Бо́гом избра́нный; ра́дуйся, я́ко Те́мже в гражда́нство небе́сное зва́нный; ра́дуйся, я́ко держа́ву вла́сти твое́й благоче́стием и пра́вдою украси́л еси́; ра́дуйся, я́ко на враги́ злове́рцы и враждотво́рцы от Бо́га получи́вый побе́ды; ра́дуйся, я́ко, оста́вив ми́р преле́стный, к ти́хому приста́нищу равноа́нгельскаго жития́ прите́кл еси́, в не́мже показа́л еси́ все́м о́браз воздержа́ния; ра́дуйся, я́ко за толи́кии по́двиги твоя́ сподо́бивыйся от Христа́ благода́ти и чуде́с дарова́ния; ра́дуйся, я́ко в не́бе со все́ми святы́ми Богонача́льную Тро́ицу зри́ши и То́й вы́ну пое́ши: Аллилу́ия.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Утреневав к Бо́гу от младе́нства, всебога́те, тьмы́ избе́гл еси́ теле́сных страсте́й, воздержа́нием и да́ром чуде́с обогати́лся еси́, преподо́бне, и ны́не с го́рними водворя́яся ли́ки, пое́ши Творцу́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Во всю́ Росси́ю про́йде сла́ва чуде́с Твои́х, блаже́нне, и́миже просвети́л еси́ лю́ди твоя́, и́же, твои́м чудоде́йством от вся́ких бе́д и напа́стей избавля́еми, пою́т Творцу́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́сньми и пе́ньми духо́вными хва́лим тя́, блаже́нне, и честну́ю твою́ и многоцеле́бную обстоя́ще ра́ку, си́це вопие́м просла́вльшему тя́ Творцу́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ва пребыла́ еси́ по рождестве́, я́коже была́ еси́ пре́жде рождества́, Бо́га бо Сло́ва родила́ еси́, избавля́ющаго ны́ хода́тайством Свои́м, Ему́же, ве́рнии, непреста́нно пое́м: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Досто́йно дне́сь в преставле́нии твое́м торжеству́ет ца́рствующий гра́д Москва́, досто́йно и оби́тель твоя́ честна́я, ю́же созда́л еси́, в не́й же святы́я твоя́ почива́ют мо́щи, ублажа́я тя́, Творцу́ взыва́ет: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостивными твои́ми щедро́тами ни́щих и убо́гих напита́л еси́, и са́м от Христа́ ве́чную получи́л еси́ ми́лость, Ему́же вы́ну предстоя́, со Ангелы пое́ши: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кое твое́ заступле́ние и предста́тельство воспомина́ем, богоблаже́нне кня́же Дании́ле, и сего́ ра́ди собра́вшеся в де́нь па́мяти твое́я, я́ко о́бщему все́х на́с засту́пнику, хвалу́ воздае́м ти́, воспева́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вседержи́тельною си́лою нося́й вся́ческая в челове́ческую пло́ть из Тебе́ оде́яся, Де́во Всенепоро́чная, на благодея́ние пою́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Дне́сь сте́кшеся во оби́тель твою́ и в хра́м Бо́га на́шего, благове́рный кня́же Дании́ле, приле́жно мо́лимтися: пода́ждь лю́дем ми́рное здра́вие и в ско́рбех ра́достное утеше́ние, да тя́, ско́раго защи́тника на́шего, ве́рою ублажа́ем.

Припев: Благоверный княже Данииле, моли́ Бо́га о нас.

Основа́теля и первонача́льника, кня́зя гра́да Москвы́, богоблаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя́ Госпо́дь, к Нему́же непреста́нно моля́ся, гра́д и оби́тель твою́ от вся́ких бе́д спаса́й и ми́лостивно посеща́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять пра́здника твоего́ хва́ляще, вси́ лю́дие твои́ со мно́жеством и́ночествующих по́стник покланя́ются тебе́, и ви́дяще от Бо́га да́нная ти́ пресла́вная чудеса́, про́сят от тебе́ ми́лости, и́хже моле́ния не пре́зри.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́т ро́ждшая — Иису́са Го́спода, просвеща́яй вся́каго челове́ка, Де́во Богома́ти, те́м Тя́ мо́лим: от вся́ких бе́д и напа́стей лю́ди Твоя́ изба́ви, да Тя́, Засту́пницу ро́да на́шего, при́сно велича́ем.

Свети́лен.

Богонача́льныя и Всебоже́ственныя Тро́ицы Све́том озари́вся, све́т, добросия́ющий благода́тию Иису́с Христо́вою, все́й Росси́и яви́лся еси́, благоро́дный кня́же Дании́ле; озари́тися у́бо и на́м Пребоже́ственным све́том, Живонача́льную Тро́ицу моли́, да, с тобо́ю ве́чныя ра́дости наслажда́ющеся, воспое́м Бо́га, просла́вльшаго тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Всю́ наде́жду спасе́ния на́шего на Тя́ возлага́ем, Богома́ти Неискусобра́чная, и на по́мощь при́сно Тя́ призыва́ем: от напа́сти и печа́ли врага́ спаси́ на́с, грехо́вную плени́цу зо́л на́ших разреша́я, ве́чнаго огня́ исхити́, да Тя́, Предста́тельницу ро́да на́шего, при́сно велича́ем.

Стихи́ры, гла́с 4.

Да́л еси́, Христе́ Бо́же, Росси́йстей земли́ чудотво́рца пресла́вна, Дании́ла блаже́ннаго, все́м в беда́х ско́раго помо́щника, вдо́в и сиро́т засту́пника, пле́нных свободи́теля и ни́щих пита́теля, свети́льника всесве́тлаго, вся́ Росси́йския страны́ просвеща́ющего и лю́ди своя́ от вся́ких бе́д избавля́ющаго, его́же моли́твами да́руй гра́ду и оби́тели на́шей утвержде́ние, и лю́дем Твои́м ве́лию ми́лость.

Да́л еси́, Христе́ Бо́же, Це́ркве непоколеби́маго столпа́, уго́дника Твоего́ Дании́ла блаже́ннаго, благоче́стия яви́теля, нече́стия и вражды́ прогони́теля, ве́ры правосла́вной утвержде́ние, кре́пкое целому́дрия забра́ло и равноа́нгельнаго жития́ чи́стое зерца́ло, безпло́тных чистоты́ подража́теля, воздержа́ния наста́вника, по́стников и преподо́бных сожи́теля, его́же моли́твами гра́д и оби́тель на́шу невреди́му сохрани́, и лю́дем Твои́м да́руй ве́лию ми́лость.

Да́л еси́, Христе́ Бо́же, все́м правосла́вным лю́дем Твои́м чуде́с неисчерпа́емую пучи́ну, всехва́льнаго кня́зя Дании́ла, и все́м, приходя́щим к нему́, исцеле́ний исто́чника, ско́рбным все́м предста́теля, боля́щим врача́ преди́внаго, в ско́рбех и печа́лех су́щу и́м уте́ху и отча́янным непосты́дную наде́жду, его́же моли́твами вся́ вра́жия разруши́ шата́ния и лю́дем Твои́м да́руй ве́лию ми́лость.

Сла́ва, гла́с 6:

Прииди́те дне́сь, моско́встии наро́ди, восхва́лим первонача́льнаго гра́ду на́шему основа́теля, и пе́рваго в гра́де свое́м нача́льника, досточу́днаго кня́зя Дании́ла; прииди́те, псало́мски воспле́щем рука́ми, духо́вное его́ торжество́ дне́сь пра́зднующе и я́ко ди́внаго засту́пника на́шего сла́вяще; прииди́те, к честне́й его́ ра́це припаде́м, многоцеле́бныя его́ мо́щи облобыза́юще, и, благогове́йно почита́юще, возопие́м ему́, глаго́люще: ра́дуйся, великоимени́таго гра́да твоего́ засту́пниче, ра́дуйся, все́х люде́й твои́х кре́пкое утвержде́ние, и все́х христиа́н побо́рниче; о ни́х Христу́ непреста́нно моли́ся, дарова́ти ми́р и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богородичен:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́м Пло́д живота́, Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

Молитва благоверному князю Даниилу Московскому

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле! К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я. Всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и благоверному великому князю Даниилу Александровичу Московскому