Шрифт

12 сентября.

Канон благодарственный Богу, в Троице Святей славимому, на воспоминание заключеннаго мира между империею Российскою и короною Свейскою.

Службы благодарственной Богу, в Троице Святей славимому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же на́ш, Иже неве́дущия ны́, во бра́ни прему́дрыя явле́й, дарова́в на́м кре́пость и си́лу благода́ти Твоея́, избра́вый му́жа по се́рдцу Твоему́ — Благове́рнаго Импера́тора на́шего Петра́, укрепи́вый му́жеством подвиза́ющее во́инство; и́мже и си́ми Росси́и ми́р Тво́й дарова́вый, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Триипоста́сне Влады́ко, всеми́лостивно на на́с, рабо́в Твои́х, призре́вшаго и ми́ром вожделе́нным преде́лы на́ша огради́вшаго.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пе́снь по достоя́нию принести́ Тебе́, Влады́ко, недоумева́ем. Кто́ бо изрече́т ми́лости Твоя́, я́же яви́л еси́ на́м? Ты́ на́ше неве́жество от сокро́вища прему́дрости Твоея́ просвети́л еси́, Ты́ и научи́ со стра́хом и любо́вию благода́рственная Тебе́ воспе́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утвержде́нныя в Бо́зе Вара́к и Дево́ра, сопроти́вных во́инство изби́вше, пе́снь но́вую Бо́гу Победи́телю воспе́ша; си́х, Росси́е, побе́дными укра́шенная венца́ми, подража́ющая, пе́снь побе́дную Бо́гу воскли́кни, прославля́ющи сла́ву и си́лу Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ага́рь иногда́, изнемо́гши от зно́я, возопи́ ко Го́споду, е́йже Ангел исто́чник показа́ воды́ теку́щия, да пию́щи, с ча́дом жива́ бу́дет. И Росси́я, изнемо́гши многоле́тным трудо́м, возопи́ ко Го́споду: да́ждь ми́ исто́чник ми́ра, от него́же напою́ ча́да моя́, и воспою́ Тя, Го́спода, во ве́ки.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к сокруши́ся си́льных держа́вою Твое́ю, Христе́, и си́лою немощству́ющии препоя́сашася.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Обнови́ся ны́не, но́вый Изра́илю, благода́тию от все́х бла́г Пода́теля, Иже мы́шцею высо́кою проведе́ тя чрез мо́ре долголе́тныя бра́ни, и введе́ тя в зе́млю благослове́нную ми́ра сего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дите, язы́цы, и разуме́йте, я́ко с на́ми Бо́г, Иже в бра́ни бы́сть и побора́ше по на́с, смири́ ны пре́жде, да пресла́внее возвели́чит. Се́й у́бо Бо́г на́ш, о Не́мже в ми́ре и бра́ни, ве́рнии, утвержда́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Росси́е, и ви́ждь, се́ бо распространи́шася преде́лы твоя́, приусугу́бишася от за́пада, се́вера и ю́га ча́да твоя́, и про́мыслу Вы́шняго по бра́нех в ми́ре воспо́й пе́сни твоя́.

Седа́лен, гла́с 8:

Тро́ицу славосло́вим, ве́рнии, Единосу́щную, призре́ бо на смире́ние на́ше, отъя́т поноше́ние во челове́цех, утверди́ ми́лость Свою́ на на́с, во е́же соблюсти́ на́с и невре́дных сохрани́ти. Те́мже благослови́м Бо́га на́шего.

Пе́снь 4.

Ирмос: Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися, положи́л бо еси́ любо́вь тве́рду кре́пости Твоея́, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Неизрече́нное и неисповеди́мое смотре́ние испове́дуем, раби́ Твои́, Влады́ко, благода́рными си́ми словесы́: ничто́же бо бо́лее за бла́гость Твою́ возда́ти мо́жем, я́ко от тмы́ ко све́ту произве́л еси́, то́чию ма́лое сие́ приими́ от на́с благодаре́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Где́ ны́не умышле́ния и сове́ты ва́ши, окре́стнии наро́ди, от дре́вних веко́в во еди́но согласу́ющиися? Аки предви́дяще и зави́дяще бу́дущему Росси́и благополу́чию, позна́ние уче́ний и худо́жеств отвраща́ющии? Получи́ ны́не, е́же не хоте́сте, и славосло́вит Бо́га, сие́ е́й дарова́вшего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вся́ тва́рь да ра́дуется с на́ми, да пое́т и́мени Го́спода Вы́шняго: соде́ла бо чу́до в на́с, вся́к у́м преиму́щее, хи́трая преврати́ наме́рения сопроти́вных, и и́миже хотя́ху на́с улови́ти, си́ми уловле́ни су́ть сетьми́. Мы́ же, изба́вльшеся, всера́достно Его́ велича́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Но́щи преше́дшей, прибли́жися де́нь, и Све́т ми́ру возсия́, сего́ ра́ди хва́лят Тя́ Ангельстии чи́ни и славосло́вят Тя́ вся́ческая.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Созида́й гра́ды твоя́ но́выя, Росси́е, утвержда́й ми́ром преде́лы твоя́: Госпо́дь с тобо́ю, Госпо́дь Помо́щник. Да́ждь у́бо сла́ву и́мени Его́, пресла́вно ны́не просла́вившаго тя́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Не тужи́ ны́не, Росси́е, дни́ пре́жния и ле́та преше́дшая ско́рбная помина́ющи, егда́ бе́дствиями а́ки потрясе́ся, от восто́ка, ю́га и се́вера смуща́емая, вну́трь же мяте́жными несогла́сии раздира́емая. Прогна́ Бо́г о́блак печа́ли твоея́, и све́том безсме́ртныя сла́вы озари́ тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко взыска́ла еси́, Росси́е, Го́спода Бо́га твоего́ в де́нь ско́рби твоея́, сего́ ра́ди яви́ся тебе́ в чу́дных де́лех Свои́х, Иже изба́ви тя́ от кре́пких ру́к супоста́т твои́х и вене́ц ми́ра и благоволе́ния возложи́ на главу́ твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Возвесели́теся с на́ми, вели́цыи кня́зи росси́йстии, ви́девше виногра́д се́й, ва́ми насажде́нный, ка́ко Бо́г Вы́шний, Ца́рь Ве́чный, его́ возрасти́ и опло́том ми́ра ве́чнаго огради́, и с на́ми благода́рственная Ему́ воспо́йте.

Пе́снь 6.

Ирмос: Гла́с глаго́л моле́бных от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав, от лю́тых мя́ изба́ви: еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Блаже́ни вси́, упова́ющии на Го́спода — я́ко гора́ Сио́н, не подви́жатся во ве́к: Госпо́дь бо прибе́жище и́м, Госпо́дь спасе́ние. В де́нь, в о́ньже призову́т, посети́т и́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В де́нь печа́ли сы́ном гони́мый Дави́д, возопи́ ко Го́споду, и от бе́д изба́вил его́, и в Сио́не па́ки, от него́же изгна́н бы́сть, просла́ви Бо́га спаса́ющаго. Прогна́ сицеву́ю находя́щую ско́рбь от своего́ достоя́ния Всевы́шний Госпо́дь, отврати́вый отцегони́тельное кровопроли́тие, те́мже и мы́ ны́не Его́ в Росси́йском Сио́не просла́вим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Даде́ ми́р преде́лом твои́м, Росси́е, Госпо́дь, да не бу́дет стужа́яй тебе́, ме́чь чужды́й да не устраша́ет тя́: Вы́шний бо огради́ кре́пкою руко́ю концы́ земли́ твоея́.

Конда́к, гла́с 8.

Укрепи́вый Дави́да на Голиа́фа, укрепи́л еси́ и Импера́тора на́шего Петра́, в простоте́ се́рдца служа́щаго Ти́, и о и́мени Твое́м подвиза́ющагося, благодея́ния Твоя́ прославля́ющаго, щедро́ты Твоя́ дарова́л еси́ ему́, Христе́ Бо́же. Ты́ бо наде́жда на́ша, и спасе́ние, и непобеди́мая побе́да.

Икос:

Са́м, Го́споди, созда́л еси́ прему́дрость, и ви́дел и исче́л ю́, и излия́л еси́ ю́ на вся́ дела́ Твоя́ со вся́кою пло́тию по щедро́там Твои́м, по дая́нию Твоему́ дарова́л еси́. Ты́ и Благочести́вейшаго Импера́тора на́шего Петра́ от сокро́вищь Свои́х умудри́вый, и́м росси́йское во́инство во бра́нех прему́дро наста́вил еси́. Те́мже ны́не торже́ственными пе́сньми Твою́ прему́дрость воспева́ем и благодари́м Тя́, премно́гия на́м дарова́вшаго побе́ды.

Пе́снь 7.

Ирмос: Вети́и яви́шася о́троцы любомудре́йшии дре́вле, от богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху: Пребоже́ственный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Якоже амаза́и ре́ша: о Дави́де, ми́р тебе́ и помо́щником твои́м; та́ко и ны́не бра́вшиися с на́ми глаго́лют: ми́р тебе́, Благове́рный Пе́тре, Бо́г тво́й Помо́щник тебе́. Ему́же зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Упоко́и преде́лы на́ша Госпо́дь си́л, да́вый ми́р достоя́нию Своему́; входя́щии и исходя́щии на мо́ре, без стра́ха и печа́ли коры́сти своя́ собира́йте, Бо́г бо на́ш отъя́т ско́рбь ра́тную, Ему́же зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, возвели́чим чу́дная дела́ Бо́жия: ка́ко смире́нных на́с вознесе́, ка́ко уничиже́нных просла́ви, ка́ко победи́тельным венце́м увенча́ и ми́ром огради́, и радостотво́рно возопии́м: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Неизрече́нною му́дростию соста́вльшаго вся́ческая Бо́га Сло́ва и от не су́щих во е́же бы́ти приве́дшаго, благослови́те, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даде́, Госпо́дь научи́ пе́рсты на́ша на бра́нь, и ру́це на ополче́ние, торже́ственными на́с украси́в побе́дами, и благословля́ет ны́не лю́ди Своя́ ми́ром. Его́же благослови́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, непостижи́маго ума́ Твоего́, Влады́ко! Не́сть, и́же сопротивоста́нет во́ли Твое́й: и́хже бо предуста́вил еси́ просла́вити, вся́ ухищре́ния, на и́х соплета́емая, отвраща́еши. Чудоде́йствие Твое́ сие́, на на́с собы́вшееся, ви́дим, и славосло́вяще, превозно́сим Тя́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хоте́сте, окре́стнии наро́ди, от на́с утаи́ти иску́ство во́инское, мно́го о се́м труди́стеся, но не возмого́сте. Творя́й держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, низлага́яй си́льныя со престо́л и вознося́й смире́нныя, откры́ пред на́ми пра́вду Свою́, изъяви́ и научи́ ва́ми сокрыва́емая. Ему́же благода́рственная ны́не прино́сим и просла́вим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Велича́й, душе́ моя́, Триипоста́снаго Влады́ку, научи́вшаго, и вразуми́вшаго, и сохраня́ющаго ны во бра́ни.

Ирмос: От земноро́дных кто́ слы́ша таково́е? Или́ кто́ ви́де когда́, я́ко Де́ва обре́теся, во чре́ве иму́щая и безболе́зненно Младе́нца поро́ждшая? Таково́е Твое́ чу́до, и Тя́, Чи́стая Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Возведе́м у́мнии о́чи се́рдца на́шего ко Всеси́льному Бо́гу на́шему и принесе́м моли́твы вседу́шныя и моле́ния приле́жная, я́ко посети́ на́с ми́лостию Свое́ю, яви́ на́м, смире́нным, вели́кую и бога́тую ми́лость, Его́же велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благоутро́бия неизсле́димая пучи́но, Влады́ко, прославля́ем чуде́сная дела́ Твоя́, я́вльшаяся на на́с и в ро́де на́шем: от ве́ка бо сокрове́нное Твое́ о на́с смотре́ние во дни́ сия́ я́вственно показа́л еси́, всеси́льною десни́цею Твое́ю безси́льных на́с совоздви́г, да благодари́м и велича́ем Тя́, Бо́га на́шего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Славосло́вим Тя́ Бо́га Безнача́льнаго, Отца́ благоутро́бнаго о щедро́тах Твои́х, вся́ зла́я от на́с отврати́вшаго, побе́ды и одоле́ния на проти́вящихся на́м дарова́вшаго, торже́ственными венцы́ украси́вшаго, и во всежела́емый поко́й вве́дшаго, и от все́х злы́х на́с избавля́ющаго.

Стихи́ра, гла́с 3.

Тебе́, Бо́га, хва́лим, Твоя́ благода́ти испове́дуем, Бо́же на́ш, Твоя́ щедро́ты благода́рственным се́рдцем превозно́сим, прогна́вшаго мра́чный о́блак бра́ни и вве́дшаго ны́ во сла́дкий све́т ве́чнаго ми́ра. Во́инство росси́йское во бра́нех прему́дростию испо́лнившаго и росси́йскими корабля́ми Балти́йское мо́ре украси́вшаго, гра́д се́й воздви́гшаго и просла́вившаго, и пото́ком сла́дости Твоея́ на́с насыща́ющаго, и благодаря́ще, вопие́м: О, Влады́ко Всеще́дрый! Укрепи́ и утверди́ сия́, я́же дарова́л еси́ на́м, в ро́д и ро́д, и спаси́ ду́ши на́ша.

Молитва

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Службы благодарственной Богу, в Троице Святей славимому