Шрифт

10 сентября.

Канон святому преподобному Савве Крыпецкому, Псковскому

Канон святому преподобному Савве Крыпецкому, Псковскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое насажде́ние, преподо́бне,/ от ю́ности бо и в ми́ре изво́лил еси́ чи́стое житие́;/ ревну́я же бо́льшему, и дом оте́ческий оста́вил еси́,/ и, вся кра́сная ми́ра сего́ презре́в,/ от чужды́х стран прише́л еси́/ во оби́тели Богоспаса́емаго гра́да Пско́ва,/ и послуша́нию преподо́бнаго Евфроси́на преда́лся еси́;/ та́же простира́лся умо́м еще́ к вя́щшему,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ в не́йже оби́тель прече́стну воздви́гл еси́,/ и мно́жество и́нок собра́л еси́,/ и их наста́вил еси́ на пу́ть и́стинный./ Те́мже и Христо́с, Ему́же в же́ртву себе́ прине́сл еси́,/ ви́дев твоя́ благи́я труды́,/ я́ко пресве́тла тя свети́льника,/ и по преставле́нии чудесы́ обогати́, Са́вво, о́тче наш./ Моли́ся у́бо при́сно ему́ о стране́ на́шей,/ е́же дарова́тися ей на враги́ побе́дам,/ ста́ду же твоему́ от враг ненаве́тну пребы́ти,/ и всем нам спасти́ся.

Тропа́рь, гла́с 7:

От мирска́го жития́ изше́д,/ отверже́нием же ми́ра Христу́ после́довал еси́/ и, в пусты́ни все́лься,/ равноа́нгельное житие́ пожи́л еси́,/ отону́дуже, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом,/ и ны́не, со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чад свои́х,/ я́же собра́л еси́, Богому́дре,/ да ра́достию от души́ вопие́м:/ ра́дуйся, Са́вво,/ о́тче преблаже́ннейший.

Канон свята́го, гла́с 6.

Пе́снь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Наста́ви мя, Го́споди Бо́же мой,/ да возмогу́ благоче́стно уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Са́ввы,/ сла́вное и честно́е восхвали́ти успе́ние.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Му́жески подвиза́вся во пло́ти, преподо́бне о́тче Са́вво,/ и быстроту́ духо́вную восприи́м,/ взя́лся еси́ на высоте́ Небе́сней, иде́же ны́не со А́нгелы прославля́ешися./ Та́мо и нас помина́й.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

На высоте́ Небе́сней сый, преподо́бне,/ нам испроси́ от Бо́га благода́ть, и ми́лость,/ и согреше́нием оставле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ны Боже́ственныя соблюда́я,/ сам бра́тии твое́й законополо́жник был еси́/ и, победи́в ко́зни лука́ваго, то́йжде побе́де их научи́л еси́./ Моли́твами твои́ми защити́ и нас от наве́тов сего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресу́щное Сло́во, естество́ плотско́е прии́м от чи́стых крове́й Твои́х,/ плотска́го тле́ния нас изба́ви, Чи́стая./ сего́ ра́ди Тя при́сно сла́вим.

Пе́снь 3

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Вы́спреннею моли́твою, о́тче Са́вво,/ я́ко крила́ми, возлете́л еси́ к преми́рному наслажде́нию с ли́ки оте́ц,/ с ни́миже водворя́ешися в неизрече́нней ра́дости Го́спода своего́,/ нам же от честны́й свое́й ра́ки чуде́с сия́ния, а́ки луча́, излива́я,/ сердца́ восхища́еши зову́щих:/ ра́дуйся, светоно́сне о́тче наш.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стинну блаже́нныя жи́зни сподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Са́вво,/ целому́дрием и поще́нием освяти́в ду́шу и пло́ть свою́,/ нас же к славосло́вию тя дви́жеши, зову́щих:/ ра́дуйся, светоно́сне о́тче наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже честны́й би́сер твоя́ мо́щи, гроб и честна́я пе́рсть твоя́ нам обрето́шася, Са́вво о́тче преподо́бне,/ шестьдеся́т бо лет пребы́вше сокрове́ни,/ ны́не все́ми ви́димы предлежа́т,/ разли́чна исцеле́ния неоску́дно подаю́ще./ Те́мже вопие́м ти:/ ра́дуйся, светоно́сне о́тче наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Из ложе́сн Твои́х, Пречи́стая, пра́вды Со́лнце, Христо́с, возсия́,/ Его́же Боже́ственными заря́ми и мое́ окая́нство просвети́, омраче́нное грехи́.

Седа́лен, глас 3:

Боже́ственным жела́нием к безсме́ртию воспаря́я, о́тче Са́вво,/ кресто́м Христо́вым умерщвле́нное те́ло свое́ обрати́л еси́ в нетле́ние,/ пусты́ню же свою́ град Небе́сный сотвори́л еси́/ и, пло́тяных бра́тий собра́в, во ангелоподо́бных претвори́л еси́,/ с ни́миже сла́вя в Трех Ипоста́сех Единосу́щную и Нераздели́мую Тро́ицу, сам просла́вился еси́./ Мы же тя моли́твенника те́пла стяжа́хом к Бо́гу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ми́лости исто́чниче, чистоты́ храни́лище, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ чистото́ю А́нгелы превосходя́щи, очи́сти мене́, па́че всех оскве́рнена плотски́ми прегреше́нии,/ и вку́пе с преподо́бным отце́м на́шим Са́ввою пода́ждь ми сле́зы умиле́ния,/ да омы́юся и́ми, стра́стный,/ и сподо́блюся Твоея́ ве́лия ми́лости.

Пе́снь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Безме́рное смире́ние восприи́м, к Боже́ственней высоте́ возне́слся еси́,/ и ны́не, в ра́йских селе́ниих водворя́лся, о́тче Са́вво,/ помина́й и нас в моли́твах твои́х.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Благоуха́нный сосу́д яви́лся еси́ Боже́ственному Ду́ху/ и всех сердца́ услажда́еши Боже́ственными арома́ты доброде́телей твои́х./ Ны́не же, в ра́йских селе́ниих водворя́лся,/ помина́й и нас в моли́твах твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ста́до твое́, преподо́бне, му́дре упра́вил еси́/ и от жи́зни сей к Небеси́ упа́сл еси́ благоче́стно./ Ны́не же, в ра́йских селе́ниих с ним водворя́лся,/ помина́й и нас в моли́твах твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Чистоты́ селе́ние, жили́ще Влады́ки всех,/ Хода́таице о всех ми́лостивная, Богора́дованная Де́во Ма́ти Мари́е,/ пою́щия Тя уще́дри.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Бо́дренными бде́нии и ча́стыми воздыха́нии/ благода́ть Ду́ха возрасте́ в тебе́, о́тче наш Са́вво,/ те́мже сла́вна тя показа́ и по преставле́нии.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Благода́ть целе́ния от Бо́га прии́м, о́тче Са́вво,/ хотя́ща челове́ка я́звою умре́ти и жи́зни отча́явшася,/ моли́твами ученико́в твои́х к тебе́ о нем/ и водо́ю с честны́я твоея́ пе́рсти вско́ре исцели́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боле́зньми зубными, и тряса́вицею, и огневи́цею,/ и бесно́вании, и ра́нами стра́ждущих,/ я́ко врач преесте́ственный, мгнове́ние врачева́л еси́,/ исцеля́я и ду́ши от я́звы грехо́вныя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: По рождестве́ Боже́ственнем пребыла́ еси́, Де́во, я́коже пре́жде,/ Бог бо, Тобо́ю рожде́йся, сохрани́ Тя непоро́чну./ Те́мже: ра́дуйся, Де́во Неневе́стная, – взыва́ем Ти.

Пе́снь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

По́двиги твои́ми духо́вную и теле́сную ни́ву в пусты́ни твое́й возде́лал еси́/ и в насыще́ние душ и теле́с бра́тии твое́й кла́сы многопло́дны возрасти́л еси́,/ и́миже и пита́еши благоче́стно восхваля́ющих тя/ и по твое́м отше́ствии к Бо́гу, Са́вво, преподо́бне о́тче наш.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Не́когда, преподо́бне о́тче Са́вво, по преставле́нии твое́м/ приидо́ша разбо́йницы но́щию ко оби́тели твое́й,/ хотя́ще озло́бити ученики́ твоя́ и мня́ще восхи́тити сокро́вище некра́домое,/ ты же еди́ным явле́нием свои́м устраши́л еси́ их/ и сокро́вище спасе́ния покая́нием им дарова́л еси́ ту́не.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне, пусты́ню ороси́л еси́,/ от ни́хже сий процвете́ кри́ны благоуха́нными,/ услаждающими населя́ющия и посеща́ющия ю́/ и сла́вящия тя при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Честна́ сме́рть яви́ся пред Тобо́ю блаже́ннаго отца́ Са́ввы, Го́споди вся́ческих,/ просла́вил бо еси́ его́ пред А́нгелы и челове́ки/ и оста́нки моще́й его́ исто́чник исцеле́ний ми́ру яви́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Преблага́я Влады́чице, Я́же Всеблага́го Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ тле́нное страстьми́ мое́ се́рдце изреши́ сете́й,/ да ве́рою и любо́вию пою́ и велича́ю Тя.

Конда́к, глас 1:

Возсия́ от пусты́ни сла́вному гра́ду Пско́ву/ но́вое све́тлое со́лнце,/ чуде́с луча́ми всех озаря́ющее/ и благода́тне согрева́ющее,/ тьму́ же вся́ких искуше́ний и наве́тов/ и хлад грехо́вный отженя́ющее./ Прииди́те у́бо, пра́зднующе Блаже́нную па́мять/ сего́ свети́льника на́шего, воспои́м:/ Сла́ва Бо́гу, та́ко промышляющему о нас,/ Сла́ва уго́днику его́, сохраня́ющу нас!/ Ты же, преподо́бне о́тче Са́вво,/ о и́же твою́ при́сно па́мять почита́ющих/ моли́ Христа́ Бо́га,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам и в Де́нь су́дный.

И́кос:

Всеси́льное Ду́ха Свята́го де́йство и бу́яя ми́ра избира́ет, да прему́дрый посрами́т,/ и немощна́я ми́ра, да посрами́т кре́пкая,/ и худоро́дная ми́ра, и уничиже́нная, и не су́щая, да су́щая упраздни́т,/ я́ко да не похва́лится вся́ка пло́ть пред Бо́гом, рече́ апо́стол./ Си́це Блаже́нный наш оте́ц Са́вва,/ не велему́дрствуя, мудре́ц яви́ся мудре́йший ве́ка сего́,/ немощству́яй, посрами́ кре́пкая,/ неведо́мый ро́дом, превзы́де сла́вою благоро́дных,/ уничиже́н, превознесе́ся па́че го́рдых/ и, я́ко ничто́же сый в ми́ре, покори́ себе́ су́щая,/ оста́вив сро́дники своя́ по пло́ти, сниска́ мно́жайшия по ду́ху,/ покори́вся науче́нию преподо́бнаго Евфроси́на, сам сравни́ся ему́ во учи́тельстве,/ удали́вся от ми́ра, ве́сь мир привлече́ к себе́,/ и безпло́дная пусты́ня его́ произрасти́ оби́льную жа́тву спасе́ния всем./ Те́мже пра́зднующе дне́сь пресла́вную па́мять его́,/ бра́тия и ученицы́, соше́дшеся, возопие́м ему́:/ о́тче и наста́вниче наш, преподо́бне Са́вво,/ спаса́й нас при́сно и моли́ Христа́ Бо́га,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам и в Де́нь су́дный.

Пе́снь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

К све́ту незаходи́мому заше́л еси́, блаже́нне,/ лучеза́рне же па́ки возше́д, озари́л еси́, я́ко со́лнце, зе́млю Росси́йскую и град Псков./ Те́мже прославля́юще Бо́га, тобо́ю нас просвети́вшаго,/ при́сно пое́м, я́коже и ты сам воспева́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Чу́дным житие́м, преподо́бне, благода́ть Боже́ственнаго Ду́ха стяжа́л еси́/ и, блаже́н быв в животе́ свое́м,/ Блаже́нную кончи́ну прия́л еси́ о Христе́,/ к Нему́же, ра́дующеся о тебе́, тебе́ же подража́юще, взыва́ем:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неконча́емым блаже́нством с ли́ки святы́х ны́не наслажда́лся,/ блажи́ши и нас, преподо́бне, то́ками исцеле́ний от честна́го гро́ба и пе́рсти твое́й./ Те́мже, тебе́ я́коже Боже́ственное сокро́вище стяжа́вше,/ до́ндеже в животе́ есмы́, тебе́ же подража́юще, при́сно вопие́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, Све́та Незаходи́маго, Бо́га ро́ждшая,/ пою́щия Тя прича́стники покажи́ све́та и вся́каго вре́да изба́ви,/ моля́щися о нас со отце́м на́шим, при́сно воспева́вшим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Стра́сти душе́вныя и боле́зни теле́сныя врачу́еши, о́тче Са́вво,/ приступа́ющих к тебе́ от всей души́,/ исцели́ и на́ша неду́ги душ и теле́с,/ да, тобо́ю сохрани́еми, тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Мирска́го и пусты́ннаго диа́вола посрами́вый и победи́вый,/ огражда́й и нас при́сно от наве́тов его́ и искуше́ний,/ да, тобо́ю сохраня́еми, тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Чистоты́ и целому́дрия наста́вниче,/ не обину́лся еси́ воспрети́ти вход и княги́не во оби́тель твою́,/ сохрани́ и нас несобла́знены в чистоте́ и целому́дрии,/ да, тобо́ю сохраня́еми, тя превозно́сим во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нельсти́вый пропове́дниче покая́ния,/ жесто́це облича́л еси́ от ми́ра в пусты́ню к тебе́ приходя́щия,/ наказу́й обличи́тельне и на́ше жестокосе́рдие,/ да, тобо́ю к покая́нию обраща́еми,/ тя превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Изба́вльшеся пе́рвыя кля́твы рождество́м Твои́м,/ Всеблагослове́нная Отрокови́це Богора́дованная, мо́лим:/ изба́ви нас и ве́чнаго осужде́ния,/ да, Тобо́ю избавля́еми, Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Сам в пусты́ни посто́м изнури́вый пло́ть свою́/ и пе́рвее я́годинами, во И́мя Святы́я Тро́ицы дарова́нными тебе́, пита́выйся,/ научи́ и нас посту́ твоему́, блаже́нне,/ па́че же насыща́й нас духо́вныя пи́щи.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Спасы́й оби́тель свою́ от нахожде́ния враго́в,/ испроси́ от Го́спода правосла́вным лю́дем кре́пость на проти́вныя,/ па́стырем же му́дрость и сове́т проти́ву всех наве́тов вну́тренних.

Припев: Преподобне отче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Смертоно́сную я́зву теле́сную притека́ющих к свяще́нней ра́це твое́й/ еди́ным прикоснове́нием и пе́рстию гро́ба твоего́ исцели́вый,/ уврачу́й смертоно́снейшую я́зву душ на́ших моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разбо́йников, зломы́сливших на оби́тель твою́, пощади́вый,/ и к покая́нию обрати́вый, и спасы́й,/ пощади́ и нас, припа́дающих ти ве́рою и любо́вию,/ обрати́в и на́ша ду́ши к покая́нию,/ и спаси́ моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Све́том Твои́м мя, Богора́дованная в жена́х Де́во, просвети́, молю́ся,/ и огня́ ве́чнаго изба́ви,/ я́ко да велича́ю Тя и по до́лгу воспою́ вели́чия Твоя́.

Свети́лен:

Поревнова́в, блаже́нне, преподо́бному Евфроси́ну/ и от него́же наста́влен быв на духо́вныя по́двиги,/ с ним во свя́тости сравни́лся еси́/ и, мно́го лет в пусты́ни Кры́петстей потруди́вся в безмо́лвии, посте́, воздержа́нии и в злострада́ниих,/ ны́не, во све́те Святы́я Тро́ицы водворя́лся, блаже́нствуеши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и носи́ла еси́ на ру́ку Боже́ственное Сло́во,/ Его́же пе́сньми досто́йно с Тобо́ю сла́вим.

Молитва

О преподо́бне о́тче Са́вво, пусты́нный подви́жниче, в телеси́ А́нгеле, во́ине Христо́в до́блественне, ве́ры пра́вило, Це́ркви утвержде́ние, благоче́стия о́бразе, доброде́телей свети́ло, трудо́в, поста́, воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия предводи́телю, помо́щниче всем нужда́ющимся, стра́нствующим вождю́, пла́вающим ко́рмчию, обурева́емым приста́нище, ослабева́ющим по́моще, оби́димым заступле́ние, печа́льным утеше́ние, вдови́цам и си́рым покро́ве, а́лчущим пита́ние, наги́м одея́ние, пла́чущим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние, ненаде́ющимся наде́яние, христиа́н всех хода́тайство, предста́тельство и защище́ние! При́зри ми́лостивно на ны, припа́дающия к святы́м моще́м твои́м, внемли́ моли́твам на́шим и пода́ждь коему́ждо от нас благопотре́бная, проси́мая от Тебе́. Ве́мы, свя́тче Бо́жий, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Влады́це Христу́ Бо́гу, и, ели́ка а́ще воспроси́ши у Него́, да́стся нам. А́ще же и недосто́йни есмы́ благода́ти его́, оба́че твоя́ же моли́тва да сотвори́т ны ея́ досто́йны, мно́го бо мо́жет приле́жная моли́тва пра́веднаго, я́коже рече́ апо́стол. Сам у́бо ты воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, неве́рныя просвети́, еретики́ обрати́, заблужде́ния в нас от Правосла́вия к позна́нию и́стинныя ве́ры наста́ви, всей же Це́ркви исхода́тайствуй мир и святы́ню, единомы́слие в ве́ре, умо́в благопостоя́ние, соревнова́ние в благоче́стии, единоду́шие в братолю́бии, ве́рность к оте́честву, пре́данность предержа́щей вла́сти, нача́льствующим пра́вду и суд, подчине́нным же безро́потное повинове́ние, госпо́дствующим кро́тость и человеколю́бие, рабо́м же нестропти́вость, роди́телем благопопече́ние о ча́дех, ча́дом же страх и послуша́ние, де́вствующим чистоту́ и целому́дрие, бра́чным же ве́рность и непоро́чность ло́жа; всем же гре́шным покая́ние, ка́ющимся проще́ние, в злоключе́ниих же терпе́ние и упова́ние, в наде́жде же спасе́ние да́руй. Изба́ви же всех нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от напра́сныя сме́рти, и от вся́каго зла, да, та́ко вси тобо́ю просвеща́еми, наставля́еми, утеша́еми, утвержда́емы и сохраня́емы, сла́вим просла́вившаго тя Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ предста́тельство, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон святому преподобному Савве Крыпецкому, Псковскому