Шрифт

10 сентября.

Канон Преподобномученикам Казанским: Сергию, Лаврентию, Серафиму, Феодосию, Леонтию, Стефану, Георгию, Иллариону, Иоанну и Сергию (в Свято-Успенском Зилантовом монастыре пострадавшим)

Преподобномученикам Казанским: Сергию, Лаврентию, Серафиму, Феодосию, Леонтию, Стефану, Георгию, Иллариону, Иоанну и Сергию (в Свято-Успенском Зилантовом монастыре пострадавшим)
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 5

Божией Премудрости, / Содетельной и Содержительной Силе последующе, / неизреченного лика небесного достигосте, / мученицы славнии: / идеже подвизалися есте / тамо ныне прославляетеся, / в вере и благочестии верных утверждающе, / ограждаете же и обитель Успенскую, / научающе искушениям противоборствовати. / Сего ради молим вы: // испросите душам нашим мир и велию милость.

Стихира, гл. 6:

Преподобнии новомученицы Зилантовы, / поты проливше трудов постнических, / украсистеся и пролитием крове своея, / свидетельствовавшее о Христе даже до смерти. / Ныне же дерзновение имуще ко Святей Троице, / молите о душах наших.

Канон, глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Во глубине постла иногда фараонитское всевоинство преоруженная сила, воплощшееся же Слово всезлобный грех потребило есть: препрославленный Господь, славно бо прославися.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Новый Моисей архимандрит Сергий явися, немокренно провед дружину Христову чрез пучину мучения в Небесное Царствие.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Соглядавше умы вашими землю обетования с радостью труды постническия понесли есте, и убиение претерпели есте, не на скорби бо взирасте, но на Жениха Христа возлюбленнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утверждашеся завет Ветхий кроплением крови козлей и телчей, вы же обещание Богу утвердисте своею кровию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всю жизнь мою в лености иждив, ужасаюся о теплохладных изречениях; темже к Твоему притекаю, Пречистая, заступлению.

Песнь 3

Ирмос: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Кротких и смиренных иноков Зилантовых Господь прослави, преоруженное же безбожное воинство посрами.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Силен Бог святых Своих избавляти, обаче благоволи всему миру явити мужество и доблесть новомучеников.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Священством украшеннии архимандрит Сергий с Лаврентием и Серафимом, первее безкровную Жертву Подвигоположнику приношаху, ныне же яко жертву сами себя священнодействуют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всему миру спасения виновная, и мене грешнаго спаси, Пречистая Дево.

Седален

Сугубо просиявшии преподобием и мученичеством, всехвальный архимандрит Сергий с верною братиею: Лавренитем, Серафимом, Феодосием, Леонтием, Стефаном, Георгием, Илларионом, Иоанном и Сергием, молите Святую Троицу, благодать низпослати совершающим вашу память светло.

Слава, и ныне, Богородичен:

Афонскую гору уделом Своим избравшая, Мати Дево, и Зилантовой горе буди Игумения и Хранительница.

Песнь 4

Ирмос: Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощся, и спасл еси всего мя человека. Тем зову Ти: слава силе Твоей, Господи.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

От святой горы, покровом Божией Матери приосенненой, миру воссияли новомученицы, пети нас подвизающе: «Слава силе Твоей, Господи».

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Назирают с небесе святии мученицы на подражающих им самоотверженною верою и братскою любовию, скорую помощь подающе своими молитвами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добрый пастырь показался еси, отче Сергие, стадо свое привед Пастыреначальнику.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе многажды явлением Своим землю русскую спасавшую, Пречистая Дево, молим: буди нам покров непреоборимый от врага хотящаго пожрети ны раздорами и суетою.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвещение во тме лежащих, спасение отчаянных, Христе Спасе мой, к Тебе утренюю, Царю мира, просвети мя сиянием Твоим: иного бо разве Тебе бога не знаю.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Возсияйте свет разума, всехвальнии новомученицы, утренюющим к вам и совершающим вашу память верно.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Твердым помыслом и упованием на Бога противостали есте врагом видимым и невидимым, прехвальнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Людие русстии смутою безбожною помрачении и на единоплеменники злобою воскипевшии, иноков беззаконии убийцы явишася, Каину братоубийце уподобившеся; вы же мученицы святии, образ смирения Христова восприявшии, будете нам наставницы веры непоколебимыя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сердце мое мраком омраченное просвети, Пречистая, святыми Твоими молитвами.

Песнь 6

Ирмос: В бездне греховней валяяся, неизследную милосердия Твоего призываю бездну: от тли, Боже, мя возведи.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Не возможе буря душетленная поколебати произволения иноков богомудрых, любовию ко Христу пламенеющих, и жизнь свою в Нем полагающих.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Посреди всеобщего смятения и страха ум к Богу, славнии мученицы, утвердисте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко гора, неподвижими в добром исповедании, пребысте святии мученицы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Крестом Сына Твоего, Мати Дево, из глубины греха изведи мя.

Кондак братии, глас 2

Древле змиева гора / просвещаяся истины познанием, / днесь освещается крови вашея течением, / поруганные имамы обители воздвижение, / вашими, Ангелов собеседницы, ходатайствы // непрестанно возносимыя о всех с верою почитающих вас.

Икос

Радоватися повеле апостол Петр приобщившимся страстем Христовым, и мы, зряще страдания ваша и небесной славе вашей ужасающеся, зовем таковая: радуйтеся, обители Зилантовы украшение, радуйтеся, земли Казанския ограждение, радуйтеся, куплю добрую совершившии, радуйтеся, излиянием кровей ваших, Христа стяжавшии, радуйтеся, богоборцев посрамление, радуйтеся, Святыя Троицы прославление.

Песнь 7

Ирмос: Образу златому на поле Деире служиму, трие Твои отроцы небрегоша безбожнаго веления, посреде же огня ввержени, орошаеми пояху: благословен еси, Боже отец наших.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Убиение от беззаконных человек приемлюще Христу взывасте, преподобнии мученицы, благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Христу Подвигоположнику, любовь вашу приемлющу, в Новем Иерусалиме ныне воспеваете: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На Зилантовой горе, кровию вашею освященной, монаси и мирстии, священницы и простии взывают: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ничтоже благо сотворихом во дни жизни нашея, но заступи ны, Пречистая Дево, внегда звати к Сыну Твоему: благословен еси в храме славы Твоея, Господи.

Песнь 8

Ирмос: В пещь огненную ко отроком еврейским снизшедшаго и пламень в росу преложшаго Бога, пойте, дела, яко Господа, и превозносите во вся веки.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Верою, послушанием и любовию изящно соединени, единеми усты мученицы пояху: благословите, вся дела Господня, Господа.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Страданьми просветившеся и светлее солнца чувственнаго сияюще, ныне со ангелы вкупе преподобнии новомученицы вопиют: благословите, вся дела Господня, Господа.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В день страдания вашего гора Зилантова, кровию мученическою удобренная, ликует с человеки и взывает: благословите, вся дела Господня, Господа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородчен: Пречистая Дево, безумство злоумышляющих на Церковь Божию посрами, верных же, поющих Тя, возвесели.

Песнь 9

Ирмос: От Бога Бога Слова, неизреченною мудростию пришедшаго обновити Адама, ядию в тление падшаго люте, от Святыя Девы неизреченно воплотившагося нас ради, вернии единомудренно песньми величаем.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Не возмогает язык достойно восхвалити ваш подвиг, святии мученицы, но сами умудрите ны, на сие простирающихся.

Припев: Преподобномученицы Казанстии, моли́те Бо́га о нас.

Ин суд Божий, и ин человеческий. Скорый и неправый вас на смерть осуждает, небесный же и божественный почестями победными венчает.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блажени правды ради пострадавшии мученицы. Тогда общницы явишася страстей Христовых, ныне же приобщаетеся божественных светлостей, обожаеми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвятая Троице, Боже отец наших, молитвами Богородицы помилуй и спаси нас.

Светилен, гл. 8

В памяти святых новомученик Зилантовых Бог прославляется и Казанская земля просвещается.

Молитва

О непреоборимии воини Христовы, добропобеднии мученицы, преподобнии отцы наши: Сергие, Лаврентие, Серафиме, Феодосие, Леонтие, Стефане, Георгие, Илларионе, Иоанне и Сергие! Взирающее на веру вашу и на доброе скончание жизни временныя, молимся. Испросите нам у Господа с любовию вашу память чтущим, исправления жития, в вере утверждение и мужество в брани на ны воздвизаемой духами злобы поднебесныя. Сохраните ны вашими молитвами в мире и любви, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобномученикам Казанским: Сергию, Лаврентию, Серафиму, Феодосию, Леонтию, Стефану, Георгию, Иллариону, Иоанну и Сергию (в Свято-Успенском Зилантовом монастыре пострадавшим)