Шрифт

7 октября

Канон святому благоверному князю Владиславу Сербскому

Святому благоверному князю Владиславу Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

И́же ко́рене честна́го о́трасль сла́вная, благове́рный кня́же Владисла́ве, в оте́честве твое́м до́бре ца́рствовал еси́, и Ца́рствие Небе́сное получи́вый, владе́еши сла́вою и че́стию вели́кою. Те́мже не забу́ди язы́ков слове́нских и правосла́вным лю́дем на сопроти́вныя спобо́рствуй.

Кано́н. Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Владисла́ву царю́ песнь воспе́ти, Го́споди, сподо́би мя, оскверне́ннаго мно́гими и безме́стными согреше́ньми, па́дшаго во глубину́ зол и уя́звленнаго тщесла́вием и го́рдостию лю́тою.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Лоза́ благоуха́нная виногра́да Христо́ва яви́лся еси́, Владисла́ве, процве́л бо еси́ на сла́внем дре́ве царе́й благочести́вых, его́же сла́достию напита́выйся, кра́сныя плоды́ произрасти́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́ще и мно́ги ско́рби от бра́та своего́ претерпе́л еси́, оба́че послуша́ния роди́телем отню́д не уклони́ся, те́мже и венча́ тя сро́дник твой святы́й Са́вва богому́дрый ца́рским венце́м, достохва́льне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Пресвята́я, христиа́н похвало́, лица́ Твоего́ не отврати́ от нас, но я́ко милосе́рдая Ма́ти, защити́ чад Твои́х от враг ви́димых и неви́димых.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

И́стинный насле́дник отцу́ своему́ первовенча́нному в забо́те о стране́ Се́рбстей был еси́, Владисла́ве, огражда́я ю́ от наше́ствия иноплеме́нных и от вся́кия междоусо́бныя бра́ни.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Суд Твой, Бо́же, царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву, та́ко взыва́л еси́, блаже́нный царю́ Владисла́ве. Те́мже стяжа́л еси́ от Царя́ царе́й ра́зум, во е́же твори́ти суд пра́ведный и ми́лостивый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ли́хвы и мзды отбежа́л еси́ я́ко огня́, Владисла́ве, при́сно ходя́й пред лице́м Госпо́дним. Сего́ ра́ди и благослови́ Бог тя и страну́ Се́рбскую Свое́ю бога́тою ми́лостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгели удиви́шася, Чи́стая, рождеству́ Твоему́, мы же ужаса́емся всегда́шнему Твоему́ предста́тельству о нас, его́же не лиши́ нас, Влады́чице, за мно́жество на́ших прегреше́ний.

Седа́лен, глас 4:

Вои́стину до́брый во́ин Христо́в яви́лся еси́, пресла́вный царю́ Владисла́ве, ору́жием зе́млю свою́ защити́вый и благоче́стием правосла́вную ве́ру огради́вый, но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, мир стране́ Се́рбстей испроси́ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Прия́телище Божества́ непристу́пнаго яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во Чи́стая, но простри́ ру́це Твои́ ко Всеми́лостивому Спа́су, да изба́вит ны от вся́кия напа́сти и сподо́бит покланя́тися Ему́ неосужде́нно.

КрестоБогородичен:

Предстоя́щи Кресту́ Сы́на Твоего́ и Бо́га, грехо́в мои́х ра́ди уя́звлена и распя́таго, не прогне́вайся до конца́, Влады́чице, но Твои́ми всемо́щными моли́твами изба́ви мя от ве́чнаго осужде́ния.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Ве́ру пра́вую па́че зе́ницы о́ка храни́л еси́ во оте́честве свое́м, огражда́я ю́ от лати́нян и ага́рян, сего́ ра́ди сохрани́ тя Госпо́дь от вся́каго лю́таго обстоя́ния.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

А́нгели сла́ву Бо́жию воспе́ша на Небеси́, егда́ ты, Владисла́ве, в земли́ Се́рбстей мно́гия хра́мы и оби́тели и́ноческия воздви́гл еси́, иде́же не умолка́ет моли́тва ко Го́споду.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стину всей вселе́нней яви́лся еси́ удобре́ние, христолюби́вый царю́ Владисла́ве, благотворя́ше бо и правосла́вным Це́рквам восто́ка, да́ры бога́тыя сим посыла́я чрез Са́вву блаже́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Одушевле́нная пала́то Царя́ ца́рствующих и колесни́це свята́я Го́спода сла́вы, не оста́ви нас, в доброде́тели убо́гих, помози́ нам гре́шным, и вку́пе со святы́м царе́м Владисла́вом заступи́ нас и изба́ви от ве́чнаго безче́стия.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю, и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Госпо́днею возвесели́лся еси́, царю́ Владисла́ве, и в ра́дости воспева́ше Ему́ пе́сни хвале́бныя: ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ю.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Положи́ святы́й Са́вва на главе́ твое́й вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ ве́чнаго проси́л еси́ у Влады́ки живота́, и Той ти даде́ долготу́ дний и спасе́ние во век ве́ка.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Е́же от враго́в наше́ствие укроти́л еси́, Владисла́ве, побора́ше бо Госпо́дь на ня́ и гне́вом Свои́м смяте́ я́. Я́ко упова́ше на Бо́га, те́мже кре́постию Его́ не подви́глся еси́, му́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, ве́рнии сла́вим единому́дренно и воспева́ем Ти пе́сни хвале́бныя, роди́ла бо еси́ нам ве́чное Ра́дование.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Излия́ се́рдце мое́ сло́во бла́го: славословле́ния святокра́сному Владисла́ву, и́же ми́лостию и му́дростию стяжа́ небе́сное ра́дование, те́мже глаго́лю аз похвалы́ царе́ви.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Глас Христо́в во Ева́нгелии услы́шавый, о некра́домем сокро́вищи попече́ся, и расточи́в име́ния своя́ ни́щим и убо́гим, стяжа́л еси́ Небе́сное Ца́рствие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От ю́ности возлюби́л еси́ отве́рженныя ми́ра сего́ и сотвори́л я́ еси́ дру́ги себе́ от бога́тства мимотеку́щаго, сего́ ра́ди оскуде́вшу ти в животе́ вре́меннем, ти́и прия́ша тя в ве́чная селе́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стена́ еси́ и огражде́ние нам, Пресвята́я Де́во Чи́стая, на рабы́ Твоя́ неключи́мыя умилосе́рдися, немощна́я уврачу́й и оскудева́ющая воспо́лни.

Конда́к, глас 6:

Царю́ Небе́сному подража́я, Уте́шителю и Пода́телю жи́зни, бога́тства твоя́ убо́гим расточа́ше, и был еси́ прибе́жище вся́кому стра́ждущему, утеше́ние и заступле́ние оби́димому, кре́пость и огражде́ние стране́ твое́й, Владисла́ве богоблаже́нне.

И́кос

Вои́стину яви́л еси́, Владисла́ве, в себе́ само́м ца́рский о́браз смире́нием, милосе́рдием и кро́тостию, послуша́нием Царю́ Небе́сному и любо́вию к лю́дем твои́м. Те́мже нас сподо́би взыва́ти тебе́ и уми́льно глаго́лати: ра́дуйся, мно́ги ско́рби претерпе́вый, ра́дуйся, сла́бости людски́я отту́ду позна́вый, ра́дуйся, сла́дость жите́йскую ни во что́же вмени́вый, ра́дуйся, печа́ль люде́й на ра́дость претвори́вый, ра́дуйся се́рбская похвало́ и удобре́ние, ра́дуйся, царе́й сла́во и ни́щих весе́лие, Владисла́ве богоблаже́нне.

Песнь 7

Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я́ А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Пома́за Дави́да Саму́ил проро́к иногда́, показу́я на сем Бо́жие благоволе́ние, та́ко и Са́вва святы́й тя, Владисла́ве, пома́за, прозира́я о тебе́ Боже́ственное промышле́ние.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Отбеже́ вся́кая зло́ба от души́ твоея́, я́ко в се́рдцы твое́м Христо́с воцари́ся и за́поведьми Свои́ми Боже́ственными низложи́ вся́кое беззако́ние и горды́ню.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Духо́вный ра́зум от Бо́га стяжа́л еси́ и, егда́ восста́ша на тя лю́дие неблагода́рнии, кро́тко ца́рствие твое́ бра́ту уступи́л еси́, спаса́я страну́ от междоусо́бныя бра́ни.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изумева́ет всяк ум пе́ти Тя, Богоро́дице, недоумева́ет всяк язы́к испове́дати Твоя́ чудеса́, оба́че вме́сто слове́с ве́ру приими́. Ты бо христиа́н еси́ Засту́пница, Тя велича́ем.

Песнь 8

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Се́рбии яви́стася вы, дво́ица честна́я, Са́вво богому́дре и Владисла́ве доброхва́льне, пе́рвый Се́рбский архиере́ю и венча́нный им пресла́вный госуда́рю, но моли́та вку́пе о стра́ждущем оте́честве ва́шем.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, та́кожде Владисла́в оби́тель святу́ю созда́, иде́же положи́ мо́щи Са́ввы святи́теля, по́слежде и сам упоко́ися та́мо.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оби́тель Миле́шевская процвете́ я́ко крин се́льный, иму́щи в себе́ мо́щи двою́ уго́днику Бо́жию: Са́ввы святи́теля и Владисла́ва царя́, и́хже моли́твами, Го́споди, поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Влады́чице, Ма́ти всех нас, не пре́зри люде́й согреши́вших, на ча́да Твоя́ умилосе́рдися и покры́й нас честны́м Твои́м омофо́ром.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Обре́л еси́ ве́чную сла́ву, блаже́нне, со святы́ми упокоева́яся, те́мже и чту́щих тя помина́й у Престо́ла Го́спода Вседержи́теля.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Госпо́дь, те́мже и ты, царю́ Владисла́ве, обре́л еси́ мзду пра́ведных.

Припев: Благоверне княже Владиславе, моли́ Бо́га о нас.

Изукра́шенный сонм царе́й благочести́вых в стране́ Се́рбстей пресла́вно просия́: Симео́н, Стефа́н, Ла́зарь и и́ни мно́зи. С ни́миже, Владисла́ве досточу́дне, моли́ся о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Многогре́шный и суему́дренный аз, не возмого́х принести́ ти пе́ния досто́йнаго, Владисла́ве, оба́че ве́дуще тя ми́лостива и нищелю́бна, не пре́зри моего́ убо́жества, молю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту сла́ва Ти подоба́ет, Влады́чице, превознесе́нна бо па́че Го́рних чино́в, роди́вши Сы́на, Преве́чнаго Бо́га.

Свети́лен, глас 1:

Вои́стину яви́лся еси́ ни́щим сокро́вище, стра́нным прибе́жище, утеше́ние пла́чущим, оби́димым заступле́ние, стране́ Се́рбстей сла́ва и огражде́ние. Те́мже и нам, свя́те Владисла́ве, бу́ди предста́тель до́брый и моли́твенник всеусе́рдный.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех Влады́ку и Го́спода, на рабы́ Твоя́ умилосе́рдися и ку́пно со святы́м Владисла́вом моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва.

О, Святый и славный угодниче Христов, царю Владиславе! Скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе. Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших. И о еже избавиться нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча, и вечныя казни. Моли Благость Его, еже ущедрити всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Господа на враги победу и одаление, всему же миру тишину, к Православию обращение, твердость в вере и преспеяние во благочестии. Нам же, чтущим память твою, испроси благодатное укрепление в молитве и делех благих, да благоугодное Владыке нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими, блажене, наследовати Царство Небесное, для вечного прославления Его со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь!

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому благоверному князю Владиславу Сербскому