Шрифт

6 октября.

Канон Зачатию честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Зачатию честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся, се́ бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве, просвеща́ти иму́ща всю́ вселе́нную, слепото́ю неду́гующую. Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием: проро́к Вы́шняго е́сть хотя́й роди́тися.

Канон. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Непло́дствующия души́ моея́ помышле́ния непло́дная исто́ргни, непло́дныя прозябе́ние благохвали́ти начина́ющу, твое́ во утро́бе ма́терни свято́е зача́тие.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Свяще́нный Заха́рия, в хра́м вше́д, ви́де боже́ственнаго Ангела, ему́ я́ве возвеща́юща: сы́на в ста́рости, свяще́нниче, прии́меши Предте́чу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льник Со́лнца сла́вы светоза́рен во чре́ве зачина́ется возсия́ти ма́терни, и́мже тма́ разреша́ется страсте́й и непло́дствия у́зы — вели́кий Предте́ча.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́ве Твое́м Влады́ку, в Ма́терни носи́ма, Богоро́дице Пречи́стая, чре́ве, ви́дев, взыгра́ся я́ве Иоа́нн, я́ко су́щий Того́ Предте́ча.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Непло́ды дне́сь пло́д свяще́нный зачина́ет, и́же напосле́док все́ непло́дие ду́ш секи́рою мы́сленною отсещи́ хотя́щ, благода́тию.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Огло́хнув вну́трь хра́ма, Заха́рие вели́кий гла́с Сло́ва возвеще́нием стра́шным прие́млет и све́тло велича́ет Го́спода благоутро́бнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Показа́вый стезю́ тве́рду ве́рным покая́ния, повеле́нием Ангела во чре́ве ма́терни прозябе́, Боже́ственным Сове́том па́че наде́жди, сла́вный Предте́ча.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во чре́ве носи́маго Христа́ Де́вы я́ко позна́, и́же из непло́дове, взыгра́ся, провозвеща́я ра́дость, прише́дшую на зе́млю се́тования вся́ изба́вити.

Седа́лен, гла́с 4.

Кадя́щу в хра́ме Заха́рии свяще́нному, Гаврии́л с небесе́ предста́, глаго́ля к нему́: я́ко в ста́рости твое́й возыме́еши пло́д благосла́вен, и непло́дство пе́рвое Елисаве́ти ны́не разреши́тся а́бие, и непло́дства рожде́ние; и заче́нши, роди́т пропове́дника Иису́сова же и Предте́чу. Те́х мольба́ми, Спа́се ми́ра, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная, еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́во Бо́жие в ле́те ро́ждшая, Того́ со святы́ми и честны́ми апо́столы, му́ченики и проро́ки, преподо́бными, моли́ дарова́ти на́м очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с Ангелов тя́, су́що Ангела Христо́ва прише́ствия, свяще́ннику свяще́нно провозвести́, из чре́ва непло́днаго прозяба́ти, блаже́нне Предте́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Пре́жде безча́дная и неражда́ющая, ны́не весели́ся, непло́ды, я́ко Христо́ва Крести́теля и Предте́чу плодороди́ши всесла́вно, Елисаве́то досточу́дная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Секи́рою, Предте́че, твоея́ моли́твы страсте́й мои́х те́рние и помышле́ний исто́ргни преткнове́ния и плодоно́сен мо́й у́м доброде́тельми, всеблаже́нне, сотвори́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чре́во Тя́ ноша́ше, вся́ нося́щаго, Де́вы, егда́ Крести́тель, во утро́бе носи́мь, Тебе́ поклони́ся, Христе́, и игра́я веселя́шеся.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Иду́щу вну́трь святи́лища и зако́нныя Творцу́ слу́жбы принося́щу яви́ся проро́ку святы́й Ангел, возвеща́я Предте́чи боже́ственное зача́тие.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ка́ко бу́дет сие́ мне́ явле́нно? Есмь бо ста́рец, я́ко ви́диши, и непло́дну сопру́жницу и́мам, — рече́ Заха́рия ко арха́нгелу, — естества́ проти́вныя мне́ глаго́леши глаго́лы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Са́рре воззри́ Авраа́мове и ви́ждь, ка́ко она́ Исаа́ка в ста́рости роди́, челове́че, и глаго́лемым пра́ведно ве́руй, ста́рцу приглаша́ше вели́кий Ангел.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́нна в жена́х Ты́, Богора́дованная, я́ве Елисаве́т вопия́ше Тебе́, егда́ ражда́ющу безму́жно позна́ Тя, еди́ну по рождестве́ нетле́нну пребы́вшу.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Сомне́нно и́мам помышле́ние а́з, и не ве́рую словесе́м твои́м, — арха́нгелу рече́ свяще́нник, — люде́й бо спасе́ния, не от мои́х чре́сл плода́ прошу́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Созда́тель естества́, Ангелов Ца́рь, — служи́тель отвеща́, — прише́ствия Своего́ Ангела благоволи́ роди́ти тебе́; мои́м словесе́м не не ве́руй, челове́че.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́д тво́й о́гнен, и взо́р тво́й стра́шен, и чу́дно сло́во твое́, — Заха́рия рече́ служи́телю, — но у́бо не ве́рую тебе́, па́че естества́ глаго́лющу ми́ стра́нныя глаго́лы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свети́льник Со́лнца во о́блаце Ма́терни утро́бе скрыва́емь, позна́в, сы́й в те́мнем ложесна́ селе́нии, поклони́ся, ра́дуяся, и игра́ше.

Конда́к, гла́с 1.

Весели́тся све́тло Заха́рия вели́кий со всесла́вною Елисаве́тию сопру́жницею, досто́йно зачина́юще Иоа́нна Предте́чу, его́же арха́нгел благовести́, ра́дуяся, и челове́цы достодо́лжно почти́м, я́ко таи́нника благода́ти.

Икос:

Свяще́нное Ева́нгелие разгне́м, е́же Лука́ на́м написа́, свяще́нный и чу́дный, и Предте́чево у́зрим зача́тие, све́тлое и честно́е. Глаго́лет бо: я́ко вни́де ста́рец и пра́ведный Заха́рия во Свята́я святы́х, е́же покади́ти во вре́мя чреды́, предста́ ему́ Гаврии́л, благовеству́я и глаго́ля: возыме́еши сы́на, священнонача́льниче, в ста́рости, проро́ка же и Предте́чу, гла́са же и пропове́дника, и свети́льника присносве́тлаго, и таи́нника благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Не ве́ровав мои́м глаго́лом, оглохнове́ние приими́ явле́ннейше, и ражда́емь егда́ у́зриши гла́с Сло́ва, восприими́ гла́с, благослове́н еси́, вопия́, Изра́илев Бо́же.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Луне́ Елисаве́ти примеша́яся, многосве́тлый, я́ко со́лнце, Заха́рия светоно́сна свети́льника све́та породи́, светя́ща на́м, су́щим во тме́ страсте́й, держи́мым лю́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Игра́ния я́ко глаго́лы употреби́в, Христе́, вели́кий Предте́ча поклони́ся Тебе́ во чре́ве де́вственнем, са́м носи́мь утро́бою Елисаве́тиною, Иису́се; отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Луна́ Елисаве́т, вну́трь нося́щи звезду́, боже́ственнаго Предте́чу, поклони́ся све́тлому о́блаку, Мари́и, Со́лнце нося́щей, Христа́, плотоноси́ма от Нея́ на спасе́ние на́ше.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Женихо́в дру́г предуготовля́ется, гла́с же Сло́ва нача́ло прие́млет, и в непло́дней ны́не утро́бе пита́ется, Всецаря́ вели́кий во́ин.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Непло́дным сердца́м де́латель процвете́, страсте́й секи́ра уже́ куе́тся, теле́ц честны́й воздержа́ния пита́ется, Предте́ча вели́кий: лю́дие, весели́теся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Узы я́коже дре́вле непло́дныя, моего́ помышле́ния си́це окамене́ние разреши́, Крести́телю, и плоды́ покая́ния мя́ сотвори́ возраща́ти, и жи́ти во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чревоно́сную Тя́, Отрокови́це, я́ко Елисаве́т ви́де, боже́ственне возра́довася, вну́трь ея́ младе́нцу взыгра́вшуся, я́ко позна́вшу своего́ Влады́ку.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Христо́в вели́кий и боже́ственный Предте́ча, непло́дная ны́не врата́ отве́рз, водворя́ется, я́ко во ца́рских, в боку́ ма́тере: да я́ко во́ин произы́дет, Всецаря́ пути́ уготовля́я.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жий проро́че, ста́рче, лику́й, роди́ши бо сы́на, его́же бо́льший в челове́цех не воста́, Иоа́нна, Госпо́дня Предте́чу, взыгра́й, Елисаве́т, земля́ вся́, — ра́дуйся, — хвалу́ все́х Творцу́ Бо́гу принося́щи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На́с, ве́рою благохва́лящих тя́, помяни́ ны́не, Госпо́день проро́че и Предте́че, от душе́вных страсте́й избавля́я: спаса́й ны́ от бе́д, к небе́сней стези́ путево́ждствуя боголе́пно, присноблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стую Ма́терь я́ве позна́ Тя, непло́дных у́з Елисаве́т я́ко ощути́ разреше́ну себе́ и нося́щу Предте́чу во утро́бе Твое́й Все́льшагося, Чи́стая Де́во, Мариа́м Богора́дованная.

Свети́лен.

Предте́чево сла́вное зача́тие предвозвеща́ет из Де́вы хотя́щаго роди́тися Царя́, я́ко се́й от Елисаве́ти непло́дныя и безча́дныя, ста́рца же и иере́я Заха́рии вели́каго. Ихже моли́твами, и Богоро́дицы, и Иоа́нна Крести́теля Твоего́, Го́споди, спаси́ и уще́дри вся́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Сотвори́ я́ко и́стинно с Тобо́ю вели́чия Сы́н предве́чный сове́том Оте́ческим, Жи́знь бо безсме́ртную безстра́стно родила́ еси́, и пребыла́ еси́ я́ко пре́жде рождества́, ма́терских избе́гши, и Де́ва по рождестве́ пребыла́ еси́, Де́во.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́, недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю, пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет ду́ша моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, ты бо сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в пе́рвый на́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, низве́рженнаго мно́гими грехи́. Обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Молитва вторая Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Зачатию честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна