Шрифт

5 октября.

Канон святителю Софронию епископу Вратчанскому.

Святителю Софронию епископу Вратчанскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 1:

Щито́м ве́ры вооружи́вся,/ мече́м словесе́ безбо́жныя ага́ряны посека́я,/ ста́до твое́ упа́сл еси́ на земли́./ В Небе́сней же оби́тели всели́вся,/ Христа́ моли́ дарова́ти наро́ду на́шему// мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь святаго. Глас 3:

Бо́жиим изволе́нием архипа́стырь и учи́тель был еси́/ утружде́нному ага́рянами наро́ду твоему́/ и неусы́пен о нем к Бо́гу моли́твенник./ За ве́ру Христо́ву ревнова́вый,/ мно́жество страда́ний терпе́л еси́,/ па́ству же твою́ от нече́стия охраня́л еси́,/ в благоче́стии и чистоте́ ве́ры наставля́л еси́,/ просвеща́я ю́ словесы́ и списа́ньми твои́ми,/ те́мже вопие́м ти, святи́телю о́тче наш Софро́ние:/ Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти наро́ду мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Канон, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Воспе́ти ми́ жела́ющу иера́рха Софро́ния, Го́споди, просвети́ мо́й ра́зум осия́нием Свята́го Ду́ха и да́руй ми́ све́т прему́дрости Твоея́, да досто́йно воспою́ и возвели́чу и́мя его́.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Без отца́ и без ма́тере измла́да оста́вся, ко Христу́ прите́кл еси́ и, Того́ за́поведьми огражда́яся, злоко́зненного врага́ не убоя́лся еси́. Си́рыя и ни́щия возлюби́в, наста́вил еси́ на пу́ть спасе́ния, помина́й и на́с, гре́шных, святи́телю Софро́ние.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Благода́тию Бо́жиею води́м, Це́рковь Святу́ю возлюби́л еси́ и, са́н архиере́йский прие́м, па́стырь и́стинный яви́лся еси́ слове́снаго ста́да Христо́ва, наста́вник и учи́тель ве́ры бы́в, Софро́ние, о́тче на́ш. Сего́ ра́ди вене́ц нетле́ния от Бо́га прия́л еси́, Того́ моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́га ага́рянскаго не терпя́ зре́ти и язы́к гре́ческий отри́нув из церкве́й, язы́ком слове́нским сло́во Христо́во пропове́дал еси́ ве́рующим. Моли́ изба́витися и на́м от и́га грехо́внаго и от наше́ствия иноплеме́нник.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Чи́стую, прииди́те вси́, воспои́м, еди́ну, украси́вшую челове́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́нна, Де́ву же пребы́вшую неврежде́нну.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию Бо́жиею, я́ко Илия́ проро́к, распаля́ем, иера́рше Софро́ние, обходя́ гра́ды и ве́си бо́лгарския, ве́ру Христо́ву пропове́дуя и обы́чаи ага́рянския в лю́дех искореня́я, не убоя́лся еси́ свире́паго врага́. Моли́ изба́витися на́м от неви́димых вра́г.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Нечести́вый вра́г на тя́ разгне́вася зело́, ища́ зле́ погуби́ти тя́, но ты́, бе́гая гне́ва его́, к Бо́гу дави́дски взыва́л еси́: изми́ мя́, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя́. Изба́ви и на́с, Го́споди, от вся́каго греха́ моли́твами святи́теля Твоего́.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Сугу́бую благода́ть архиере́йскаго служе́ния прие́м от Бо́га, усугу́бил еси́ по Бо́зе ре́вность твою́. Усе́рдно ста́до твое́ пася́ и храня́, деви́цу от сластолюби́ваго ага́рянина спа́сл еси́, супру́гу ве́рному венча́л еси́ ю́ и научи́л еси́ я́ пе́ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вра́г челове́ческий искони́ не терпя́ зре́ти тя́, по Бо́зе житие́ иму́щу, блаже́нне, воздви́же на тя́ гоне́ния, я́ко на втора́го Па́вла, от сро́дников и лжебра́тии, сего́ ра́ди бе́гая, водвори́лся еси́ в де́брех и пеще́рех вратча́нских, гла́дом и мра́зом му́чим, ду́шу твою́ спа́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́тлыми сия́ньми, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, озари́ мо́й у́м, тьмо́ю лю́таго неразу́мия одержи́мый: я́ко улучи́в Боже́ственное просвеще́ние, вели́чия Твоя́ возвещу́, Присноде́во.

Седален, глас 4:

Я́ко заря́ у́тренняя с небесе́, возсия́ на́м всечестна́я па́мять твоя́, святи́телю Софро́ние, ве́рных озаря́ющи и слове́нский ро́д вку́пе созыва́ющи. Те́мже и мы́ дне́сь согла́сно вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Слава, и ныне, Богородичен:

Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший Гро́зд прозябла́ еси́, источа́ющ на́м вино́ спасе́ния, все́х веселя́щее души́ же и телеса́. Те́мже, я́ко вину́ Тя́ до́брых блажа́ще при́сно, со А́нгелом вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия: Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Изба́вивый дре́вле Дании́ла проро́ка от че́люстей Льво́вых, та́ко и тебе́ изба́ви, о́тче Софро́ние, от султа́на нечести́ваго и сластолюби́ваго, хотя́щаго погуби́ти тя́ неви́нна су́ща. Ве́лиим стра́хом обдержи́м, вопия́л еси́: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Обходя́ зе́млю Болга́рскую и утеша́я стра́ждущия лю́ди, ра́ны, бие́ния и в темни́це затворе́ния пра́вды ра́ди претерпева́я, Софро́ние блаже́нне, не отступи́л еси́ от ве́ры, Бо́гу тя́ укрепля́ющу, я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных. Сего́ ра́ди, изба́влен, вопия́л еси́: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Тя́жким страда́нием искуше́н бы́л еси́, о́тче Софро́ние, и, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стился еси́, сего́ ра́ди досто́йно Вратча́нский престо́л прие́м, же́зл пра́вости в ру́це нося́, ста́до разу́мно упа́сл еси́ и вопия́л еси́, изба́влен: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

В моли́тве бо́дрствуя, святи́телю Софро́ние, не да́л еси́ ве́ждома твои́ма дрема́ния и поко́й скраниа́ма твои́ма. Непреста́нно Бо́гу моля́ся о избавле́нии ро́ду бо́лгарскому от и́га долгове́чнаго, си́це вопия́л еси́: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возненави́деша тя́ ту́не и погна́ша тя́ врази́ твои́, но ты́, возлага́я на Го́спода печа́ль твою́, си́це вопия́л еси́: Го́споди, Бо́же мо́й, на Тя́ упова́х, спаси́ мя́ от все́х, гоня́щих мя́, я́ко не возда́х воздаю́щим ми́ зла́я: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Украси́лася еси́ па́че всего́ А́нгельскаго благоле́пия, я́ко ро́ждши все́х, Отрокови́це, Творца́ же и Го́спода, от Твои́х пречи́стых крове́й воплоща́ема, избавля́ющаго вся́, Того́ сла́вящия.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Ти́хое и необурева́емое приста́нище души́ твоея́ ища́, до Афо́на дости́гл еси́, слеза́ми и те́плыми моли́твами ду́шу свою́ очи́стив, па́ки во оте́чество свое́ возврати́лся еси́, взыска́ти и спасти́ хотя́ лю́ди заблу́ждшия. Ко и́стинному све́ту приве́д вся́, к Бо́гу, ра́дуяся, взыва́л еси́: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко ла́стовица от ю́га, Паи́сию преподо́бному долете́вшу, с ве́лиею ра́достию прие́м его́ и любому́дренно с ни́м бесе́довал еси́. Исто́рию славянобо́лгарскую от него́ прие́м, прописа́в ю́ и к прочита́нию наро́ду бо́лгарскому отда́л еси́ ю́. Те́мже и мы́, язы́ком свои́м к Бо́гу ны́не пою́ще, тебе́ при́сно ублажа́ем.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Столпи́ незы́блемии Це́ркве Бо́лгарския показа́стеся, о Паи́сие преподо́бне и Софро́ние свяще́нне: уче́ньми и писа́ньми ва́шими зе́млю Бо́лгарскую просвети́сте и лю́ди вся́ ко и́стинней ве́ре наста́висте. Сего́ ра́ди ве́сь славя́нский ро́д, любо́вию ва́с чту́ще, велича́ет.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Иера́рше Софро́ние, ты́ воздви́гл еси́ уче́ньми твои́ми лю́ди, во тьме́ неве́дения и се́ни сме́ртней седя́щия, сы́ны све́та сотвори́в я́, пу́ть спасе́ния показу́я и́м. Сего́ ра́ди венца́ Небе́снаго сподо́бился еси́, не преста́й моля́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не терпя́ зре́ти му́чиму бы́ти бо́лгарскому наро́ду от нечести́вых ага́рян, писа́нием и словесы́ о́гненными противоста́л еси́ и́м, не убоя́вся лю́таго преще́ния. Ра́ны мно́ги и гоне́ния ве́ры ра́ди претерпева́я до́блестно, к Бо́гу взыва́л еси́: спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ ору́жие на враги́ предлага́ем, ско́рби вся́кия лю́тых обстоя́ний отрева́ем и возмуще́ния ерети́ческаго, Ма́ти Бо́жия, избега́ем.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Излия́ся благода́ть Свята́го Ду́ха во устна́х твои́х, иера́рше Софро́ние, ре́ки медото́чных слове́с из тебе́ потеко́ша, сердца́ ве́рных напая́ющи и све́том Ева́нгелия ду́ши все́х просвеща́ющи. Обновле́нный ро́д славя́нский дне́сь лику́ет, Бо́га сла́вяще, тебе́ велича́ет.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Да воспое́м дне́сь ра́достно церко́внаго свети́льника, столпа́ ве́ры незы́блемаго, Правосла́вия учи́теля, благоглаго́ливаго пропове́дника благоче́стия, иера́рха Софро́ния, прославля́ющего Бо́га все́х, смиреному́дренно да просла́вим от чи́ста се́рдца.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Проро́ческими очи́ма прови́дев ско́рое избавле́ние от и́га ага́рянскаго, до́брыми словесы́ лю́ди в це́рквах поуча́л еси́. О́тай же зе́млю Бо́лгарскую обходя́, му́дрыя писа́ния лю́дем раздава́я, Бо́жиею му́дростию озаре́н бы́л еси́. Не забу́ди и ны́не на́с на земли́, любо́вию и ве́рою тя́ песносло́вящих.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко го́лубь чи́стый, пожи́л еси́ посреде́ гре́шник, ле́сть же ду́шу твою́ не прельсти́. Пра́ведно поживе́, и пра́вда Бо́жия изба́ви тя́ от сме́рти. К ве́чному животу́ преше́л еси́, со А́нгели на Небеси́ лику́еши при́сно, моли́ изба́витися на́м от ве́чных му́к.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко па́стырь преизря́ден яви́лся еси́, И́стинному Па́стырю после́дуя, ста́до слове́сное на па́жити ту́чныя изве́л еси́, пи́щею духо́вною напита́в. Не оста́ви и на́с, чту́щих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Притеце́м, ве́рнии, в це́рковь Бо́жия Ма́тере, и, ве́рно моля́щеся, возопие́м Е́й: поми́луй, Влады́чице, Твое́ достоя́ние и от вра́г изба́ви на́с моли́твами Твои́ми.

Кондак, глас 3.

Архиере́ев похвала́ и страда́льцев украше́ние бы́в, святи́телю Софро́ние, доброде́тельми просла́вився, возсия́л еси́, я́ко со́лнце, на́с просвеща́я и грехо́вную тьму́ неве́дения отгоня́я. Но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, ми́р испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Икос:

Се́ возшуме́ша врази́ твои́, лю́ди лука́вноваша и воздвиго́ша главу́ свою́ на тя́, святи́телю Софро́ние, но не убоя́лся еси́ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, си́це вопия́л еси́: да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся мы́слящии ми́ зла́я. Главу́ врага́ злоко́зненнаго сокруши́в моли́твами твои́ми, ста́до твое́ сохрани́л еси́ неврежде́нно. Те́мже тя́ ве́сь бо́лгарский наро́д сла́вит, воспева́юще твоя́ труды́ и страда́ния, Богому́дре Софро́ние, ми́р испроси́ душа́м на́шим и ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Обходя́щу всю́ зе́млю Бо́лгарскую, лю́ди, спя́щия от сна́ долгове́чнаго и́га, воздви́гл еси́. И на́с ны́не воздви́гни, святи́телю Софро́ние, от сна́ грехо́внаго, я́ко да возвели́чим возвели́чившаго тя́ Христа́, Бо́га на́шего.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Духо́вная уче́ния возлюби́в и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний упражня́лся, у́м Бо́гу просвети́вшу ти́, я́ко фи́никс, в до́му Госпо́дни, процве́л еси́, благопло́дия слове́с насажда́я бога́тно в сердца́х ве́рно пою́щих ти́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Благода́тию Бо́жиею просвеща́ем, я́ко со́лнце на небеси́, возсия́л еси́, те́плыми луча́ми озаря́я зе́млю и лю́ди, доброде́тели в се́рдца люде́й насажда́я. Сего́ ра́ди научи́л еси́ я́ пе́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жиим манове́нием дре́вле Моисе́й Изра́иля изведе́ от рабо́ты еги́петския, вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, Софро́ние, о́тче на́ш, изводя́ лю́ди своя́ от рабо́ты ага́рянския, изба́ви и на́с от фарао́на мы́сленнаго. Те́мже тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко безпло́дную смоко́вницу, ду́шу мою́ не посецы́, Спа́се, но обогати́ ю́ стокра́тными плоды́ духо́вными гобзова́нием щедро́т Твои́х. Обогати́вый святи́теля Твоего́ доброде́тельми, Го́споди, изба́ви и на́с ве́чных му́к моли́твами его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Светороди́тельнице Де́во, души́ моея́ стра́сти отжени́ и да́ждь ми́ чи́сто зре́ти, Влады́чице, спаси́тельную добро́ту Возсия́вшаго неизрече́нно из Твоея́ пречи́стыя утро́бы во све́т язы́ков, Всепе́тая.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Архиере́ю Бо́жию тя́ бы́ти ве́дяще, к Ве́чному Архиере́ю Безкро́вныя же́ртвы о людски́х неве́дениих приноси́л еси́, на́с от грехо́в искупи́вшему. Те́мже тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тства земна́я в ничто́же вмени́в, Ева́нгелие еди́но сокро́вище некра́домо име́л еси́. Ни́щ сы́й, нището́ю на́с обогаща́я благода́тию обнищавшего на́с ра́ди и зра́к раба́ прии́мшаго, Того́ пое́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Бе́гающу Иа́кову гне́ва бра́та своего́, в зе́млю чужду́ю оты́де, та́ко и ты́, страда́льче Софро́ние, в зе́млю Вла́шскую удали́лся еси́, бе́гая гне́ва ага́рянскаго, пе́снь спаси́тельную поя́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко пришле́ц на земли́ чужде́й бы́в, Иереми́евым пла́чем пла́кался еси́ о ста́де твое́м, Софро́ние, о́тче на́ш. Кни́ги Богодухнове́нныя написа́в и́м, благи́ми словесы́ уте́шил еси́ и́х, Бо́жие избавле́ние от долговеко́внаго и́га обещава́я и́м. Те́мже и мы́ ны́не, изба́вленнии, пое́м: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́н Пло́д, Пречи́стая, чре́ва Твоего́, И́мже, земни́и вси́, кля́твы изба́вихомся, Благослове́нная Всечи́стая, несказа́нное чу́до, неве́домое слы́шание, все́х же ве́рных спасе́ние.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Бо́жиим милосе́рдием дре́вний Изра́иль от еги́петскаго зла́ избежа́, ны́не и бо́лгарский наро́д Бо́жиим промышле́нием от и́га ага́рянскаго изба́влен бы́сть. Те́мже и мы́ ра́достно зове́м: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вностию Илиино́ю обдержи́м бы́в, святи́телю Софро́ние, не устраша́лся преще́ния, ра́ны и гоне́ния, дерзнове́нно врага́ безбо́жнаго изобличи́л еси́ и, в темни́це затворя́ем, к Бо́гу взыва́л еси́: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Софроние, моли́ Бо́га о нас.

Пе́сненно дне́сь да почти́м иера́рха Христо́ва Софро́ния, от земли́ Бо́лгарския возсия́вшаго и пу́ть спасе́ния на́м озаря́я луча́ми све́тлыми доброде́телей. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же на́ш, сподо́би и на́с чи́стым се́рдцем сла́вити Тя́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ свое́ многострада́льное сконча́в на земли́, к Небе́сному Престо́лу возше́л еси́, нося́ ве́тви благоде́лания. Тле́нными нетле́нная до́бре приобре́тши, Ца́рство Небе́сное от Христа́ прия́л еси́. Того́ моли́ сподо́битися на́м жи́зни ве́чныя моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ся на́м из Тебе́, Богороди́тельнице, Пра́вды све́тлое Со́лнце, просвеща́ющее вся́ческая заре́ю Божества́, вопло́щся Вы́шний, Его́же ны́не воспева́ем: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Светилен, глас 3.

Све́тло дне́сь пра́зднуем святу́ю па́мять твою́, иера́рше Софро́ние, зря́щу ти́ ны́не на Небеси́ све́т лица́ Бо́жия: моли́ о на́с, пою́щих тя́.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя́, Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти́ ся́: моли́ся о на́с ко из Тебе́ Ро́ждшемуся, невре́дны на́с да́же до конца́ сохрани́те, притека́ющих к покро́ву Твоему́.

Молитва первая

Святителю Христов Софроние! Предстоя у престола Божия, призри с небесе на нас, грешных и недостойных раб Божиих (имена)! Возгрей сердца немощных людей и призови к покаянию и исправлению жизни греховныя. Утверди нас твоею благодатною помощию, предстательством твоим и молитвами приход сей от всякого зла и навета вражия огради, спаси и сохрани именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже славу приносим во веки. Аминь.

Молитва вторая

Святче Божий, святителю Христов, добрый пастырю словеснаго стада, человече Божий, новый чудотворче и неусыпный к Богу молитвенниче за страну сию, отче Софроние, призри с высоты Небесныя на нас, с верою и любовию покланяющихся образу твоему и честным останкам святых мощей, в наше утешение избывшим от всепоядающаго огня. Призри, святче Божий, и виждь наше нестроение и раздоры, нашу тугу, скорбь и сердечную болезнь, от лишения братския любве пребывающия. Испроси у Христа Бога коемуждо нам благодати смирения, познание своея греховности и самоукорения, да, внимающе кийждо своей совести, престанем осуждати ближняго, клеветати и поношати, но, соединившеся ко друг другу любовию, сподобимся мирно во смирении прочее время живота нашего пожити и улучити христианскую кончину. Да, совокупльшеся в будущей жизни со всеми святыми и с тобою, пастырю наш, прославим Единаго в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Софронию епископу Вратчанскому