Шрифт

5 октября.

Канон преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому чудотворцу.

Преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От мирска́го жития́ изше́д в ти́хое приста́нище жи́зни и́ноческия, преподо́бне Мака́рие, вше́л еси́, в не́йже до́бре подвиза́вся, ду́шу твою́ доброде́тельми превысо́кими обогати́л еси́ и яви́лся еси́ до́бр па́стырь и учи́тель и́ноческому собо́ру, ему́же и оби́тель возгради́л еси́, та́же в безмо́лвие вше́д и боговиде́ния сподо́бився, ко Го́споду преста́вился еси́, Иже да́ром чуде́с тя́ обогати́. Его́же ны́не моли́, да спасе́т ве́рою и любо́вию почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Стихи́ра, гла́с 6:

Уго́дниче Бо́жий, соприча́стниче Христо́в, преподо́бне о́тче Мака́рие, по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́, блаже́нства тезоиме́нне, жи́знь твоя́ сла́вна и успе́ние со святы́ми, моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Кано́н свято́му. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Госпо́дь, Ца́рь сла́вы, прославля́ющия Его́ просла́вити обетова́, на тебе́ же, преподо́бне, обоя́ устро́ишася, я́коже бо ты́ просла́вил еси́ Го́спода в житии́ твое́м, си́це и тя́ просла́ви тобо́ю просла́вленный Госпо́дь.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Вели́кий Ангельский о́браз прия́л еси́, кра́йняго смире́ния не оста́вль в житии́ твое́м, с ли́ки же Ангельскими на небеси́ ны́не лику́еши. За ны́ у́бо помоли́ся, о́тче, Ангельскими хвала́ми препросла́вленному Го́споду.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Труда́ми насади́л еси́, слеза́ми моли́твенными ороси́в, я́ко са́д Бо́жий, оби́тель твою́, преподо́бне. Приими́ у́бо и на́ша сле́зы умиле́ния и хода́тайственно вознеси́ я́ к престо́лу препросла́вленнаго Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Богоро́диц о на́с помоли́ся, о́тче преподо́бне, да умоли́т Сы́на Своего́ поми́ловати на́с, сла́вно да просла́вится в ми́лости Свое́й препросла́вленный Госпо́дь.

Пе́снь 3.

Ирмос: Процвела́ е́сть пусты́ня я́ко кри́н Го́споди, язы́ческая неплодя́щая це́рковь, прише́ствием Твои́м, в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Процвела́ е́сть Жабы́нская пусты́ня за моли́твы избра́нника Твоего́, Го́споди, преподо́бнаго пустынножи́теля Мака́рия, в не́йже да обря́щем утеше́ние, здра́вие же и спасе́ние заступле́нием преподо́бнаго.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Чуде́с дарова́нием благоволи́ Госпо́дь тя́ просла́вити, смире́ннаго и мно́го ле́т я́ко бы забве́ннаго, да немощны́м на́м пода́ст благовре́менную по́мощь и ве́ре на́шей оскудева́ющей укрепле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоно́се о́тче Мака́рие, Бо́гу непреста́нный о на́с бы́л еси́ моли́твенник и Пресвята́го Уте́шителя Ду́ха в се́рдце твое́м носи́л еси́. Но у́бо воздви́гни от сна́ грехо́внаго и от искуше́ния диа́вольскаго огради́ ны, моля́щияся тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Блага́я, моли́ о на́с и на́ша недосто́йныя моли́твы принеси́ ко престо́лу Блага́го Сы́на Твоего́, и Твои́м да бу́дет сомоли́твенником о на́с Мака́рий преподо́бный.

Седа́лен, гла́с 4:

На тве́рдем ве́ры ка́мени утвержде́н сы́й, в безмо́лвии подвиза́яся, тече́ние по́стничества до́бре сконча́л еси́ и мздовоздая́ние от Христа́ прия́л еси́, Ему́же ны́не моли́ся, всеблаже́нне, в ве́ре и доброде́телех на́с утверди́ти.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ты покро́в мо́й от напа́стей вра́жиих, Влады́чице, Ты́ све́т се́рдцу моему́, печа́льми жите́йскими омраче́нному, при́сно бу́ди, Богоро́дице, и спаси́ мя.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

От Де́вы Пречи́стыя на зе́млю прише́л еси́, во е́же спасти́ на́с, Го́споди, и от спасе́нных вели́кое мно́жество просла́вил еси́, да не то́кмо Тя́ у престо́ла Твоего́ славосло́вят, но и о на́с хода́тайствуют. Ве́руем у́бо, я́ко в со́нме то́м пресве́тлом предста́тельствует о на́с преподо́бный оте́ц на́ш Мака́рий.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

От оте́чества на́шего взя́т бы́л еси́ в небе́сное Ца́рствие, о́тче преподо́бне. Не забу́ди у́бо ча́д твои́х, избра́нниче Бо́жий Мака́рие, еще́ прише́льствующих на земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бу́ди с на́ми, о́тче на́ш Мака́рие, да с тобо́ю дерзнове́нно Бо́га Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м и Свято́му Ду́ху поклони́мся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С Богоро́дицею, всле́д Ея́, мы́слию во свята́я вни́дем и к Не́й во смире́нии притеце́м, в покая́нии зову́ще: Спаси́тельнице, спаси́ на́с.

Пе́снь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо Влады́ко, к светонача́льнику Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения, приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Но́щи неве́дения преше́дшей прибли́жися де́нь спасе́ния, и Све́т ми́ру возсия́ — Христо́с Госпо́дь. К Сему́ у́бо ны́не, моли́твами преподо́бнаго Мака́рия, от грехо́вныя но́щи приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Но́щию в петлоглаше́ние, и́мже Госпо́дь прише́ствие Свое́ второ́е назна́менова, к тебе́ Госпо́дь прии́де ду́шу твою́ прия́ти, преподо́бне, моли́твами же твои́ми вложи́ в ду́ши на́ша па́мять сме́ртную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́щь многоле́тняя пре́йде, в ню́же бе́ под спу́дом па́мять твоя́, о́тче на́ш, но сия́ ны́не яви́ся, светя́щи все́м, и́же в твое́й хра́мине су́ть, в ню́же мы́, ве́рою и любо́вию влеко́ми, преведе́ние и́мамы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́ли Оте́ц ва́ш да́ти ва́м Ца́рство, — глаго́лет Госпо́дь. И не изнемо́же глаго́л се́й у Го́спода, уже́ бо дости́же заве́щаннаго Ца́рства па́стырь на́ш, да привлече́т с собо́ю все́ ста́до свое́ моли́твами Богоро́дицы.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Бе́здна милосе́рдия Бо́жия бе́здну грехо́в на́ших да превозмо́жет, ничесо́же от на́с взыску́ющи, ра́зве сле́з покая́ния умиле́ннаго, о се́м помоли́ся за ны́, преподо́бне о́тче на́ш.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

От бе́здны грехо́вной помози́ на́м, Бо́же, возни́кнути, моли́твами преподо́бнаго Мака́рия сподо́би ны́ пре́жде конца́ пока́ятися и Твои́х Боже́ственных Та́йн прича́стником бы́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вим Тя́, Свята́я Тро́ице, и диви́мся бе́здне милосе́рдия Твоего́ к на́м, мно́го согреша́ющим. Но еще́ долготерпи́ о на́с, Бо́же на́ш, до́ндеже пока́емся со слеза́ми, при́сно помина́юще после́дняя своя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стую чи́сто почти́м и устыди́мся пред лице́м Ея́ скве́рнаго жития́ на́шего, о́тче преподо́бне! Ты́ у́бо наста́ви ны́ досто́йно чти́ти Ма́терь Бо́жию Пречи́стую.

Конда́к, гла́с 8:

Житие́ чи́стое, терпе́ние, кро́тость и любо́вь нелицеме́рну, воздержа́ние соверше́нное, умиле́ние Боже́ственное, ве́ру же и наде́жду и́стинну и милосе́рдие стяжа́в, равноа́нгельно, Мака́рие, на земли́ пожи́л еси́ и на небеси́ Бо́гови с ли́ки безпло́тных предстои́ши. С ни́ми же, свя́те, моли́ся ми́р Росси́йстей Це́ркви дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лост.

Икос:

Ангельски на земли́ пожи́вша, преподо́бнаго отца́ на́шего Мака́рия, прииди́те, лю́дие, соше́дшеся, восхва́лим, си́це к нему́ реку́ще: ра́дуйся, на земли́ пожи́вый небе́сно; ра́дуйся, во пло́ти, а́ки безпло́тен, подвиза́выйся; ра́дуйся, стра́сти до конца́ умертви́вый и безстра́стия дости́гнувый; ра́дуйся, ду́шу твою́ дарова́ньми Ду́ха Свята́го испо́лнивый; ра́дуйся, оби́тель возгради́вый и и́ноков собра́вый; ра́дуйся, па́стырским жезло́м твои́м во огра́ду небе́сную ты́я упра́вивый; ра́дуйся, гра́да Беле́ва похвало́; ра́дуйся, пусты́ни твоея́ непоколеби́мое утвержде́ние; ра́дуйся, при́сно моля́щийся Го́сподеви ми́р Росси́йстей Це́ркви дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Сы́й благослове́нный Христо́с Бо́г на́ш да изба́вит на́с огня́ гее́нскаго, со слеза́ми покая́нными о се́м помо́лимся. Кто́ же ны́не да́ст очесе́м на́шим исто́чник сле́з, а́ще не ты́, о́тче, блаже́нство пла́ча позна́вый в житии́ твое́м.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Высо́кий пла́мень неве́рия и нече́стия возно́сит беззако́ннующий. Но мы́ сохрани́ти ве́ру потщи́мся, убежи́м нече́стия, убои́мся пла́мене гее́нскаго, ко Христу́ притеце́м и у Него́ с Мака́рием блаже́нство улучи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еди́н Сы́й Святы́я Тро́ицы, Христе́ Бо́же на́ш! Сотвори́ в на́с оби́тель, по обетова́нию Твоему́, с Преблагослове́нным и Препросла́вленным Твои́м Отце́м и со Святы́м Ду́хом, жи́зни и утеше́ния Пода́телем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Влады́чице, и ра́дость на́м пода́ждь, от бе́д спаси́, в ми́ре Це́рковь Сы́на Твоего́ сохрани́ и умоли́, да благослови́т Он ца́рство правосла́вное, я́ко достоя́ние Свое́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

В телеси́ Ангела, почти́м Мака́рия, блаже́нству тезоимени́таго, и, подража́я его́ житию́ во Христе́, поне́ еди́наго от блаже́нств ева́нгельских дости́гнути потщи́мся.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Огнь искуше́ний грехо́вных пали́т мя́, но стра́ждущую мою́ ду́шу ороси́ росо́ю благода́ти Христо́вой и твои́ми моли́твами, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да пребу́дет благослове́ние твое́ богоуго́дное во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы на оби́тели твое́й, и на земли́ оте́чествия твоего́, и на все́х, тебе́ усе́рдно призыва́ющих, о́тче преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Доны́не и во ве́ки блажи́м Тя́, вси́ ро́ди, Свята́я Богороди́тельнице. Спаси́ на́с, я́ко Спа́са родила́ еси́ ду́ш на́ших.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Со Ангельскими чи́нми, хва́лящими Го́спода, и с Богоро́дицею Того́ хвали́ти сподо́бился еси́, сподо́би же и на́с, преподо́бне о́тче на́ш, да с тобо́ю Го́спода сла́вим и Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Преподобне отче Макарие, моли́ Бо́га о нас.

Ангели, вхожде́ние Пречи́стыя во Свята́я святы́х зря́ще, удиви́шася. Мы́ же диви́мся, ка́ко во святы́й хра́м, труда́ми твои́ми созда́нный на ме́сте, ва́рвары разоре́нном, чудотво́рною ико́ною Свое́ю вни́де Пречи́стая, Юже, я́ко Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бо́га Отца́ просла́вим, тебе́, богоно́сному отцу́ на́шему, после́дующе, Боже́ственнаго Сы́на возвели́чим, да с Ни́м и всыновле́ние Отчее прии́мем, Свято́му Ду́ху поклони́мся, да научи́т ны́ моли́тися, я́коже подоба́ет, да и Са́м, вопия́ в душа́х на́ших, укрепи́т на́с к Бо́гу сыно́вне вопи́ти: Авво, Отче!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, Ра́досте на́ша! Пребу́ди с на́ми, я́ко да и Госпо́дь, Иже с Тобо́ю, в на́с пребу́дет. Собери́ во дво́р церко́вный о́вцы расточе́нныя, отпа́дшия возврати́ к соедине́нию, просвети́ омраче́нных неве́рием, да вси́ вку́пе Тя́, Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Свети́лен:

Светоза́рна свети́льника ве́ры, во стране́ на́шей возсия́вша и со́лнца светле́йше чудесы́ свои́ми на́с просве́щша, Мака́рия преподо́бнаго, блаже́нству тезоиме́ннаго, пе́сньми восхва́лим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, от Ангела ра́дость прии́мшая, ра́дуйся, Влады́чице, и спаси́ на Тя́ упова́ющия.

Молитва преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому чудотворцу

О, свяще́нная главо́! Вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Мака́рие, преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го исполне́ние! По́стников похвало́, мона́шествующих сла́во, пусты́ни Жабы́нския возгради́телю и украси́телю, те́плый о нас, гре́шных, моли́твенниче! Ны́не со а́нгельскими во́инствы предстоя́й у Престо́ла всех Царя́ сла́вы, Го́спода, и наслажда́яйся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с Го́рними си́лами воспева́яй Трисвяту́ю песнь, я́ко дерзнове́ние име́яй, моли́ся Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся ве́рующия во и́мя Его́, испроси́ мир и тишину́ Святы́м Це́рквам низпосла́ти, ве́ре Правосла́вней укрепле́ние, проти́вныя язы́ки, бра́ни хотя́щия, ви́димых и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды, ве́си и оби́тели на́ши утверди́ти, мир весь умири́ти. Моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да твои́м благоприя́тным хода́тайством вся правосла́вныя христиа́ны изба́вит Он от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрых умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, сиро́т заступи́т, младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от бед и напа́стей, и от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя я́звы, внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла. Днесь же с ве́рою приходя́щих рабо́в твои́х, со стра́хом и любо́вию припа́дающих к честны́м моще́м твои́м и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый нам засту́пниче, сохрани́, в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни, душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́, в день Стра́шнаго суда́ шу́ияго стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми ста́ти сподо́би и слы́шати блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га на́шего: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от сложе́ния ми́ра». Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому