Шрифт

5 октября.

Канон святому апостолу Кодрату.

Святому апостолу Кодрату
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь апо́стола, гла́с 3:

Апо́столе святы́й Кодра́те, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кано́н апо́стола. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Венценося́ Царю́ си́л предста́в, моли́ озари́ти соверша́ющия па́мять твою́ сию́ све́тло, блаже́нне апо́столе.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Назида́я на основа́нии ве́ры благочести́вых исполне́ние крепча́йшими твои́ми уче́нии, богоглаго́льниче, и́дольскую всю́ ле́сть низврати́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Священноде́йствуя свяще́нное Ева́нгелие свяще́ннейшими словесы́ твои́ми, ду́ши Творцу́ твоему́ освяти́л еси́ ве́рою, приснопа́мятне Кодра́те, кре́постию Ду́ха.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Отрокови́цы пло́тию Неискусобра́чныя Творе́ц тва́ри ражда́емь, по рождестве́, я́ко пре́жде рождества́, Де́ву храни́т Ю, я́коже благоволи́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Соверша́я стра́шная, Кодра́те, чудеса́, неве́рных в ве́ру Боже́ственную приве́л еси́, я́ко апо́стол богоприя́тен, я́ко че́стен иера́рх, свяще́ннейше.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственными уче́нии мно́гия просвети́л еси́, Све́та бо слуга́ яви́лся еси́, просвети́вшаго концы́, священнонача́льниче Кодра́те, боже́ственными сия́ньми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Велича́йших благи́х хода́тай бы́л еси́ па́стве, изыма́я сию́ тмы́ неве́дения и просвеща́я ту́ пресла́вных чуде́с показа́ньми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́ся в Тя́ Огнь нестерпи́мый, не опали́в утро́бы Твоея́, Богоро́дице, и попали́ стра́сти на́ша, и ти́ну пре́лести испепели́.

Седа́лен апо́стола, гла́с 3.

Красне́йшаго добро́тою су́ща па́че сыно́в челове́ческих, Сло́во Пребезнача́льное, воплоще́нное па́че ума́, Кодра́те, пропове́дал еси́, те́м просвети́л еси́ во тме́ су́щия, све́т язы́ком бы́в я́ко иера́рх боже́ствен. Те́м твое́ светоно́сное торжество́ ве́рою соверша́юще, пое́м тя́.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Наде́ждо христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́ Бо́га па́че ума́ и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами, да́ти оставле́ние грехо́в на́м все́м и исправле́ние жития́, ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ прославля́ющим.

КрестоБогородичен:

Ви́дящи Тя́, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти ме́ртва на Кресте́ распросте́рта, вопия́ше: Сы́не мо́й, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху, что́ неизрече́нное строе́ние сие́, и́мже спа́сл еси́ пречи́стых Твои́х ру́к, Ще́дре, созда́ние?

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Земледе́лав ни́ву серде́чную, серпо́м слове́с твои́х зло́бы те́рние все́ искорени́л еси́.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Исцеле́ний да́ры все́м на́м гро́б тво́й то́чит, свяще́нне Кодра́те, хва́лящим тя́.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лостивно преклоня́яся, от злолю́тых изыма́еши бе́д, свяще́нне Кодра́те, моля́щих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свеща́ми слове́с твои́х просвеща́я пре́лестию омраче́нныя, и хвра́стную пре́лесть всю́ попали́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От чи́стых Твои́х воплоти́ся крове́й Соде́тель, Богоро́дице, и истле́вшая вся́ обнови́л е́сть.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стую твою́ ду́шу чисте́йший Бо́г селе́ние Своея́ сла́вы обре́т, очища́ет тобо́ю ду́ши, оскве́рншияся лю́тыми грехопаде́ньми.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Еллинстии мудрецы́, твои́ми побежде́ни му́дрыми догма́ты, испове́дати покори́шася, блаже́нне, Христа́ Соде́теля, Отца́ Безнача́льнаго Му́дрость и Си́лу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Провозглаша́я свяще́нно су́щую челове́ком све́тлость от Отца́ све́тов, Кодра́те, просвети́л еси́ лю́ди чествова́ти и сла́вити Тро́ицу Неразде́льную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна на́м во дву́ естества́х Сы́на родила́ еси́, из Отца́ пре́жде все́х веко́в, Чи́стая, рожде́ннаго безсе́менно, безле́тно, я́ко Еди́н ве́сть.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Высо́кое не́бо бы́л еси́, сла́ву пове́дающее Бо́жию спаси́тельную, я́ко иера́рх боже́ственный, я́ко сла́вен ты́, Кодра́те, апо́стол.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Еди́но естество́ Божества́ безнача́льное, еди́но Госпо́дство пропове́дуя, всему́дре, многобо́жия разруши́л еси́, Кодра́те, мра́чное безу́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном естества́ во гро́бе твое́ те́ло, блаже́нне, свяще́ннейше ны́не лежа́що, чудоде́йствует пресла́вная па́че естества́, Кодра́те приснопа́мятне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не́бо простры́й хоте́нием, ино́е не́бо на земли́ Тя́ показа́, Богороди́тельнице Влады́чице, и Тобо́ю су́щия во тме́ просвети́.

Конда́к, гла́с 8.

Яко священнонача́льника че́стна и страда́льца тверде́йша, вселе́нная прино́сит Тебе́, Го́споди, Кодра́та апо́стола и пе́сньми почита́ет честну́ю его́ па́мять, прося́щи всегда́ прегреше́ний оставле́ния те́м дарова́тися пою́щим его́, Благоутро́бне.

Икос:

Му́драго иера́рха почти́м, я́ко па́стыря ве́рна и учи́теля, я́ко во цве́тнице страда́ния процвете́ шипо́к свяще́ннейший и ве́рныя ны́ облагово́ни, чуде́с же луча́ми и дея́нии доброде́тельными, просвеще́ния испо́лнив всю́ зе́млю исцеле́ний све́тлостьми, удиви́ бо его́ Бо́г все́м почита́ющим пе́сньми честну́ю его́ па́мять, я́ко Благоутро́бен.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Возвы́сив у́м к Пе́рвому Бла́гу, богови́днейший хра́м Тро́ицы бы́л еси́, и су́щия во глубине́ озлобле́ния возвы́сил еси́ высоча́йшими твои́ми уче́нии, зову́щия: благослове́н еси́, Бо́же отце́в на́ших.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Сокруши́в хра́мы и́дольския моли́тв раскопа́ньми, созда́л еси́ Боже́ственным Ду́хом хра́мы Бо́жия, свяще́ннейше о́тче, и спаса́емых мно́жества приве́л еси́, зову́щия: благослове́н еси́, Бо́же отце́в на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огнедохнове́н сы́й, я́ко духо́вный о́гнь Боже́ственный, всему́дре, в се́рдцы твое́м име́я всегда́, свеща́ ви́делся еси́, паля́щая всю́ хвра́стную ле́сть и вопию́щия просвеща́ющая: благослове́н еси́, Бо́же отце́в на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся Тобо́ю кля́твы пра́дедния, Богора́дованная, до́брых вину́ Тя ве́мы, я́ко всевино́вное ро́ждшую Сло́во, па́че ума́ же и чудесе́, и вопие́м Ти́, Пречи́стая, Благослове́нная, Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Утвержде́ны на у́мнем Ка́мени душе́вныя име́я стопы́, запя́л еси́, блаже́нне, Госпо́дни враги́ и вся́, Кодра́те, утверди́л еси́ пою́щия и превознося́щия Христа́ во вся́ ве́ки.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шену доброде́тельми име́я ду́шу и се́рдце, украси́л еси́ сло́вом уче́ния ду́ши, избавля́я неле́поты вся́каго идолонеи́стовства, Кодра́те богоглаго́ливе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко учени́к Иису́сов, я́ко апо́стол све́тел, я́ко Со́лнца пра́вды светови́дная мо́лния, Кодра́те, просвети́, освяти́ соверша́ющия святу́ю твою́ па́мять.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́ннейшими Тя́ гла́сы свяще́ннейшии Бо́жии, Чи́стая, проро́цы бу́дущую Ма́терь провозгласи́ша я́сно все́ми Влады́чествующаго, Пречи́стая, Его́же благослови́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шен ра́зумом кра́сному Влады́це предстои́ши, светле́йш при́сно, я́ко иера́рх богоприя́тен, я́ко апо́стол боже́ствен, со все́ми апо́столы и́стинно ми́р ми́ру, Кодра́те, испроша́я.

Припев: Апостоле Кодрате, моли́ Бо́га о нас.

Твои́х Магниси́я иму́щи ра́ку моще́й, я́ко боже́ственный киво́т, и от него́ вся́ку, Кодра́те, по́льзу исчерпа́ет любо́вию, оби́тели же небе́сныя, твою́ ду́шу име́ющия, со все́ми святы́ми веселя́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Светоза́рный тво́й де́нь, светоно́сная твоя́ па́мять, и́стинно благосла́вный тво́й пра́здник все́м, я́ко со́лнце, возсия́, ю́же ве́рно соверша́ем, Кодра́те, очище́ние грехо́в моля́щеся моли́твами твои́ми обрести́ и ве́лию ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши суди́ти ми́, и не осуди́ мене́ во о́гнь, ни я́ростию Твое́ю обличи́ мене́: мо́лит Тя́ Де́ва, Тебе́ ро́ждшая, Христе́, апо́столов мно́жество и с проро́ки му́ченицы.

Свети́лен апо́стола.

Тече́ние кра́сных твои́х но́г, Кодра́те апо́столе, возврати́в, к ше́ствию небе́сному возше́л еси́ ра́дуяся, и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго, сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Молитва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Кодра́те, мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспо́мощия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому апостолу Кодрату