Шрифт

4 октября

Канон преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому чудотворцу

Преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь святаго, глас 4:

Испе́рва житие́ твое́, преподо́бне,/ хи́тростию благоюро́дства от челове́к утае́но, на Небесе́х пред А́нгелы явле́но бысть:/ и а́ще на земли́ тьмо́ю оче́с претыка́яся хожда́ше,/ но, мы́сленными кри́лы на высоту́ возше́д,/ присносу́щным све́том облиста́емь,/ во Оте́чествии насле́довал еси́;/ и земны́х мня́щихся кра́сных хра́мов не тре́бовав,/ но в Небе́сных се́лех пресве́тлыя оби́тели стяжа́л еси́;/ ни ри́зами мя́гкими оде́яся,/ но па́че власяни́цу возлюби́в,/ и сего́ ра́ди па́че всех име́ний земны́х Небе́сная сокро́вища приобре́л еси́;/ и на земли́, пло́тян сый, со безплотными совокупля́яся,/ Небе́сней Цари́це служа́ и Той приносимых а́нгельских пе́сней наслади́лся еси́,/ и́хже мно́зи лю́дие, жела́юще, наслади́тися не мо́гут./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Творе́ц о́браз Свой/ и Ро́ждшия Его́ Богома́тере/ с высоты́ возду́ха на ру́це твоя́,/ я́ко на херуви́мская носи́ла, дарова́ тебе́,/ от него́же присносу́щным све́том о́чи твои́ уясни́/ и, я́ко росоточа́щий о́блак, моли́твами твои́ми весь мир ми́лованный напои́,/ и ны́не, в после́дняя времена́, святу́ю персть твою́, я́ко Еде́мский исто́чник, во исцеле́ние неду́гов устро́й,/ Его́же моли́, наста́вниче наш, чудоно́сче Ио́сифе,/ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 5:

Смиренному́дрием наказа́ние благоду́шие прие́мля,/ и́же от Небе́с неизрече́нный дар прия́ти сподо́бился еси́,/ и, в пло́ти сый, безпло́тен в служе́нии свое́м/ к Богома́тери трудолю́бне подвиза́вся,/ те́мже и пусты́ню мно́жительну устро́ил еси́,/ благоухищре́нным же юро́дством челове́ческия сла́вы избежа́в./ Сего́ ра́ди Всевы́шний Мздовозда́тель/ в коне́ц ве́ка сего́ сугу́бо тя просла́ви,/ и гроб твой святы́й точе́нием чуде́с обогати́ся./ Того́ у́бо моли́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ дарова́ти нам отпуще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Канон святаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Земна́я и мимотеку́щая я́ко уме́ты вмени́в,/ Христа́ Еди́наго приобре́л еси́,/ Его́же любо́вию уязви́в ду́шу свою́, Ио́сифе преподо́бне,/ моли́ся ко Го́споду нас просвети́ти.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Воше́д в це́рковь Вели́каго Васи́лия,/ сла́дкаго све́та ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Навожде́ния вра́жия и по́мыслы лука́выя отри́нув/ и святы́я безме́здники ви́дети сподо́бився, вопия́л еси́:/ Изба́вителю Бо́гу на́шему пои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость Бо́жию вои́стину, Сло́во о́тчее несказа́нно ро́ждшая,/ души́ моея́ лю́тую я́зву исцели́ и серде́чную боле́знь,/ Ма́ти Бо́жия, и укрепи́.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Попали́л еси́ у́глием воздержа́ния/ страсте́й те́рние, преподо́бне,/ и, прогоня́я ду́хи, богоблаже́нне,/ я́ко свети́льник, свою́ ду́шу сле́зными пото́ки украси́л еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

В путь, ра́дуяся, со святы́ми Космою и Дамиа́ном ше́ствуя,/ ве́село Го́сподеви вопия́л еси́:/ Ты еси́ Свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́сти душетле́нныя успи́л еси́/ бо́дренными моли́твами и бде́нием, всеблаже́нне,/ те́мже в Небе́сный черто́г вшел еси́, ра́дуяся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Уста́ви неуста́вное помышле́нием мои́м, Чи́стая,/ бесо́в смуще́ние, Ма́ти Бо́жия,/ я́же к Сы́ну Твоему́ направля́ющи моя́ движе́ния.

Седален святаго, глас 8.

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ ху́дость ри́зную носи́ти изво́лил еси́,/ кро́вными ка́плями диа́вола потопи́л еси́,/ по сме́рти свое́й Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́л еси́,/ да́льным я́ко близ явля́ешися,/ повелева́я ско́ро тещи́ к пречу́дному о́бразу Бо́жия Ма́тере./ Те́мже почита́ем твое́ успе́ние/ и, в нем торжеству́юще, вопие́м ти:/ богоно́се о́тче наш Ио́сифе, моли́ Христа́ Бо́га/ победи́тельная правосла́вным Христиа́ном на супоста́ты дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Во оте́чествии благово́нно юро́дство прие́м воздержа́нием,/ от челове́к поноше́ние по наве́ту зми́я прия́л еси́, Го́сподеви вопия́:/ разуме́х дела́ Твоя́, Го́споди, и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Челове́ческия мирски́я любве́ отве́ргся,/ дости́гл еси́ го́рняго Иерусали́ма,/ иде́же Христо́с со Отце́м и Ду́хом,/ от Него́же свет тебе́ дарова́,/ и а́нгельския гла́сы слы́шал еси́,/ прославля́ющих Неразде́льное Божество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Законополо́жника воздержа́нию и́ноком и пра́вило кро́тости,/ дру́га и́скренняго святы́м безме́здником Космо́ и Дамиа́ну бы́вша/ приими́, Бо́же, моли́тву,/ с ни́мже прославля́ем Твое́ Божество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние на́шим неве́дением да́руй,/ я́ко Ты еси́ Еди́н безгре́шен,/ и умири́ мир Свой, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Страсте́й мглу, преподо́бне, заря́ми освети́л еси́, о́тче, по́двиг твоих,/ просвеще́ние Ду́ха в се́рдцы восприи́м, Ио́сифе,/ Имже попали́л еси́ вся бесо́вская ополче́ния и лико́м по́стническим причте́ся,/ пути́ моя́ напра́ви, молю́тися.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Угаси́в стра́сти росо́ю воздержа́ния, о́тче блаже́нне Ио́сифе,/ вжегл еси́ огнь любве́, ве́ры, наде́жды,/ поще́нием же, я́ко свети́льник, просвеща́яся,/ и безсме́ртию Госпо́дню сын, о́тче, был еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удобри́в свяще́нную свою́ ду́шу, всеблаже́нне,/ изволе́нием юро́дство и ху́дость ри́зную име́л еси́, Небе́сней Цари́це служа́,/ те́мже укра́шен доброде́тельми показа́лся еси́/ чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на ро́ждши Де́вою и еди́на муженеиску́сная яви́вшися, Всенепоро́чная,/ во утро́бе бо Сло́во о́тчее прия́ла еси́ безнача́льное,/ и млеко́м дои́ши, Деви́це, чу́до стра́шно!/ и, де́вствующи, зако́ны обновля́вши естества́.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Собра́л еси́ в души́ свое́й Боже́ственныя плоды́ Ду́ха:/ непоро́чную моли́тву, чистоту́ кра́сную и бде́ние тве́рдое, воздержа́ния боле́зни,/ и́миже храм показа́лся еси́ Бо́гу Вседержи́телю.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Душе́вный ра́зум впери́в святы́м благоче́стием,/ су́щим на земли́ возвеща́л еси́ о Небе́сней Цари́це:/ о́бразу Ея́ моле́ние да да́стся вам,/ те́мже и телесй здра́вие, оче́с прозре́ние,/ и душа́м к Небеси́ восхожде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земны́х веще́й ху́дость мимоте́кл еси́,/ посто́м и моли́твою на Небеса́ возлете́в,/ и вы́шняго прия́тия яви́лся еси́ насле́дник/ жития́ соверше́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прия́ла еси́ вои́стину Боже́ственное Сло́во в ложесна́ Твоя́/ и Сего́ па́че естества́, Пречи́стая, родила́ еси́,/ Его́же моли́твами Твои́ми умоли́/ от бе́дствия изба́вити рабы́ Твоя́.

Кондак, глас 8:

От ю́ности Бо́га возлюби́в,/ просты́нею безгла́сие стяжа́л еси́, преподо́бне./ Сего́ ра́ди и с Небе́с сла́дкий свет о́чию получи́л еси́,/ и росоточа́ший ми́лости пресве́тлый о́браз Богома́тере/ с высоты́ возду́ха чрез святы́х безме́здников во объя́тия прия́л еси́,/ и Ей богоуго́дно послужи́л еси́./ И оби́тель соста́вил еси́,/ власяны́ми вери́гами те́ло свое́ удручи́л еси́,/ от него́же ка́плями кро́вными диа́вола потопи́л еси́./ Сего́ ра́ди и в после́дняя времена́/ гроб твой от Влады́ки на́шего Христа́ точе́нием чуде́с обогати́ся,/ тем и мы, ча́да твоя́, любо́вию притека́юще к тебе́, уми́льно глаго́лем:/ ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния,/ ра́дуйся, исцеле́ний пода́телю,// ра́дуйся, о́тче наш Ио́сифе, мона́хом удобре́ние.

Ин кондак, глас 8:

Вы́шних благ жела́яй,/ преоби́дел еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и́бо трудолюби́вое свое́ те́ло/ о́стрым власяны́м плете́нием стерл еси́,/ и бысть благоуго́ден служи́тель Богома́тери./ Стра́ждущим в неду́зех явля́лся, ско́ро помога́еши,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́ неоску́дное здра́вие подая́,/ сего́ ра́ди зове́м ти:/ разреши́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и́же к Бо́гу моли́твами твои́ми,/ началообра́зный смире́нию наста́вниче, о́тче наш богому́дре Ио́сифе,// мона́хом удобре́ние.

Икос:

Ева́нгельский глас, о́тче, услы́шав,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ ху́дость ри́зную, персть и ка́мение в па́зусе прии́м,/ я́ко юро́дно с пло́тию подвиза́лся еси́,/ и, безпло́тных ликостоя́нием чистото́ю уподо́бився,/ ра́зума дарова́ние от Бо́га прия́т./ Те́мже пода́ждь ми по́мощь, да воспою́ в пе́снех си́це:/ ра́дуйся, богонасажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я Це́ркве,/ я́же изнесе́ся из еги́петския идолослуже́ния рабо́ты и насади́ся во всей вселе́нней/ и в богопокори́вей земли́ Росси́йстей десни́цею Вы́шняго Бо́га;/ ра́дуйся, святи́тельское сосло́вие, и́ноцы же и прости́и;/ ра́дуйся и ты, гра́де наш Во́логдо,/ прии́мый в себе́ Оте́честву хода́тая вели́ка;/ ра́дуйся, я́ко моли́твою того́ отве́рзеся нам Ду́ха Свята́го прекра́сное оби́телище;/ ра́дуйся, я́ко простре́ся сла́ва его́ по вселе́нней;/ ра́дуйся, я́ко моли́твами преподо́бнаго пусты́ня сия́ тве́рдым опло́том огради́ся и ми́лостию Бо́жия Ма́тере покры́ся;/ ра́дуйся, я́ко и́менем Небе́сныя Цари́цы вся́кая страсть и я́зва от стра́ждущих отгна́ся;/ ра́дуйтеся, правосла́внии па́стыри с про́чими де́латели виногра́да Христо́ва;/ ра́дуйся, наш па́стырю Ио́сифе преподо́бне, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле,/ и́же по достоя́нию обогати́ся благода́тию Свята́го Ду́ха,/ Его́же дарова́нием пода́ждь нам, ча́дом твои́м, ми́лость, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш,/ мона́хом удобре́ние.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Усе́рдно отлучи́лся еси́ сою́за ве́щи те́мнаго, о всеблаже́нне,/ я́ко Бо́жий предста́тель, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н есй.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Зе́льным поще́нием, я́ко благово́нною пи́щею,/ пита́я ду́шу свою́, преподо́бне Ио́сифе,/ те́мже Трисо́лнечному Божеству́ предста́ти сподо́бился еси́,/ со А́нгелы поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В приста́нище ти́хое вшед, богому́дре,/ жите́йских пла́ваний отбе́гл еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вихомся вси от страсте́й и бед, обстоя́ний и неду́г многообра́зных/ моли́твами Твои́ми, Богома́ти,/ Сы́ну Твоему́ зову́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

В поще́ниих кре́пкое, в моли́твах неле́ностное терпе́ние восприя́л еси́,/ и поноше́ния от челове́к укори́зну прие́мля,/ и превозноси́ Го́спода во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Уязви́вся боже́ственным жела́нием, всеблаже́нне,/ непоро́чно и пра́ведно житие́ препроводи́л еси́,/ до́ндеже дости́гл еси́ поклони́тися Престо́лу Госпо́дню, со А́нгелы поя́:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Укра́шен доброде́тельми и ху́достию риз,/ во мраз зи́мный босы́ма нога́ма ходи́в/ и в нощи́ предстоя́ о́бразу Небе́сныя Цари́цы,/ моли́твы принося́, я́ко А́нгел показа́лся еси́,/ и ны́не во ве́ки неизрече́нныя сла́вы наслажда́ешися,/ песнь воспева́я Христу́ Бо́гу:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́ннаго из Тебе́ неизрече́нно/ моли́ поми́ловати мя, одержи́маго боле́зньми и грехми́,/ и па́дшаго возста́ви, Богома́ти,/ я́ко да сла́влю Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Душе́вныя стра́сти победи́в па́стырски, всечу́дне,/ созыва́л еси́ ко ико́не Бо́жия Ма́тере,/ Я́же подае́т всем неду́гом исцеле́ние/ и от бесо́в свобожде́ние.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

У́зкий и приско́рбный ше́ствовав путь, о́тче Ио́сифе,/ теле́сне у́бо преста́вился еси́,/ ду́хом же жив Бо́гови предстои́ши,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преде́л неукло́нный твоея́ к Бо́гу ве́ры и воздержа́нию/ о́браз о́страго одея́ния, и сокруше́ния те́ла, и трудо́в поще́ния, преподо́бне,/ никто́же мо́жет исчи́слити,/ вои́стину Зижди́теля всех Бо́га пе́сньми велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В Тя всели́ся, Всенепоро́чная,/ и́же человекоуби́йцу низло́ж зми́я,/ пе́рвее родонача́льных злообра́зно запе́ншаго,/ и, Роди́выйся из Тебе́, вся ны спасл есть.

Светилен:

Мирска́го пристра́стия я́ко от скве́рны уклони́лся еси́/ и а́лчбою плоть свою́ увяди́л еси́, о́тче,/ и Небе́сною сла́вою обогати́лся еси́,/ те́мже непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га,/ преподо́бне Ио́сифе.

Молитва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Ио́сифе преблаже́нне, душо́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя Сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в боже́ственнем хра́ме почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щая ти лю́ди и, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ стране́ на́шей благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, нам же всем, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим и всесвяту́ю па́мять твою́ благоче́стно почита́ющим, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных избавле́ние, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь маловре́меннаго жития́ на́шего на земли́ безбе́дно соверши́м и, неконча́емый поко́й на Небеси́ улучи́вше, просла́вим с тобо́ю ку́пно всех благи́х Пода́теля, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому