Шрифт

4 октября

Канон Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому, новому чудотворцу.

Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь свята́го, гла́с 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми все́х  уцелому́дрил еси́. Цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся всему́ насле́дию и держа́ве Его́.

Стихи́ра, гла́с 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, святи́телю Дими́трие, уче́нми бо твои́ми Це́рковь украси́л еси́, и́стину Правосла́вия уясни́л, па́губное же раско́лническое мудрова́ние посрами́л еси́. Те́м я́коже в житии́, та́ко по отше́ствии твое́м потщи́ся, да поне́ чудесы́ твои́ми уверя́еми, прии́дут в чу́вство и просла́вят ку́пно с на́ми Триипоста́снаго Бо́га от на́с исходя́щии, но не от на́с су́щии.

Кано́н святи́телю Дими́трию, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Го́рдому фарао́ну в ожесточе́нии уподо́бихся и того́ потопле́нию за нераска́яние подпадо́х, но ты́, святы́й Дими́трие, путеводи́тель ми́ бу́ди к покая́нию, я́ко да и а́з от Христа́ получу́ вхо́д в Зе́млю Обетова́нную.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Ни себе́ пощади́х, ни бли́жняго поми́ловах, но при́сно чре́ву, я́ко на Еги́пет, рабо́тая, и са́м истаева́ю гла́дом и жа́ждею, и други́м от крупи́ц па́дающих насыща́тися возбраня́ю. Сего́ ра́ди к тебе́, па́стырю до́брый Дими́трие, истаева́емый, прибего́х, да напита́еши мя́, а́ки ма́нною, словесы́ твои́ми и напои́ши мя́ слеза́ми умиле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уты́х, утолсте́х, забы́х Тя́, Бо́га, спаса́ющаго мя́, тя́жко бо уши́ма слы́шу и се́рдцем разуме́ю, а́ще и призыва́еши мя́ к Себе́ чрез зако́н и проро́ки. Те́мже, о Тво́рче и Изба́вителю мо́й! житие́м и уче́нием уго́дника Твоего́ Дими́трия испра́ви и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми́ во истле́ние? или́ что́ приложи́тся мне́, а́ще и ве́сь ми́р приобря́щу, ду́шу же погублю́? Но Ты́, Влады́чице, помози́ мне́, да получу́ от Христа́ Спа́са Твоего́ проще́ние грехо́в и жи́знь ве́чную.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Утверди́ся се́рдце мое́ в памятозло́бии, разшири́шася уста́ моя́ на сме́хи и осужде́ния, возвесели́хся о паде́нии бли́жняго моего́, уче́нию же твоему́ богоуго́дному, святи́телю, ни ма́ло внима́х. Поне́ у́бо чудесы́ твои́ми премени́ мя отсе́ле и сотвори́ подража́теля житию́ твоему́.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Ины́я страны́ хва́лятся прему́дростию свое́ю, други́я си́лою и бога́тством, мы́ же похваля́емся многоцеле́бными святы́х Бо́жиих и твои́ми мощми́, чудотво́рче Дими́трие, от ни́хже получа́ем телесе́м здра́вие и душа́м на́шим спаси́тельное врачева́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дая́й моли́тву моля́щимся и благословля́яй в ле́та на́ша па́мять пра́ведника Твоего́, Дими́трия, пода́ждь моли́твами того́ кре́пость, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Взбра́нная Победи́тельнице и кре́пкая во искуше́ниях на́ших Засту́пнице, не пре́зри гре́х ра́ди на́ших ускори́ти на по́мощь, и от бе́д изба́вити на́с, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.

Седа́лен, гла́с 8:

Дре́вних преподо́бию подража́я, освяти́л еси́ житие́ твое́ на слу́жбу Бо́гови в осмоена́десять ле́то. Отне́леже и бы́л еси́ вели́к мона́х, свяще́нник, учи́тель, иера́рх, ны́не же чудотво́рец, и моли́твенник о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не богоро́дичен, гла́с то́йже.

Златокова́нный киво́т вмеща́ше в себе́ дре́вле богопи́санный зако́н и небе́сную ма́нну. Ты́ же, Богороди́тельнице, заче́нши, пло́тию Сы́на Бо́жия родила́ еси́ во обновле́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Позна́ во́л я́сли го́спода своего́ и осе́л стяжа́вшаго его́, а́з же безслове́сными страстми́ удали́хся от Творца́ моего́, но ты́, па́стырю благи́й Дими́трие, я́ко овча́ заблу́ждшее, взыщи́ мене́ и Христо́ву ста́ду сопричти́ мя.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Удо́бее от те́рния собира́ти виногра́дное гро́здие и от ре́пия смоко́вие, не́же от жесто́каго моего́ се́рдца приноси́ти еле́й милосе́рдия. Сего́ ра́ди, де́лателю виногра́да Христо́ва Дими́трие, огради́ мя стра́хом Госпо́дним и напо́й мя́ водо́ю умиле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сия́я со́лнце Свое́ на благи́я и дождя́ на пра́ведныя, да и вла́с главы́ моея́ не поги́бнет, храни́ши мя́, гре́шнаго. Вся́ стихи́и мене́ ра́ди зла́го ста́ша в чи́не свое́м, а́з еди́н то́чию пребыва́ю в нечу́вствии. Но да́ждь ми́, Го́споди, уго́дника ра́ди Твоего́ Дими́трия разуме́ти дела́ Твоя́, и слы́ша слу́х Тво́й, боя́тися Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Внегда́ прибли́житися ле́том воплоще́нию, посреде́ двою́ живо́тну позна́н бы́сть. Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сы́н Тво́й, Богоро́дице. Непостижи́мо во обои́х си́х Сло́во, да мы́, воплоще́нному и пострада́вшему за ны́ покланя́ющеся Сло́ву, Тя́, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Госпо́день, и све́т стезя́м мои́м оправда́ния Его́, а́з же, во тме́ неве́дения ползя́ и толки́йся, не хощу́ с му́дрыми свети́лника стяжа́ти. Но ты́ мне́, светоявле́нне Дими́трие, невестоводи́тель предста́ни, я́ко да и а́з ду́хом к Бо́гу от но́щи у́треневати потщу́ся.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Боле́зную те́лом, боле́зную и душе́ю: о́вому я́ко досади́х объяде́нием и пия́нством, о́ву же я́ко разсла́бих греха́ми. Сугу́ба боле́знь и тяжка́, но ты́, но́вый чудотво́рче, умоли́ Врача́ все́х, да обоя́ исцели́ти благоизво́лит.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́споди Бо́же на́ш, да́ждь на́м ми́р во дне́х на́ших, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ в на́с любо́вь, да вси́ еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем испове́дуем Еди́наго Тя́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́ха Госпо́дня во чре́ве не прия́х, ни се́рдцем о нераде́нии поболе́х, но, при́сно зачина́я и ражда́я грехи́ ко грехо́м, от умноже́ния те́х со́вестию снеда́юся. Сего́ ра́ди в многопло́дии се́м беззако́нном к Тебе́, Влады́чице, вопию́: сотвори́ мя́ возроди́тися в живо́т ве́чный покая́нием.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

От ки́та Ио́ну, от бла́та же е́зернаго тебе́, святи́телю Дими́трие, изведе́ Госпо́дь на све́т, о́в тридне́вен во утро́бе не вреди́ся, ты́ же четыредесятоле́тен неистле́нен в не́дрех земны́х пребы́л еси́. Ве́лие чу́до! Но бо́лше дарова́ние Бо́жие, и́бо тя́ чудесы́, я́ко проро́ка, просла́ви.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Дре́внии о́нии ниневи́тяне, неве́рнии язы́цы су́ще, еди́ною проро́ческою про́поведию пока́ялися. Аз же, толи́ко наставле́ний боже́ственных име́я и по вся́ дни́ что́мая слу́шая, неиспра́вен пребыва́ю, но ты́, святи́телю, моли́твами твои́ми к де́ланию си́х наста́ви мя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бе́здна грехо́в после́дняя обы́де мя́, и треволне́ние страсте́й погружа́ет мя́. Те́м, до́ндеже не понре́ душа́ моя́ во а́де, к Тебе́, Го́споду Бо́гу, от ско́рби вопию́, да пра́ведника Твоего́ ра́ди Дими́трия услы́шиши и спасе́ши мя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице, гото́вое обурева́емым приста́нище, сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго и не да́ждь ми́ разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Конда́к, гла́с 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, всю́ же страну́ сию́ уче́нми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, то́й бо все́м вся́ написа́, я́же к наставле́нию, да все́х приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́, и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Икос:

Пра́ведным о ка́ющихся на небеси́, на́м же, гре́шным, на земли́, о тебе́, пра́ведниче Дими́трие, подоба́ет возра́доватися, я́ко но́ваго тя́ к Бо́гу моли́твенника о на́с стяжа́хом. Его́же досто́йными похвала́ми ублажа́юще, си́це от ра́дости зове́м: ра́дуйся, Росто́вская похвало́ и всея́ Росси́и прославле́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Якоже трие́ о́троцы в пещи́ вавило́нстей о́гненную си́лу угаси́ша моли́твою, та́ко ты́, богоявле́нне Дими́трие, возни́кший о́гнь в саможего́мых ски́тах уче́нми твои́ми потреби́л еси́. Отню́дуже тя́ за спасе́ние ду́ш погиба́ющих Госпо́дь просла́ви чудесы́ и нетле́нием, мы́ же святоле́пными пе́сньми ублажа́ем.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

О, коли́ких бла́г, окая́ннии, лиши́стеся, раско́лницы: ни священнонача́лника бо и́мате, ни вождя́ и́стиннаго ко спасе́нию, ниже́ Безкро́вныя Же́ртвы, ниже́ други́х та́инств сподобля́етеся. Но поне́ ны́не позна́йте па́губное свое́ заблужде́ние, и а́ще дело́м и уче́нию ангелоподо́бнаго Дими́трия не ве́рите, то чудеса́м, от него́ быва́емым, я́коже халде́и о́нии, ве́руйте, да с на́ми ку́пно еди́ными усты́ помо́литеся Бо́гу оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стину, Бо́же на́ш, Ты́ еси́ еди́н Бо́г бого́в и Госпо́дь господе́й и ра́зве Тебе́ ина́го и Твоея́ Святы́я Собо́рныя Це́ркве не́сть ни на небеси́, ни на земли́, иде́же подоба́ет спасти́ся. Сего́ ра́ди да́ждь на́м еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем удивля́ющаго вся́ хоте́ния Своя́ во святы́х, Тебе́ сла́вити.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прови́дец Дании́л усмотри́ Тя́ го́ру, Неискусому́жная Де́во, приснопа́мятный же во святы́х на́ш Дими́трий, я́коже Гедео́н — Руно́ Ороше́нное Тя́ нарече́. Мы́ же, обоя́ испове́дающе, про́сим: да на отто́ргшемся от Тебе́ Ка́мени — Христе́, утвержда́ется Це́рковь и правове́рующих сердца́ росо́ю благода́ти Твоея́ напая́ются.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Вся́ сре́дства, святи́телю, на взыска́ние заблу́ждших употреби́л еси́, разлива́ющийся пла́мень по ски́там водо́ю покая́ния погаша́я, море́лщиков к Безсме́ртной Трапе́зе призыва́я, просвеще́нных же и отпа́дших, да не второ́е крестя́щеся па́ки распина́ют Христа́, еди́наго держа́тися креще́ния утвержда́л еси́. Все́х повсю́ду правове́рию учи́л еси́, и ны́не свои́ми списа́нми тому́жде учи́ши. Те́м я́ко и́стиннаго учи́теля во святы́х почита́ем тя́.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Дре́вним о́ным вавило́нским столпотвори́телем врази́ на́шего благоче́стия уподо́блшеся, дерзну́ша неразу́мия своего́ то́лки на песце́ суеве́рия назда́ти. Имже егда́ опро́шася уче́ний твои́х во́ды, святи́телю, а́бие поколеба́шася во основа́нии, и бы́сть и́м паде́ние ве́лие, на́м же, благочести́вым — подкрепле́ние и исправле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Безнача́лне Отче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й Ду́ше Пра́вый; Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́лна Сло́ве, Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй: Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Якоже купина́, огне́м распаля́ема, сама́ не сгара́ше, но богови́дца, устраши́в, приведе́ к почита́нию, та́ко Ты́, Неискусобра́чная Неве́сто, прие́мши во утро́бу Огнь Божества́, нетле́нна в Рождестве́ пребыла́ еси́. Ди́вное та́инство! Непоко́рников благоче́стию стыдо́м опаля́еши, почита́телей же правове́рных ороша́еши чудесы́ изоби́лно.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Благослове́н Госпо́дь на́ш, я́ко посети́ на́с в ле́та сия́ и воздви́же на́м в Правосла́вно-Росси́йской Це́ркви но́ваго чудотво́рца Дими́трия. Якоже бо во дни́ живота́ своего́ служа́ше преподо́бием и пра́вдою, та́ко и по кончи́не подае́т ра́зум заблу́ждшим ко взыска́нию путе́й спаси́тельных.

Припев: Святителю отче Димитрие, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ва Тебе́, Пастыренача́льниче, я́ко и во дни́ на́ша поста́вил еси́ на стра́жи бо́драго па́стыря Дими́трия, и́мже прогоня́ются посмра́дшия ко́злища ста́до Твое́ непоро́чное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, благочести́вым похвало́ и правове́рным весе́лие, я́ко пропове́дание свята́го Твоего́ Дими́трия достове́рными чудесы́ утвержда́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дость от Ангела прии́мшей, и мы́, по прорече́нию Твоему́ ублажа́юще со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Свети́лен, гла́с 8:

Поставля́яй преде́лы язы́ков по числу́ Ангел Свои́х, и собира́яй от разсе́янных сыно́в Ада́млих Це́рковь Свою́, умножа́еши в не́й святы́я Твоя́, Бо́же на́ш, я́ко зве́зды на небеси́, от ни́хже просия́ и па́мять святи́теля Твоего́ Дими́трия. Его́же ра́ди просвети́ ду́ши, помраче́нныя раздо́рным суеве́рием, да вку́пе зове́м Ти́ пе́снь трегу́бую: аллилу́ия.

Молитва святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умоли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рных укрепи́, заблужда́ющих обрати́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому