Шрифт

3 октября.

Канон преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому

Преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 8:

От ю́ности возлюби́в Христа́ всем се́рдцем, преподо́бне,/ сла́ву земну́ю, я́ко преходя́щу, оста́вил еси́,/ и ца́рство земно́е в ничто́же вмени́в,/ ли́ку и́нок ра́достно приче́лся еси́,/ и труды́ мно́гими град Брянск, а́ки со́лнце, пресве́тло озари́л еси́:/ тем, быв Тро́ицы украше́ние,/ моли́, кня́же Оле́же, Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

От ю́ности Христа́ возлюби́в всем се́рдцем, преподо́бне,/ сла́ву земну́ю, я́ко преходя́щу, оста́вил еси́/ и, ца́рство земно́е ни во что́же вмени́в,/ ли́ку и́ноческому ра́достно приобщи́лся еси́/ и, мно́гими по́двиги благода́ть Свята́го Ду́ха стяжа́в,/ град Брянск, а́ки со́лнце, пресве́тло озари́л еси́./ Те́мже моли́, кня́же Оле́же, Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне благове́рне кня́же Оле́же,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Стихи́ра, глас 6:

Я́ко до́браго дре́ва князе́й Ру́сских благи́й плод,/ преподо́бне кня́же Оле́же,/ стопа́м святы́х сро́дник твои́х после́довал еси́,/ в княже́нии благове́рие соблюда́я,/ во и́ночестве доброде́тельми чистоту́ души́ явля́я,/ сего́ ра́ди, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ моли́ дарова́ти Оте́честву на́шему мир// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н свята́го, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря че́рмную пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма,// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Засту́пника те́плаго Бря́нския земли́, князе́й похвалу́ и мона́хов удобре́ние, преподо́бнаго Оле́га воспои́м, той бо си́лою Креста́ стра́сти и безпло́тныя враги́ победи́л есть.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

А́нгельски на земли́ пожи́л еси́, кня́же Оле́же, блага́го ко́рене князе́й Черни́говских добропло́дная о́трасль быв, и я́ко воево́да Небе́снаго Царя́, Оте́чество на́ше ны́не огражда́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смире́нию Царя́ ца́рствующих подража́я, власть и честь, сла́ву и бога́тство Христа́ ра́ди во уме́ты вмени́л еси́, и слеза́ми по́стническими велиа́рову горды́ню потопи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Твоего́ Пече́рскаго о́браза в преде́лы Бря́нския пренесе́ние ве́дая и роди́теля своего́ от слепоты́ исцеле́ние зря, князь Оле́г воспева́ше благода́ть Твою́, Пречи́стая.

Песнь 3

Ирмос: Весе́лится о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Утверди́л еси́ зе́млю и лю́ди твоя́ в ве́ре правосла́вней, преподо́бне, княже́нием благозако́нным и по́двиги мона́шескими.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Пе́рвую в земли́ Бря́нстей оби́тель основа́л еси́, свя́те Оле́же, я́ко ка́мень краеуго́льный ве́ры, во и́мя апо́стол первоверхо́вных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни́вы новонасажде́нныя де́латель усе́рдный яви́лся еси́, блаже́нне, те́мже доны́не плода́ми трудо́в твои́х освяща́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́сточник исцеле́ний близ Све́ны реки́ откры́ся чудотво́рная ико́на Богома́тере. Ея́же благода́тию укрепля́емь, князь Оле́г мир коне́чне оста́вил есть.

Седа́лен свята́го, глас 8:

Смиренному́дренно ца́рства земна́го удали́выйся, во и́ноцех тезоиме́нством ца́рским нарече́н был еси́, кня́же Оле́же, во зна́мение угото́ваннаго ти Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ны́не, я́ко ца́рское свяще́ние, доброде́тели возвеща́еши Христа́ Бо́га, Призва́вшаго тя в чу́дный Свой свет.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Крест свой взем, себе́ и ми́ра отве́рглся еси́, преподо́бне, и вся ко́зни вра́жия си́лою возлюби́вшаго тя Христа́ победи́л еси́.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Ага́рян дре́вле и злове́рных нахожде́ние па́че меча́ моли́твою отража́л еси́, и ны́не Оте́чество на́ше от злых заступле́нием твои́м изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ Бря́нская красу́ется дре́вом, тобо́ю насажде́нным при исхо́дищих вод Правосла́вия, пита́ющим нас и покрыва́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ и́ноцы созда́нныя тобо́ю, кня́же, святы́я оби́тели принесо́ша от Ки́ева ико́ну Пречи́стыя, тогда́ си́ла Ея́ в чудесе́х яви́ся.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Меч Бо́жий обоюдуо́стрый имену́ем тя, свя́те, душевре́дная бо посека́еши: в княже́нии благове́рием, во и́ночестве же преподо́бием.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Лице́ твое́ в час кончи́ны просвети́ся, богоблаже́нне Оле́же, и я́ко благи́й раб и ве́рный в ра́дость Го́спода твоего́ вшел еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избавля́еши от бед в нощи́ грехо́вней блужда́ющих, свя́тче, не́ба церко́внаго кро́ткая звездо́ и к Све́ту Невече́рнему путеводи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́нная Влады́чице, просвети́ нас све́том Сы́на Твоего́, я́коже дре́вле о́чи благове́рнаго кня́зя Рома́на.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости из ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Ру́сская Це́рковь днесь всех созыва́ет к похвале́ уго́дника Христо́ва, преподо́бнаго кня́зя Оле́га, от земли́ Бря́нския Оте́честву на́шему возсия́вшаго.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́, преподо́бне Оле́же, правосла́вныя ве́ры пра́вило, мона́хом о́браз, лю́дем предста́тель те́плый, гра́ду и оби́тели твое́й огражде́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Насле́дие Небе́сное и чуде́с благода́ть, воздая́ние от Бо́га прия́л еси́, свя́те Оле́же, те́мже не преста́й ми́лостивно посеща́ти тя почита́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́нския ико́ны Богома́тере явле́ние чу́дное ви́дев, бла́же, ку́пно со отце́м твои́м, освяще́нным собо́ром и людьми́ мно́гими благодаре́ние Бо́гу возсыла́ше.

Конда́к, глас 2:

Засту́пниче те́плый Бря́нския земли́,/ преподо́бне кня́же Оле́же,/ ку́пно со святы́ми сро́дники твои́ми/ Престо́лу Бо́жию ны́не предстоя́,/ моли́твами твои́ми Правосла́вие утверди́,/ е́реси и раско́лы разори́,/ Оте́честву на́шему мир// и душа́м на́шим поле́зная испроси́.

И́кос:

Отве́рзи честна́я уста́ твоя́, Оле́же благоро́дне, и та́йно глаго́ли во ушеса́ серде́ц на́ших: ка́ко, трудо́м равноапо́стольнаго Влади́мира ревну́я, оби́тель первоверхо́вных апо́стол во гра́де Бря́нске основа́л еси́? Ка́ко, Нико́ле Свято́ши и И́горю страстоте́рпцу подо́бяся, ми́ра отве́рглся еси́? Ка́ко, после́дуя пра́деду Михаи́лу, безкро́вное му́ченичество в по́двизех мона́шеских восприя́л еси́ и благоче́стие роди́теля твоего́ насле́довал еси́? О цве́те кра́сный дре́ва вели́каго князе́й Ру́сских! Моли́твами твои́ми Правосла́вие в земли́ на́шей утверди́, е́реси и раско́лы разори́, Оте́честву на́шему мир и душа́м на́шим поле́зная испроси́.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Княже́ние и род оста́вил еси́, огне́м любве́ Бо́жия распала́яся и кре́пко подвиза́яся в чи́не мона́шестем, бла́же. Те́мже и ны́не с преподо́бных ли́ки ра́дуешися.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Изба́витися е́зера о́гненнаго Человеколю́бца Бо́га моли́, преподо́бне, почита́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́ и доброде́телем твои́м подража́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже зла́то огне́м, ду́шу и те́ло искуси́в воздержа́нием и моли́твою, преподо́бне, в порфи́ре чистоты́ над страстьми́ водвори́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся окре́стныя зе́мли, ели́ка ви́де исцеле́нныма очи́ма князь Рома́н, оби́тели Твое́й, Влады́чице, дарова́, сын же его́ себе́ сама́го в же́ртву Сы́ну Твоему́ принесе́.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Ели́ко вели́к в правосла́вном княже́нии был еси́, толи́ко в мона́шестем де́лании смири́л еси́ себе́, преподо́бне Оле́же, те́мже и Бог тя превознесе́ и дарова́ ти чуде́с благода́ть.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Ре́вность ве́лию показа́л еси́ ко благоче́стию, преизря́ден быв о́браз лю́дем и ученико́м твоим, от младе́нства бо воспита́вся в зако́не Госпо́дни, чрез все житие́ во́лю Бо́жию испо́лнити тща́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Одея́ния ху́дость не омрачи́ де́вственныя красоты́ души́ твоея́, блаже́нне, бде́ние же душе́внеи твои́ о́чи просвети́, и труды́ тя́жцыи плоть твою́ ду́ху покори́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ю́же дре́вле избра́ла еси́ го́ру в преде́лех Бря́нских во оби́тель и́ноком и о́бразом Твои́м Све́нским освяти́ла еси́, Пренепоро́чная, невреди́му сохрани́, да воспева́ется в ней и́мя Сы́на Твоего́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся, Христо́с,/ совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Ча́янием бу́дущих благ веселя́ся, те́сным и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́, воздержа́нию же, кро́тости, смире́нию и послуша́нию навы́кнув, ли́ку святы́х совокупи́лся еси́.

Припе́в: Святы́й благове́рный кня́же Оле́же, моли́ Бо́га о нас.

Трудолю́бное по Бо́зе житие́ от ю́ности возлюби́в, преподо́бне кня́же, в ме́ру во́зраста Христо́ва дости́гл еси́ и, яко клас зре́лый, в Небе́сныя жи́тницы пожа́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́мамы святы́я мо́щи твоя́, богоно́сне кня́же, я́ко сокро́вище неистощи́мое и утеше́ние ве́лие душа́м и телесе́м на́шим, темже тя велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, моли́твами преподо́бнаго кня́зя Оле́га и святы́х сро́дник его́ спаси́ зе́млю Ру́сскую и ве́рныя лю́ди Твоя́ уте́ши, и́же Тя досто́йно велича́ют.

Свети́лен:

У́треневав к Бо́гу вы́ну, тьмы ве́чныя избе́гл еси́, преподо́бне кня́же Оле́же, сего́ ра́ди в час кончи́ны лице́ твое́ просвети́ся, и мо́щи твоя́ честны́я доны́не сия́ют нетле́нием и чудесы́.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче, благове́рне кня́же Оле́же, уго́дниче Христо́в усе́рдный, моли́твенниче ко Го́споду те́плый, защи́тниче в беда́х и уте́шителю в печа́лех неуста́нный! Воззри́, преблаже́нне, ми́лостиво на град твой и виждь ча́да твоя́, смире́нно ти припа́дающая и служи́ти тебе́ хотя́щая. Не отве́ржи тре́бующих твоея́ по́мощи, но, я́ко благоде́тель и хода́тай, моли́ при́сно Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да благослови́т зе́млю Ру́сскую, в ми́ре и благоде́нствии сохраня́я ю́, гра́ды умножа́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я. Вознеси́, богоно́сне о́тче наш, сие́ ма́лое моле́ние ко Влады́це Христу́, да утверди́т во Святе́й Правосла́вней Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и любве́, благоче́стие непоколеби́мое, любому́дрие, кро́тостию растворе́нное; да да́рует па́стырем ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, заблу́ждшия наста́вити, отпа́дшия обрати́ти и привлещи́; изря́днее же вся ча́да Це́ркве Правосла́вныя чи́ста да сохрани́т от мирски́х искуше́ний, по́хотей плотски́х, суему́дрия, суеве́рий и наважде́ний вра́жеских.

Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, но помози́ нам ско́рым предста́тельством твои́м, да, вся́ких бед, напа́стей и скорбе́й в сей жи́зни вре́менней избежа́вше, кончи́ну непосты́дну обря́щем и, та́ко на земли́ богоуго́дно пожи́вше, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же вку́пе с тобо́ю просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому