Шрифт

3 октября.

Канон святому великомученику Евстафию Плакиде и иже с ним.

Святому великомученику Евстафию Плакиде
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь му́чеником, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н свята́го Евста́фия. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Сло́вом страсте́й мои́х игра́ние моли́твами твои́ми покори́в, му́чениче Христо́в, благохвали́ти устро́й свяще́нное торжество́ твои́х подвиго́в, всеблаже́нне.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Зва́ние твое́ не от челове́к бы́сть, всеизя́щнейше, но с небе́с, я́ко Па́вла пре́жде, Христо́с тя́ призва́, явле́йся, я́ко еле́нь, от ядови́тых изыма́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Му́дрости го́рнейшия испо́лнен бы́в, му́чениче, тле́емаго бога́тства и сла́дости, небе́сное наслажде́ние всеблагоче́стно проразсуди́л еси́, вседомо́вно венча́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обре́т Тя́ чи́стшу, Всечи́стая, всея́ тва́ри, все́х Зижди́тель и Бо́г воплоти́тися благоволи́, из Тебе́ пло́тию Челове́ка вообрази́ти промы́сливый.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Терпе́л еси́ напа́стей треволне́ния кре́пко, сла́вне му́чениче Христо́в Евста́фие, ча́д и жены́ лиша́емь.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Спа́сшеся от Бо́га звере́й расхище́ния ча́да твоя́, му́чениче Христо́в Евста́фие, зве́ри мы́сленныя победи́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ преходя́, я́ко реку́, искуше́ньми, сла́вне, твоея́ души́ сохрани́л еси́ богови́дное непоколеби́мо.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоты́ чи́стое и де́вства честно́е селе́ние прииди́те, ве́рнии, воспои́м ра́достными песнопе́ньми.

Седа́лен Евста́фия, гла́с 8.

На живо́тнем узре́л еси́ о́браз Креста́ и на не́м о́браз Иису́сов: ни́ц же бы́в, удиви́лся еси́ виде́нию, и вседомо́вно прише́л еси́ к боже́ственному креще́нию, и, обнища́в, я́коже вторы́й Иов яви́лся еси́. Те́м сопру́жницы и сыно́в лиши́вся, вопия́л еси́: Госпо́дь даде́, Госпо́дь и отъя́. Воинонача́льниче Евста́фие, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственною дла́нию сохра́ншися от мучи́тельства вра́жия, пребы́сть я́же целому́дрия храня́щи сожи́тельница твоя́, взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Напа́ствован и разли́чно искуше́н бы́в, му́чениче Христо́в Евста́фие, и к свиде́тельства те́кл еси́ три́знищу, вопия́ Влады́це твоему́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Направля́емь повеле́нием Влады́чним, му́ченическими кровьми́ украша́емь яви́лся еси́, приснопа́мятне Евста́фие сла́вне, со жено́ю и ча́ды твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусобра́чно родила́ еси́, о Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́ де́вствующи па́ки. Те́м немо́лчными гла́сы, — ра́дуйся, — Тебе́, Влады́чице, ве́рою несомне́нною зове́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ я́коже Иов яви́лся еси́, Евста́фие, ты́, непоро́чен и благочести́в, долготерпели́вно житие́ обре́лся еси́ препла́вая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кто́, блаже́нне, воспе́ти твоя́ боле́зни возмо́жет, Евста́фие, я́же подъя́л еси́, сопру́жницы, му́чениче, и дете́й лиша́емь?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Ма́ти Бо́жия, души́ моея́ озлобле́ние исцели́, ро́ждшая Всеблаго́е Сло́во, вся́ благосты́нствующее.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Явльшагося ты́ Христа́ вожделе́л еси́, сла́вне, и совокупи́лся еси́ Тому́ любо́вию, я́ко яви́лся еси́, му́чениче, укра́шен, багряни́цею твои́х крове́й удобря́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поте́кл еси́, после́дуя Христо́вым стопа́м Боже́ственным, и о́бщник показа́лся еси́ Страсте́й Того́ и Ца́рствия, всесоверше́нно, вседомо́вно, му́чениче, венчава́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лы Гаврии́ла, Де́во Всенепоро́чная, ны́не иму́ще, вопие́м: ра́дуйся, еди́на Ма́ти благослове́нная; ра́дуйся, две́ре, пра́вды Со́лнце иму́щая.

Конда́к, гла́с 2.

Стра́сти Христо́вы я́ве подража́в и Сего́ испи́в усе́рдно ча́шу, о́бщник, Евста́фие, и сла́вы снасле́дник бы́л еси́, от Сама́го все́х Бо́га прие́мля с высоты́ боже́ственное оставле́ние.

Икос:

Пе́снь мне́ да́руй, Бо́же мо́й, воспе́ти и глаго́лати по́двиги ны́не страстоте́рпца Твоего́, Го́споди, я́ко да благочи́нно восхвалю́ до́бляго во страда́ниих Евста́фия, победи́теля в бра́нех вра́жиих бы́вша всегда́, вели́каго во благоче́стии, в ли́це му́чеников возсия́вшаго, с ни́ми бо пое́т непреста́нно Тебе́ со Ангелы, Всему́дрый, прие́мля с высоты́ боже́ственное оставле́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Яко в пещи́, разже́ннаго вола́ ме́днаго вну́трь заключе́ни, му́ченицы Христо́вы, благода́рственно взыва́сте: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном любве́ я́ко соедине́ни и естества́, еди́но терпе́ние, му́ченицы благосла́внии, стра́ждуще, показа́сте: благослове́н еси́, пою́ще, в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шшая небе́сных боже́ственных си́л еди́на от веко́в Ты́ еси́ и́стинно: Зижди́теля бо си́х родила́ еси́ несказа́нно, Богороди́тельнице, всечи́стая Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Свиде́телей нелжи́вых ли́к совокупле́н све́тло зако́нами естества́ и сло́вом ве́ры вси́ благоче́стно ны́не похва́лим, я́ко благоче́стия рачи́тели, и ве́рою воспои́м: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Красно́ соедини́стеся, честни́и, раздели́вшеся пре́жде про́мыслом вя́щшим, ва́шими кровьми́ обагри́вше порфи́ру уневе́щения, к небе́сному черто́гу те́пле тща́щеся и вопию́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пло́д чре́ва благоче́стно Бо́гу прине́сл еси́, блаже́нне Евста́фие, и сопру́жницу ра́дующуюся, о́бщники бо страда́ния от естества́ Христу́ пою́щия прия́л еси́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Же́зл из ко́рене Иессе́ева, Де́во, была́ еси́, Цве́т возрасти́вши, Всеси́льнаго Го́спода, на́с благово́нствующаго и воню́ Свою́ все́м подаю́щаго, вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

Ве́сь во Све́т Тро́ицы с весе́лием преше́л еси́, Ангельским во́инством ны́не сра́дуешися, му́чениче Евста́фие, с ни́миже непреста́нно моли́ все́м спасти́ся, пою́щим тя́.

Припев: Великомучениче Евстафие, моли́ Бо́га о нас.

На земли́ твоя́ по́двиги и обстоя́ния разли́чная, су́щее на небесе́х весе́лие с пра́ведными ны́не прия́т, его́же наслади́тися, сла́вне, тебе́ пою́щим сподо́би.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всего́ мене́ тебе́ приношу́, му́чениче Евста́фие, усе́рдно, да тобо́ю обогащу́ся предста́телем ко Влады́це, заступа́ти могу́щим от вся́каго обстоя́ния, и спасе́ния боже́ственнаго хода́таем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, неискусому́жно ро́ждшую Жизнода́вца и Спа́са, вси́ мо́лим приле́жно, Богоро́дицу Тя́ испове́дающе, изба́витися вся́кия ско́рби Твои́ми моли́твами, Ма́ти Де́во.

Свети́лен свята́го.

Безсме́ртныя сла́вы и жи́зни безконе́чныя получи́л еси́, оста́вив мирски́я сла́сти, Евста́фие блаже́нне, с детьми́ богому́дрыми и жено́ю всеблаже́нною. Сего́ ра́ди любо́вию всесвяще́нную и боже́ственную пра́зднуем па́мять твою́.

Молитва великомученику Евстафию Плакиде

О, преславный, святый и многострадальный великомучениче Христов Евстафие! Услыши нас грешных и недостойных, святую память твою празднующих. Испроси нам у Господа многомощными молитвами твоими благодать, яже ко спасению, и всех грехов, содеянных нами, прощение, земли благоплодие, миру мирное устроение и от лютых диавольских козней свобождение, христианскую кончину жития нашего и немятежное чрез воздушныя мытарства к небеси прехождение, ты бо приял еси благодать сию от Господа, еже молитися за ны, и аще восхощеши помощи нам, почитающим священную память твою, вся можеши сотворити. Не презри убо нас, недостойных, страстотерпче святый, и испроси от Господа вся благая и полезная душам нашим, яко да и мы сподобимся славити и воспевати всесвятое и великолепое имя Его во премирном Царствии Небеснем, идеже есть всех святых жилище, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому великомученику Евстафию Плакиде