Шрифт

31 октября

Канон иной преподобному Иосифу, игумену Волоцкому, чудотворцу.

Преподобному Иосифу, игумену Волоцкому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго Ио́сифа, гла́с 5:

Яко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́, ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника, вси́ ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим кро́тости учи́теля и ересе́й посрами́теля прему́драго Ио́сифа, росси́йскую звезду́, моля́щася Го́споду поми́ловатися душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Ио́сифе, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе, очи́стил еси́ у́мное существо́, и сохрани́л еси́ добро́ту е́же по о́бразу Бо́жию, и пло́ть покори́л еси́ ду́ху. Того́ ра́ди в тя́ всели́ся си́ла Бо́жия, и прия́л еси́ да́р исцеле́ний. Иде́же бо любо́вь и согла́сие, та́мо доброде́тели позна́ние, а иде́же за́висть и рве́ние, та́мо зло́бы явле́ние. Но у́бо мы́ бе́гаем сего́ уби́йственнаго по́мысла, от него́же да изба́вит ны́ Христо́с Бо́г, моли́твами твои́ми, преподо́бне Ио́сифе, и пода́ст душа́м на́шим ми́р и ве́лию ми́лость.

Ины́й кано́н преподо́бнаго Ио́сифа чудотво́рца, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Волно́ю морско́ю скры́вшаго дре́вле, гони́теля мучи́теля — под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы; но мы́ я́ко отрокови́цы, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

О, Бо́жий Сло́ве, ми́лостиве Христе́ Царю́! Пре́зри моя́ мно́гая согреше́ния, и отве́рзи ми́ косноязы́чныя уста́, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й, и да́ждь ми́, Христе́, сло́во ра́зума, да воспою́ Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Ио́сифа.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Повину́лся еси́, преподо́бне, вседу́шно твоему́ отцу́, преподо́бному Пафну́тию, и бы́л еси́ я́ко други́й Исаа́к, ра́ди кра́йняго послуша́ния. Те́мже, преподо́бне, в тя́ всели́ся Пресвяты́й Ду́х, Его́же де́йствием све́тло украша́емый, и ны́не предстои́ши Святе́й Тро́ице, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уподо́бился еси́, преподо́бне Ио́сифе, дре́внему Иа́кову, послу́шавшу своея́ ма́тере, о́тчее благослове́ние прие́мшему: ты́ же преподо́бному Пафну́тию повину́лся еси́ и, от него́ благослове́ние прии́м, устроя́ешися па́стырь Христо́ва ста́да в то́йже оби́тели, Бо́гу та́ко изво́льшу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К Тебе́ прибега́ем, Богоро́дице Всепе́тая, и, Тебе́ припа́дающе, мо́лимся, Твои́м хода́тайством, Влады́чице, и моли́твами Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Ио́сифа, ми́лостива на́м сотвори́ Его́же пречи́сто и недове́домо родила́ еси́, Христа́ Бо́га на́шего.

Пе́снь 3.

Ирмос: Тобо́ю, Христе́, небеса́ утвержда́ема вся́, Сло́во Бо́жие и Си́ла, испове́дуют сла́ву неизрече́нну, и вседе́тельныя руки́ Твоея́ сотворе́ние: не́сть бо пресвя́т, ра́зве Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Не преда́ждь, Влады́ко, Твоего́ достоя́ния враго́м, хва́лящимся на ны́, мо́лим Тя́, Ми́лостиве, и на́м бу́ди ми́лостив Твои́м рабо́м, и изба́ви ны́, Христе́ Царю́, муче́ния и огня́ негаси́маго, и сподо́би ны́ десна́го предстоя́ния, моли́твами преподо́бнаго Ио́сифа.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Напо́лнися се́рдце твое́, преподо́бне, благода́ти Христо́вы и пра́ваго уче́ния, бы́л еси́ о́браз мона́шествующих, вся́кими добро́тами духо́вными: не да́л бо еси́ сна́ твои́м очесе́м, ни ве́ждам дрема́ния, но, я́ко стяжа́л еси́ дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ о на́с, мо́лим тя́, да бу́дет на́м ми́лостив в де́нь су́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко ле́в стра́шен из пусты́ни устреми́вся, устраши́л еси́ безбо́жныя еретики́, име́я, преподо́бне, ме́чь духо́вный, и́же е́сть глаго́л Бо́жий, посе́кл еси́ изни́кшая нече́стия и из ко́рене исто́ргл еси́ злосла́вных уче́ния, собра́л еси́, я́ко трудолюби́ва пчела́, от все́х писа́ний Боже́ственная словеса́ и си́ми уста́ скве́рная безбо́жных загради́л еси́, преподо́бне Ио́сифе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дивя́тся, Ма́ти Бо́жия, небе́снии чи́ни красоте́ души́ Твоея́ и чистоте́ де́вства Твоего́. Мы́ же, земни́и, недоуме́ем глаго́лати несказа́ннаго рождества́ Твоего́, ему́же та́йно науча́ющеся, позна́хом Тя́, ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, Его́же ми́лостива на́м сотвори́ в де́нь су́дный, стра́шнаго прише́ствия Его́.

Седа́лен преподо́бнаго, гла́с 3.

Христо́ва уго́дника, ева́нгельскаго уче́ния послу́шника све́тло пра́зднуем преподо́бнаго Ио́сифа па́мять. Прииди́те, ублажи́м странноприи́мца су́ща, сирота́м и вдова́м засту́пника те́пла и ни́щим да́теля неску́дна, целому́дрия храни́теля, и доброде́телей де́лателя, и ересе́й обличи́теля непосты́дна, и свети́льника Ру́сскаго, его́же ра́ди прося́ще от Христа́ душа́м на́шим спасе́ния и ми́ру ве́лия ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Земноро́днии Тобо́ю спасе́ни бы́хом, Пречи́стая Богоро́дице, пре́жде ве́к бо из Отца́ ро́ждшагося Сы́на Бо́жия породила́ еси, за милосе́рдие мно́гое благоволи́вшаго из Тебе́ роди́тися, Иже спасе́ Ада́ма пра́отца и рая́ сотвори́ жи́теля. Его́же моли́, Ма́ти Преблагослове́нная, спасти́ся на́м, ве́рно пою́щим Тя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Удиви́ся Тво́й ра́зум от мене́, услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́, укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния: Ты́ бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Якоже дре́вле Ио́сифу Прекра́сному зави́девше, бра́тия сове́т лука́в умы́слиша, та́ко и на тя́, преподо́бне Ио́сифе, сове́товаша лука́вое умышле́ние. Ты́ же, любо́вию ко Христу́ вперя́емь, си́х негодова́ния в ничто́же вмени́в, непреста́нно моли́ся о на́с Го́споду.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Изше́л еси́, преподо́бне, от иде́же пре́жде нача́льствуя, Христу́ Царю́ Небе́сному моля́ся и Пречи́стей Богоро́дице, ше́ствуя на ме́сто, Бо́гом тебе́ пока́занное, и та́мо пусты́ню населя́еши Христа́ ра́ди, в не́йже зарю́ све́тлу узре́ти сподо́бился еси́ благода́ти духо́вныя, блаже́нне Ио́сифе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче, уподо́бился еси́ Ио́сифу Прекра́сному: не покори́лся бо еси́ сладостра́стию, и зело́ тща́лся еси́ о целому́дрии, мы́сленнаго зми́я победи́л еси́, и со́ннаго жития́ небре́гл еси́, из темни́цы те́ла изше́л еси́, и ца́рь не Еги́пта, но страсте́й бы́л еси́, и доброде́тели пшени́цу собра́л еси́, е́юже ны́, ча́да твоя́, пита́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице, ве́мы Тя́, христиа́не, тве́рдую Защи́тницу, и ско́рую Помо́щницу, и в беда́х избавле́ние. Те́мже мо́лим Тя́: испроси́ на́м у Христа́ мно́жеству согреше́ний проще́ние и ве́чныя му́ки избавле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Ми́р мно́г лю́бящим Тя́, Христе́, и но́щь просвеще́ния в пи́щи слове́с Твои́х: сего́ ра́ди от но́щи у́тренююще, про́сим ми́лости от Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Вся́к пи́сменник, научи́вся Боже́ственному Писа́нию, подо́бен е́сть Ца́рствию небе́сному; ты́ же, преподо́бне, поревнова́в ева́нгельскому уче́нию, и от сего́ прия́л еси́ кре́пость духо́вную, Сха́рия евре́ина посрами́л еси́ и его́ прокля́тыя ученики́, та́яжде му́дрствующия, и ана́феме пре́дал еси́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче, дарова́ тебе́ Бо́г му́дрость и сло́во ра́зума, ты́ же пропове́дал еси́ в Трие́х Ли́цех Еди́наго Бо́га и сему́ свиде́тельство приве́л еси́ от Боже́ственных Писа́ний, науча́я покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе, безу́мныя еретики́, глаго́лющия, я́ко еще́ Христо́с не роди́ся, обличи́в я́сно, сказа́л еси́, я́ко роди́ся Христо́с на́шего ра́ди спасе́ния от Пречи́стыя Де́вы Мари́и, и на́с ра́ди пострада́ во́лею распя́тие, и воскре́се тридне́вно, и па́ки гряде́т со святы́ми Ангелы суди́ти ве́сь ми́р.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, безу́мнии еретицы́ и отсту́пницы, и непокори́вии евре́е! Его́же вы́ ча́ете, то́й не́сть Христо́с, но анти́христ е́сть, я́коже свиде́тельствуют Боже́ственная Писа́ния. Мы́ же испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего, ро́ждшагося неискусому́жно от Де́вы Чи́стыя Мари́и. Ея́же моли́твами изба́ви на́с, Христе́, от таковы́я пре́лести и спаси́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и, волне́ния не ктому́ терпя́, я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти: от тли́ мя возведи́.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Яко свяще́нник сы́й пои́стинне, приноси́л еси́ Христу́ Бо́гу Же́ртву безкро́вну, та́йно возложе́нную и от Ангел сла́вимую, от Бо́га Отца́ прие́млему и Святы́м Ду́хом осеня́ему, и на́м на спасе́ние да́руему.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

О, безу́мнии еретицы́! Что́ поощря́ете язы́ки богоху́льныя, глаго́люще: не можа́ше ли Бо́г не роди́вся спасти́ ми́р ина́ко? Ты́ же, преподо́бне Ио́сифе, си́х уста́ загради́л еси́, науча́я сла́вити Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче Ио́сифе, еретико́в уста́ загради́л еси́, приводя́ свиде́тельства от Боже́ственных Писа́ний: пыта́йте, рече́, безу́мнии, Писа́ния, я́ко яви́лася е́сть Свята́я Тро́ица Авраа́му в Тре́х Ли́цах, во Еди́ном Божестве́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Припа́даем Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице, со умиле́нием глаго́люще: изба́ви ны́, Ма́ти Христа́ Бо́га, вся́кия пре́лести, разлуча́ющия от Бо́га, и сподо́би в де́нь су́дный получи́ти от Христа́ ми́лость и не отпа́сти десна́го предстоя́ния.

Конда́к, гла́с 8.

Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й, и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в, пусты́нный граждани́н показа́лся еси́, мно́гих бы́в наста́вник, Ио́сифе преподо́бне, мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Икос:

Боже́ственными доброде́тельми твои́ми себе́, му́дре, украси́л еси́ и Спа́са Христа́ жили́ще соде́лал еси́, о́тче, му́жественне, я́коже зла́то искуси́вся ве́рою к Бо́гу и наде́ждею, и любо́вию, обе́ты полага́я: воздержа́нием пости́вся, я́ко безпло́тен, в целому́дрии и в смире́нии возвы́сился еси́. Те́мже и мы́, моли́твами твои́ми просве́щшеся, преподо́бне Ио́сифе, вопие́м ти́: ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́л еси́; ра́дуйся, я́ко притека́ющих к тебе́ ко спасе́нию хода́тай бы́л еси́; ра́дуйся, христиан похвала́; ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются; ра́дуйся, я́ко все́м прося́щим дае́ши да́р, от Го́спода дарова́нный тебе́; ра́дуйся, я́ко чудесы́ тя́ Бо́г прославля́ет и все́х зва́ти тебе́ науча́ет; ра́дуйся, преподо́бне о́тче Ио́сифе, по́стников удобре́ние, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Сказу́я, преподо́бне, от Боже́ственных Писа́ний, ка́ко и ко́ея ра́ди вины́ подоба́ет христиа́ном покланя́тися и почита́ти святы́я ико́ны, и честны́й кре́ст Христо́в, и про́чая свяще́нная воображе́ния, си́м прия́л еси́ от Христа́ дарова́ния, поя́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Из Еги́пта страсте́й изше́л еси́, преподо́бне, и преше́л еси́ мо́ре жите́йское без истопле́ния, и дости́гл еси́ го́ру небе́сную, мно́гия гре́шных ду́ши приводя́ Христу́ покая́нием и поя́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Потопи́л еси́, преподо́бне, фарао́на мы́сленнаго в вода́х сле́з твои́х, и его́ колесни́цы, и́же су́ть лука́выя де́моны, и ко́ни и вса́дники, злоу́мныя еретики́ и безбо́жныя, и, ра́дуяся, пе́снь побе́дную воспе́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Аз, Де́во Чи́стая, к Тебе́ прибега́ю, окая́нный, иски́й Тобо́ю обрести́ спасе́ние, ве́м бо, Пречи́стая Влады́чице, я́ко мо́жеши, ели́ка хо́щеши. Христа́, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая, моли́, да бу́дет на́м ми́лостив в де́нь испыта́ния, пою́щим: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, не́бо, и да подви́жатся основа́ния земли́: се́ бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й, и во гро́б ма́л странноприе́млется. Его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Что́, безу́мнии еретицы́, всу́е мяте́теся, глаго́люще, я́ко уже́ се́дмь ты́сящь ле́т сконча́шася, Христо́во же прише́ствие еще́ не́сть? Сия́ глаго́лющих де́рзостне обличи́л еси́, сказу́я: бли́з е́сть, при две́рех, прише́ствие, я́ко глаго́лют проро́цы и апо́столи, и́мже сказа́ Святы́й Ду́х, и науча́я пе́ти: Его́же, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Стра́шно е́сть впа́сти в ру́це Бо́га Жи́ва, безу́мнии, не льсти́теся, не крести́т Христо́с по сме́рти спасе́нным креще́нием непра́ве о Не́м му́дрствующих, но во огни́ негаса́ющем му́чит; мы́ же, ве́рнии, у Христа́ про́сим вре́мя покая́ния, да бу́дет на́м ми́лостив в де́нь стра́шнаго Его́ прише́ствия. Сия́, преподо́бне, глаго́лал еси́ и на́с учи́л еси́ пе́ти: Го́спода, де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моисе́й вели́кий в пусты́ни повеле́ Изра́илю вы́спрь на ме́дный зми́й взира́ти, и та́ко угрызе́ния змии́на избавля́хуся. Ты́ же, преподо́бне, нечести́выя науча́я покланя́тися Кресту́ Животворя́щему, и сла́вити Святу́ю Тро́ицу во Еди́ном Божестве́, и си́м избавля́тися пре́лести зми́я мы́сленнаго — диа́вола, и на́с уча́ пе́ти: де́ти, благослови́те Го́спода, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тобо́ю, Пречи́стая Богоро́дице, от вся́кия напа́сти избавля́емся, изба́ви ны́, Ма́ти Бо́жия, ве́чнаго осужде́ния, да зове́м Ти́ немо́лчно: ра́дуйся, купино́ неопали́мая; ра́дуйся, горо́ присе́нная; ра́дуйся, запеча́танный исто́чниче; ра́дуйся, Де́во чи́стая, Госпо́дь с Тобо́ю. Его́же благослови́т вся́ тва́рь и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо, и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою, непреста́нно я́ко Бо́г, ве́рою и любо́вию Тя́ велича́ющия.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе, помина́й на́с, ча́да твоя́, ко Христу́ Бо́гу на́шему, да спасе́т от вся́ких бе́д и скорбе́й и сподо́бит ми́лости и десна́го предстоя́ния в де́нь су́дный, сла́вити Свое́ Божество́, ве́рою и любо́вию Того́ велича́ющия.

Припев: Преподобне отче Иосифе, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе, мона́шеское житие́ возлюби́л еси́ и ху́лящих то́е уста́ загради́л еси́, апо́стола Па́вла я́же к Тимофе́ю словеса́ возвеща́я, я́ко мона́шеское житие́ Бо́гу прия́тно е́сть, Ему́же и ты́ си́м благоугоди́л еси́, сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко Иису́с Нави́н подвиза́ся на Иерихо́няны, та́ко ты́, блаже́нне, словесы́ твои́ми безбо́жных уста́ загради́л еси́ отсту́пников и мно́гая неве́рия укроти́л еси́, науча́я сла́вити Святу́ю Тро́ицу, сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице! Не и́мамы по́мощи ины́я, ра́зве Тебе́, моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, с преподо́бным Ио́сифом, да соблюде́т и да спасе́т ны́, ве́рою и любо́вию Тя́ велича́ющия.

Свети́лен преподо́бнаго:

Мирска́го пристра́стия, я́ко скве́рны, уклони́лся еси́, и а́лчбою пло́ть твою́ увяди́л еси́, о́тче, и небе́сною сла́вою со Ангелы обогати́лся еси́. Те́мже непреста́нно моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне Ио́сифе.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, Влады́чице, спа́сшиися Тобо́ю, Бо́га бо неизрече́нно родила́ еси́, разо́ршаго Кресто́м сме́рть, к Себе́ же приве́дша преподо́бных собо́ры, с ни́миже Тя́ восхваля́ем, Де́во.

Молитва преподобному Иосифу Волоцкому

О, преблаже́нне и присносла́вне о́тче наш Ио́сифе! Ве́дуще твое́ ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние и к твоему́ тве́рдому заступле́нию прибега́юще, в сокруше́нии се́рдца мо́лим тя: озари́ нас све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и моли́твами твои́ми помози́ нам бу́рное мо́ре жития́ сего́ преити́ безмяте́жно и приста́нища спасе́ния небла́зненно дости́гнути: порабоще́ни бо су́ще су́етными, и грехолюби́ви, и не́мощни е́же от обыше́дших нас зол возни́кнути, к кому́ прибе́гнем, а́ще не к тебе́, яви́вшему неоскудева́емое бога́тство ми́лости в земне́м житии́ твое́м? Ве́руем же, я́ко и по отше́ствии твое́м множа́йшее стяжа́л еси́ дарова́ние милосе́рдовати бе́дствующим. Те́мже у́бо, припа́дающе ны́не к цельбоно́сней ико́не твое́й, умиле́нно про́сим тя, свя́тче Бо́жий: сам искуше́н быв, помози́ и нам, искуша́емым; посто́м и бде́нием попра́вый си́лу де́монскую, и нас от нападе́ний вра́жиих защити́; препита́вый гла́дом погиба́ющих, и нам испроси́ у Го́спода изоби́лие плодо́в земны́х и вся я́же ко спасе́нию потре́бная; посрами́вый ерети́ческая мудрова́ния, Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, и смуще́ний моли́твами твои́ми огради́: да то́жде му́дрствуем вси, еди́нем се́рдцем сла́вяще Святу́ю, Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вся ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Иосифу Волоцкому

О, вели́кий наста́вниче, ревни́телю и учи́телю Правосла́вныя ве́ры, свя́те прему́дре Ио́сифе! Приими́ моле́ние нас, гре́шных, тебе́ приноси́мое, и те́плым предста́тельством умоли́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, да ниспосле́т бога́тыя Своя́ ми́лости нам, гре́шным, да утверди́т во Свято́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви пра́вую ве́ру и благоче́стие: па́стырем ея́ да пода́ст святу́ю ре́вность о спасе́нии слове́снаго ста́да, я́ко да ве́рующих соблюду́т, неве́рующих же и отпа́дших от и́стинныя ве́ры вразумя́т и обратя́т. Нам же всем испроси́ вся благопотре́бная во вре́меннем сем житии́ и поле́зная к ве́чному спасе́нию на́шему. Помяни́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, не забу́ди посеща́ти чад твои́х и, я́ко чадолюби́вый оте́ц, не пре́зри, ниже́ отри́ни моле́ния на́ша, но воздежи́ ру́це твои́ моли́твеннеи ко Го́споду Бо́гу, да отложи́т пра́ведный гнев Свой, дви́жимый на ны, и изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых, от гла́да, пото́па, меча́, смертоно́сныя я́звы, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Ей, премилосе́рдый засту́пниче наш, пресла́вный чудотво́рче, всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная селе́ния ра́йская, иде́же непреста́нно славосло́вится всепе́тое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Иосифу, игумену Волоцкому