Шрифт

2 октября.

Канон святым мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту.

Святым мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В Тро́ице хвали́мый Бо́г тро́ицу му́ченик просла́ви, Трофи́ма и Савва́тия и Доримедо́нта: в Того́ бо ве́ровавше, врага́ низложи́ша. Те́х моли́твами, Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с.

Кано́н святы́х. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Пресве́тлыми мо́лниями Ду́ха осия́еми, те́мныя о́блаки души́ моея́ разреши́те, у́м мо́й озари́те и устне́ к пе́нию ва́с хвали́ти отве́рзите, му́ченицы Христо́вы великоимени́тии.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Тве́рдостию ума́ проти́вистеся суему́дренному, дая́ти бого́м че́сть, му́ченицы, чу́ждую ва́с понужда́ющему, и же́ртва соверше́нная разли́чными му́ками Всецарю́ принесо́стеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́пость ва́м от Бо́га дарова́ся Вседержи́теля низложи́ти всю́ кре́пость зми́еву, честни́и великому́ченицы, Тро́ицы ору́жницы, Савва́тие досточу́дне, боже́ственный Доримедо́нте и Трофи́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свеща́тельными Твои́ми точа́щими благода́тьми, богора́дованная две́ре Све́та еди́на, до́блии му́ченицы све́тло озаря́еми, глубоча́йшую тму́ нестерпи́мых страда́ний, Тя́ песносло́вяще, претеко́ша.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверже́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Красне́йшим по́мыслом и кре́пкою со́вестию к му́ченическому приидо́сте искуше́нию: стру́жеми зело́ и ра́нами острупля́еми, и непобе́дною мы́слию непоколеби́ми пребы́сте.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Кро́вей пролия́ньми свяще́ннейшую порфи́ру обагри́вше, до́блии ору́жницы, безсме́ртному Царю́ Го́споду ны́не предстоите́, о на́с моле́ние непреста́нно творя́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не отверго́стеся Христа́, приобща́ющеся му́кам: и стру́жеми те́лом разли́чно, и лю́те протяза́еми, и звере́м вдае́ми, всесла́внии ору́жницы, святи́и великому́ченицы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Законоположе́нием из Тебе́ воплоще́ннаго Влады́ки покаря́ющеся, Всенепоро́чная Отрокови́це, до́блии страда́льцы беззако́нныя победи́ша, Тя́ помо́щницу я́ко иму́ще, спаса́ющую ду́ши на́ша.

Седа́лен, гла́с 1.

Му́к му́жественно претерпе́вше боле́зни, к неболе́зненней жи́зни ны́не преидо́сте ку́пно, Доримедо́нте, и Трофи́ме, и Савва́тие сла́вне. Те́м дне́сь Христо́ва Це́рковь, пра́зднующи свяще́нную ва́шу па́мять, боже́ственне ра́дуется.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Терпе́нием му́к просвети́вшеся, на дре́ве му́ченицы пове́шени бы́сте и, желе́зными ногты́ по ре́бром, сла́внии, стру́жеми, изоде́янием телесе́ в боже́ственное нетле́ние оде́ястеся, престо́лу Тро́ицы всегда́ предстоя́ще.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ра́нимь за Христа́, му́чениче Трофи́ме, услажда́лся еси́ боле́зньми превосходя́щими, смотря́я я́же на небеси́ Боже́ственная воздая́ния и сла́дость неиждиву́щую, ея́же ны́не сподо́бился еси́, по́двиг соверши́в и пи́ща Влады́це бы́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юношески претерпе́в, Савва́тие, му́ки, ра́дуяся, преда́л еси́ Бо́гу в ру́ки твою́ ду́шу и в небе́сных селе́ниих до́бре почи́л еси́, победи́в отту́ду изве́рженнаго окая́нне и по́чести побе́ды прие́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко чи́стую Царе́ву пала́ту, Тя́ му́чеников тричи́сленное составле́ние призыва́ющее помо́щницу, Пречи́стая Де́во, хра́мы де́монския разори́ша и к хра́му го́рнему преложи́шася сла́вы, во хвала́х при́сно Тя́ чту́ще.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Удали́вшеся теле́сныя любве́, всехва́льнии, присво́истеся мно́жайшими боле́зньми и ра́нами Бо́гу всеще́дрому, ва́с ми́лостию возлюби́вшему и Страстьми́ Свои́ми уби́вшему стра́сти.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ше́ствия твоя́, му́чениче Трофи́ме, бы́ша упра́влена к путе́м, всему́дре, муче́ния, в ни́хже удобря́емь, к желе́зным сапого́м пригвожда́емь, велиа́рову главу́ и жа́ла сокруши́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вити́йствуя боже́ственная, Трофи́ме многострада́льне, мучи́теля посрами́л еси́ и, кровьми́ твои́ми ше́ствуя, зе́млю освяти́л еси́, прохо́диши же ра́достно в раи́, на́м спасе́ния испроша́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святу́ю Де́ву, богора́дованную и всенепоро́чную, кре́пцыи ору́жницы на по́мощь призыва́юще, му́к тяготу́ и ра́н треволне́ние неукло́нным преидо́ша мудрова́нием.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Преплы́вше ти́хо окормле́нием Ду́ха благосла́внии страда́льцы му́к пучи́ну, и к безво́лненному спасе́ния приста́нищу свяще́нно достиго́ша.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Па́дающая зря́ на зе́млю удеса́ твоя́, Трофи́ме, и о́цет в твоя́ но́здри прие́мля, благово́нныя вони́ Христо́вы любве́ восприима́л еси́ мно́жае.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко сове́тник Христо́вых оправда́ний бы́в, сове́ты безбо́жных враго́в до конца́ отклони́л еси́ и себе́ пре́дал еси́, Доримедо́нте му́чениче, му́кам, ураня́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вжиля́еми от Тебе́ испуща́емыми си́лами, страстоте́рпцы Твои́, Христе́, зако́нно пострада́ша, Чи́стую Ма́терь Твою́ воспева́юще, неизрече́нно Тя́ поро́ждшую.

Конда́к му́чеников, гла́с 8.

Яко страда́льцев основа́ние и благоче́стия утвержде́ние, Це́рковь чти́т и сла́вит твое́ светоно́сное страда́ние, приснопева́емый блаже́нне страда́льче, доблему́дре сла́вне Трофи́ме, со страда́вшими с тобо́ю, очище́ние пою́щим тя́ испроси́, я́ко непобеди́мь.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же, оте́ц на́ших.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Превся́ко манове́нии, е́же к Бо́гу, удобря́емь, рожны́ же, блаже́нне, разжже́нными поджига́емь и по ре́бром твои́м непра́ведно стру́жемь, о Доримедо́нте, кре́пко претерпе́л еси́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ви́дети жела́я Бо́жию сла́ву неизрече́нную, очесы́ ослепле́н бы́л еси́ разжже́нии желе́зными и благода́рственно Го́споду взыва́л еси́, Трофи́ме: благослове́н Бо́г отце́в на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вию распала́еми Честны́я Тро́ицы, трие́ соверши́сте велича́йшия по́двиги и со тма́ми ны́не ра́дуетеся небе́сными, с ни́миже на́с помяни́те, разреше́ние прегреше́ний при́сно на́м прося́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Су́щи Влады́чица, чисте́йши вся́кия тва́ри, прия́ла еси́ Сло́во, из Тебе́ неизрече́нно ражда́ющася, Его́же до́блии му́ченицы возлюби́вше, муче́ний мно́жества претерпе́ша.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Обнаже́нными телесы́ ра́нам прибо́рбствовавше, нетле́ния украше́ние прия́сте, в сту́д оде́явше врага́ ве́чный, венцено́сцы, преше́дше к Боже́ственным поко́ищем, вопие́те: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Следогоня́ще сведе́тели Христо́вы Стра́сти, к древесе́м привя́зани бы́сте, и терза́ния претерпе́сте до́блим смы́слом, и струя́ми кро́ве потопи́сте де́монов лука́внейшия полки́, боже́ственно песнопою́ще: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да похва́лится Трофи́м, да сла́вится Савва́тий и да велича́ется Доримедо́нт дне́сь, столпи́ непоколеби́мии, ве́рных предгра́дия, светови́днии Це́ркве свети́льницы, ю́же заря́ми велича́йших подвиго́в че́стно просвеща́юще во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мла́до я́ко Отроча́ родила́ еси́, Пречи́стая Де́во, Отцу́ и Ду́ху соесте́ственно разумева́ема Христа́ Бо́га на́шего, Его́же до́блии му́ченицы испове́дающе, свяще́нно пострада́ша, с ни́миже Тя́, Всесвята́я, ве́рою блажа́т лю́дие, племена́ и язы́цы во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Кре́постию все́х Соде́теля звере́й стремле́ния связа́сте и невре́дни, му́ченицы, пребы́сте от ни́х, вельми́ удивля́еми непревра́тными прело́гами. Те́м му́чеников стадо́м соприче́тшеся, о на́с всегда́ моли́теся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко же́ртвы трапе́зе та́инственней принесо́стеся, мече́м усека́еми пресла́вно, и перворо́дных ны́не во оби́телех прера́достно водворя́етеся, зря́ще сла́ву Бо́жию и припло́дия прие́млюще боле́зней и по́чести страда́ния.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Согла́сно соше́дшеся, прииди́те, ве́рнии, Доримедо́нта же и Савва́тия и сла́внаго Трофи́ма восхва́лим, кре́пкия и́стины свиде́тели, гро́здие Лозы́ Умныя, от ни́хже на́м вино́ су́щно весе́лия иска́пает, Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́мять всепра́зднственная му́дрых страда́лец, возсия́вши дне́сь, я́ко и́стинно па́че заре́й со́лнечных, просвеща́ет вся́, тму́ отгоня́щи страсте́й и о́блаки уны́ния. Те́х, Христе́, моли́твами пода́ждь на́м все́м ми́лости Твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сохрани́вый Тя́ Де́ву, от Твои́х боко́в возсия́вшее невече́рнее я́ко и́стинно Со́лнце, Де́во, страда́льцы преявле́нно осия́, подви́гшияся терпели́вно, с ни́миже Того́ моли́ уще́дрити ны́, благоче́стно Тя́ велича́ющия.

Молитва

Святи́и му́ченицы Доримедо́нте, Савва́тие и Трофи́ме! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам Трофиму, Савватию и Доримедонту