Шрифт

2 октября.

Канон страстотерпцу благоверному князю Игорю Черниговскому, в крещении Георгию, во иноцех Гавриилу

Страстотерпцу благоверному князю Игорю Черниговскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь всечестна́я па́мять Страстоте́рпца,/ благове́рнаго кня́зя И́горя,/ созыва́ющая лю́ди в пречестны́й храм Спа́сов,/ иде́же, ра́достно соше́дшеся, благочести́вых мно́жество/ моли́твенно пра́зднуют святу́ю па́мять твою́/ и с ве́рою взыва́ют ти:/ моли́ся, свя́те,/ стране́ Росси́йстей, гра́ду Черни́гову и всем правосла́вным Христиа́ном// в ми́ре и благоде́нствии спасти́ся.

Ин тропарь, глас тойже:

Просвети́вся боже́ственным креще́нием,/ Ду́ха Свята́го светлостьми́ озаря́емь,/ Ева́нгелие Христо́во в се́рдце твое́ восприя́л еси́,/ де́лом сло́во Сы́на Бо́жия исполня́я,/ благове́рный кня́же И́горю,/ моли́ всеблаго́го Спаси́теля на́шего/ дарова́ти нам мир и ми́лость/ и спасе́ние душ на́ших,// чту́щих честну́ю па́мять твою́.

Величание:

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й, кня́же И́горю,/ и чтем святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́, Бо́га на́шего.

Канон святаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ Изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Во́ду нече́стия тиме́нну оста́вив,/ к воде́ чисти́тельней прите́кл еси́, свя́те Игорю,/ и на́ша очи́сти сердца́/ чи́сто пе́ти твои́ страда́ния.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Водо́ю креще́ния омы́вся,/ перворо́днаго греха́ изба́вился еси́/ и Чи́стому Влады́це Христу́ присво́ился еси́,/ Ему́же и нас чи́сто присво́й моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В воде́ потопи́вшему зми́я лука́ваго подо́бяся,/ кро́вию твое́ю страда́льческою вра́жию погрузи́л еси́ си́лу, страстоте́рпче,/ от него́же и нам изба́витися Спа́са умоли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́ду слез очища́ющую, Пречи́стая, пода́ждь ми/ и, очи́стивши мя от ка́ла беззако́ний, чи́ста предста́ви,/ Богороди́тельнице, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га/ Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Небе́снаго кру́га Верхотво́рцу все житие́ свое́ отда́в,/ возлюби́л еси́ Того́ до конца́;/ сподо́би и нас моли́твами твои́ми, страстоте́рпче,/ люби́ти Го́спода до конца́ дней на́ших.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Небе́сныя жи́зни жела́я,/ в земно́м житии́ твое́м вся пренебре́гл еси́;/ сподо́би и нас, свя́те, моли́твами твои́ми/ Небе́сныя жи́зни сподо́битися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Небе́снаго черто́га жела́я,/ чистоту́ де́вства твоего́ соблю́л еси́/ и ны́не с де́вственники/ в Небе́сных черто́зех лику́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небе́снаго Творца́, Богоро́дице Всепе́тая, ро́ждши,/ Небе́с простра́ннейшая яви́лася еси́;/ мене́ от простра́ннаго пути́ поги́бельна укло́ньши,/ на Небе́сный путь наста́ви, молю́ся.

Седален святаго, глас 5:

Доброде́тельными светлостьми́ просвеща́емь/ и муче́ния све́том украшаемь,/ па́че со́лнца, прему́дре, сия́еши тве́рде/ и просвеща́еши вои́стину творя́щих ве́рно па́мять твою́ светоно́сную,/ пресла́вный страстоте́рпче И́горю, спаса́й моли́твами твои́ми.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Услы́шав, И́горю, Небеса́ пове́дающа сла́ву Бо́жию,/ на земли́ Бо́га сла́вити возжела́л еси́,/ Его́же сла́вы и нас сподо́би.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Услы́шав, я́ко врази́ твои́ воста́ша на тя,/ не убоя́лся еси́ свире́пства их,/ но кро́тце в ру́це их скве́рныя вда́лся еси́, Го́сподеви взыва́я:/ не поста́ви им греха́ сего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Услы́шав преще́ния вра́жеская и му́ки от них терпя́,/ непоколеби́м пребы́л еси́,/ и мене́ непоколеби́ма в доброде́телех сотвори́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Услы́ши, Пречи́стая Влады́чице, моле́ние мое́,/ и изба́ви мя от зол,/ и глас, благослове́нных призыва́яй в Ца́рство,/ слы́шати удосто́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Просвети́в стезю́ жи́зни твоея́ све́том богоразу́мия,/ Христа́ Го́спода вседу́шне возлюби́л еси́;/ сподо́би и мене́, страстоте́рпче, в сих бы́ти тебе́ подража́телю.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Просвеща́хуся ве́рнии лю́дие,/ ви́дяще тя, нестерпи́мыя му́ки до́бльственне терпя́ща,/ сподо́би и мене́, страда́льче, бы́ти терпели́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Просвети́ мя, о И́горе, омраче́ннаго мгло́ю грехо́вною,/ и све́том невече́рним осиява́тися,/ све́тлый му́чениче, молю́ся, сотвори́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́ла еси́ потемне́нное естество́, Богоро́дице,/ Свет и́стинный ро́ждши,/ те́мже и мене́, све́том просвети́вши,/ от мра́чных враг свободи́.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Моли́тву твою́ страда́льческую услы́шав, Христо́с, И́горю,/ кре́пость и си́лу ко страда́нием тебе́ подаде́;/ сподо́би и мя моли́твами твои́ми/ в страда́ниих жите́йских бы́ти тве́рду.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твою пред о́бразом Пречи́стыя себе́ укрепи́в,/ изше́л еси́ ко враго́м твои́м, и́щущим тя,/ и, я́ко а́гнец незло́бив, пострада́л еси́ от них,/ непра́ведно умерщвля́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моли́тву всяк принося́й ти с ве́рою, страда́льче,/ душе́вных страсте́й и теле́сных исцеле́ние ско́ро прие́млет;/ е́же и нам бога́тно подава́й, мо́лимся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́тву на́шу приими́, Пречи́стая,/ и моли́твою Ти всемо́щною/ изба́вити нас враг ви́димых и неви́димых,/ от грехо́в же и вся́кия му́ки/ моли́, Его́же родила́ еси́, Человеколю́бца Бо́га.

Кондак, глас 6:

Измени́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз смире́нный/ и, страда́льчески земно́е житие́ сконча́в,/ ны́не на Небеса́х ра́дуешися,/ усе́рдне моля́ся о чту́щих тя,// И́горю, страда́льцев похвало́.

Ин кондак, глас 8:

Кня́жескую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю,/ богому́дре страстоте́рпче И́горю,/ за скиптр крест в ру́ку прии́м, яви́лся еси́ победоно́сец/ и же́ртву непоро́чну Влады́це прине́сл еси́ себе́./ Я́ко бо А́гнец незло́бив, от раб убие́н был еси́/ и ны́не ра́дуяся предстои́ши Святе́й Тро́ице,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:// благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Де́ти евре́йская А́нгел от огня́ неопа́льна сохрани́вый,/ и тебе́, И́горю, во страда́нии укрепи́, пою́ща:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Де́тское игра́лище вменя́я му́ки,/ не пощади́л еси́ те́ла твоего́,/ но стра́сти му́жественне терпе́л еси́, поя́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́тем му́чимым подража́я, И́горю,/ хвалю́ и аз Христа́, да́вшаго тебе́ кре́пость;/ ты же мя, на по́двиг доброде́телей укрепи́в, сподо́би пе́ти с тобо́ю:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Деторо́дию Твоему́, Де́ве и по Рождестве́ пребы́вшей,/ дивлю́ся, Богоро́дице./ Удиви́ у́бо и на мне ми́лость Сы́на Твоего́,/ да поми́лован Тобо́ю, пою́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене/ благода́тию Твое́ю бы́в те,/ за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, / о́троцы вопия́ху:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Победи́тель яви́лся еси́, сла́вне И́горю, враго́в, му́чащих тя,/ и́бо в лю́тых му́ках стражда́, непреста́нно взыва́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Победи́л еси́ му́жеством твои́м, страстоте́рпче сла́вне И́горю,/ вся мучи́тельская ухищре́ния./ Моли́ у́бо Влады́ку Христа́, мо́лим тя,/ всем ве́рным на враги́ побе́ду да́ти, пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Победи́тель жестокосе́рдых уби́йц яви́лся еси́, сла́вне И́горю,/ они́ бо Небе́сным огне́м во а́дский огнь низведо́шася,/ ты же на Не́бо возше́л еси́, иде́же ны́не со А́нгелы пое́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Победи́, Пречи́стая, враго́в ви́димых и неви́димых, низложи́ти нас тща́щихся,/ и страсте́й мя вся́ких изба́ви,/ да пою́ торже́ственне:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́нии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безплотными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стину Бо́га испове́дуя, страстоте́рпче,/ черто́г Небе́сный насле́довал еси́,/ его́же и нас сподо́би,/ да с тобо́ю Христа́ ве́чно велича́ем.

Припев: Благоверне княже Игоре, моли́ Бо́га о нас.

Вои́стину на тебе́, Игорю блаже́нне,/ испо́лнися Христо́во прорече́ние:/ вся претерпе́вый до конца́ спасе́н бу́дет,/ ны́не бо со все́ми спасе́нными Христа́ ве́чно велича́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стину никто́же притека́яй к тебе́, страстоте́рпче,/ тощ благода́ти твоей отхо́дит,/ ейже и мене́ испо́лни, да тя велича́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стину и́стиннаго Бо́га Пло́тию, Богоро́дице, родила́ еси́,/ Его́же ми́лостива нам в День Суда́ соде́лай,/ да безконе́чно с Ним Тя велича́ем.

Светилен:

Я́коже со́лнце, светоно́сно возсия́ ны́не, страстоте́рпче, па́мять твоя́,/ вся ве́рныя веселя́щи,/ и́же моли́твенно взыва́ют ти:/ моли́ся приле́жно, во е́же спасти́ся нам.

Молитва благоверному князю Игорю (в Крещении Георгию, в иночестве Гавриилу) Черниговскому и Киевскому

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, страстоте́рпче благове́рный, кня́же И́горе! Ты из мла́да Бо́га возлюби́л еси́, мудрова́ния плотска́я, че́сть и сла́ву кня́жескую ни во что же вмени́л еси́ и мона́шескаго о́браза, еще́ ю́ный ле́ты, дости́гл еси́, к Бо́гу еди́ному все́ю душе́ю твое́ю прилепи́лся еси́, и благо́е и́го Христо́во на ся взем, путе́м спаси́тельным неукло́нно ше́ствовал еси́ да́же до сме́рти му́ченическия. Сего́ ра́ди венча́ тя Госпо́дь, блаже́нне И́горе, венце́м сла́вы и прия́т в Своя́ Небе́сныя селе́ния, иде́же ты ны́не, неизрече́нныя сла́вы и ра́дости наслажда́ющеся в невече́рнем дни Ца́рствия Христо́ва, с ли́ки святы́х страстоте́рпцев и всех святы́х Бо́га о нас умоля́еши. Мо́лимся тебе́, свя́тче Бо́жий, припа́дая к честно́му о́бразу твоему́: моли́ся о нас гре́шных и непотре́бных, испроси́ моли́твами твои́ми ми́ра держа́ве на́шей, гра́ду сему́ (и свято́му хра́му сему́) благода́ти и ми́лости. Це́рковь святу́ю огради́ моли́твами твои́ми от ересе́й и раско́лов, па́стырем ея́ испроси́ ре́вность и благоче́стие, всем же нам любо́вь нелицеме́рную и терпе́ние да́руй, грехо́в на́ших проще́ние, боле́зней и вся́ких неду́гов исцеле́ние. Покры́й и сохрани́ всех нас от вся́ких бед, скорбе́й и напа́стей, да, благодаря́ще, просла́вим Святу́ю Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Страстотерпцу благоверному князю Игорю Черниговскому