Шрифт

2 октября.

Канон благоверному великому князю Феодору и чадам его, благоверным князем Давиду и Константину, Смоленским и Ярославским чудотворцем.

Благоверному великому князю Феодору и чадам его, благоверным князем Давиду и Константину, Смоленским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь на преставле́ние свята́го, гла́с 4:

От ю́ности ва́шея Христо́ве любви́ прилепи́вшеся, святи́и, усе́рдно зако́н и оправда́ния Того́ сохрани́сте, отону́дуже и чуде́сными дарова́ньми обогати́вшеся, исцеле́ния источа́ете, Фео́доре, Дави́де и Константи́не, о ве́рою ва́с почита́ющих моли́те Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

На пренесе́ние моще́й свята́го тропа́рь, гла́с 8:

Яко зве́зды многосве́тлыя, от ю́ности возсия́вше, освети́ли есте́ сердца́ ве́рных пренесе́нием честны́х моще́й ва́ших, во пло́ти я́ко Ангелы на земли́ показа́стеся, поще́нием насажде́ни бы́сте, я́ко древа́, при вода́х воздержа́ния, напое́ни струя́ми сле́з ва́ших, и скве́рну омы́сте. Сего́ ра́ди яви́стеся прия́телища Бо́жия Ду́ха, Фео́доре, и Дави́де, и Константи́не, моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 8:

Преподо́бнии отцы́ святи́и, Фео́доре и Дави́де с Константи́ном сла́вным, поучи́вшеся де́нь и но́щь в зако́не Госпо́дни, досто́йни бы́сте дре́ва живо́тнаго сады́ бы́ти, и пло́д ва́ш доброде́тельными венцы́ цвете́т. Дерзнове́ние иму́ще к трудополо́жнику Христу́ Бо́гу, проси́те на́м очище́ния и ве́лия ми́лости.

Кано́н святы́х, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Мра́к грехо́вный отжени́, Светода́вче Христе́, свы́ше просвети́ окая́нную мою́ ду́шу, моли́твами преподо́бнаго Фео́дора.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вшеся, му́дрии, Фео́доре и Дави́де и Константи́не, свети́ла яви́стеся и просвеща́ете светоно́сную ва́шу па́мять ве́рно чту́щия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том благода́ти озаряе́ми, преподо́бнии, Фео́доре и Дави́де и Константи́не сла́внии, ве́рно па́мять ва́шу торжеству́ющия просвети́те и от тмы́ грехо́вныя моли́твами ва́шими изба́вите.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богороди́тельнице Пречи́стая, теле́сныя на́ша и душе́вныя скве́рны омы́й окропле́нием боже́ственныя Твоея́ моли́твы.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Непреста́нныя моли́твы при́сно принося́ще к Бо́гу, блаже́нне Фео́доре и Дави́де с Константи́ном, за ве́сь ми́р и Трисве́тлою Заре́ю озари́вшеся, просвеща́ете, я́ко мо́лния, вселе́нную.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Предстоя́ще Го́споду со безпло́тными си́лами, неизрече́нною сла́вою блиста́юще, преблаже́нне Фео́доре и Дави́де и Константи́не, за ны́ моли́теся, творя́щия честну́ю и пресла́вную па́мять ва́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Напои́вше ду́ши сле́зными пото́ки, соде́ясте и́х, преподо́бнии, плодоно́сны доброде́тельми, вся́кая износя́ще чудеса́ на показа́ние, пресла́внии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ни́ва духо́вная, я́коже из бразды́ кла́с, изнесла́ еси́ всю́ тва́рь Пита́ющаго вся́чески, Присноде́во.

Седа́лен, гла́с 1:

Жите́йское мо́ре воздержа́нием без труда́ преплы́вше, и в приста́нище мы́сленное безстра́стия приста́ли есте́, сосу́ди воздержа́нием бога́тства некра́дома благоче́стия яви́стеся, блаже́ннии, Фео́доре и Дави́де и Константи́не, безстра́стием житие́ ва́ше просвети́вше, и тре́бующия ми́лости обогаща́ете, Христа́ Бо́га моля́ще дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Ты́ на земли́ други́й Ангел наре́клся еси́ чистото́ю, о́тче преподо́бне Фео́доре, полки́ вся́ де́монския и е́реси попаля́я духо́вною благода́тию. Те́м, соше́дшеся в па́мять ва́шу, прославля́ем Спа́са и Бо́га на́шего.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Яко Христо́во смире́ние возлюби́вше, возвы́систеся безстра́стием, смири́вше де́монскую горды́ню; возсия́вше, я́ко со́лнце от восто́ка, чуде́с луча́ми просвеща́ете всю́ подсо́лнечную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кади́ло благово́ния Всеви́дцу, преподо́бнии, Фео́доре и Дави́де с Константи́ном богому́дрым, ва́ша моли́твы принесо́сте, я́же обоня́, и прия́т, и в по́стнем ку́пно пра́зднице устроя́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене зачала́ еси́ во чре́ве Творца́ и Го́спода, без поро́ка я́вльшися, Ма́ти Бо́жия, ве́сь ми́р крила́ми Твои́ми покрыва́еши, непоро́чная Госпоже́ пречи́стая, пречи́стыя Твоя́ ру́ки вознося́щи к Нему́, изба́ви ны́ от бу́дущаго гне́ва.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Просвети́ твое́ житие́ всю́ вселе́нную, преподо́бне о́тче Фео́доре, правове́рными словесы́ сия́ющее, я́ко со́лнце, Трили́чнаго Божества́ заре́ю просвеща́емь.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Це́ркве ты́ бы́л еси́ пропове́дник, свя́те, вся́ку е́ресь и ле́сть де́монскую разоря́я: те́мже со Ангелы ны́не лику́еши.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Еди́ной любви́ Христо́ве вы́ приложи́вше ду́ши своя́, Фео́доре и Дави́де с Константи́ном сла́вным, и исполни́телие Бо́жиих за́поведей бы́вше, мно́гих чуде́с прия́сте благода́ть, всехва́льнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Незло́биви и кро́тцы, вся́ зло́бы вра́жия погу́бльше и ми́лостиви до конца́ я́вльшеся, блаже́ннии, от Еди́наго Ми́лостиваго благода́ть прия́сте, и́стинную и спаси́тельную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспо́йте, вся́ земля́, по́йте же Возсия́вшему из чре́ва боголе́пно Неискусобра́чныя и Сию́ ве́рным Показа́вшему тве́рду наде́жду и похвалу́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Ве́рою и любо́вию прилепи́вся Влады́це вы́шних си́л, прему́дре Фео́доре, возсия́в на земли́, я́ко со́лнце, мглу́ и́дольскую всю́ду потребля́я, ве́рныя же просвеща́я моли́твами твои́ми.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Моли́твами предваря́я к Бо́гу и Тому́ предстоя́ со Ангелы, за ве́сь ми́р моли́ся, бра́нь неприя́зненную всю́ потреби́ти и побе́ду изве́стну да́ти на сопоста́тыИмпера́тору на́шему.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Благи́ми нра́вы украси́вся, Христу́ прилепи́лся еси́ от ю́ности, и плотски́я стра́сти умори́в воздержа́нием, и к жи́зни, преподо́бне Фео́доре, преста́вился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лов зако́нных испо́лнитель Бо́жиих бы́л еси́, испо́лнился еси́, о́тче прему́дре Дави́де, Боже́ственных даро́в и чуде́с лучи́ все́м испусти́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Души́ моея́ стра́сти исцели́, Безстра́стия бы́вшая исто́чник и просвети́вшая ли́ки преподо́бных отце́в Рождество́м Свои́м.

Конда́к, гла́с 8:

Яви́стеся свети́льницы всесве́тлии во пло́ти, я́ко Ангели, и, я́ко жи́зни древеса́ ра́йская, поще́нием, бде́нием и ве́рою возраща́еми, процвели́ есте́, моли́твами ва́шими небе́сныя благода́ти прие́мше, вра́чеве кре́пцы я́вльшеся, исцеля́ете неду́гующих ду́ши, с ве́рою прибега́ющих к ра́це моще́й ва́ших, чудотво́рцы сла́внии, Фео́доре, Дави́де и Константи́не, моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти, ве́рою и любо́вию чту́щим па́мять ва́шу.

Икос:

Свы́ше зва́ние прие́мше пресла́вно, безсме́ртную жи́знь насле́довасте, с пло́тию бо на земли́ безпло́тных житие́ проше́дше, бы́сте страсте́й неприя́тни. Те́мже восхваля́ем вы́, отцы́ преподо́бнии, сицева́я глаго́люще: ра́дуйтеся, све́тлая свети́ла и правосла́вных сла́ва; ра́дуйтеся, целому́дрия столпи́ необори́мии; ра́дуйтеся, прему́драго ра́зума явле́ние; ра́дуйтеся, пра́вды рачи́телие изве́стнии; ра́дуйтеся, я́ко по́стническими по́двиги умертви́вше плотски́х дея́ний стремле́ния; ра́дуйтеся, умы́ наслажда́ющеся небе́сных неизрече́нных; ра́дуйтеся, всю́ тва́рь благоче́стно удивля́юще чудесы́, и́миже посрами́шася де́мони; ра́дуйтеся, оружено́сцы духо́внии, и́миже вся́ка стра́сть умертви́ся; ра́дуйтеся, исто́чницы жизненото́чных во́д; ра́дуйтеся, помо́щницы ве́рно восхваля́ющим ва́с; ра́дуйтеся, чудотво́рцы достохва́льнии, Фео́доре и Дави́де и Константи́не; ра́дуйтеся, помо́щницы ве́рою и любо́вию чту́щим па́мять ва́шу.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Приле́жныя твоя́ по́двиги и труды́ почита́юще и сла́дость уче́ния твоего́, преподо́бне о́тче Фео́доре, и́миже просвети́ ны и научи́ воспева́ти Триипоста́сное Божество́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Ору́жием ва́ших моли́тв, Фео́доре и Дави́де с Константи́ном сла́вным, победи́сте де́моны и с небесе́ благода́ть прия́сте исцеля́ти боле́зни и прогони́ти ду́хи лука́выя от взыва́ющих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посто́м, и моли́твою, и бде́нием, преподо́бне Фео́доре, просвети́вся, вше́л еси́ на высоту́ доброде́телей и научи́л еси́ житие́м твои́м ве́сь ми́р ве́рно воспева́ти: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жие, Чи́стая, храня́щее пре́жде врата́ Еде́мская, плещи́, Де́во, все́м дае́т, низложи́вшим по́стнически бори́теля врага́, при́сно взыва́ющим: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Сле́з ва́ших ка́пли погаси́ша собла́зны грехо́вныя, реку́ же чуде́с показа́сте все́м на́м, вся́кия стра́сти потопля́ющую притека́ющих к ва́м, пресла́внии отцы́ святи́и, Фео́доре и Дави́де с Константи́ном сла́вным.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Ве́ру и наде́жду неразори́му и любо́вь и́стинную име́ли есте́, отцы́, и ми́лостивное прилежа́ние, терпе́ние бла́го и поуче́ние слове́с духо́вных, смиренному́дрие и соверше́нное беззло́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Подвиза́вшеся до́бре, победи́сте вра́жия вся́ де́йства и по конце́ жития́ венча́стеся, му́дрии, ко все́м преподо́бным приче́тшеся, с ни́миже чти́м вы́, превознося́ще Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия Чи́стая, страсте́й мои́х у́зы грехо́вныя, и молвы́, и неду́ги отжени́: и́маши бо к Нему́ дерзнове́ние и о́бласть поми́ловати ны́, Госпоже́ милосе́рдая, Спа́са поро́ждши пло́тию, Его́же непреста́нно моли́ спасти́ся на́м.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Естество́ тле́нное премени́вше, в ве́чныя оби́тели взыдо́сте, блаже́ннии, житие́м чи́стым после́довавше Влады́це Бо́гу. Те́мже честву́юще успе́ние ва́ше, святи́и, непреста́нно Христа́ велича́ем.

Припев: Благоверные князие Феодоре, Давиде и Константине, моли́те Бо́га о нас.

Се́ отве́рзеся ва́м, отцы́, небе́сное Ца́рство, сконча́вшим до́брое тече́ние, и ви́дите, я́же ви́дят Ангели, воздая́ние трудо́в подае́т ва́м по́чести Бо́г. Те́мже ублажа́ем вы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вы́спрь к Бо́гу мы́сль иму́ще, преподо́бнии, земна́я оста́висте, труда́ ра́ди воздержа́нием за неосла́бное облегча́еми, и со Ангелы ны́не водворя́етеся, Христа́ велича́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши суди́ти ми́, не осуди́ мене́ во о́гнь, ниже́ я́ростию Твое́ю обличи́ мя, мо́лит Тя́ Де́ва, ро́ждшая Тя́, Христе́, и Ангелов собо́ри, и преподо́бных соста́вы.

Свети́лен:

Якоже со́лнце блиста́я, зарю́ испуща́еши чуде́с, просвеща́я все́х сердца́, твою́ сла́вную па́мять творя́щих ве́рно, преблаже́нне Фео́доре, и спаса́еши от бе́д и бу́дущаго гне́ва.

Молитва

О, велиции угодницы Божии и чудотворцы, святии и благовернии князе Феодоре, Давиде и Константине, припадающе к святым и многоцелебным мощем вашим, молим вы со смирением, верою и любовию: прострите благоприятные молитвы ваша ко Господу и Создателю нашему, и умолите Его благость, даровати нам вся нужная к житию сему временному, и потребная к вечному спасению нашему: веруем бо несумненно, яко вся возможна вам, яко истинным Его угодником. Сего ради просим вы: испросите нам у Царя царствующих и Господа господствующих страждущую страну Российскую от лютых безбожник и власти их Господь да свободит, верных рабов Его, в скорби и печали день и нощь вопиющих к Нему, многоболезный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Испросите престольным градом, граду нашему и всем градом Российским благополучие, изобилие и от злых сохранение, всем же правоверным людем, почитающим вас, и на поклонение мощем вашим святым приходящим, милость Божию и благих прошений скорое исполнение. Ей, чудотворцы святии, не посрамите упования нашего, но молитвами вашими сотворите нас наследники быти Царствия Христова: да прославляем человеколюбие в Троице славимаго и поклоняемаго Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа, и ваше святое заступление во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Благоверному великому князю Феодору и чадам его, благоверным князем Давиду и Константину, Смоленским