Шрифт

28 октября.

Канон святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому.

Святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Правосла́вия ревни́телю, благоче́стия наста́вниче, и́щущим спасе́ния до́брый ко́рмчие, мона́шествующих богодухнове́нное украше́ние, богоно́снаго Евфи́мия собесе́дниче, святи́телю Диони́сие, уче́ньми и доброде́тельми оте́чество твое́ просвети́л еси́, не забу́ди на́с, чту́щих тя́, но в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Стихи́ра, гла́с 6.

Прииди́те, мно́жество люде́й благочести́вых, дне́сь богому́драго святи́теля Диони́сия пе́сньми и пе́нии восхва́лим и честну́ю его́ ико́ну любе́зно облобыза́им, глаго́люще: ра́дуйся, пресла́вный святи́телю Диони́сие, о́тче на́ш, гра́ду Су́здалю и Нижегоро́дстей земли́ храни́телю; ра́дуйся, я́ко благоче́стия сто́лп и побо́рник и́стины в земли́ Росси́йстей яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко Святе́й Тро́ице предстои́ши со Ангелы, Юже моли́ непреста́нно дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н святи́телю, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Отве́рзи ми́ устне́ благода́тию Твое́ю, Христе́, мра́к души́ моея́ отгна́в, и озари́ у́м мо́й, молю́ся, я́ко да возмогу́ чи́стым се́рдцем пе́ти Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Диони́сия.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, ве́рнии ча́да, дне́сь, церко́внаго свети́льника и столпа́ непоколеби́ма, Правосла́вия учи́теля и благоче́стия ревни́теля, и́стины пропове́дника и нече́стия искорени́теля, блаже́нного Диони́сия пе́сньми доброхва́льными воспои́м.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Ки́ево-Пече́рския Ла́вры о́трасль духоно́сная бы́л еси́, смире́нием, терпе́нием и посто́м ве́лию ми́лость у Бо́га стяжа́л еси́; та́ко испроси́ и на́м у Влады́ки Христа́ терпе́ние, смире́ние и душа́м на́шим наде́жду о спасе́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бога́тыя и светоно́сныя благода́ти испо́лнен, в оби́тели Пече́рстей и́ночествовал еси́ и та́мо, я́ко безпло́тен, к доброде́телем приведе́ сво́й у́м, о́тче чу́дне Диони́сие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко и́стинный Све́т от ложе́сн Свои́х яви́вшая ми́ру, на́с, во тме́ страсте́й ходя́щих, просвети́ и наста́ви на пу́ть, Пу́ть поро́ждшая ро́ду христиа́нскому, Мари́е Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Оте́чество духо́вное твое́ оста́вил еси́, и Ни́жняго Нова́града вско́ре доше́д, в не́м чу́дную оби́тель созда́л и собра́л еси́ мно́жество и́ноков, ца́рский пу́ть спасе́ния и́м показу́я, та́ко и на́с не забу́ди, и упра́ви к небе́сным оби́телем, чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Но́вую Пече́рскую оби́тель на высо́ких брега́х Во́лги устро́ил еси́, из нея́же всю́ Нижегоро́дскую зе́млю по́двиги поста́, моли́твы и оби́льныя ми́лостыни украси́л еси́, Диони́сие, о́тче свяще́ннейший, моли́ся Христу́ Бо́гу о спасе́нии ду́ш на́ших.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Нача́льником от Христа́ в оби́тели Пече́рстей поста́влен бы́л еси́, собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию яви́лся еси́. С ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ на́м здра́вие и спасе́ние, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Времена́ и ле́та достопа́мятных дея́ний списа́ти, труды́ и по́двиги проста́го лю́да писа́нию преда́ти ты́, о́тче Диони́сие, и́нока Лавре́нтия благослови́л еси́, и те́м на ра́ть духо́вную наро́д собра́ти, страну́ и ве́ру на́шу от безбо́жных и чужеве́рных нахожде́ний сохрани́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Со́лнце Пра́вды, и́стинный Бо́г на́ш, пло́ть прия́л от Тебе́, ми́ру возсия́л е́сть, Мари́е Де́во, и тля́ многобо́жия поги́бе до конца́. Све́том Сы́на Твоего́, Де́во Мари́е, уны́нием мя́ омраче́нного просвети́ и наста́ви на пу́ть спасе́ния.

Седа́лен, гла́с 8:

Из Ла́вры вели́кия прише́д, ико́ною Пресвяты́я Богоро́дицы ве́сь кра́й Нижегоро́дский освяти́л еси́. Оби́тель Вознесе́нскую на гора́х Во́лги устро́ивый и в не́й по́двиги просия́вый, отту́дуже на Су́здальскую ка́федру поста́влен бы́л еси́. Святи́телю прему́дре Диони́сие, моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти почита́ющим любо́вию всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с 3:

Не от Ангел, ни от челове́к, но от Сы́на Твоего́, Влады́чице, Творца́ Ангелов и челове́ков, кро́ткаго и смире́ннаго се́рдцем Иису́са, смире́нию удо́бь навы́кнути могу́ и не прилежу́: увы́ мне́! го́рд сы́й, презорли́в и непокори́в при́сно от нераде́ния моего́ явлю́ся. Тя́ у́бо, о Де́во Пренепоро́чная, молю́ сокруше́нно с те́плыми слеза́ми, е́же ду́х кро́тости и смире́ния се́рдцу моему́ дарова́ти, да вку́сит поко́й сладча́йший душа́ моя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Ико́ну Богома́тере Одиги́трии во освяще́ние, покро́в и огражде́ние земли́ Росси́йстей из Царьгра́да прине́сл еси́. И та́ исто́чник исцеле́ний и чудотворе́ний все́м с ве́рою к не́й притека́ющим показу́ет и от вся́ких напа́стей щи́т держа́вен явля́ет. Ты́ же, святи́телю, непреста́нно моли́ся, да покры́ет Де́ва Пречи́стая Свои́м омофо́ром вся́, к Не́й притека́ющия.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Во епи́скопа Ни́жняго Нова́града поста́вленный и сия́нием доброде́телей христиа́нских всеукра́шенный, му́жественный защи́тник Це́ркве и земли́ Росси́йския от е́реси стриго́льников яви́лся еси́, святи́телю о́тче на́ш Диони́сие, моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Та́ко просвети́ся житие́ твое́ пред челове́ки, я́ко ви́девше доброде́тели твоя́, о́тче, избра́ша тя́ на престо́л архиере́йский гра́да Су́здаля, ему́же ди́вный архипа́стырь бы́л еси́, Пастыренача́льнику приводя́ своя́ о́вцы, Иису́су Человеколю́бцу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помы́слив зла́я, ага́рянин злочести́вый, стрелу́ лука́вую пусти́, тебе́, святи́телю, сгуби́ти восхоте́в и ве́ру святу́ю попра́ти, но ты́, Бо́гом сохраня́емый и Ма́териею Его́ Пречи́стою, це́л и невреди́мь пребы́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пою́щих Ти́, — ра́дуйся, — изба́вльшая ва́рварскаго служе́ния, изми́ ны́ рабо́ты чужда́го и, сокруши́в в мы́слех идолостра́стие, насади́ благоразу́мие стра́ха Бо́жия. Ты́ бо еси́ всему́ бла́гу Вина́, Нача́ток и Исполне́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Хра́м Ду́ха Всесвята́го яви́лся еси́, преди́вный иера́рше, о́тче на́ш Диони́сие, Ни́жний Новгра́д непреста́нными моли́твами и священноде́йствием твои́м облагоуха́л еси́. Те́мже и ны́не хода́тайством твои́м, свя́те, душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша исцели́ и всепроще́ние грехо́в на́м у Бо́га испроси́.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Благоче́стия сто́лп непоколеби́мый яви́лся еси́, све́том доброде́телей твои́х осия́вый Су́здальский уде́л. Ны́не же в селе́ниих пра́ведных водворя́яся, моли́ся о на́с ко Го́споду, да спасе́т ду́ши на́ша.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Яко вели́ко облиста́л еси́ со́лнце, от сла́внаго Су́здаля заре́ю слове́с твои́х и чуде́с сия́ние испуща́яй во всю́ зе́млю Росси́йскую, святи́телю Бо́жий, и вся́ освяща́яй, благоче́стно тя́ ублажа́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́стырь вои́стинну до́брый слове́сному ста́ду твоему́, святи́телю Диони́сие, бы́л еси́, ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́ти гото́вый. Те́мже и яви́лся еси́ оби́димым засту́пник непреобори́мый, пра́вды же ревни́тель неустраши́мый, си́льных ми́ра сего́ с любо́вию облича́яй и пасо́мых свои́х оте́чески вразумля́яй, заблу́дшия же на пу́ть пра́вый, прему́дре, наставля́яй.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вси́ ро́ди блажа́т Тя́, Мари́е Цари́це, и мы́ пе́сньми блажа́ще, изображе́нному на ико́не ли́ку Твоему́ покланя́емся, пра́здник све́тел в па́мяти святи́теля Твоего́ пра́зднующе.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Восхва́лим вси́ вели́каго святи́теля Диони́сия, почти́м засту́пника и утвержде́ние земли́ Росси́йския и кра́я Су́здальскаго храни́теля, е́реси стриго́льников ре́вностнаго искорени́теля, худа́го наме́рения кня́жескаго непрекло́ннаго обличи́теля, и та́ко возопии́м: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Во гра́д первопресто́льный на собо́р призва́н бы́л еси́, еди́н от все́х епи́скопов кня́жескому повеле́нию противоста́, че́сть митропо́лии Моско́вския оберега́яй, проти́ву ста́вленника кня́зя возстая́й, злосча́стному Митя́ю на ка́федру первосвяти́тельскую взы́ти возбраня́яй, ны́не же моли́ся о на́с ко Го́споду, поми́ловатися душа́м на́шим.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ непра́во ходя́щим противоста́л еси́, преподо́бне, ника́коже соизволя́яй без благослове́ния Вселе́нскаго Константи́на гра́да патриа́рха произвести́ на престо́л митрополи́та и нече́стно да́ти во́лка в па́стыря овца́м, благоче́стно Христа́ сла́вящим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сугу́бым рве́нием о благоче́стии распала́емь, спе́шно прише́л еси́ в Царьгра́д, пред патриа́рхом Ни́лом наме́рение архимандри́та Михаи́ла облича́яй и Ру́сь от е́реси стриго́льников оберега́яй. Те́мже мы́ твое́ раче́ние о Правосла́вии воспева́ем, сла́вяще Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свире́пеющия во мне́ стра́сти укроти́ и яре́м смире́ния возложи́ на мя́, Богоро́дице, да под и́гом его́ порабо́таю про́чее вре́мя и обря́щу ми́лость в де́нь Су́дный.

Конда́к, гла́с 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую, чрез Ни́жний Новгра́д в Су́здаль дости́гшую и всю́ страну́ сию́ уче́нием озари́вшую, ублажи́м богому́драго Диони́сия, то́й бо мо́лится Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Икос:

Оби́тель Ду́ха Свята́го ты́, святи́телю о́тче Диони́сие, показа́ся, в труде́х, слеза́х, моли́тве и посте́ ра́ди Бо́га подвиза́ся, Ему́ Еди́ному служа́. Тя́ за ре́вность ко благоче́стию Госпо́дь на ка́федру избра́, поста́ви Су́здальския земли́ архипа́стырем, мы́ же ти́ велегла́сно та́ко возопии́м: ра́дуйся, Ки́ево-Пече́рское воспита́ние, собесе́дниче и спо́стниче преподо́бному Се́ргию; ра́дуйся на брега́х Во́лги оби́тель чу́дную основа́вый и в не́й хра́м Вознесе́ния Госпо́дня устро́ивый; ра́дуйся, мно́жество и́ноков в оби́тели се́й собра́вый, над ни́ми нача́льником от Христа́ поста́вленный; ра́дуйся, мона́шескаго жития́ све́тлый о́бразе, преподо́бных Евфи́мия и Мака́рия наста́вниче; ра́дуйся, от е́реси стриго́льников Це́ркве и всея́ земли́ Росси́йския кре́пкий защи́тниче; ра́дуйся, в Константи́не гра́де вся́ свои́ми доброде́тельми удиви́вый и за ре́вность ве́лию о Го́споде, митрополи́том Ру́сския земли́ поста́вленный. Ра́дуйся, святи́телю о́тче на́ш Диони́сие, земли́ Росси́йския пресве́тлое украше́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию Госпо́днею измла́да укрепля́емый, в огра́де преподо́бных оте́ц пребыва́л еси́, в посте́, слеза́х, моли́тве сво́й и́ноческий пу́ть провожда́л еси́; на бре́г реки́ Во́лги с ико́ною Бо́жия Ма́тере, благода́тию Ду́ха Свята́го направля́емый, оби́тель чу́дную основа́л еси́. Не забу́ди на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́, преподо́бне.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Сла́ва святи́телем и ве́рным лю́дем засту́пник вои́стинну бы́л еси́, стране́ на́шей ны́не на враги́ испроси́ побе́ды и одоле́ние и во благоче́стии утверди́ ны́ непоколеби́мы, о́тче досточу́дне Диони́сие.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Чи́стое житие́ свое́ сконча́л еси́, Чи́стыя Де́вы Богоро́дицы вои́стинну служи́тель бы́л еси́ и святи́тель Бо́гови и́стинен, ревни́тель Правосла́вия и свяще́нныя ве́ры, и стена́ лю́дем избра́нным, богоблаже́нне Диони́сие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В пещи́ искуше́ний и в пла́мени страсте́й егда́ тя неопали́вшагося ви́де вселе́нский Конста́нтина гра́да патриа́рх, ублажи́ му́жество твое́ и ре́вность о Правосла́вии и почти́ тя́ са́ном архиепи́скопским. Та́ко и мы́, чту́ще па́мять твою́, превозно́сим Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице, гото́вое обурева́емым Приста́нище, сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго и не да́ждь ми́ разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Пра́зднует Це́рковь твое́ преставле́ние и благознамени́тый де́нь твоего́ успе́ния: житие́ бо на земли́ благоче́стно пожи́в, пресла́вне, пло́д стори́чествующий Влады́це твоему́ прине́сл еси́ и от Него́ сподо́бился еси́ сла́вы неизрече́нныя, непреста́нно вопия́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Кре́пкаго подви́жника о́гнь страсте́й не опали́, но Боже́ственная благода́ть ороси́ и све́тла житие́м показа́, зову́ща: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Не на песце́ суеты́ мирски́я, но на ка́мени ве́ры основа́ние полож́ив, блаже́нне, в че́сть Вознесе́ния Госпо́дня оби́тель созда́л еси́ и духо́вная твоя́ ча́да зва́ти научи́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Послуша́нием и милосе́рдием, посто́м же и моли́твою Бо́гу благоугоди́л еси́: сего́ ра́ди просла́ви тя́ пред Ангелы и челове́ки: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́гое весе́лие творю́ злы́ми де́лы бесо́м и ра́дость, храни́телю же моему́ печа́ль отвсю́ду. О, Чи́стая Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га! наста́ви мя́ на покая́ние, да бу́дет о́нем пла́чь, Ангелу же моему́ ра́дость, и мне́ с ни́м во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Благосла́вного гра́да Су́здаля архипа́стырь благогове́йнейший яви́лся еси́, в Царьгра́де патриа́рхом Ни́лом на митропо́лию Росси́йскую поста́влен бы́л еси́. Не преста́й моля́ся о па́стве твое́й, па́мять твою́, достохва́льне, соверша́ющей.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

В Константи́не гра́де на митропо́лию Росси́йскую поста́влен бы́в, вели́каго гра́да Ки́ева вско́ре дости́гл еси́, от кня́зя та́мо заточе́ние смире́нно прия́в, в темни́це святу́ю ду́шу свою́ че́стно Го́сподеви преда́л еси и в пеще́ре вели́каго Анто́ния погребе́н бы́л еси́. Ны́не же моли́ся с преподо́бными о на́с ко Го́споду, спасти́ся душа́м на́шим.

Припев: Святителю отче Дионисие, моли́ Бо́га о нас.

Святи́телю Бо́жий, уго́дниче Христо́в, Диони́сие, ми́лости неистощи́мое сокро́вище, река́ милосе́рдия вои́стинну, при́зри на не́мощи моя́ и исцели́ ду́шу, страстьми́ зле́ обурева́емую, уврачу́й и те́ло мое́, немощьми́ обложе́нное, да просла́влю в тебе́ благода́ть и милосе́рдие Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ хвалу́ от ра́б твои́х недосто́йных, святи́телю о́тче Диони́сие, не пре́зри приноси́мое тебе́ благохвале́ние и моли́тву о на́с ко Всеблаго́му Бо́гу сотвори́, любо́вию со благогове́нием почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся́ тва́рь песносло́вит Тя́, Де́во, я́ко проше́дшую вся́ небе́сная врата́ и ста́вшую огнезра́чнаго одесну́ю престо́ла. Одесну́ю ста́ти и на́с сподо́би Сы́на Твоего́, я́ко пе́сньми Ро́ждшагося из Тебе́ и Тя́ велича́ем.

Свети́лен, гла́с 1:

Уче́ньми твои́ми и де́лы Це́рковь Христо́ву украси́л еси́, святи́телю о́тче Диони́сие, отону́дуже в ми́ре просия́ твое́ доброде́тельное житие́: в моли́твах, и поще́ниих, и бде́ниих о́браз ученико́м бы́л еси́. Те́мже вопие́м: сла́ва Да́вшему ти́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Да́рующему Тобо́ю все́м исцеле́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Царя́ веко́в, Цари́це су́щая и Ма́ти, умоли́ над страстьми́ царе́й показа́ти певцы́ Твоя́: се́ бо приво́дим Ти́ в моли́тву чу́днаго Диони́сия, уго́дника Твоего́, в его́же па́мяти покланя́ющеся Тебе́ велича́ем.

Молитва

О, святи́телю о́тче Диони́сие, ты ве́си не́мощь естества́ на́шего и скорбь време́н настоя́щих, проле́й о нас твоя́ те́плыя моли́твы и умоли́ Человеколю́бца Го́спода, да не погуби́т нас со беззако́ниями на́шими, но обрати́т к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего земна́го не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и во благоче́стии провожда́ем. Не пре́зри и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу, да сохрани́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х по́хотей, да да́рует нам во бране́х терпе́ние неосла́бное. В час же сме́ртный яви́ся нам, о́тче, засту́пник необори́мый, ускори́ тогда́ на моли́тву о нас безпомо́щных, и помози́ нам ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зная мыта́рства возду́шная без препя́тия мину́ти и в Небе́сный Го́рний Иерусали́м вни́ти. О, всеблаже́нне о́тче наш Диони́сие, сподо́би ны после́довати, по си́ле на́шей, свято́му твоему́ житию́! Яко да всеми́лостивым предста́тельством Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и твои́ми святы́ми моли́твами сподо́бит нас Преблаги́й Христо́с Бог наш насле́дники бы́ти Ца́рствия Своего́ Небе́снаго, сла́вящих и велича́ющих Его́ ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому