Шрифт

25 октября.

Канон на пренесение честныя руки святаго Иоанна Предтечи и Крестителя Господня из Мальты в Гатчину.

Пренесению честныя руки святаго Иоанна Предтечи и Крестителя Господня из Мальты в Гатчину
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь гла́с 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго гре́х ми́ра и подаю́щаго на́м ве́лию ми́лость.

Или се́й, гла́с 4:

От за́пада возсия́вши Предте́чева рука́, лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний, свы́ше собира́ет мно́жество Ангел, до́ле же созыва́ет челове́ческий ро́д, единогла́сно возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси́ честны́я твоея́ руки́ пренесе́ние.

Стихи́ра, гла́с 6:

Плотска́го прише́ствия Христо́ва нача́ло, проро́ков коне́ц и гла́с Сло́ва сы́й, взыва́л еси́: пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство небе́сное; те́мже угото́вавый пути́ Госпо́дни, благода́ти предше́ственник яви́лся еси́, Крести́телю и Апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га, прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию па́мять твою́.

Кано́н Предте́чи, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Устне́ нечи́сты, и се́рдце, и гла́с недосто́йный дви́жу к тебе́ на моле́ние, Крести́телю Христо́в, но ты́ гла́с Сло́ва и орга́н Ду́ха Бо́жия сы́й, потщи́ся на по́мощь, се́рдце просвети́, у́м мо́й озари́ све́том богоразу́мия, и сло́во ми́ вдохни́, да возмогу́ воспе́ти с любо́вию вели́чия твоя́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

В моли́твах Го́сподеви предстоя́, я́коже звезда́ Со́лнцу предтеки́й, ра́дости небе́снаго рая́ неизрече́нныя исполня́яся, Безсме́ртному Царю́, в безконе́чныя ве́ки от Ангел безпреста́нно хва́лимому, присносу́щное с ни́ми возсыла́я словосло́вие, помяни́ на́с на земли́ призыва́ющих тя́, Крести́телю.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Дру́г и́скренний Влады́ки бы́в, Крести́телю всеблаже́нне, укрепи́ на́с люби́ти Его́ нра́вом пра́вым и страсте́й тлетво́рных возгнуша́тися, порева́ющих к поги́бели.

Сла́ва: Вино́вное спасе́ния на́шего всечестно́е дре́во Креста́, предлежа́щее ви́дяще, ве́рнии почти́м и ра́достно облобыза́ем, источа́ющее на́м освяще́ние, и жи́знь, и лю́тых избавле́ние.

И ны́не, богоро́дичен: Якоже родство́м есте́ственным совоку́плени, та́ко и моли́твенным согла́сием, вы́ еди́но су́ще, Ма́ти все́х Царя́ и боже́ственный Предте́че, мольбу́ сотвори́те вку́пе к благоуве́тливому Влады́ке, да ва́шими хода́тайствы прекло́нься, уще́дрит и спасе́т лю́ди Своя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

По́двигом до́бре подвиза́вся, тече́ние сконча́в ме́чным усекнове́нием, во све́тлости Небе́снаго Иерусали́ма вни́ти и ликовствова́ти с безпло́тными сподо́бился еси́; и ны́не с небе́с простира́я к на́м оте́ческия объя́тия, руко́ю твое́ю привлещи́ все́х в огра́ду Христо́ву потщи́ся, Крести́телю, наставля́я на пу́ть покая́ния тебе́ велича́ющия.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Свы́ше на́с ны́не назира́я, всеблаже́нне, твои́ми моли́твами от тли́ и бе́д сохрани́, боже́ственному пропове́данию твоему́ ве́рно после́дующих, и пребыва́ющих во уче́нии спаси́тельных твои́х догма́тов.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Бо́лий в рожде́нных жена́ми, имену́емый от Прему́дрости Ве́чныя, бу́ди на́м прему́дрости и смы́сла хода́тай; да сподо́бимся с му́дрыми де́вами вни́ти в черто́г ве́чныя Боже́ственныя Сла́вы.

Сла́ва: Жезло́м чуде́сным, Креста́ зна́мением от ка́мене непло́дна во́ду лю́дем Твои́м источи́вый, Бо́же, от непло́дныя Елисаве́ты покая́ния пропове́дателя ми́ру дарова́в, десни́цею его́ на́с обогати́л еси́, вся́ пресла́вна Твоя́, всеси́льный Влады́ко.

И ны́не, богоро́дичен: Яко венце́м пресве́тлым благоукраша́ется гра́д на́ш, Богороди́тельнице, о́бразом Твои́м честны́м, па́че лу́чь со́лнечных сия́ющим и просвеща́ющим хва́лящия Тя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

С во́инствы небе́сными водворя́яся, богому́дре, Христа́ умоли́ с ни́ми спасти́ на́с на земли́ су́щих, почита́ющих тя́ в честне́м хра́ме се́м, Госпо́день Предте́че.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Свети́льниче Све́та невече́рняго, уга́сший благи́х де́л свети́льник возжги́ в душа́х на́ших, огне́м твои́х моли́тв, да я́сно узре́вше све́т повеле́ний Созда́вшаго, стопы́ на́ша напра́вим по словеси́ Его́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Бе́здну милосе́рдия в струя́х Иорда́нских погрузи́вый руко́ю твое́ю, Крести́телю, исто́чники сле́з пода́ждь, разже́ния сласте́й погаша́ющия, и грехи́ очища́ющия.

Сла́ва: Непови́нно закла́н бы́л еси́, я́ко а́гнец незло́бив, боже́ственный Предте́че, непоро́чная и свяще́нная же́ртва Творцу́ прине́слся еси́, те́мже ве́рою тя́ мо́лим, и на́с возноси́ти же́ртвы духо́вныя Бо́гу наста́ви.

И ны́не, богоро́дичен: Не отри́ни моле́ний на́ших, Влады́чице Чи́стая, но посети́ ми́лостию рабы́ Твоя́, покланя́ющияся о́бразу Твоему́, упова́ние христиа́н, в ми́ре житие́ на́ше соблюди́ и пода́ждь спасе́ние необори́мое.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия, правосла́вно пою́щих Тя́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х творя́й чудеса́: ко́сти бо ме́ртвыя Елисе́евы ме́ртваго воскреси́ша, рука́ми Па́вловыми мно́ги от неду́г и духо́в злы́х исцелева́хуся, рука́ же Крести́телева бо́льшая источа́ет чудеса́, и подае́т исцеле́ния ве́рою почита́ющим ю́ и благогове́йно лобыза́ющим.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Прибли́жився Све́ту кра́йнему, све́т вторы́й по Боже́ственному причаще́нию бы́л еси́ вои́стину, те́мже ра́дующеся све́тлую и благонаро́читую па́мать твою́ соверша́ем, и мо́лим тя́, Крести́телю: просвети́ ду́ши на́ша дарова́ниями Вседе́тельнаго Ду́ха.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Госпо́дь спасе́ на́с, прише́дый в ми́р, Ему́же пра́выя пути́ по́слан бы́л еси́ угото́вати, блаже́нне. Того́ ны́не умоли́, Крести́телю, показа́ти и на́м стезю́, к Ца́рствию небе́сному наставля́ющую.

Сла́ва: Го́ресть во́д дре́вле услажда́я Моисе́й, дре́вом сохрани́ евре́йския лю́ди, о́браз Креста́ проначерта́я, сему́ ве́рнии покланя́ющеся, го́рести и ско́рби вся́кия избавля́емся.

И ны́не, богоро́дичен: Се́ прихо́дит Де́ва, все́х проро́ков превы́шши, честны́м о́бразом Свои́м, Зижди́теля ми́ру ро́ждшая, гра́д Сво́й сохрани́ти и спасти́ достоя́ние Свое́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ нетле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Гла́с вопию́щаго Бо́га нарече́н бы́л еси́, Предте́че Госпо́день; те́мже я́ко уста́ Бо́жия, кто́ не восхва́лит тя́?

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ве́ру благочести́вую в Сы́на Бо́жия, запусте́вшим сердца́м пропове́дал еси́, проро́че благода́ти; непло́дие ду́ш на́ших, от тли́ грехо́вныя изсыха́емых на вся́к де́нь, отреби́ руко́ю твое́ю пречи́стою, да бу́дем древеса́ принося́щая пло́д живы́я ве́ры, Вседержи́телю.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Волна́ми жите́йскими обурева́еми, и в страсте́х разли́чных погружа́еми, под кро́в тво́й прибега́ем, вели́кий Иоа́нне, потщи́ся помощи́ рабо́м твои́м, и к спасе́ния благооти́шному приста́нищу наста́ви.

Сла́ва: Приими́ от души́ моля́щихся тебе́, Христе́, и да́ждь на́м по́мощь Твою́ свы́ше, я́коже иногда́ ученико́м Твои́м на мо́ри, и от бе́д изба́ви на́с, моле́нием Твоего́ Предте́чи.

И ны́не, богоро́дичен: Пред о́бразом Твои́м, Богома́ти, пролива́ем серде́чная моле́ния на́ша недосто́йнии, помози́, Влады́чице, усе́рдно моля́щимся Тебе́, и изба́ви от все́х бе́д и зо́л сла́вящих Тя́; кто́ бо, Всеми́лостивая, с ве́рою призыва́яй Тя́, посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ изы́де?

Конда́к, гла́с 6:

Умнаго Со́лнца свети́льник боже́ственный Предте́ча, показа́вый в конце́х светоно́сную свою́ десни́цу, ны́не на се́вере озаря́ет е́ю блаже́нное Оте́чество на́ше, и просвеща́я и освя́щая ве́рно покланя́ющихся, и Христу́ вопию́щих: спаси́ на́с моли́твами проро́ка Твоего́, Царю́ Вы́шний.

Икос:

Но́вый ра́й явля́ется Боже́ственный хра́м се́й, в о́ньже с ве́рою и благогове́нием вхо́дит бесе́довати с Созда́телем свои́м пе́рвый челове́к. Река́ бо даро́в Боже́ственныя благода́ти, разделя́ющаяся в четы́ре нача́ла, исхо́дит из Еде́ма небе́снаго напая́ти его́: исто́чник жи́зни, нетле́ния и спасе́ния излива́ет все́м нерукотворе́нное начерта́ние Спаси́теля на́шего; пото́к ми́лостей и щедро́т, и сро́днаго о христиа́нех промышле́ния исхо́дит от святы́я Богома́тере ико́ны; дре́во Креста́, на не́мже спасе́ние соверши́ся, источа́ет во́ду, услажда́ющую го́ресть вкуше́ния запове́даннаго; струи́ же те́плых моли́тв теку́т оби́льно от Предте́чевы десни́цы, во струя́х Иорда́нских сподо́бившияся крести́ти Просвети́теля на́шего. Вся́ земля́ Росси́йская да покло́нится Тебе́ и да пое́т Тебе́, Царю́ Вы́шний.

Пе́снь 7.

Ирмос: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Прославля́яй Госпо́дь Того́ сла́вящия, нетле́нием просла́вленную десни́цу твою́, подаде́ ве́рным прибе́жище благонаде́жно, ю́же просте́рши, пода́ждь на́м по́мощь от Свята́го, и да́ждь безбе́дно во благоче́стии жи́знь соверши́ти сла́вящим тя́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Твои́ми моли́твами немощни́и врачу́ются, де́мони отгоня́ются, и вся́ ско́рби реша́тся, сего́ ра́ди тя́ почита́ем, Предте́че Госпо́день, Росси́и похвало́, кре́пость, и огражде́ние, и утвержде́ние.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Пригвожде́н у́м к земны́м веще́м име́я, что́ сотвори́м, и к кому́ прибе́гнем и́щущии по́мощи? Ра́зве к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, не отри́ни на́с от твоего́ заступле́ния, но возста́ви и обнови́ покая́нием, и пону́ди со избра́нными вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рство небе́сное.

Сла́ва: Умири́ ми́р, Христе́, мольба́ми Предте́чи Твоего́, низлага́я враго́в си́лу под но́ги наша, и тишину́ неизглаго́ланную устроя́я, во ве́ки сохрани́.

И ны́не, богоро́дичен: Образу Твоему́ покланя́ющимся и призыва́ющим Тя́ во обстоя́ниих лю́тых, помози́, Влады́чице, упова́ние и спасе́ние все́х челове́ков; ины́я бо предста́тельницы ра́зве Тебе́, по Бо́зе не и́мамы.

Пе́снь 8.

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Присносу́щныя и неизрече́нныя Сла́вы и Све́та невече́рняго наслажда́яся, иде́же неизглаго́ланное е́сть весе́лие и ра́дость непреста́нная, простира́ющих к тебе́ моле́ний гла́сы услы́ши, Крести́телю, и сподо́би моли́твами твои́ми прича́стниками бы́ти ве́чныя Боже́ственныя Сла́вы.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ду́хом и си́лою Илиино́ю предходя́ Христу́, бы́л еси́, прему́дре, не тро́сть проти́вными ве́тры коле́блема, но сто́лп и на́ше Боже́ственное ве́ры утвержде́ние, и непоколеби́мое Це́ркве укрепле́ние, ю́же твои́м хода́тайством во единомы́слии соблюди́ непрекло́нну и недви́жиму, утоля́я вся́кия собла́зны.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Авраа́м, я́ко дру́г Бо́жий, сподо́бився ду́хом прови́дети де́нь Зижди́теля своего́, ра́дости неизрече́нныя исполня́шеся; ты́ же, Предте́че, не в гада́ниих и се́нех, но лице́м к лицу́ зря́ воплоти́вшагося Го́спода, и от руки́ твоея́ креще́ние прие́мша, досто́йно взыва́л еси́: сия́ у́бо ра́дость моя́ испо́лнися. Сего́ ра́ди, я́ко дру́га Христо́ва и те́плаго о на́с предста́теля пра́востию ума́ чту́ще, ублажа́ем.

Сла́ва, тро́ичен: Тро́ицу Неразде́льную, треми́ ли́цы разделя́емую, соединя́емую же существо́м и естество́м, все́ми держа́вно влады́чествующую и вся́ соблюда́ющую, ве́рнии благоче́стне испове́дающе, возвели́чим.

И ны́не, богоро́дичен: Приими́ моле́ния рабо́в Твои́х, Пресвята́я Влады́чице, я́же Тебе́ прино́сим; помози́ и от бе́д изба́ви покланя́ющихся о́бразу Твоему́; Ты́ бо, Спа́са ро́ждшая, и́маши дерзнове́ние, я́ко Того́ Ма́ти су́щи, не преста́й моля́щи о чту́щих Тя́, е́же спасти́ся на́м.

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ста́л еси́ посреде́ зако́на и благода́ти, прему́дре, те́мже взыва́ем к тебе́: побежда́емых на́с зако́ном грехо́вным, вою́ющим проти́ву ума́ во у́дех на́ших, уще́дри, Крести́телю, и благода́ти да́р испроси́, твори́ти Боже́ственная хоте́ния.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Утро́бы непло́дныя израще́ние плодови́тое сы́й, непло́дие серде́ц в благопло́дие претвори́ моли́твами твои́ми, и ка́пли покая́ния спаси́тельнаго одожди́ в сердца́х пою́щих тя́.

Припев: Крестителю Спасов Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Источа́я всегда́ исцеле́ния притека́ющим к моще́м твои́м, чу́дный Предте́че, исцели́ стра́сти серде́чныя, востаю́щия от невнима́ния, де́тельною твои́х боже́ственных моли́тв цельбо́ю.

Сла́ва: Вити́йствующих язы́к не мо́жет досто́йно восхвали́ти тя́, Предте́че прише́ствия Христо́ва; но я́коже Христо́с вдови́цы прия́ два́ ле́пта, не возгнуша́йся, Крести́телю, ма́лаго сего́ приноше́ния; бла́гости же подража́нием, приими́ и пе́снь, я́ко досто́йную и дерзну́вшаго от усе́рдия пове́дати вели́чия твоя́.

И ны́не, богоро́дичен: Взира́ти на Твою́ всечестну́ю, Пречи́стая Богома́ти, ико́ну, я́ко на Тебе́ Саму́ю, на небесе́х Сы́ну соца́рствующую, с ве́рою к не́й припа́даем, благоче́стно почита́ем, и со стра́хом лобыза́ем, и сла́вим ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Его́же моли́ спасти́ рабы́ Твоя́.

Свети́лен:

Предстоя́ при́сно стра́шному престо́лу и све́тлыми заря́ми Трисо́лнечнаго Божества́ осиява́емь, свети́льниче ми́ра, просвети́ ду́ши ве́рою приступа́ющих к Тебе́, грехо́вный мра́к отгоня́я и приводя́ ты́я к Све́ту незаходи́мому.

Сла́ва, И ны́не, богоро́дичен:

Ско́рая в беда́х Помо́щнице, гото́вое обурева́емых Приста́нище, неискусобра́чная Неве́сто, ро́ждшая пло́тию Спаси́теля ми́ру, сохрани́ на́с, покланя́ющихся о́бразу Твоему́ честно́му и си́це Тебе́ взыва́ющих: ра́дуйся, Предста́тельнице Твои́х рабо́в.

Молитва:

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́ недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́; аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю; пригвожде́н бо есть ум мой земны́м ве́щем, что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, и́бо ты сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ от ны́не, в пе́рвыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чи́стоты учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, во Ца́рствие Небе́сное, ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Пренесению честныя руки святаго Иоанна Предтечи и Крестителя Господня из Мальты в Гатчину