Шрифт

1 октября.

Канон преподобной княгине Евфросинии Суздальской

Преподобной, княжне Евфросинии Суздальской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Евфроси́ние, дух твой.

Ин тропарь, глас 4:

Свята́я твоя́ па́мять/ Су́ждальскую страну́ весели́т,/ ве́рныя же вся созыва́ет во всечестны́й храм твой,/ иде́же ны́не соверша́ется всесла́вная па́мять твоя́,/ Евфроси́ние преподо́бная,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Канон святыя, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежáв, / изрáильтянин вопия́ше: / Избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Све́том моли́тв твои́х озари́ нас,/ с любо́вию приступа́ющих святу́ю па́мять твою́ воспе́ти,/ преподо́бная ма́ти.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

И спро́шена моли́твами и от чре́ва ма́терия избра́на бы́вши,/ всю себе́ в же́ртву Христу́ Бо́гу принесла́ еси́/ и сосу́д избра́н боже́ственных даро́в яви́лася еси́, блаже́нная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сохрани́ти хотя́щи де́вство Христу́ Жениху́ и послуша́ние соблюсти́ роди́телем,/ моли́твенно воззва́ла еси́ к Богоро́дице/ и Той хода́тайством жела́нное устрое́ние жи́зни улучи́ла еси́, пресла́вная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всего́ мя спаса́ет Сло́во Пребоже́ственное,/ из чре́ва Твоего́ воплоти́тися благоволи́вшее,/ Чи́стая Ма́ти Де́во.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Свобо́ду получи́вши от бра́ка Бо́жиим смотре́нием,/ кра́сному добро́тою Христу́ обручи́лася еси́ произволе́нием/ и, Тому́ усе́рдно порабо́тавши,/ ны́не в Небе́сных оби́телех Того́ утеша́ешися оби́льно.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Небе́сная возлюби́вши, вся кра́сная ми́ра сего́ оста́вила еси́, преподо́бная,/ и, во оби́тель все́льшися, неле́ностными труды́ по́стничества Бо́гу угоди́ла еси́,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всено́щными стоя́нии твои́ми/ безпло́тным Ангелом подо́билася еси́,/ тех споспе́шники иму́щи в твои́х непреста́нных к Бо́гу моли́твах.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: При́зри на не́мощь рабо́в Твои́х, Всепе́тая Богоро́дице,/ и изба́ви нас от скры́тых сете́й врага́/ и губи́теля душ на́ших.

Седален, глас 3

Пасо́ма от Го́спода, я́ко овча́ кро́ткое,/ сопроти́вных полки́ победи́ла еси́ благода́тию Свята́го Ду́ха/ и, сконча́вши му́жественно по́двиг,/ венцы́ побе́дныя прия́ла еси́ в Небе́сных селе́ниих, иде́же упокоева́ющися,/ Бо́га приле́жно моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не

Мно́гими обдержи́мии напа́стьми,/ к Тебе́ прибега́ем, Влады́чице Чи́стая:/ покры́й нас покро́вом Твои́м/ и моли́твами Твои́ми от страсте́й и бед спаси́.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, слух Твоего смотрения и прославих Тя, Едине Человеколюбче.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Бо́дренным о́ком ума́ твоего́/ в зре́нии неви́димаго Бо́га вы́ну пребыва́ла еси́, блаже́нная:/ Его́же лицезре́нием ны́не наслажда́ющися,/ моли́ уны́ния дрема́нию оттрясти́ся от оче́й на́ших.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным сло́вом и благода́тию Свята́го Ду́ха воспита́вшися,/ на высоту́ доброде́телей востекла́ еси́, преподо́бная ма́ти,/ и́хже стезе́ю ше́ствовати и нас укрепи́ моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огне́м Боже́ственнаго стра́ха попали́вши страсте́й те́рние/ и теплото́ю Уте́шителя согре́вшися,/ была́ еси́ безстра́стия зерца́ло,/ его́же прича́стники и нас покажи́ хода́тайством твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Омраче́нныя грехми́ ду́ши на́ша просвети́, Пречи́стая,/ и во све́те за́поведей Сы́на Твоего́ и Бо́га ходи́ти научи́ ны.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нося́щи крест свой,/ после́довала еси́ позва́вшему тя Го́споду бо́дренно,/ свети́льник и́нокиням бы́вши в житии́ твое́м, пресла́вная ма́ти.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

В терпе́нии, послуша́нии и во́ли своея отрече́нии те́сный путь соверша́вши,/ ны́не в простра́нных селе́ниих обита́вши,/ в ни́же доспе́ти и нас устро́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вся кра́сная ми́ра сего́ попра́вши,/ бу́ди нам помо́щница,/ изнемога́ющим в боре́нии с пре́лестьми ве́ка сего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Присноде́ву пое́м Тя, Богоро́дице:/ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови ро́ждши,/ пребыла́ еси́ Де́ва.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гими по́двиги плотска́я умертви́вши стремле́ния,/ и нас, подража́ти тебе́ в по́стничестве возжела́вших,/ те́сным путе́м твои́м ше́ствовати умудри́.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Воздержа́ние, моли́тву и любо́вь стяжа́вши, преподо́бная,/ и́ноческаго жития́ о́браз яви́лася еси́,/ в не́мже преуспе́ти и нам посо́бствуй хода́тайством твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Послуша́ния труды́ преше́дши и все́ми доброде́тельми украси́вшися,/ жезл настоя́тельства прия́ла еси́ во оби́тели и́ночестей,/ ны́не же венце́м сла́вы увенча́на еси́:/ сего́ ра́ди ублажа́ем тя, преподо́бная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же Бо́га Сло́ва Изба́вителя ми́ру пло́тию ро́ждшая,/ изба́ви, мо́лимся, от сете́й вра́жиих ду́ши на́ша,/ Богороди́тельнице Чи́стая.

Кондак, глас 2

Де́вства чи́стый сосу́д/ еле́ем моли́твы и любве́ испо́лнивши,/ неугаси́мый свети́льник в се́рдце свое́м возжгла́ еси́, преподо́бная,/ с ни́мже бо́дренно в сре́тение Небе́снаго Жениха́ изше́дши,/ в черто́г Того́ пресве́тлый прия́та была́ еси́,/ иде́же ны́не водворя́ющися с ли́ки А́нгелов и святы́х,/ моли́ся, мо́лимся, Христу́ Бо́гу,// ча́сти дев юро́дивых изба́витися нам.

Икос

Де́вство возлюби́вши, сохране́ния того́ испроси́ла еси́ у Присноде́вы/ и, к земно́му ше́ствующи жениху́, Небе́снаго сре́тила еси́,/ Ему́же уневе́стившися, вся жите́йская оста́вила еси́/ и, притру́дное соверша́вши по́стническое житие́,/ в небе́сный черто́г прия́та бы́ти сподо́билася еси́,/ иде́же ны́не с ли́ки А́нгелов и святы́х водворя́ющися, моли́ Христа́ Бо́га/ сотвори́ти и нас прича́стники блаженныя ча́сти твоея́.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Восте́кши на высоту́ доброде́телей/ и безстра́стным во пло́ти житие́м А́нгелом уподо́бльшися,/ рая́ сла́дости насле́дница бы́ти сподо́билася еси́, взыва́ющи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Сия́ющи све́том безстра́стия,/ от страсте́й моли́твами твои́ми избавля́еши/ притека́ющих к тебе́ моли́твенно, преподо́бная, взыва́ющих:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Престо́лу предстоя́щи Вседержи́теля,/ избавле́ние от бед и скорбе́й моли́твами твои́ми/ испроси́ нам, чту́щим па́мять твою́, да взыва́ем:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Де́во Богоро́дице, хода́тайством Твои́м/ исцели́ на́ша теле́сныя не́мощи и душе́вныя неду́ги,/ да Тебе́ ра́достно воспое́м:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои Ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

За́поведи Го́спода внима́ющи,/ трезве́нием и бо́дренностию вся наве́ты и ко́зни врага́ препобеди́ла еси́,/ от ни́хже и нам изба́витися моли́твами твои́ми сподо́би.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Щито́м ве́ры и шле́мом упова́ния вооружи́вшися,/ по́лчища вра́жеская отрази́ла еси́ моли́твами твои́ми от оби́тели,/ и ны́не нас храни́ти не преста́й хода́тайством твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Срамны́х страсте́й совлещи́ся ру́бищ,/ в кра́сныя же доброде́тели ри́зы облещи́ся/ сподо́би нас моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Чи́стая,/ нас, к Тебе́ усе́рдно прибега́ющих,/ от страсте́й и бед свободи́ моли́твами Твои́ми.

Песнь 9

Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нечистота́ми грехо́вными оскверне́нных нас убели́,/ блаже́нная Евфроси́ние, моли́твами твои́ми,/ к покая́нию подви́гши ожесте́вшия ду́ши на́ша.

Припев: Преподо́бная благове́рная княжно́ Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Нестяжа́нием упраздни́вшися,/ безбе́дно преплыла́ еси́ жите́йское мо́ре, преподо́бная,/ его́же треволне́ний изба́витися сподо́би и нам, чту́щим па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

То́ки слез твои́х огнь страсте́й угаси́ла еси́, блаже́нная,/ и́хже жже́ния изба́ви и нас моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бу́ди нам прибе́жище, стена́ и покро́в, Пречи́стая Де́во,/ да Тя с безпло́тными ли́ки непреста́нно велича́ем.

Светилен

Свети́льник нога́м на́шим бысть житие́ твое́, преподо́бная,/ ему́же после́дующе,/ невече́рняго Све́та безбе́дно дости́гнем.

Молитва

О пресла́вная ма́ти, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Предстоя́ще ико́не твое́й и на сию́ со умиле́нием, я́ко живе́й ти су́щей, взира́юще, мо́лимся тебе́ усе́рдно: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние мно́гое к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ и всем правосла́вным Христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся же блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние и от вся́ких бед и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Ей, чадолюби́вая ма́ти на́ша! Тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы суть ну́жды на́ша духо́вныя и жите́йския: при́зри на ня ма́терним о́ком и твои́ми моли́твами вся зла́я от нас отврати́, па́че же злых и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние. Утверди́ же во всех ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да во всем житии́ на́шем, словесы́ же и писа́нии и де́лы, сла́вится всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобной, княжне Евфросинии Суздальской