Шрифт

15 октября.

Канон святым священномученику Киприану и мученице Иустине.

Святым священномученику Киприану и мученице Иустине
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом бы́в, дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне, и виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Киприа́не, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми, дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма, Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

С преми́рными чи́нми ны́не водворя́яся, о свяще́нная и боже́ственная главо́! С небесе́ при́зри на благоче́стно пою́щия тя́ и твои́ми моли́твами сохраня́й.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Во мра́це неве́дения, преподо́бне, лю́те одержи́мь и душегу́бными страстьми́ пло́ти невоздержа́нием ты́ разжига́емь, преложе́ние пресла́вно обре́л еси внеза́пу, всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Губи́телей у́бо на седа́лищи пре́жде, о́тче, седе́л еси́, и на седа́лищи пресви́теров па́ки Христа́ просла́вил еси́, измени́вся явле́нно Влады́чнею Боже́ственною благода́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ва по рождестве́ пребыла́ еси́: Сама́го бо ро́ждши Творца́ все́х и Го́спода, необы́чно и стра́нно на́м я́вльшася те́лом, Богороди́тельнице Ма́ти Присноде́во.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Яко Па́вел, ко Христу́ душе́вную любо́вь преложи́в, Киприа́не всему́дре, того́ учени́к бы́л еси́.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Обруча́ет ти́ Христо́с, вме́сто ри́з стра́стных одея́ние сла́вы да́руя и возрожде́ния оде́жду.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поу́стник по́стнический пре́жде бы́вый терпели́в, по́слежде, Киприа́не всехва́льне, свиде́тель Истины бы́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Госпо́дьственно и и́стинно Тя́, Богоро́дицу, ве́рнии почита́ем, Ты́ бо Бо́га родила́ еси́, пло́ть бы́вша, Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 8.

Нака́зан в пре́лести приле́жно, я́ко Па́вел, зва́н бы́сть с небесе́, кресто́м наставля́емь к све́ту зна́ния. Честны́я бо де́вы любо́вию разжига́емь, тоя́ ра́ди сочета́лся еси́ Зижди́телю челове́ков. Те́м обличи́в не́мощь вра́жию, с не́ю сподо́бился еси́ ли́ку му́чеников. Киприа́не, архиере́ев удобре́ние, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному без се́мене, моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

КрестоБогородичен:

Агнца и Па́стыря, и Изба́вителя, Агница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние, ве́рою пою́щим Боже́ственныя Стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Возбну́в, богогла́се, от неи́стовства пе́рваго, де́монскую ле́сть и душетле́нную пре́лесть всю́ обличи́л еси́, и ра́дуяся, взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

До́блественно Иусти́на укрепля́ема, и Чи́стую Де́ву и Обра́дованную зело́ моля́щи, се́тей избеже́ и ко́зней же вра́жиих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Укрепля́ема ве́рою твоего́ Жениха́ и кре́стною си́лою оде́яна, де́моны нея́тна, вопию́щи, пребыла́ еси́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже естество́м свобо́ден Сы́й, о́бразом раба́ обнища́ бога́тством бла́гости, Ма́ти Присноде́во, из Тебе́ по Ипоста́си все́ прие́мь челове́чество.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди мо́й, све́т в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Побо́рницу иму́щи я́ве Чи́стую Богома́терь, обога́щшися, Иусти́но, честно́е де́вство сохрани́ла еси́ невре́дно.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Одушевле́нный Христо́в и красне́йший о́браз, почти́м Иусти́ну, сокрове́нную добро́ту и некра́домое возложе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неве́ста Христо́ва при́сная и нескве́рная, страда́нием и поще́нием восприе́мши, пра́ведно сугу́б вене́ц но́сит.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ум Ангельский и челове́ческий не мо́жет сказа́ти неизрече́ннаго и пресла́внаго чудесе́ Рождества́ Твоего́, Всечи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Зло́бы дна́ преиспо́дняго доше́л еси́, к кра́йнейшей же па́ки доброде́тели, о́тче, возше́л еси́ на высоту́, пресла́вно измени́вся боже́ственным креще́нием.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Бы́л еси́ служи́тель де́монов пе́рвее, но Христо́в богоявле́нный учени́к показа́лся еси́, при́сною любо́вию жела́ние возлюби́в после́днее.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́гия ты́ Влады́це приве́л еси́ му́ченики, ку́плей велича́йшую явля́я, кро́вию мале́йшею Ца́рство небе́сное, богому́дре, купи́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Расто́ргни моя́ плени́цы согреше́ний, Богоневе́сто, грехо́внаго зако́на, жи́зни зако́ном свобо́ду да́рующи, Влады́ку зако́на ро́ждшая.

Конда́к, гла́с 1.

От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, богому́дре, к позна́нию боже́ственному, показа́лся еси́ ми́ру вра́чь мудре́йший, исцеле́ния да́руя честву́ющим тя́, Киприа́не со Иусти́ною: с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це спасти́ ду́ши на́ша.

Икос:

Целе́ний твои́х, свя́те, дарова́ния мне́ низпосла́в, и неду́гующее мое́ се́рдце гно́ем грехо́вным, моли́твами твои́ми исцели́, я́ко да сло́во пе́ния от скве́рных усте́н мои́х ны́не принесу́ ти и воспою́ боле́зни твоя́, я́же показа́л еси́, священному́чениче, покая́нием до́брым и блаже́нным, и Бо́гу приближа́ющимся. Того́ бо удержа́н руко́ю, напра́вился еси́, я́ко по ле́ствице, к небе́сным, непреста́нно моля́ся спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки, и халде́и уби́в, я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

На священнонача́льство вше́д, свяще́ннейший о́браз священнонача́льником себе́ и пра́вило яви́л еси́, взыва́я: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Живонача́льныя тебе́ десни́цы и́стинно измене́ние, о́тче, наше́дшее, му́дра тя́ сотвори́ боговеща́теля, пою́ща: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ору́жие непобеди́мое на́м на проти́внаго, блаже́нне, ты́ яви́лся еси́, того́ облича́я ле́сти, пою́щим: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небе́снии ли́цы и пренебе́снии собо́ри, песносло́вят из Тебе́, Богоро́дице, Рожде́ннаго, зову́ще: препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Весели́ся, Иерусали́ме, торжеству́йте, лю́бящии Сио́на: ца́рствуяй бо во ве́ки, Госпо́дь си́л прии́де. Да благогове́ет вся́ земля́ от лица́ Его́ и да вопие́т: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Прему́дро е́ллинския му́дрости небре́гл еси́, сла́вне, апо́столов же боже́ственное веща́ние, Ду́хом бряца́емо, о́тче, и о́гненными язы́ки я́сно изглаша́емо, вопия́л еси́: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Восте́кл еси́ на высо́кая и преми́рная све́тло селе́ния, Христу́ кро́вию, я́ко же́ртвою непоро́чною, приноси́мь, о́тче, заколе́ние жи́во, прия́тно и благоуго́дно, воспева́я: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Побежда́еми от в тебе́ все́льшияся благода́ти, де́монстии полцы́ отгоня́ются и отбега́ют стра́сти неду́гующих, богому́дре, ве́рнии же Боже́ственнаго све́та насыща́емся, вопию́ще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лику́ют со Ангельскими, Пречи́стая, си́лами о Рождестве́ Твое́м, Богома́ти, и Богоро́дицу ве́рою Тя́ имену́ющии: Ты́ бо Влады́ку и Изба́вителя на́м родила́ еси́, Ему́же пое́м: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, Прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́, те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Свы́ше на́с, благоче́стно пою́щих тя́, назира́еши Боже́ственною благода́тию, твои́ми моли́твами, богоглаго́льниче, и ору́жием благоволе́ния венчава́я, ми́р и спасе́ние да́руй на́м, я́ко священнонача́льник боже́ственнейший.

Припев: Священномучениче Киприане и мученице Иустино, моли́те Бо́га о нас.

Тече́ние исцеле́ний оби́льно пе́рсть твоя́ лю́бящим тя́ воздае́т; тебе́ же, Киприа́не, жены́ богоно́сны я́ко боже́ственно сокро́вище прие́млют и усе́рдно явля́ют сокрове́ннаго, да вси́ тебе́ наслади́мся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Напра́вити на́ше ко Христу́, пребога́те, ше́ствие дея́нием, и богоуго́дным житие́м, и чисте́йшим очище́нием су́що Бо́жию ти́хость умоли́, я́ко иера́рх сострада́тельнейший.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укрепи́ на́шу душе́вную не́мощь, Богома́ти, си́лою Твое́ю, разреши́ тяготу́, Пресвята́я, налага́емую рабо́м Твои́м, ми́ру пра́вды Со́лнце несказа́нно возсия́вшая.

Свети́лен.

В волхва́х несосужде́нна и еди́наго пребо́льша, преме́ншаго нра́в и попали́вшаго кни́ги, наставля́ющия ко пре́лести, и свиде́тельства вене́ц странноле́пно прие́мшаго, Киприа́на похва́лим, страда́льцев зерца́ло.

Богородичен:

Дре́вле божества́ наде́ждею прельсти́вый мя́ злоко́зненный, пло́тным предложе́нием прему́дренно па́ки прельща́ется от Де́вы Возсия́вшаго; и си́це осужде́ние пло́тное пло́тию разреши́ся, сме́рти умертви́вшейся.

Молитва священномученику Киприану

О, святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих! Приими от нас, недостойных, хваление сие; испроси у Господа Бога в немощех укрепление, в печалех утешение и всем вся полезная в жизни нашей; вознеси ко Господу благомощную твою молитву, да оградит нас от падений греховных, да научит нас истинному покаянию, да избавит нас от пленения диаволъскаго и всякаго действия духов нечистых и укротит обидящих нас. Буди нам крепкий поборник на вся враги видимыя и невидимыя; подаждь нам терпение в искушениих и в час кончины нашея яви нам заступление от истязателей на воздушных мытарствех; да водимии тобою, достигнем Горняго Иерусалима и сподобимся в Небеснем Царствии со всеми святыми славити и воспевати пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва святым Киприану и Иустине

О, святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистей Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных (Имена). Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым священномученику Киприану и мученице Иустине