Шрифт

14 октября.

Канон преподобному Роману Сладкопевцу.

Преподобному Роману Сладкопевцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́с 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо кре́ст, после́довал еси́ Христу́, и де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бне Рома́не, ду́х тво́й.

Кано́н преподо́бнаго Рома́на, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Светосия́нныя лучи́ от небе́с на́м низпосли́ моли́твами твои́ми, му́дре Рома́не боже́ственне, твою́ похвали́ти свяще́нную па́мять пе́сньми.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности ве́сь ты́ Христу́ тя́ сама́го предложи́в, после́довал еси́ Ему́, светоза́рными сия́ньми у́м с небесе́, Рома́не, облистава́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Укра́шен добро́тою Вседе́тельнаго и Свята́го Ду́ха, я́ко звезда́ светосия́нная, доброде́телей све́тлостию, му́дре, яви́лся еси́, Рома́не, ми́ра конце́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ про́йде неизрече́нно Бо́жие Сло́во Собезнача́льное в после́дняя времена́, и пе́рваго челове́ка Ада́ма, во тлю́ па́дшаго, Богоро́дице, возспасе́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Ум тво́й, Рома́не му́дре, бы́сть оби́телище Тро́ицы Святы́я, исполня́емь благоче́стно зна́ния и́стиннаго, источа́я боже́ственная пропове́дания.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Струи́ искипе́ тече́ний честны́й тво́й язы́к, поя́ боже́ственная и уясня́я му́дростно Христо́во к на́м от Де́вы Рождество́ неизрече́нное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́ пита́еши оби́льно му́дрыми уче́ньми и кра́сными песнопе́нии по́мыслы на́ша и исполня́еши сла́дости Боже́ственнейшия, Рома́не богогла́се.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́х еси́ во́инств вы́шши, Де́во, те́х бо Соде́теля, Сы́на Бо́жия, зачала́ еси́ во утро́бе и, ро́ждши, пребыва́еши Присноде́ва.

Седа́лен, преподо́бнаго, гла́с 5.

Насажде́н, я́коже дре́во, о́тче блаже́нне, при исхо́дищих во́д по́стнических, Боже́ственным соде́йством плоды́ боле́зней твои́х во вре́мя я́вственно Садоде́лателю и Творцу́ отда́л еси́. Сего́ ра́ди святу́ю твою́ пое́м па́мять, честву́юще тя́, Рома́не преподо́бне.

Слава И ны́не, Богородичен:

Те́плая предста́тельнице и непобеди́мая, упова́ние изве́стное и непосты́дное, стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, Присноде́во Чи́стая, Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со Ангелы умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

КрестоБогородичен:

На Кресте́ зря́щи Тя́, Христе́, Ма́ти Твоя́, во́льно посреде́ разбо́йников ви́сяща, растерза́ющися утро́бою, ма́терски глаго́лаше: безгре́шный Сы́не, ка́ко непра́ведно на Кресте́, я́коже злоде́й, пригвожде́н еси́, челове́ческий ро́д хотя́ оживи́ти, я́ко Благоутро́бен?

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Прия́телище бы́л еси́ Боже́ственнаго Ду́ха и огнедохнове́нная уста́, возглаша́ющая боже́ственная песнопе́ния и наслажда́ющая ду́ши, Рома́не, притека́ющих ти́.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Яко цевни́ца ты́ бы́л еси́ небе́сная и гу́сль, вся́кую к себе́ влеку́щи мы́сль повестьми́ твои́ми и кра́сными твои́ми песнопе́нии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́ть дхне́ и всели́ся в светоно́сную твою́ ду́шу, Вседе́тельнаго и Пресвята́го Ду́ха, прехва́льне, и тя́ прия́телище и му́дра боговеща́теля соде́ла.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яд излия́ в прама́терния у́бо слу́хи зми́й, но Ты́, Чи́стая, сего́ истрясла́ еси́, арха́нгеловым гла́сом заче́нши и ро́ждши Христа́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Яко благоле́пнейшо святи́лище, сосу́д я́ко чисте́йший, Уте́шителева благода́ть обре́тши тя́, Рома́не богому́дре, хра́м соде́ла, све́том укра́шен, и всели́ся.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Воплоще́ннаго Сы́на Бо́жия Ро́ждшая и́стинно твою́ ду́шу просвети́ и у́м боже́ственнаго зна́ния испо́лни, в нощи́ предста́вши тебе́, Присноде́ва.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Списа́ньми твои́х свяще́нных слове́с, приснопа́мятне, яви́вся все́м вои́стинну сладча́йший, вся́ увеселя́еши, все́х просвеща́я у́м и вся́ науча́я зна́нию спаси́тельному.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́т ро́ждшая, Отчее Сло́во Присносу́щное, Чи́стая, свеща́тельными моли́твами Твои́ми просвети́ у́м мо́й и отжени́ тму́ души́ моея́, Пречи́стая Влады́чице.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́ния исполня́емь и к высоте́ доброде́телей боже́ственно возводи́мь, небре́гл еси́ о все́х земны́х: и сто́лп небе́сный, и свети́льник благоче́стия бы́л еси́.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Пло́ти увяди́л еси́ жела́ния и ду́шу твою́ украси́л еси́ светле́йшими чистоты́ озаре́ньми, и добро́ту рачи́тельную доброде́телей благоле́пием обложи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возненави́дев привре́менное и су́етное, и гнило́е, и те́чное наслажде́ние, к хра́му Богоро́дицы прилежа́, у́м освяти́л еси́, и ду́шу, и те́ло, достосла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вси́ предзря́ще проро́цы све́тло бу́дущее по́слежди от Де́вы, Христе́ мо́й, Твое́ на земли́ пренепоро́чное Рождество́, я́вственно богови́дцы провеща́ша.

Конда́к преподо́бнаго, гла́с 8:

Боже́ственными доброде́тельми ду́ха измла́да украси́вся, Рома́не прему́дре, Це́ркви Христо́ве пречестно́е украше́ние бы́л еси́: пе́нием бо прекра́сным украси́в ю́, блаже́нне. Те́м мо́лим тя́: пода́ждь жела́ющим боже́ственнаго дарова́ния твоего́, я́ко да вопие́м ти́: ра́дуйся, о́тче преблаже́нне, красото́ церко́вная.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Богоро́дицу Мари́ю богому́дра име́л еси́ Учи́теля, вразумля́ющую тя́, и науча́ющую, и пе́ти повелева́ющую: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко светле́йшее со́лнце, Рома́не богому́дре, и све́тло просвеща́я ве́рою зову́щия: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́х глаго́л веща́ние вселе́нную испо́лни и красно́ песнопе́ти Христу́ челове́ки научи́: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ны́не блажа́т Тя́ вси́ ро́ди челове́честии, Богоро́дице Чи́стая, я́коже прорекла́ еси́, и ве́рою сла́вят: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже, не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Всю́ ми́ра красоту́, и сла́дость, и сла́ву оттря́с, ду́шу твою́ впери́л еси́ к вы́шним лико́м, к та́мошним сла́вам и све́тлостям, му́дре, к добро́там неизрече́нным, к пребыва́нием та́мошним, к све́ту богонача́лия, зовя́: Тя́ превозно́сим, Христе́, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным жела́нием распаля́емь, восхожде́ния положи́л еси́ в се́рдцы твое́м и безпло́тное во пло́ти житие́ стяжа́л еси́. Ангельским чино́м подо́бяся, му́дре, та́мо су́щая возлюби́л еси́ в ми́ре песнопе́ния, ве́рою, Рома́не, взыва́я: Тя́ превозно́сим, Христе́, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Высоковеща́нием боже́ственных твои́х и сладча́йших слове́с, блаже́ннейше Рома́не, вся́к по́мысл весели́ши челове́ков и услажда́еши, я́коже не́кий пита́тель богатотво́рный, и просвеща́еши све́тло и науча́еши вопи́ти: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Равнобо́жием прельсти́в мя́, человекоуби́йца, зми́й лука́внейший, я́ко пле́нника, исхити́ сла́дости ра́йския, но Влады́ка, естество́м Сы́н Бо́жий, вопло́щся, прии́де от Де́вы Мари́и, и взя́т мя́ на высоту́, обожи́в: Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетле́нен Пло́д: Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

Го́рнейшим, сла́вне, лико́м совокупи́лся еси́ безпло́тным, иде́же неизрече́нная пребыва́ет ра́дость и всегда́шнее наслажде́ние, иде́же о́ный Богонача́лия све́т е́сть и весе́лие, иде́же неизглаго́ланная сла́ва, блаже́ннейше.

Припев: Преподобне отче Романе, моли́ Бо́га о нас.

С пра́ведными вну́трь Боже́ственныя сла́вы всели́вся, зри́ши красоту́ неизрече́нную о́ную, зри́ши сла́дость неконча́емую, зри́ши добро́ты небе́сныя, и́стинно жела́нныя, му́дре, ви́диши патриа́рхов ли́ки, Рома́не сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твою́ светоно́сную па́мять ве́рно соверша́ющия от бе́д изба́ви моли́твами твои́ми, богому́дре, и от вся́каго вре́да, Рома́не, и ско́рби чужда́го и небе́сныя сла́вы получи́ти сподо́би и Ца́рствия го́рняго, блаже́ннейше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От дре́вняго паде́ния челове́ческий ро́д первозда́ннаго бы́сть тле́нен, Де́во Богоро́дице, и порабоще́н страстьми́ грехо́вными, но из Тебе́ рожде́йся Преблаги́й Бо́г Свои́м благоутро́бием того́ воззва́.

Молитва преподобному Роману Сладкопевцу

Преподобне отче Романе! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Роману Сладкопевцу