Шрифт

14 октября.

Канон Покрову Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

Покрову Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, и к Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем: покры́й на́с честны́м Твои́м Покро́вом, и изба́ви на́с от вся́каго зла́, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, и чте́м Покро́в Тво́й честны́й: Тя́ бо святы́й Андре́й ви́де на возду́се, за ны́ Христу́ моля́щуюся.

Стихи́ра, гла́с 8:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся́ чинонача́лия, духо́вно совоку́пльше чу́вственный ли́к, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу все́х, многоиме́нне ве́рными сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведных, су́щии зри́телие виде́ния, на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це, прося́щу умире́ния ми́ру, и царе́м держа́вы и утвержде́ния, и спасе́ния ду́ш на́ших.

Кано́н Богоро́дицы. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́ и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

С чи́нми святы́х Ангел и с собо́ры проро́к и апо́стол, в сла́ве вели́цей, я́ко Ма́ти Бо́жия, дне́сь в це́рковь вше́дши, за христиа́ны мо́лишися, от напа́сти и печа́ли избавля́еши вся́, покрыва́ющи Твое́ю ми́лостию.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ски́нию Тя́ Моисе́й, и же́зл Ааро́нов именова́: Ты́ бо живо́тное дре́во, Христа́, процвела́ еси́, к Нему́же дерзнове́ние иму́щи, за ны́, честву́ющия Тя́, Цари́це, помоли́ся изба́вити на́с от вся́каго зла́, да Твоего́ Покро́ва пра́здник сла́вим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не я́ко пред киво́том дре́вле, собра́в Дави́д, ли́ки, игра́ет, но па́че ны́не с чи́нми святы́х пред Тобо́ю теку́ще в це́рковь, Тебе́ кла́няющеся, глаго́лют: моли́ за честву́ющия Тя́ лю́ди, да Тво́й сла́вяще Покро́в, че́стно пра́зднуем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пою́т Тя́, Богоро́дице, Ангельстии чи́ни, и сла́вят патриа́рси со святи́тели, пред лице́м Ти́ теку́ще в це́рковь. С ни́миже Тя́ тогда́ святы́й Андре́й ви́де, за ны́ гре́шныя, к Бо́гу моля́щуюся, поми́ловати лю́ди, сла́вящия Твоего́ Покро́ва пра́здник.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Кла́с прозя́бшая Боже́ственный, я́ко ни́ва неора́нная я́ве, ра́дуйся, одушевле́нная трапе́зо, Хле́б Живо́тный вме́щшая; ра́дуйся, Живо́тныя воды́ исто́чниче неистощи́мый, Влады́чице.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Твои́ раби́, Влады́чице, в це́ркви Твое́й ве́рою предстоя́ще, Твоея́ ожида́ем ми́лости: посети́ на́ше смире́ние и Твои́м святы́м Покро́вом защити́ лю́ди от вся́каго зла́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многоимени́тая Де́во, проро́ки проображена́ че́стно, и́же Тебе́ ны́не со Ангелы слу́жат; с ни́миже о на́с к Бо́гу моли́ся, да Твоего́ Покро́ва святы́й де́нь, ра́дующеся, вси́ све́тло пра́зднуем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Гедео́н Тя́ руно́ прообрази́, на Тя́ бо, я́ко роса́, Христо́с Бо́г сни́де; к Нему́же, Богоро́дице, моли́ся, побе́ду да́ти на враги́, да я́ко Мадиа́мы низложи́в, просла́вит святы́й Тво́й пра́здник.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Па́че со́лнечных лу́чь Твои́м блиста́ющим омофо́ром освеща́еши Це́рковь и лю́ди, и тьму́ грехо́в на́ших отго́ниши посеще́нием Твои́м, Богоро́дице, к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу за ны́ моля́щися.

По 3-й пе́сни седа́лен, гла́с 5:

Те́плая предста́тельнице и непобеди́мая, упова́ние изве́стное и непосты́дное, стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, Присноде́во Чи́стая. Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со Ангелы, умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце прии́де Иису́с Пребоже́ственный нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Во гла́сех пе́ний, Де́во, Тебе́ вопие́м, Всепе́тая: ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хом; ра́дуйся, све́щниче и ста́мно, Ма́нну нося́щая, услажда́ющая все́х благочести́вых чу́вства.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Па́че Ааро́ня киво́та, всю́ Тя́ Бо́г освяти́л е́сть Ду́хом, Богоро́дице, Святы́м, и Ангелом служи́ти Тебе́ повеле́, с ни́миже за гра́д и лю́ди моли́ся, Тво́й сла́вящих честны́й пра́здник.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прииди́ ны́не в сла́ве в Твою́, Богоро́дице, це́рковь с собо́ры все́х святы́х, я́коже иногда́ Тя святы́й Андре́й ви́де на возду́се све́тле, за христиа́ны моля́щуюся, и пода́ждь на́м Твою́ ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Укрепи́, Влады́чице, сла́вящия Тя на проти́вныя враги́, я́ко Дави́да на Голиа́фа, да Тебе́, веселя́щеся, вопие́м: ра́дуйся, покро́ве святы́й и засту́пнице гра́ду на́шему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ припа́даем, Госпоже́, ве́рою, и покланя́ющеся, благода́рно вопие́м Ти́: ра́дуйся, Богоблагода́тная Де́во, покро́ве и огражде́ние на́ше, и помо́щнице в беде́ су́щим; спаси́ на́с, к Тебе́ прибега́ющих, на Тя́ бо наде́емся.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Одр Тя́ дре́вле Соломо́н написа́, и ло́жницу Небе́снаго Царя́, обступа́ему серафи́мы, е́же о Тебе́ рече́ся, Богоро́дице. Те́м Тя́ ны́не мо́лим, Ма́ти Бо́жия Всесвята́я: покры́й на́с от все́х бе́д.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тебе́ Ангелов старе́йшины и честни́и проро́цы со апо́столы, я́ко Ма́тери Бо́жии че́стно слу́жат, ви́дяще Тя́ за ми́р моли́тву творя́щу; Твоя́ же проше́ния послу́шав Госпо́дь, спаса́ет гра́д и лю́ди, на Тя́ наде́ющияся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кий Тя́ во проро́цех Иса́ия прорече́, глаго́ля, Бо́га роди́ти неискусобра́чно: Ты́ бо, Чи́стая Мари́е, святе́йши все́х была́ еси́, Бо́га бо во утро́бе и на руку́ носи́ла еси́. Ему́же за ны́ моли́ся, Твои́м осеня́ющи Покро́вом ве́рою Тя́ сла́вящих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Духо́вными паря́ще кри́лы, святы́х собо́ри та́йно приидо́ша Тебе́ послужи́ти, Богоро́дице, ви́дяще Тя́ на ле́гце о́блаце сла́вы, ко Спа́су Христу́ моля́щуюся, пода́ти побе́ду, погуби́ти вою́ющих на́с.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иере́е богому́дрии, в це́ркви Твое́й с людьми́ благочести́выми предстоя́ще, Твоея́ ожида́ют, Богоро́дице, ми́лости: премени́ на ра́дость на́шу печа́ль, Ра́дость бо родила́ еси́, все́х челове́ков грехи́ отпусти́вшего.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Тебе́ вся́ земля́ да́ры прино́сит я́ко Цари́це Бо́жии Ма́тери: ца́рие и кня́зи кла́няются и лю́дие вси́ веселя́тся, покрыва́еми от вся́каго зла́ Твои́ми, Богоро́дице, моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́ру Тя́ вели́ку Дании́л пронаписа́: из Тебе́ бо без се́мене роди́ся Христо́с и сокруши́ всю́ де́монскую ле́сть, и всю́ Своея́ ве́ры испо́лни зе́млю; к Нему́же за ны́, Богоро́дице, моли́ся, сла́вящия Твоего́ Покро́ва пра́здник.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ангельский гла́с взыва́ем Ти́, Пречи́стая: ра́дуйся, престо́ле Бо́жий, на не́мже Иезеки́иль ви́де Го́спода в подо́бии челове́ка, носи́ма херуви́мы. С ни́миже за ны́, Богоро́дице, моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.

Конда́к, гла́с 3.

Де́ва дне́сь предстои́т в це́ркви, и с ли́ки святы́х неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, Ангели со архиере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ют: на́с бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Икос:

Тоя́ пресла́вных чуде́с, прииди́те, лю́дие, наслади́мся: Се́ю бо Ада́м от тли́ изба́вися. Та́ бо и ковче́г, не Но́ем, но Бо́гом сотворе́н бы́сть. Дре́вле у́бо Моисе́й в купине́ о́гненней Бо́га ви́дети не возмо́же, ны́не же от Тоя́ Ро́ждшагося вся́ земля́ зна́ет Сы́на Бо́жия, к Нему́же за ны́ мо́лится. Сего́ ра́ди прославля́ем Ю, я́ко Бо́жию Ма́терь: на́с бо ра́ди Богоро́дица мо́лит Преве́чнаго Бо́га.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Неиспи́саная мно́гими проро́ки, несве́дома же бы́сть, Де́во, небе́сными служа́щими Бо́гу Ангелы; ны́не же вси́ ве́мы Тя́ Богоро́дицу, и Твоея́ тре́буем по́мощи и заступле́ния, Благослове́нная.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Гора́, усыре́нная Ду́хом, ю́же Авваку́м ви́де, точа́щу ве́рным целе́бную сла́дость, Богоро́дице Де́во, исцели́ ны́, Сы́ну Твоему́ вопию́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преклони́вый небеса́, в Тя́, Де́во, всели́ся, и ны́не на моли́тву Твою́ зри́т, Богоро́дице Чи́стая, Твое́, Цари́це, исполня́я проше́ние: Ему́же за ны́ усе́рдно помоли́ся, на Тя́ бо наде́емся, Благослове́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тво́рче, Спа́се на́ш, Христе́ Бо́же, приими́ моли́тву Твоея́ Ма́тере, ю́же Тебе́ за ны́, гре́шныя, прино́сит, да Тебе́, ра́дующеся, пое́м: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

С чи́нми Ангел, Влады́чице, с честны́ми и сла́вными проро́ки, с верхо́вными апо́столы, и со священному́ченики, и со архиере́и за ны́, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся, Твоего́ Покро́ва пра́здник в Росси́йстей земли́ просла́вльшия.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Горды́ню и шата́ния низложи́ и сове́ты непра́ведных князе́й разори́, зачина́ющих ра́ти погуби́, о Бо́жия Ма́ти, Цари́це Всечестна́я, и христиан ро́г возвы́си, да Тво́й пра́здник сла́вим, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, зову́ще: Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Усты́ принося́ще Тебе́ пе́ние, и душе́ю ве́рно покланя́емся, и́бо вну́трь сердца́ на́ша горя́т. Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, поми́луй на́с, моля́щихся Тебе́, и Го́спода воспева́ющих, и превознося́щих Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гими отягчи́хся грехи́, недоуме́ю по достоя́нию написа́ти Твоего́ Покро́ва, Богоро́дице, похвалы́, но я́ко Ма́ти Бо́жия украси́ Тво́й пра́здник чудесы́, да вси́, ра́дующеся, пое́м Го́спода, и превозно́сим Его́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Высо́кий Царю́, со Отце́м седя́й и от серафи́м воспева́емый, при́зри на молитву Ма́терню, ю́же Тебе́ за ны́, гре́шныя, прино́сит, и очи́сти грехи́ на́ша, спаси́ гра́д, и лю́ди умно́жи, да́ждь нам здра́вие телесе́ и на пога́ныя побе́ды, моли́твами Ро́ждшия Тя́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ангельский гла́с вопие́м Тебе́, Де́во Богоизбра́нная: ра́дуйся, я́же Ада́ма па́ки в ра́й вве́дшая; ра́дуйся, де́моны прогоня́ющи Твои́м и́менем; ра́дуйся, наде́жде христиа́н; ра́дуйся, освяще́ние ду́ш; ра́дуйся, храни́тельнице гра́да на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помяни́ на́с во Твои́х моли́твах, Госпоже́ Де́во Богоро́дице, да не поги́бнем за умноже́ние грехо́в на́ших. Покры́й на́с от вся́каго зла́ и лю́тых напа́стей: на Тя́ бо упова́ем, и Твоего́ Покро́ва пра́здник честву́юще, Тя́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да́р от Бо́га прия́ла еси́ я́ко Ма́ти Бо́жия все́х христиа́н неду́ги исцеля́ти, и от бе́д избавля́ти, и грехи́ отпуща́ти, и от плене́ния спаса́ти и вся́кия ну́жды. Но и на́с не пре́зри, Госпоже́: ве́си бо, и́хже тре́буем, здра́вия телесе́м и душа́м спасе́ния.

Свети́лен.

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Покры́й на́с чуде́сным Твои́м омофо́ром, сохраня́я лю́ди от вся́каго зла́, я́коже Тя́ пречу́дный Андре́й ви́де во Влахе́рнстей це́ркви моля́щуюся; и ны́не на́м, Госпоже́, посли́ вели́кую Твою́ ми́лость.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Покров Пресвятой Богородицы»

Цари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Покрову Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии