Шрифт

11 октября

Канон преподобным Кириллу и Марии Радонежским, родителям Сергия Радонежского

Преподобным Кириллу и Марии, родителям Сергия Радонежского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы,/ честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе,/ пра́веднии Кири́лле и Мари́е,/ плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии,/ с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода/ низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия,/ да в ми́ре и единомы́слии/ просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Стихира, глас 6:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ роди́тели Се́ргия вели́каго восхва́лим,/ си́и бо в ли́це святы́х земли́ на́шея/ предстоя́т Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы/ и приле́жно мо́лятся/ о спасе́нии душ на́ших.

Канон преподобным, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена земли́ Ру́сския,/ све́тлостьми доброде́телей возсия́вшаго,/ роди́телие сподо́бистеся бы́ти, Кири́лле и Мари́е присноблаже́ннии.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Ре́вностно храня́ще за́поведь апо́стола, страннолю́бия не забыва́ти,/ любо́вию к бли́жним распала́еми,/ вои́стину удосто́истеся, блаже́ннии, А́нгела Бо́жия странноприя́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О́бразу ва́шего благочести́ваго супру́жескаго жития́ мно́зи лю́дие удиви́шася, преподо́бнии./ Сего́ бо ра́ди Бог вас просла́ви и дарова́ плод благосла́вный,/ его́же Варфоломе́я, сы́на ра́дости, нареко́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́вим Тя, Богоневе́сто, ро́ждшую Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,// я́ко несть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Лю́дие чудя́хуся, егда́ услы́шаша/ трикра́тное возглаше́ние младе́нца во чре́ве твое́м, Мари́е приснопа́мятная./ Что у́бо отроча́ сие́ бу́дет?/ недоумева́юще друг дру́га вопроша́ху.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Аще роди́тся младе́нец му́жеска по́ла,/ да́руем его́ Це́ркви, да послу́жит Благоде́телю всех Бо́гу,/ си́це рекли́ есте́, боголюби́вии супру́зи,/ испо́лненнии ве́ры сла́вныя и любве́ благи́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́кия ми́лости сподо́бистеся от Бо́га добронра́вным житие́м ва́шим, блаже́ннии,/ те́мже и нам испроси́те богоприя́тными ва́шими моли́твами/ оставле́ние грехо́в, ми́лости Бо́жия и Ца́рства Небе́снаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́таго мироде́ржца сете́й изба́ви нас, о Богома́ти,/ несть бо те́плыя Засту́пницы, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Седален, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии, ра́достными пе́сньми просла́вим преподо́бных Кири́лла и Мари́ю/ и, с любо́вию лобыза́юще честны́я мо́щи их, си́це возопии́м:/ ра́дуйтеся, блаже́ннии, в боголю́бии пожи́вшии, милосе́рдие к бли́жним име́вшии,/ о́браз честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех яви́вшии,/ смире́ние стяжа́вшии и в по́стничестве пребы́вшии./ Ны́не же, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́твами ва́шими, святи́и,/ оте́чество на́ше от сопроти́вных защити́те,/ боле́зни исцели́те и вся́ких искуше́ний изба́вите/ ве́рою чту́щих па́мять ва́шу.

Слава, и ныне, Богородичен:

Не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия,/ Ты бо Бо́га пло́тию родила́ еси́ па́че сло́ва и ра́зума,/ Его́же моли́, Безневе́стная, с преподо́бными Кири́ллом и Мари́ею,/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко святы́й Предте́ча взыгра́ся ра́дощами во чре́ве ма́тере своея́,/ та́ко и сын твой, Мари́е преподо́бная, взыгра́ся во утро́бе моля́щейся ти Го́споду в це́ркви./ Ты же, уразуме́вши зна́мение сие́,/ стра́хом и тре́петом объя́та бы́вши, взыва́ла еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Юдо́ли плаче́вней прича́стницы бы́вше,/ оба́че по́двиг супру́жества пресла́вне соверши́вше и во и́ночестве до́бре пожи́вше, преподо́бнии,/ ны́не наслажда́етеся Небе́сныя трапе́зы./ Моли́теся ко Го́споду, да умудри́т правосла́вныя супру́ги во благоче́стии пребыва́ти,/ и́ночествующия же ре́вностно обе́ты соблюда́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дости исполня́ются днесь росси́йстии собо́ри,/ иму́ще вас, блаже́ннии, те́плыя моли́твенники/ и усе́рдныя засту́пники своему́ земно́му оте́честву.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Всепе́тая Ма́ти, ми́ра спасе́ние!/ Не оста́ви ве́рою Тя призывающих,/ Ты бо еси́ Засту́пница усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Днесь па́мять ва́ша, блаже́ннии, созыва́ет лю́ди на духо́вную трапе́зу./ Те́мже сподо́бите и нас досто́йно сея́ вкуси́ти,/ и пи́щи ра́йския во оби́телех Отца́ Небе́снаго вку́пе с ва́ми наслажда́тися.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Иму́ще житие́ благоче́стием сия́ющее, достосла́внии роди́телие,/ вои́стину дре́во благослове́нное яви́стеся,/ плод Бо́гу уго́дный израсти́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Теплоту́ ва́шея любве́ к Бо́гу, пра́ведная чето́, и ре́вность ко и́ноческому житию́/ от ю́ности восприя́т Се́ргий достохва́льный:/ вы бо яви́стеся пе́рвии учи́телие сы́на ва́шего доброде́тельному житию́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну Чи́стую, еди́ну Благослове́нную, ве́рнии, ублажи́м,/ к Сы́ну бо Своему́ ми́лостивно ру́це простира́ет,/ да обрати́мся к све́ту за́поведей Его́ и Той пути́ на́ша испра́вит.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Ле́тняя ва́ша па́мять весели́т сосло́вие и́ноков, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е./ Вои́стину блаже́ни есте́, я́ко имена́ ва́ша прославля́ются с сы́ном ва́шим, Се́ргием преподо́бным,/ его́же велича́ют игу́мена земли́ Ру́сския.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

И́стину в житии́ взыску́юще, преподо́бнии,/ о теле́сных небрего́сте и земна́я преоби́десте,/ те́мже, ми́ра отре́кшеся, во оби́тель Хотько́вскую всели́стеся,/ иде́же в по́двизе и́ночества к Небе́сным востеко́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сохрани́те от зол ва́шими те́плыми к Бо́гу моли́твами, преподо́бнии,/ всех жи́тельствующих во оби́тели Хотъко́встей,/ е́йже вы нача́льницы и покрови́телие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ моли́ти не преста́й, Богоневе́сто,/ да изба́вит оби́тель Твою́ от вся́каго зла и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м, преподо́бным Се́ргием,/ ко Еди́ному во Свято́й Тро́ице Бо́гу,/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

И́кос:

А́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии вои́стину яви́стеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, от ю́ности ва́шея чи́стую со́весть пред Бо́гом иму́щии и до́бре во благоче́стии вку́пе пожи́вшии. Мы же, таково́е богоуго́дное житие́ ва́ше прославля́юще, гла́сы хвале́бными взыва́ем си́це: ра́дуйтеся, от ю́ности ва́шея Христа́ возлюби́вшии и Тому́ еди́ному порабо́тавшии; ра́дуйтеся, целому́дрия храни́телие и душе́вныя и теле́сныя чистоты́ рачи́телие; ра́дуйтеся, ду́ши и телеса́ ва́ша в обита́лище Ду́ха Свята́го угото́вившии; ра́дуйтеся, испо́лненнии прему́дрости и ра́зума Боже́ственнаго; ра́дуйтеся, я́ко от земли́ на Не́бо преидо́сте и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстои́те; ра́дуйтеся, я́ко со безпло́тными ли́ки трисвяту́ю песнь Ей воспева́ете; ра́дуйтеся, на Небеси́ и на земли́ от Го́спода просла́вленнии; ра́дуйтеся, обре́тшии ме́сто ве́чнаго всесве́тлаго упокое́ния. Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, усе́рднии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Ра́ка моще́й ва́ших днесь чудеса́ источа́ет/ ве́рою притека́ющим к вам, блаже́ннии, и́же и воспева́ют:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Град Москва́ и окре́стнии гра́ды и ве́си/ прославля́ют вас своя́ изба́вители и цели́тели от смертоносныя я́звы./ Сего́ ра́ди днесь, я́коже пре́жде, спаса́йте почита́ющих вас, преподо́бнии,/ да благода́рственно воспева́ют:/благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Измла́да тя́жкою боле́знию одержи́ма,/ деви́ца не́кая внеза́пное исцеле́ние прия́т ва́шими и сы́на ва́шего к Бо́гу моли́твами./ С не́юже и мы благода́рственно взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Де́ву и еди́ну в жена́х, безсе́менно ро́ждшую Бо́га плотию,/ прославля́ем Тя, о Богома́ти,/ и таково́му Бо́жию смотре́нию уди́вльшеся, взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Воспои́м, ве́рнии, всечестную дво́ицу, Кири́лла и Мари́ю богоблаже́нных,/ от них бо возсия́ нам Се́ргий досточудный,/ украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и мона́шествующих утвержде́ние.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Единому́дренни и единоду́шни доброде́тельми бы́сте, целому́дреннии супру́зи,/ помози́те и нам в чистоте́ и свя́тости житие́ провожда́ти,/ вас бо те́плыя хода́таи к Бо́гу стяжа́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вь Христо́ву, я́же есть тве́рдое основа́ние супру́жеския жи́зни,/ со тща́нием, блаже́ннии, храни́ли есте́./ Сего́ ра́ди мо́лим вас:/ помози́те супру́гом правосла́вным в любви́ сей пребыва́ти/ и домо́м их благослове́ние Бо́жие стяжа́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви нас от бед и мно́гих собла́знов, Всенепоро́чная,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом прибе́жище и утвержде́ние/ и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

Ка́ко ублажи́м вы, предо́брая дво́ице? Ка́ко просла́вим благо́е единоду́шие?/ Аще и земни́и бы́сте, но Небе́сных достиго́сте, блаже́ннии,/ иде́же Святе́й Тро́ице предстои́те и мо́лите спасти́ся любо́вию вас почита́ющим.

Припев: Преподобнии Кирилле и Марие, моли́те Бо́га о нас.

А́нгельски на земли́ пожи́вше,/ А́нгела земна́го и челове́ка Небе́снаго, преподо́бнаго Се́ргия, ми́ру яви́сте, святи́и,/ ны́не же со А́нгелы вку́пе водворя́етеся/ и с ни́ми Трисвяту́ю песнь в вы́шних Бо́гови воспева́ете.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Госпо́дь оби́тель Хотько́вскую ва́ми просла́ви, преподо́бнии и́ноцы,/ е́юже Це́рковь Ру́сская украша́ется и вам си́це вопие́т:/ ра́дуйтеся, всехва́льнии, оте́чества на́шего при́снии моли́твенницы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Всепе́тая Ма́ти! / Все упова́ние на Тя возлага́ем,/ сохрани́ нас под кро́вом Твои́м.

Светилен:

Ра́дуется днесь све́тло Це́рковь Ру́сская,/ почита́ющи па́мять ва́шу пречестну́ю, Кири́лле блаже́нный и Мари́е достохва́льная,/ ва́ми бо о́браз ве́ры и благоче́стия показа́ся/ и свети́льник оте́честву на́шему, Се́ргий преподо́бный, яви́ся.

Слава, и ныне, Богородичен:

Я́же Свет Боже́ственный неизрече́нно ро́ждшая,/ нас, омраче́нных прило́гами лука́ваго и в ле́ности живу́щих, просвети́, Всенепоро́чная,/ и к доброде́телем наста́ви.

Моли́тва

О раби́ Бо́жии, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е! Аще и сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним, и носи́ти крест свой, и после́довати Влады́це на́шему. Вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́йже вы и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не сей, да жи́тельствующии на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобным Кириллу и Марии, родителям Сергия Радонежского