Шрифт

5 ноября.

Канон пренесению мощей святого Иакова Боровичского, чудотворца.

святого Иакова Боровичского
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся, и по сме́рти да́руеши исцеле́ние притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, прему́дре Иа́кове: те́мже и мы́ ны́не чти́м честны́х моще́й твои́х пренесе́ние, веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́. Те́м вси́ вопие́м: сла́ва Да́вшему ти́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния!

Величание:

Ублажа́ем тя́, святы́й пра́ведный Иа́кове, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за ны́ Христа́ Бо́га на́шего.

Кано́н свята́го. Гла́с 5.

Пе́снь 1.

Ирмос: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Агнче Бо́жий, Сло́ве, да́ждь ми́ сло́во недосто́йному Твоему́ рабу́, да возмогу́ воспе́ти в па́мять пренесе́ния моще́й блаже́ннаго Иа́кова торжество́, взыва́я: Тому́ еди́ному воспои́м, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша честны́я мо́щи твоя́, прему́дре Иа́кове, к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем, Го́сподеви пою́ще: Того́ еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесвята́я твоя́ па́мять возсия́ ми́рови, я́ко со́лнце, просвеща́ет ду́ши благоче́стно пою́щих тя́, в не́йже моли́ся, блаже́нне, пода́ти очище́ние грехо́в Го́сподеви зову́щим: Того́ еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Господороди́тельнице Чи́стая, небе́сный вхо́де, горо́ несеко́мая, две́рь непроходи́мая, апо́столом сла́ва, [му́чеником весе́лие,] преподо́бным красота́, приими́ моле́ние на́ше, е́же Ти́ прино́сим в па́мять блаже́ннаго Иа́кова, Го́сподеви пою́ще: Того́ еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивши неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Де́нь пра́зднственный дне́сь пра́зднуют наро́ди Вели́каго Нова́града, обрето́ша бо мо́щи блаже́ннаго Иа́кова, я́ко не́кое сокро́вище бога́тно, непреста́нно Христу́ зову́ще: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Естество́ тле́нное нивочто́же вмени́в, житие́ чи́стое на земли́ пожи́л еси́ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ небе́сное селе́ние. Моли́ и на́м получи́ти та́мошнее блаже́нство, пра́зднующим твое́ пренесе́ние, да непреста́нно Христу́ зове́м: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Житие́ твое́, я́ко со́лнце, в сердца́ ве́рных возсия́, зарю́ чуде́с испуща́я, те́мже и на́с невече́рним Све́том озари́, всечестно́е твое́ пренесе́ние почита́ющих, да непреста́нно Христу́ зове́м: Це́рковь Твою́ утверди́, еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зело́ лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не жите́йских страсте́й и бу́рею одержи́мую безме́рных согреше́ний, спасе́ния ми́ простри́ ру́ку, Пречи́стая, и изведи́ из глубины́ зо́л мои́х, да, ра́дуяся, сла́влю Тя́, Всенепоро́чную.

Седа́лен, гла́с 5:

Пресве́тлая и светоно́сная, о́тче богому́дре Иа́кове, приспе́ твоя́ па́мять, созыва́ющи ве́рных мно́жество просла́вити и пе́ти твое́ честно́е пренесе́ние, про́сим от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва и ны́не, Богородичен:

Яви́лася еси́ вы́шши небе́сных си́л, Влады́ку и Го́спода ро́ждши, Богоро́дице: земны́х естество́ возвела́ еси́, Богоневе́стная. Те́мже Тя́, вои́стинну, Богороди́тельнице, се́рдцем и душе́ю ве́рнии сла́вим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди, ужаси́ша проро́ка Авваку́ма: изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Зе́млени бо есмы́ и пе́рстни челове́цы, ве́рно припа́даем к пречестны́м моще́м твои́м, блаже́нне Иа́кове, прося́ще отпуще́ния грехо́в: моли́ся о ве́рно пра́зднующих твое́ честно́е пренесе́ние.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Иже кре́ст взе́м, блаже́нне, и жела́емаго ти́ оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма, и в не́м со Ангелы лику́еши, Иа́кове прему́дре, моли́ся о чту́щих твое́ честно́е пренесе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не на небесе́х с пра́ведными весели́шися, преблаже́нне Иа́кове, с ни́миже моли́ся, Христу́ предстоя́, ми́р ми́рови дарова́ти и  здра́вие, и на враги́ побежде́ние, и все́м скорбя́щим утеше́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кто́ не удиви́тся или́ кто́ не почуди́тся человеколю́бию Бо́жию? Сше́д бо с небесе́ и воплоти́ся на́с ра́ди из Тебе́ без отца́, еди́на Всепе́тая, Его́же моли́ изба́витися рабо́м Твои́м от вся́кия ско́рби.

Пе́снь 5

Ирмос: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тмо́ю страсте́й, предвари́в, уще́дри и возсия́й, мы́сленное Со́лнце, днесве́тлыя звезды́ во мне́, во е́же раздели́ти но́щь от све́та.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию чту́ще твое́ пренесе́ние, приле́жно тя́ мо́лим, прему́дре Иа́кове, не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу, да прии́мем грехо́в просты́ню и да озари́т на́с в нощи́ све́т.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Мно́жество наро́да Вели́каго Нова́града, соше́дшеся дне́сь в твое́ пренесе́ние, блаже́нне Иа́кове, и прикаса́ющеся честны́м моще́м твои́м, от ни́х исцеле́ния почерпа́ем, непреста́нно зову́ще: да озари́т на́с в нощи́ све́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не то́кмо в житии́ сы́й, но и по сме́рти мно́га чудеса́ от честны́я ти́ ра́ки содева́ются приходя́щим с ве́рою, всеблаже́нне Иа́кове, неду́ги прогоня́еши и от бе́д избавля́еши си́лою Христо́вою. К Нему́же непреста́нно зове́м: да озари́т на́с в нощи́ све́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Он, вселука́вый, по вся́ дни́ к го́ршим влече́т мя́, и в ро́в поги́бели влага́ет, и во отча́яние мя́ влече́т; но того́ мя́ ловле́ния, Чи́стая, исхити́, и твори́ти во́лю боже́ственную Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего наста́ви, и в ча́с стра́шнаго прише́ствия Его́ изба́ви мя́ вся́каго осужде́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть, а́з же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, собери́теся, Вели́каго Нова́града наро́ди, све́тло пра́зднуем пренесе́ние моще́й блаже́ннаго Иа́кова, мо́лится бо ко Влады́це и Бо́гу на́шему, да изба́вит на́с от вся́каго озлобле́ния. К Нему́же, воспева́юще, глаго́лем: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Ра́ка моще́й твои́х, прему́дре Иа́кове, дража́йши сапфи́ра показа́ся: чудотвори́ва бо бе́, исцеле́ния источа́ющи. Юже облобыза́юще, ве́рнии, ра́достно от души́ Христу́ зове́м: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тлыми сия́нии обрето́шася на кре́ честны́я твоя́ мо́щи, Иа́кове пречу́дне, ны́не, а́ки заря́ пресве́тлая, просвеща́ют и освяща́ют чту́щих тя́ ве́рно и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, Чи́стую Де́ву Нескве́рную, еди́ну и́мам сте́ну непреобори́му, прибе́жище и покро́в кре́пок и ору́жие спасе́ния, да мя́ не пре́зриши окая́ннаго, наде́ждо ненаде́жным, скорбя́щим ра́дость и заступле́ние.

Конда́к, гла́с 8.

Ве́рою и любо́вию твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне, сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на, и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це все́х, Христу́ Бо́гу. Его́же моли́ спасти́ лю́ди моля́щия тя́, да вси́ вопие́м ти́: ра́дуйся, о́тче Иа́кове, всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Икос:

Ангел на земли́ житие́м показа́вся, Ангелы удиви́л еси́, бе́сы же устраши́л еси́, и челове́ки просвети́л еси́ заря́ми чуде́с твои́х, богоно́се и преблаже́нне, о́тче на́ш Иа́кове. И ны́не на́с вразуми́ воспева́ти пе́снь к твоему́ хвале́нию, ра́достным гла́сом си́це глаго́лющих: ра́дуйся, оста́вивый тле́нное мудрова́ние и прие́мый нетле́нный вене́ц; ра́дуйся, терпели́вый душе́ю, злоко́зненнаго врага́ под нога́ма сте́рл еси́; ра́дуйся, ни́жнее мудрова́ние оста́вль и вы́шняго Ца́рствия дости́г; ра́дуйся, цели́телю боле́зней и отгони́телю страсте́й. Ра́дуйся, о́тче Иа́кове, всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Огня́ гаси́лище, отроко́в моли́тва, ороша́ющая пе́щь пропове́дница чудесе́, не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Уста́ви ны́нешнюю бу́рю, обдержа́щую на́с, блаже́нне, и укроти́ моли́твами твои́ми, и ва́рварское нахожде́ние низложи́, и на́с на сопоста́ты укрепи́, на проти́вныя побе́ды да́руй, да, ра́дующеся, пое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Фарисе́йски не лицеме́руем, но, со смире́нием и ра́достию прикаса́ющеся к честне́й ра́це твое́й, прему́дре Иа́кове, про́сим проще́ния грехо́в, Христу́ от души́ вопию́ще: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и, богому́дре Иа́кове, сохраня́яй от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы, да моли́твами твои́ми изба́вльшеся, ра́достно от души́ Христу́ зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отча́явшимся еси́ ве́лие прибе́жище, обурева́емым ти́хое приста́нице еси́, Богоро́дице. Те́мже и мы́, припа́дающии, да не постыди́мся, Ма́ти и́стиннаго Живота́, Тебе́ благодаря́ще и пою́ще: благослове́нна Ты́ в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ороси́вшаго пе́щь и о́троки сохра́ншаго посреде́ горя́щаго пла́мене, о́троцы, славосло́вите, свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твенника тя́ те́пла стяжа́вше и ско́раго помо́щника, и я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло недви́жимо и необурева́емо, не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́й на́с от вся́кия ну́жды и печа́ли, да, ра́дующеся, Христу́ зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Чуде́с исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Иа́кове преблаже́нне, от нея́же оби́льно вси́ притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами, да, ра́дующеся, Христу́ зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ше́ствие твое́ до́бре сконча́л еси́ и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное приста́нище, преплы́л еси́, и Ангельски на земли́ пожи́л еси́, пло́ть твою́ ду́хови повину́л еси́. И ны́не на небесе́х предстоя́ все́х Царю́ Христу́, помина́й чту́щих твое́ пренесе́ние, Ему́же зове́м: лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са ро́ждши, Чи́стая, Того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́ и к покая́нию пути́ наста́ви, лука́ваго собла́зны от се́рдца моего́ отжени́, и того́ изба́ви ловле́ния, и огня́ ве́чнаго исхити́, я́ко да непреста́нно пою́ Тя́, Чи́стую, во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чник исцеле́ния испуща́я, врачева́ние же безме́здно, ковче́г свяще́ния твои́х моще́й ра́ка яви́ся, от нея́же почерпа́ем здра́вие присноживо́тное, притека́ющии ве́рно, блаже́нне Иа́кове, и тебе́ Дарова́вшаго в пе́снех велича́ем.

Припев: Преподобне отче Иакове, моли́ Бо́га о нас.

Возвели́чил еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку, те́м и в твое́ пренесе́ние глубину́ чуде́с показа́ и струю́ неоскудева́ему, ра́ку моще́й твои́х, Иа́кове прему́дре: слепы́м е́же ви́дети дарова́ся, прокаже́нным очище́ние и одержи́мыя нечи́стыми ду́хи целому́дренны твори́ши, те́мже тя́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти́ таково́е сло́ва изви́тие, богому́дрый Иа́кове, не пре́зри, но приими́ сие́ с любо́вию и моли́ за мя́ [Творца́, твоего́] Влады́ку и Го́спода та́мошняго мя́ изба́вити муче́ния и ми́лость обрести́ в де́нь стра́шнаго испыта́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице, во глубине́ зо́л поги́бели [мене́], погруже́ннаго злоу́мно сластьми́ плотски́ми, и пристра́стием вещьми́ жития́, изведи́, Пресвята́я Де́во, Твои́м милосе́рдием, и́бо не и́мам наде́жды: ве́сь бо е́смь, Чи́стая, во отча́янии, да Тя́ непреста́нно велича́ю.

Свети́лен.

Якоже со́лнце облиста́я, чудеса́ испуща́еши, просвеща́я ве́рных сердца́, твое́ сла́вное пренесе́ние ве́рно пра́зднующия спаса́й, богому́дре Иа́кове, о́тче на́ш.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Тя Предста́тельницу и́мамы гре́шнии, о Пресвята́я Де́во! Ты́ благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего Ма́терними Твои́ми моли́твами.

Молитва праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

О, святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святого Иакова Боровичского