Шрифт

3 ноября.

Канон святителю Илариону, епископу Меглинскому.

Святителю Илариону, епископу Меглинскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 3:

Чу́до яви́вся извеще́ния, де́лы возсия́л еси́ доброде́телей Бо́жиих, мона́шествующих ли́ки упа́сл еси́, архиере́йская седа́лища изчи́стил еси́, ерети́ческаго же напа́дения не усумне́вся, це́ркви Христо́вы воздви́гл еси́, преподо́бне Иларио́не, у́мер, я́ко спя́, те́ло же твое́ це́ло и нетле́нно соблюдено́ бы́сть, и подае́т цельбы́ боля́щим от разли́чных неду́г, и де́моны прогоня́ет, сего́ ра́ди мо́лим тя́: моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 2:

От ю́ности, о́тче, име́я соверше́нную му́дрость и, возложи́в на ся́ и́го Христо́во, житию́ поревнова́л еси́ святы́х оте́ц, ра́вными ме́рилы доброде́тели подо́бяся, усуши́л еси́ пло́ть, ска́чущу, я́ко жребца́, я́ко до́лжно бе́, души́ покори́л еси́, по́стное тече́ние соверши́ти, блаже́нне о́тче, па́мять твою́ соверша́ющим проси́ очище́ния грехо́в и ве́лия ми́лости.

Кано́н свята́го. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́ и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Повеле́нием Влады́ки твоего́ подо́бяся, иера́рше, кро́ток и смире́н, Иларио́не, бы́л еси́ и отсю́ду ублажа́емых чи́ну бы́ти сподо́бился еси́. Те́мже дне́сь пресла́вное твое́ пренесе́ние почита́ем.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая пресла́вно прозябе́ о́трасль, архиере́е Иларио́не, в доброде́тели соверше́нно пожи́в и сосу́д чи́ст Ду́ха Свята́го, о́тче, бы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ядови́тых страсте́й возгоре́ния, лечбо́ю по́стничества обложе́н, изсуши́л еси́, присносло́вый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возсия́ Со́лнце из Тебе́, Ма́ти Присноде́во, Иже от Отца́ пре́жде ве́к Неви́димый и, ви́димь пресла́вно, опису́ется телесе́м, благоче́стия све́том челове́ки просвети́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Благослове́нием твои́м вся́ возмо́гл еси́, укрепля́ющу Христу́ тя́, о́тче, олядене́вшия иногда́ люде́й бразды́ душе́вныя, прему́дрыми твои́ми уче́ньми, иера́рше, очи́стил еси́ и плодоно́сны сотвори́л еси́.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Фарисе́йское киче́ние от ю́ности, о́тче, возненави́дев, мытаре́ву же смире́нию поревнова́в, кро́ток и смире́н, о́тче, ко все́м бы́л еси́, сего́ ра́ди тя́ вси́, я́ко вину́ и о́браз благи́х, почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лни ра́дости и весе́лия тебе́ при́сно, иера́рше Иларио́не, лю́бящия и торже́ственная твоему́ честно́му пренесе́нию в пе́снех всегда́ пою́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ заступле́ние небла́знено, Богома́ти, стяжа́хом, наде́жду на Тя́ возлага́юще, спаса́емся и, к Тебе́ прибега́юще, сохраня́емся.

Седа́лен, гла́с 4.

Моли́твам и ми́лостыням, архиере́е Иларио́не, при́сно прираде́в, ми́лостив к тре́бующим, о́тче, незави́стен бы́л еси́. Те́мже тя́ почита́ющия от сопроти́вных зо́л избавля́й, да вси́ твое́ пренесе́ние любо́вию почита́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Све́т ро́ждши пречестны́й, от Отца́ возсия́вший пре́жде ве́к, просвети́, Отрокови́це, ду́шу мою́ и у́м, дале́че от мене́ отгоня́щи тму́ страсте́й, да Тя́ ублажа́ю, Присноблаже́нную, ве́рных упова́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, во о́блаце ле́гце прии́де Иису́с Пребоже́ственный нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Епи́скопа тя́ Мегли́нская страна́ пресла́вно, архиере́е Иларио́не, стяжа́вши, тобо́ю красу́ется с кня́зи и архиере́и, и со всенаро́дным мно́жеством Христа́ воспева́ет, си́м при́сно тебе́ дарова́вшаго.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Всея́ Мегли́нския земли́ первопресто́льник, архиере́е Иларио́не, бы́л еси́ и вся́ твои́м уче́нием просвети́л еси́. Те́м па́мять твою́ почита́ем и, пренесе́ние твое́ почита́юще, вопие́м: моли́ о все́х пою́щих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прине́с да́р Бо́гу — тобо́ю мно́жество спаса́емых, твоему́ уче́нию при́сно после́дующих и Христа́ во хвале́нии воспева́ющих, тебе́ все́м дарова́вшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пкое Тя́ ору́жие на враги́ предлага́ем и скорбе́й вся́ких, и лю́тых обстоя́ний отрева́ем вре́д, и ерети́ческаго возмуще́ния избега́ем, Ма́ти Бо́жия.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Многогре́шнаго, нераде́нием ижди́вшаго житие́, не возгнуша́йся, архиере́е, но твои́ми моли́твами очи́сти, твое́ пренесе́ние пе́сньми трудолю́бно сла́вяща.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Пахо́мия Ангельскому виде́нию сподо́бльшася, сего́ пра́вилу навы́к, мно́гажды без сна́ в моли́тве всю́ но́щь пребы́л еси́, отону́дуже сподо́бился еси́ го́рняго зва́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смире́н нра́в и высоко́, е́же по Бо́гу, житие́ стяжа́л еси́, иера́рше. Те́мже Всеви́дящее Око, ви́дев твое́ до́брое произволе́ние, сла́вна тя́ все́м конце́м показа́, Христо́с Спа́с на́ш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну Тя́, Всенепоро́чная, от родо́в Пречи́стую обре́т, всели́ся в Тя́ и челове́ки обожи́, те́мже, я́ко ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вши, моли́ о и́же ве́рою Богоро́дицу имену́ющих Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

На смире́ние на́с свы́ше ми́лостивно назира́я, ве́рно тебе́ при́сно сла́вящих, моли́ся вся́кия ско́рби изба́вити, тебе́, те́пла предста́теля к Бо́гу, стяжа́вших.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Селе́ние яви́лся еси́ прекра́сное Ду́ха Свята́го, Богодухнове́нными уче́ньми твои́ми оби́льно пита́я слове́сная твоя́ ча́да, отону́дуже по преставле́нии спребыва́еши лю́бящим тя́, иера́рше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возсия́в, я́ко фи́никс, процве́л еси́ в Це́ркви, всеблаже́нне богому́дре, плодо́в сла́достию ве́рныя веселя́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусому́жная Де́во родила́ еси́ и пребыва́еши Де́ва, явля́еши Истиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Конда́к, гла́с 3.

Яко светоно́сна яви́ся, архиере́е, па́мять твоя́, тму́ разруши́ уны́ния и све́т облиста́ даро́в небе́сных, вся́ созыва́ющи на ра́дость, от Бо́га бо, Иларио́не, благода́ть обре́л еси́ и мона́хов бы́л еси́ степе́нь.

Икос:

От ю́ности боже́ственное твое́ житие́, иера́рше, до́бре испра́вив и внима́тельным о́ком всегда́ к вы́шним зря́ и та́мошних непреста́нно жела́я, отню́дуже, вели́кия ра́ди доброде́тели и прему́дрости язы́ка, архиере́йства са́ном укра́шен бы́в, Це́рковь и лю́ди твои́ми уче́нии обогати́л еси́. Те́мже, тече́ние благоче́стно соверши́в, к Бо́гу пресла́вно ду́хом преше́л еси́, на́м честны́я мо́щи в па́мять оста́вив. Ихже ны́не честно́е пренесе́ние пра́зднующе, мо́лимся победи́тельная на враги́ дарова́ти, я́ко да в тишине́ богоуго́дно пожи́вше, тебе́ ра́достною душе́ю благода́рно воспое́м, глаго́люще: ра́дуйся, о́тче Иларио́не, архиере́ев всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние и мона́хов бы́л еси́ степе́нь.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Свы́ше от Бо́га да́р тезоимени́тый гра́ду и все́й земли́ да́н бы́сть, архиере́е Иларио́не, удивля́я уче́нием вся́, Христу́ вопию́щия: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Архиере́ев пресве́тлая добро́та, о́тче, пребы́л еси́ и Христо́вы Це́ркве сто́лп и утвержде́ние, те́мже помина́й честно́е твое́ пренесе́ние сла́вящия, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кресто́м зна́менуяся Христо́вым, пребы́л еси́ неврежде́н, су́етно покуси́вшуся де́монскому свере́пству на тя́, богому́дре: ве́сть бо Вы́шний Бо́г соблюда́ти уго́дники Своя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Облак Де́ва Тя́, пра́вды Со́лнце, роди́, дебельству́ пло́ти приобщи́вшася, Челове́ка бы́вша за благоутро́бие и снизхожде́ние: Его́же пои́м, я́ко препросла́влена.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственное пребыва́ние Свята́го Ду́ха, о́тче, бы́л еси́, те́мже и в житии́ се́м, я́ко вне́ ми́ра бы́в, к та́мошним раче́ние име́я. Те́мже и вся́ научи́л еси́ Христу́ вопи́ти: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

По Бо́зе засту́пника тя́ превели́ка, архиере́е, духо́вная твоя́ ча́да стяжа́вше, вся́кия сопроти́вныя ве́щи тобо́ю да изба́вимся и, в тишине́ пожи́вше, Христу́ воспои́м: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Колесни́ца та́инственная, нося́щи и́мя Госпо́дне, яви́лся еси́, святи́телю, све́тлостию де́л, и чуде́с явле́нием, и чистото́ю жития́, взыва́я: свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Миро у́мное истоще́нное, Пречи́стая Де́во, имену́ема Сы́на родила́ еси́, благово́нием Божества́ всю́ зе́млю благово́нствующа и от тли́ избавля́юща пою́щия: свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Све́тлый свяще́нный пра́здник преставле́ния твоего́, архиере́е Иларио́не, светле́е же пренесе́ние твое́, его́же сла́вяще, тебе́ велича́ем.

Припев: Святителю отче Иларионе, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чник благоче́стия яви́лся еси́, архиере́е, церко́вная твоя́ ча́да напая́еши, те́м, соше́дшеся благоче́стно во свяще́нное твое́ пренесе́ние, любо́вию тя́ почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святы́х жили́ща проходи́ти сподо́бился еси́, житие́ соверши́в, преподо́бне, свя́то, я́ко су́щу ти́ пра́ведну, тебе́ пресве́тлый возсия́ све́т и того́ сопру́г, весе́лие прия́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию из Тебе́, Всенепоро́чная, оде́явся и в ми́ре я́ко Челове́к пожи́в, дре́вле вся́ му́чащаго Боже́ственною си́лою низложи́.

Свети́лен.

Архиере́е Иларио́не, вои́стину тезоимени́те, досто́йно зва́ние от де́л прии́м, да́нный тебе́ тала́нт до́бре умно́жив и вну́трь черто́га бы́в, иде́же со свяще́нными живе́ши, помяни́ твое́ пренесе́ние сла́вящия.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Иларионе, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Илариону, епископу Меглинскому