Шрифт

2 октября.

Канон святому праведному Артемию, Веркольскому чудотворцу.

Святому праведному Артемию, Веркольскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Вы́шняго повеле́нием, тучено́сным облако́м, не́бо помрачи́вшим и мо́лниям блиста́ющим, гро́му же возшуме́вшу с преще́нием, испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви, прему́дре Арте́мие, и ны́не предстои́ши престо́лу Влады́ки все́х, и́же ве́рою и любо́вию приходя́щим к ра́це твое́й, подая́ исцеле́ние все́м неотло́жно и моля́ся Христу́ Бо́гу, спасти́ся душа́м на́шим.

Стихи́ра, гла́с 8.

Стра́х Госпо́день обы́де тя́, и гро́м ве́лий возгласи́ над тобо́ю, богоуго́дне Арте́мие; ты́ же, пресели́вся в ве́чныя оби́тели, и прия́в жи́тельство с му́ченики, ликовству́еши со Ангельскими чи́нми, предстоя́й у престо́ла Влады́чня, и нося́ вене́ц нетле́нный от Спа́са Христа́ Бо́га, Ему́же моли́ся о предстоя́щих ти́ лю́дех, во е́же спасти́ся душа́м и́х.

Кано́н свято́му пра́ведному Арте́мию, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Пречестна́я твоя́ па́мять просия́, и ра́ка твоя́ мно́га исцеле́ния прояви́, богому́дре Арте́мие, приходя́щим к тебе́, пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Посече́ся вра́г от Влады́ки все́х, Иже прия́т ду́шу твою́ в пречи́стыя ру́це; ты́ же благода́ть прия́л еси́, блаже́нне, неду́жныя исцеля́ти. Сего́ ра́ди пе́снь воспева́ем: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преди́вный Госпо́дь, ви́дя врага́ и устраша́я того́ преще́нием гро́зным, и мо́лниею паля́, и водо́ю потопля́я, ду́шу твою́ прия́л е́сть, Арте́мие, те́ло же твое́ в чудесе́х просия́, и́миже исцеля́емии вопию́т: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Пречи́стая Де́во, ро́ждшая Преве́чнаго Бо́га, Того́ моли́, да изба́вит ны́ от напа́стей, и бе́д лю́тых, и от лука́ваго врага́, мо́лим Тя́, вопию́ще: пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Стра́х Тво́й, Го́споди, всади́ в сердца́ ра́б Твои́х, и бу́ди на́м утвержде́ние, Тя́ во и́стине призыва́ющим.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Стра́х Тво́й, Го́споди, возгреме́, и страстоте́рпец Тво́й ду́х испусти́ и прия́т Ца́рствие небе́сное, ны́не же мо́лится о все́х, призыва́ющих Тя́.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Престо́лу Влады́чню предстоя́, богому́дре Арте́мие, не преста́й моля́ся о и́же ве́рою приходя́щих к тебе́ и тя́ призыва́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ния струи́ источа́еши ко гро́бу твоему́ приходя́щим, Арте́мие, во и́стину тя́ призыва́ющим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га, поми́луй моля́щихся Тебе́, несумне́нною ве́рою во и́стину Тя́ призыва́ющих.

Седа́лен, гла́с 4.

От младе́нства душе́ю Бо́гу прилепи́вся, двоюна́десяти ле́т к Бо́гу преста́вился еси́, и в ве́чное Ца́рство всели́вся, прия́л еси́ да́р от Бо́га неду́жныя исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, слепы́м о́чи отверза́ти, лука́выя ду́хи прогоня́ти и от тряса́виц избавля́ти с ве́рою тя́ призыва́ющих; непреста́нную благода́ть у Христа́ испроси́, богоуго́дне Арте́мие, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря́, и внима́ше мы́слию руно́вному дождю́, в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице. Ты́ бо и купина́ еси́, огне́м неопаля́ема, и же́зл Ааро́нов прозя́бший, и свиде́тельствует обру́чник Тво́й и храни́тель, свяще́нником вопия́: Де́ва ражда́ет, и по рождестве́ па́ки Де́вою пребу́дет.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, я́ко неизрече́нным сове́том, Бо́г сы́й Присносу́щный, от Де́вы прише́л еси́, вопло́щся. Сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Услы́ша, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и убоя́ся пра́ведный Арте́мий, егда́ неизрече́нным све́том мо́лния возсия́ из тучено́снаго о́блака, и вопия́ше: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Услы́шим и мы́ слу́х чудоде́йствия твоего́, пра́ведниче Бо́жий Арте́мие, и притеце́м к гро́бу твоему́, с ве́рою вопию́ще Го́сподеви: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Услы́ши на́с, гре́шных, призыва́ющих тя́ в ско́рбех и в неду́зех, и да́руй исцеле́ние, свя́те Арте́мие, покланя́ющимся о́бразу твоему́ и вопию́щим Влады́це все́х: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Услы́ши ны́, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, моля́щияся Тебе́, и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, я́ко да вопие́м Го́сподеви: сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Христе́, сла́ва си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Страсте́й мя́ мглы́, я́ко от глубо́кия но́щи избавля́яй, у́треневати сподо́би ду́х мо́й, молю́ся, во све́те дне́ повеле́ний Твои́х, Христе́.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Стра́шныя мглы́ и те́мнаго о́блака устраши́ся богому́дрый Арте́мий и преста́вися в ве́чный живо́т, во све́те дне́ повеле́ний Твои́х, Христе́.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Стра́шныя мглы́ изба́ви на́с и одержа́щия боле́зни исцели́, прему́дре Арте́мие, предстоя́й во све́те дне́ повеле́ний Христо́вых.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Страстьми́ мно́гими одержи́мь е́смь и стремле́нием грехо́вным погруже́н; изба́ви мя́, Го́споди, от прегреше́ний моле́нием уго́дника Твоего́ Арте́мия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Стра́шными херуви́мы сла́вима еси́, Пречи́стая Де́во, изба́ви на́с от напа́сти и возведи́ во све́т дне́ повеле́ний Сы́на Твоего́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя́ смуща́ет и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя́ отча́яния, но Твою́ кре́пкую ру́ку мне́ простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю, и спаси́.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Две́ри небе́сныя отверзо́шася тебе́, и ра́йския пи́щи наслади́лся еси́, водвори́вся в жи́зни ве́чней, и со святы́ми пребыва́еши, Арте́мие; моли́ся у́бо о на́с Бо́гу и от тли́ ны́ возведи́.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Со Ангелы ликовству́еши, у престо́ла Влады́чня предстоя́ и благода́ть име́я исцеля́ти неду́ги любо́вию приступа́ющих к тебе́, прему́дре Арте́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Име́я к Бо́гу боже́ственное дерзнове́ние, преблаже́нне Арте́мие, ве́рою чи́стою хва́лящих тя́ помина́й, от бу́рей и от напа́стей спаса́й и от тли́ возведи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Дании́л Тя́ го́ру мы́сленную прови́де, от нея́ же Ка́мень отсече́ся, Пренепоро́чная, и сни́де от небеси́ роса́ во чре́во Твое́, богоразу́мием напои́в зе́млю: Ты́ бо израсти́ла еси́ Изба́вителя все́х Творца́.

Конда́к, гла́с 8:

Возсия́ дне́сь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия; Богода́нная благода́ть, я́ко ре́ки, излива́ет от святоцеле́бныя ра́ки моще́й его́ ди́вная исцеле́ния, и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся, с ве́рою прие́млюще я́, и взыва́юще: ра́дуйся, Арте́мие богому́дре.

Икос:

От ю́ности возлюби́в Бо́га и незло́бив сы́й, в де́тстве яви́лся еси́, я́ко му́ж смы́слен, от гро́мнаго же преще́ния сме́рть вкуси́л еси́ и уго́дник яви́лся Влады́це, пречу́дне Арте́мие, положе́но же бы́сть те́ло твое́ на пу́сте ме́сте, иде́же обрето́шася мо́щи по три́десять тре́тием ле́те преставле́ния твоего́, чудеса́ творя́ща пресла́вная и исцеле́ния мно́га неду́жным, с ве́рою приходя́щим ко гро́бу твоему́ и вопию́щим: ра́дуйся, Арте́мие богому́дре.

Пе́снь 7.

Ирмос: Ангелом о́троки из огня́ спасы́й и гремя́щую пе́щь преложи́вый на ро́су, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Ангели слу́жат Вседержи́телю Бо́гу быва́ющим мо́лниям и облако́м гро́мным; ты́ же, свя́те Арте́мие, коне́ц жития́ от сего́ прие́мля, взыва́л еси́: благослове́н Госпо́дь, Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Пресели́вся в жи́знь небе́сную, предстои́ши Го́сподеви, пребога́те Арте́мие, вопия́: благослове́н Госпо́дь, Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудоде́йствия да́р прии́м от Бо́га неду́ги исцеля́ти, прему́дре Арте́мие, воспева́л еси́ Го́сподеви: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Пресвята́я Де́во, Христа́ ро́ждши, непреста́нно моли́ о рабе́х Свои́х, да вопие́м Го́сподеви: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Покрыва́яй во́дными о́блаки небеса́ и пролива́яй во́ды на зе́млю, прия́т ду́шу пра́веднаго Арте́мия, возвеселя́я ю́ чудоде́йствы; Ему́же вопие́м, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Пречестна́я ра́ка твоя́ источа́ет чудеса́, блаже́нне Арте́мие, мы́ же, здра́вие прие́млюще, прино́сим хвалу́ Го́сподеви, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пребоже́ственное селе́ние име́яй, чудотворе́ния благода́ть прия́л еси́ от Вседержи́телевы руки́, и притека́ющии к тебе́ ве́рою мо́щи твоя́ облобыза́ют, пресла́вне Арте́мие, и моли́твенно вопию́т Бо́гу, я́ко Соде́телю вся́ческих во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Еди́наго от Тро́ицы родила́ еси́, Препе́тая Де́во, Преве́чнаго Бо́га, Его́же моли́ о воспева́ющих Ти́, да изведе́т ны́ от обдержа́щих напа́стей и бе́д, я́ко да вопие́м Творцу́ и Соде́телю все́х во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Устраши́ся слу́х пра́веднаго о́трока Арте́мия, от гла́са гро́ма Твоего́, Го́споди, и преставле́ние прия́т пречу́дный Арте́мий по Боже́ственней Твое́й во́ли, Влады́ко, те́мже Тя́ велича́ем.

Припев: Святый отроче Артемие, моли́ Бо́га о нас.

Вопие́м ти́, богому́дре Арте́мие, страстоте́рпче: не оста́ви на́с, си́рых, но да́руй на́м душе́вное спасе́ние, и теле́сное здра́вие, и по́мощь неосла́бну, да тя́ ве́рою велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Притеце́м, лю́дие, к пречестно́му о́бразу Арте́мия, и припа́дающе, возопии́м ему́: бу́ди на́м стена́ неруши́ма от супоста́т на́ших и изба́ви от враго́в ви́димых и неви́димых, да тя́, ве́рнии, велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:Гора́ неруши́мая и две́рь небе́сная, ковче́же златы́й, Влады́чице Де́во, покры́й на́с кро́вом крилу́ Твое́ю и соблюди́ ны от все́х зо́л, да Тя́, Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Свети́лен.

Яко све́тлая звезда́, возсия́ша мо́щи твоя́, Арте́мие прехва́льне, и я́ко многоце́нный би́сер, обрето́шася многоразли́чная подаю́ще исцеле́ния и чуде́с зарю́ испуща́юще, те́мже ны́не предстои́ши Влады́це все́х, во све́те ра́дуяся.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен:

Пресве́тлая Цари́це Богоро́дице, ро́ждшая Христа́ Спа́са без се́мене от Свята́го Ду́ха, от Отца́ исходя́щаго и просвети́вшаго вся́ ве́рныя, да́руй на́м во Све́те присносу́щнем водвори́тися и Ду́хом Бо́жиим освяти́тися, я́ко да Тя́, Богоро́дице, сла́вим.

Молитва праведному отроку Артемию Веркольскому

Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю святы́я ве́ры Правосла́вныя и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас гре́шных и твои́м благомо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, да храни́т во здра́вии и непременя́емем благополу́чии ве́рных люде́й Свои́х, да пода́ст стране́ на́шей мир и тишину́, а нам нелицеме́рное послуша́ние, да сподо́бит всех нас получи́ти, по христиа́нстей кончи́не, Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси пра́веднии вме́сте с тобо́ю, ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая праведному отроку Артемию Веркольскому

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Арте́мие, покрови́телю святы́я оби́тели, твои́м и́менем красу́ющияся, си́льный хода́таю о нас ко Го́споду, вели́кий благоде́телю и живу́щих зде и́ноков твоея́ оби́тели и всех с ве́рою и любо́вию притека́ющих к ра́це чудотво́рных моще́й твои́х! При́зри ми́лостивно на убо́гую моли́тву нас, гре́шных и непотре́бных рабо́в, и твои́м всемо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние грехо́в, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней супоста́та, и́щущаго нас погуби́ти. Да́руй бра́тству твоея́ оби́тели, от ста́рших до после́дних, смире́ние и кро́тость, любо́вь и послуша́ние вседу́шное, служе́ние и житие́ благогове́йное, свято́е и во всем ве́рное и благоду́шное исполне́ние и́ноческаго общежи́тия, да, рабо́тающе Го́сподеви непосты́дно и ду́хом горя́ще в непреста́нней моли́тве за благотвори́телей на́ших живы́х и усо́пших, яви́мся ве́рными раба́ми Го́спода, да Це́рковь Правосла́вная всея́ Росси́и, я́ко вертогра́д благонасажде́нный, цвете́т и плодотвори́т бога́то плода́ми ве́ры и благоче́стия! Моли́ Го́спода, да храни́т во здра́вии, душе́внем спасе́нии и благопоспеше́нии во всем правосла́вный наро́д наш. Моли́ Го́спода о ми́лости и благода́тных щедро́тах Святе́йшему Патриа́рху на́шему (имя) и Святе́йшему Сино́ду на́шему. Моли́ Го́спода, да хода́тайством и заступле́нием преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы все мы и зде ми́рное и богоуго́дное житие́ поживе́м и по ми́рней христиа́нстей кончи́не сподо́бимся в пресла́внем Ца́рствии ми́лости Царя́ Не́ба и земли́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, сла́вяще Его́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья праведному отроку Артемию Веркольскому

О, великосла́вный уго́дниче Бо́жий, о, вели́кий чудотво́рче, святы́й и пра́ведный Арте́мие, херуви́ме земны́й, челове́че Небе́сный, А́нгелов собесе́дниче, Небе́сный жи́телю! При́зри с высоты́ Небе́сныя све́тлым о́ком твои́м, и ниспосли́ нам лучи́ Бо́жия благода́ти. Свети́льниче Боговозжже́нный, твои́ми святы́ми моли́твами разжени́ мрак грехо́в на́ших, упроси́ у Отца́ све́тов свет благода́ти душа́м на́шим, всех правове́рных ско́рый быв помо́щник и засту́пник. Всяк бо, с ве́рою под кров защище́ния твоего́ моли́твенно притека́яй и заступле́ния Твоего́ у Го́спода прося́й, а́бие посо́бствуем быва́ет, Бо́жию же ми́лость обрета́ет и жела́ния се́рдца своего́ не лиша́ется, но про́сит благода́ти и прие́млет дар на по́льзу проше́ния. Ты еси, пра́ведный Арте́мие, вертогра́д Бо́гом насажде́нный, в не́мже цвет здравотво́рный, процвете́, е́же исцели́тися мно́гим от зе́льнаго трясави́чнаго неду́га. О, коль мно́зи твое́ю чуде́сною по́мощию слепи́и прозре́ша, глуси́и слух прия́ша, хроми́и возскочи́ша и ходя́ша, немощни́и де́йство рук прия́ша, безу́мнии воуми́шася, разсла́блении в жи́лах укрепи́шася, сля́ченнии испра́вишася и иму́щии вре́ды исцеле́ша! Еще́ же и скве́рнии де́мони моли́твою твое́ю отгна́шася, и ини́и неисце́льнии неду́зи разреши́шася. Та́ко, святы́й и пра́ведный Арте́мие, всем всегда ми́лостив явля́ешися. У́бо и о нас неисповеди́мую Бо́жию бла́гость умоли́, да оста́вит нам Госпо́дь до́лги на́ша, и да храни́т госуда́рство Росси́йское в ми́ре и благоде́нствии, в кре́пости и оби́лии, и ве́ру правосла́вную да укрепи́т, церко́вныя же раско́лы да утоли́т, и вся правосла́вныя христиа́ны да спасе́т. Мы же твою па́мять святу́ю от ро́да в род че́стно пра́здновати бу́дем, сла́вяще просла́вльшаго тя Христа́ Го́спода, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно, и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому праведному Артемию, Веркольскому