Шрифт

28 ноября.

Канон святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву.

Святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 5:

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик сте́ну необори́му, на́м дарова́вый, Христе́ Бо́же, те́х моли́твами сове́ты язы́ков разори́, ца́рства ски́птры укрепи́, я́ко еди́н Бла́г и Человеколю́бец.

Канон святы́х. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Тро́ицы единонача́лие, святи́и, богосло́вяще че́стно, многонача́лия нестоя́нную мглу́ удо́бно разруши́сте, восто́ка, многосве́тлии, я́коже зве́зды возсия́вше.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Трие́ испове́дницы, благода́тию просвеща́еми Нача́льныя Тро́ицы я́вственно, ле́сть многобо́жную, терпели́вно противле́ние явля́юще, истреби́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ва́с, у́бо сыноположи́в, сла́внии, любо́вию Есте́ственный Сы́н, ны́не Ему́ насле́дию, дае́му я́ве, я́ко Благоутро́бен снасле́дники показа́ и Ца́рствия соприча́стники.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Му́дрости прему́дростныя ски́ния была́ еси́, Всенепоро́чная, Сво́й бо хра́м от Твои́х пречи́стых крове́й, Чи́стая, созда́ти благоволи́ на спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Те́ло му́кам во́лею и лю́тым ра́нам Христо́вы преда́ша испове́дницы и уго́дницы.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Изба́витися от лю́тых грехо́вных по́мысл, святи́и, ва́шу па́мять ве́рою соверша́ющим умоли́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На дре́ве терпели́вно воздви́жени, честни́и свиде́телие всеблагоче́стно невре́дно испове́дание соблюдо́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Целе́ний Тя́ исто́чник в Твою́ утро́бу Вше́дый показа́, Ма́ти Бо́жия, Пречи́стая, мою́ у́бо ду́шу исцели́.

Седа́лен, гла́с 8.

Кресто́м вооружи́вшеся Христо́вым, в не́м мучи́телей всю́ кре́пость му́жески низложи́сте, я́ко ве́ры побо́рницы; безбо́жие все́ и́дольское обличи́сте и Тро́ицу, святи́и, усе́рдно пропове́давше. Те́м досто́йно от Нея́ венцы́ побе́ды прия́сте, я́ко зако́нно пострада́вше, страстоте́рпцы всесла́внии, моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и́н, гла́с 8.

Христу́ порабо́тавше му́ченически, порабо́тисте ле́сть мучи́тельскую, непорабоще́нну иму́ще ду́шу и му́дрость, и́бо Тро́ичною ве́рою уязви́вшеся, прехва́льнии, многобо́жия сла́ву несла́вную обличи́сте. Те́м, я́ко зве́зды, све́тло в ми́ре блиста́нием сия́ете чуде́с, блаже́ннии. Страстоте́рпцы всехва́льнии, моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии: о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

КрестоБогородичен:

Агнца, и Па́стыря, и Изба́вителя Агница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Тро́ицы равночи́сленнии вене́чницы трисия́нною свеще́ю ны́не соверша́ющия па́мять всесвяще́нную те́х озаря́ют, все́м исцеле́ния подаю́ще.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

С благогове́нием притеце́м к светоно́сней и светоза́рней, богому́дрии, ра́це му́ченик, то́чит бо врачева́ния ве́рою зову́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испове́дающе Боже́ственное строе́ние и па́че ума́ та́инство, богосло́вными язы́ки все́ безбо́жие мучи́телей боже́ственнии и всему́дрии испове́дницы попра́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́че ума́ родила́ еси́, о Де́во, и по рождестве́ яви́лася еси́, де́вствующи па́ки. Те́м немо́лчными гла́сы, ра́дуйся, Тебе́, Влады́чице, ве́рою несомне́нною вопие́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Све́тлостию я́ве подвиго́в сия́юще, посрами́ша мучи́телей свире́пый нра́в ве́ры побо́рницы.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Во вся́ я́вственно вселе́нныя концы́ чудеса́ му́ченик пропове́дашася и вся́ ве́рою утверди́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже земля́ блага́я, благода́ти се́мена прие́мши, житие́м трудолю́бно бога́тство блаже́ннии соде́яша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н Благи́й, пучи́ною благосты́ни вся́ческая, Богома́ти, содержа́й, Твои́ми объя́тии держа́тися сподо́би.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Зако́нно, я́ко до́брии во́ини, богому́дрии, удержа́вше вся́ и я́сно ве́ру соблю́дше, Боже́ственныя пра́вды прия́сте венцы́.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Пре́жде у́бо Авваку́м высо́це возвыша́ется Влады́чним повеле́нием, чрез ва́с же отрокови́ца му́чима, богоглаго́ливии, к воспита́вшей возврати́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сия́ет ра́ка му́ченик чудесы́ и ре́ки источа́ет исцеле́ний все́м, приходя́щим ве́рою и те́х терпе́нию дивя́щимся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́ еди́ну посреде́ те́рния обре́т, я́ко чисте́йший кри́н и во удо́лиих цве́т, о Богома́ти, Жени́х у́мный в Тя́ всели́ся.

Конда́к, гла́с 2.

С высоты́, му́дрии, благода́ть прие́мше, су́щим во искуше́ниих предстоите́, всехва́льнии. Те́мже отрокови́цу, святи́и, от сме́рти го́рькия изба́висте, вы́ бо вои́стинну есте́ Еде́су сла́ва и ми́ру ра́дость.

Икос:

Вра́жия мя́ рабо́ты изба́ви, Иису́се Жизнода́вче, Твои́х страда́лец мольба́ми умоля́емь, я́ко да непорабоще́нну стяжа́в от страсте́й ду́шу мою́ и те́ло, восхвалю́ те́х скоре́йшую по́мощь, я́коже во гро́бе затворе́ная му́жа лука́вствием, и сию́ ско́ро предвари́вше, от сме́рти изба́виша, зову́щу: Еде́су сла́ва и ми́ру ра́дость.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Авраа́мския в пещи́ де́ти изба́вивый, Сы́й и стра́нную отрокови́цу лю́таго обстоя́ния спасе́ хода́тайством ны́не святы́х уго́дник, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Суро́вейшаго безчелове́чия му́ку да́вый, все́х зо́л а́бие истя́зан уби́йца злоимени́тый судо́м пра́ведным Твои́м, Сло́ве Бо́жий, му́дросте и си́ла.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Укрепля́ема к ва́м наде́ждею, сла́внии, отрокови́ца, заключе́нная во гро́бе с ме́ртвыми, ча́яния не погреши́, зову́щи: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко новосмеше́ное и светоза́рное пуща́я зерца́ло, Зарю́ Боже́ственнаго, Де́во, сия́ния, приложи́вшуюся Тебе́, вмести́ла еси́. Благослове́на Ты́ в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Всеми́рный дне́сь на́м наста́ пра́здник му́ченик Христо́вых, озаря́ющ благода́тию чуде́с приходя́щия ве́рою и ра́достию духо́вною и любо́вию зову́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Удо́бно испове́дницы Твоего́ Божества́ все́ упраздни́ша безбо́жие, Влады́ко, мучи́телей не убоя́вшеся преще́ний злоу́мных, ве́рою укрепля́еми, взыва́юще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всему́дрии испове́дницы, предстоя́ще боже́ственному повеле́нию, враго́в полки́ побежда́ющи, мече́м закала́еми, побе́ду пресла́вно я́ве и пресия́щу показа́ша, па́дающе бо, проти́вныя победи́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естествы́ ви́димаго двема́, Христа́ родила́ еси́, еди́ну нося́ща я́ве Ипоста́сь сло́жну Божества́ и челове́чества, сте́кшуся есте́ственному и́стинно по соедине́нию: те́м Тя́ благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Словесе́м после́дующе боже́ственным и богодухнове́нным Христо́вым, испове́дницы богосве́тлии, кре́ст на ра́мена, ра́дующеся, взя́сте, жизноно́сным стопа́м после́дующе, достосла́внии.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Всему́ све́ту Тро́ицы с весе́лием до́блии испове́дницы вме́щшеся, подвиго́в че́сти воспринима́ют, безпло́тных чино́в сподо́бльшеся соводворе́ния.

Припев: Святии мученицы Гурие, Самоне и Авиве, моли́те Бо́га о нас.

Ны́не не в зерца́ле зрите́ блаже́нных наде́жды, испове́дницы Спа́совы; и́стины же па́че, всему́дрии, добро́ту зрите́, венцено́сцы всечестни́и.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко Пребоже́ственныя Тро́ицы я́ве равночи́сленнии я́вльшеся испове́дницы, богоглаго́ливии, Тоя́ заря́ми просвеща́етеся, я́ко Тоя́ ра́ди пострада́вше, Жи́зни нетле́нныя ны́не улучи́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию приити́ восхоте́в, украси́вый вся́, Сло́во в Тя́ всели́ся, еди́ну святе́йшу все́х обре́т, и Богоро́дицу вои́стинну яви́, Ма́ти Де́во.

Свети́лен.

Иже от гро́ба отрокови́цу изба́вльше дре́вле, Гу́рие, и Само́не, и Ави́ве, му́ченицы Христо́вы, предвари́те, я́ко от гро́ба прегреше́ний ны́ избавля́юще.

Богородичен: Кре́пким Твои́м покро́вом от наве́т вра́жиих ны́, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ невреди́мы, Тя́ бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в беда́х.

Молитва мученикам и исповедникам Гуpию, Самону и Авиву

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х, су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и призре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, умоли́те милосе́рдаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супру́гом любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х а́нгелов, во е́же изба́вится на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву