Шрифт

21 ноября.

Канон собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил.

Собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим ва́с при́сно мы́, недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ на́с кро́вом кри́л невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще ны́, припа́дающия приле́жно и вопию́щия: от бе́д изба́вите ны́, я́ко чинонача́льницы вы́шних си́л.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, святы́й Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, и ва́с, святи́и арха́нгели, Ангели, нача́ла, вла́сти, престо́ли, госпо́дствия, си́лы, херуви́ми, стра́шнии серафи́ми, прославля́ющия Го́спода.

Стихи́ра, гла́с 6:

Ангели Твои́, Христе́, престо́лу вели́чества во стра́се предстоя́ще и Твои́м светоли́тием при́сно осиява́еми, в вы́шних песнопе́вцы Твои́ и сове́та Твоего́ служи́телие, от Тебе́ низпосыла́еми, да́ют просвеще́ния душа́м на́шим.

Други́й кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Умныя безпло́тных чино́в ли́ки пе́сньми, я́ко служи́тели Боже́ственныя, прииди́те, восхва́лим, ли́к совоку́пльше, о на́шем спасе́нии непреста́нно моля́щияся и о покая́нии на́шем сра́дующияся.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Иже Ангелов началовожди́, и предъизбра́ннии, и чинонача́льницы све́тлии, безпло́тныя умы́ дне́сь воздви́жут к наверше́нию пра́здника све́тлыя и́х па́мяти, с ни́миже ку́пно ра́дуются челове́цы, пе́ние Тро́ице принося́ще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да возвесели́мся со Ангелы дне́сь, челове́цы, духо́вне в ра́дости: Гаврии́л бо па́ки ны́не благовеству́ет Це́рквей соедине́ние и низложе́ние вся́кия проти́вныя е́реси в па́мяти архистрати́гов.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ражда́еши су́щее па́че естества́, Пречи́стая, в Тебе́ все́льшееся Отчее Сло́во Ду́хом Святы́м, во дву́ у́бо естества́х и хоте́ниих су́ща, во Ипоста́си же непрело́жно еди́ней, Ея́же и зра́к целу́ем.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Ангелов пе́рвейший и Тро́ицы све́т вторы́й яви́лся еси́ на́м, Михаи́ле нача́льниче, ве́рно благохва́лящим тя́.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Заре́ю Боже́ственныя благода́ти Гаврии́л ве́рно испо́лни всю́ зе́млю, Бо́жие пропове́дав во пло́ти прише́ствие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сопру́г приснопева́емый и светоза́рная дво́ице невеще́ственная, све́ты Бо́жия, ве́рно соверша́ющия ва́шу па́мять покажи́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспе́ Иса́ия Твое́, е́же па́че ума́, Чи́стая, рождество́, пою́ и а́з, да о́наго получу́ очище́ния.

Седа́лен, гла́с 8.

Небе́сных нача́льницы и первостоя́телие высокопресто́льных и стра́шных, Боже́ственныя сла́вы, Михаи́ле и Гаврии́ле архистрати́зи, Ангелов чинонача́льницы, со все́ми безпло́тными, о служи́телие Влады́чни! О ми́ре непреста́нно моля́щеся, испроси́те оставле́ние прегреше́нных на́ми, и ми́лость, и благода́ть обрести́ в де́нь су́дный.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Во Иерихо́не яви́ся си́лы Госпо́дни Архистрати́г вою́ющему дре́вле Иису́су Нави́ну, победотворя́ и побо́рствуя, Михаи́л вели́кий, безпло́тных нача́льник сы́й, от него́же прие́м си́лу, слуга́ Госпо́день, копие́м плени́в, я́т сопоста́ты.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Нача́льник не́когда безпло́тных си́л яви́ся, нося́ ча́да благове́щения, Заха́рии иере́ю Гаврии́л вели́кий и боже́ственный и́стинно арха́нгел, те́мже гла́с Словесе́ роди́выйся Иоа́нн, отцу́ своему́ гла́с проглаго́лания отдае́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуются ра́достию вси́ концы́ земни́и дне́сь, честну́ю па́мять пра́зднующе арха́нгелов Твои́х, Бо́же, Михаи́ла боже́ственнаго и Гаврии́ла богому́драго; сра́дуется же ку́пно и ве́сь Ангельский чи́н, я́ко сохраня́ется ми́р покро́вом и́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на Чи́стая пребыла́ еси́ и по рождестве́, еди́на то́кмо яви́лася еси́ Безму́жная, млеко́м пита́ющая Сло́во Отчее и́стинное, Ду́хом Святы́м прие́мшее ра́бий зра́к по на́м, Де́во Богоро́дице, Его́же, Боже́ственное чту́ще зра́ка подо́бие, почита́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Непокаря́ющуся дре́вле Бо́жиим неизрече́нным и Боже́ственным чудесе́м Валаа́му волхву́, на распу́тии Ангел, ослу́ яви́вся, стра́шно обличи́ и, слове́сно живо́тное показа́в, естества́ премени́ позна́ние.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Яту бы́вшу Петру́ и в темни́це пребыва́ющу, Ангел яви́ся Бо́жий, от ру́к Иродовых, и у́з, и сме́рти избавля́я. Те́мже, прииди́те вси́, я́ко ду́ш храни́тели Боже́ственныя, му́дрыя арха́нгелы да почти́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бра́ней крамолы́, Ангели, арха́нгели, боже́ственныя си́лы Бо́жия, и церко́вныя е́реси, и вся́ собла́зны ва́шими разреши́те к Бо́гу при́сными мольба́ми и на́с в ми́ре соблюди́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во дву́ существа́х Еди́наго Тя́ ве́мы, Бо́га тва́ри, де́йствы обе́ма и хоте́нии су́ща несли́тна, Сы́на Бо́жия, от жены́ пло́ть прии́мша, Ея́же о́браз почита́ем на дщи́цах.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Яко о́гнь, и пла́мень, и све́т, безпло́тныя су́щия, от веще́ственныя тли́ умо́м восперя́еми, бре́нными устна́ми невеще́ственныя со стра́хом пе́сньми да почти́м.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Умертви́те страсте́й бу́ри, арха́нгели, и утиши́те с ни́ми возмуще́ния вся́ на ве́ру, святи́и Тро́ицы су́ще огнезра́чнии архистрати́зи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Арха́нгели Бо́жии, безпло́тных нача́льницы, предста́тельством ва́шим от вся́кия е́реси на́с сохрани́те, Михаи́ле нача́льниче и Гаврии́ле, архистрати́зи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из утро́бы яви́лся еси́ во́лею, от Неискусому́жныя воплоща́емь, безпло́тен сы́й, я́ко Бо́г, Христе́, плотоно́сец же, я́ко Челове́к, бы́л еси́. Его́же подо́бия, ве́рнии, ви́д почита́ем.

Конда́к, гла́с 2:

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное на́м проси́те, и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных архистрати́зи.

Икос:

Ре́кл еси́, Человеколю́бче, в Писа́ниих Твои́х: мно́жеству ра́доватися Ангелов на небеси́ о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне. Те́мже мы́, и́же в беззако́ниих, Безгре́шне еди́не Сердцеве́дче, Тя́ моли́ти всегда́ дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго, уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным умиле́ние, Влады́ко, подая́й на́м проще́ние, о все́х бо на́с мо́лятся Тебе́ безпло́тных архистрати́зи.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

С ли́ки безпло́тных и челове́ческий ро́д, прииди́те, поклони́мся в благознамени́тый де́нь се́й, па́мять соверша́юще му́дрых арха́нгелов Христо́вых, — Свя́т, Свя́т, Свя́т, — пою́ще, — Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Яко страннолюби́вии дре́вле, Авраа́м богови́дец и Ло́т сла́вный, учреди́ша Ангелы и обрето́ша обще́ние со Ангелы, зову́ще: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мано́ю до́блественному и Тови́ту прему́дрому яви́шася Ангели, воздаю́ще натрижне́ния жития́ по досто́инству; и отроко́в Ангел угаси́ пла́мень иногда́, в пещи́ о́гненней су́щих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ на́ше по существу́ от Де́вы поне́сл еси́, кроме́ измене́ния, Иису́се, естествы́ сугу́ба, но еди́наго Ипоста́сию, оте́чески Тя́ пропове́дуем, Его́же и ви́д ве́рно почита́ем, изобразу́юще.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Нача́льник Ангелов бы́сть Михаи́л арха́нгел, но сла́вится с ни́м светле́е таи́нник благода́ти и Де́вы обручи́тель честны́й, воево́да безпло́тных, досто́йно ра́дость предвозвеща́я, Гаврии́л, вопию́щим: лю́дие, превозноси́те Христа́ во вся́ ве́ки.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Ангельския чи́ны в разли́чном зра́це уви́дев, Иезеки́иль, предсказу́я, пропове́даше: в ни́хже шестокри́льнии серафи́ми предстоя́ху, и херуви́ми многоочи́тии окружа́ху, с ни́миже арха́нгелы пресве́тлыя зря́ще, Христа́ славосло́вящия во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко стра́шно прише́ствие втора́го седа́лища Твоего́ явленнотворя́, Дании́л предглаго́лаше: я́ко престо́ли поста́вишася, и Ве́тхий седя́ше, и тмы́ Ангелов ввожда́ше, со стра́хом предстоя́щия и гла́сы немо́лчными вопию́щия Тро́ице во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отцу́ и Ду́ху Единосу́щное Сло́во, во́лею яви́ся, и на́м, из Де́вы, сообра́зен, не смеси́в в дру́г дру́га, я́же стра́шнаго соедине́ния: Еди́н бо и То́йжде во обои́х показу́ется, во дву́ существа́х и еди́ной Ипоста́си. Его́же ны́не подо́бия о́бразу покланя́емся.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Неду́гующих, и пла́вающих, и су́щих в ну́ждах ко спасе́нию побо́рницы яви́стеся, безпло́тных пе́рвии, Михаи́ле и Гаврии́ле.

Припев: Архистратизи Божии, моли́те Бо́га о нас.

Си́л и престо́лов Боже́ственных слико́вственник, я́ко воево́да Ангельский и таи́нник Бо́жий, о на́с Спа́су, Гаврии́ле, моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко храни́телие ми́ра и Це́ркве и чинонача́льницы вы́шних си́л, о на́с Спа́са умоли́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Согла́сно, Богоро́дице, Тя́ славосло́вим, я́ко от страсте́й и бе́д спаса́еши ны́ и на́ша моле́ния во благи́х исполня́еши.

Свети́лен.

Огненных, Архистрати́же, слу́г предста́тельство от Отца́ прия́л еси́, Михаи́ле, све́тов, те́м и сия́ние Того́ сла́вы сия́ющее и́маши, окру́г пречи́стаго престо́ла ты́ предстоя́, я́ко пе́рвый невеще́ственных чино́в.

Сла́ва.

Невеще́ственных си́л, арха́нгел и Ангел, госпо́дьств, и престо́л, и нача́л предста́тель пред Бо́гом постоя́нный, Архистрати́же боже́ственне, Михаи́ле пресла́вне, нестерпи́мому бо престо́лу предстоя́й, покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ вся́, ве́рою тя́ почита́ющия, мирска́го предста́теля.

И ны́не, Богородичен:

Честне́йшая еси́ херуви́м сла́вных и серафи́м, Всепе́тая, стра́шных без сравне́ния сла́внейшая и все́х святы́х Ангел святе́йшая, Пречи́стая: Зижди́теля бо все́х пло́тски неизрече́нно родила́ еси́, Богоро́дице. Его́же моли́ рабо́м Твои́м разреше́ние дарова́ти прегреше́ний.

Стихи́ры, гла́с 1.

Небе́сных чино́в я́ко преднача́льника / и су́щих на земли́ челове́ков кре́пкаго тя́ предста́теля, / храни́теля же и изба́вителя / воспева́ем ве́рно, / Михаи́ле Архистрати́же, / моля́щеся вся́кия тлетво́рныя боле́зни на́с изба́вити.

Чинонача́льник сы́й го́рних боже́ственных си́л / дне́сь созыва́ет челове́ческия ли́ки / еди́н со Ангелы све́тлый пра́здник соста́вити / собо́ра и́х боже́ственнаго / и ку́пно пе́снь Бо́гу / воспе́ти трисвяту́ю.

Под кро́в боже́ственных ны́ кри́л твои́х / прибега́ющия ве́рою, / Михаи́ле, боже́ственный у́ме, / соблюда́й и покрыва́й чрез все́ житие́. / И в ча́с, арха́нгеле, сме́ртный, стра́шный / ты́ предста́ни помо́щник / все́м на́м благоприе́мнейший.

Гла́с 4.:

Трисо́лнечныя лучи́, Боже́ственным све́том осиява́еми, архистрати́зи, невеще́ственных озаря́ете чинонача́лия, я́коже све́т, белообра́зне показу́ющеся в вы́шних, о́гнь облиста́ете в ми́ре непристу́пнаго Божества́. Те́м и трисвяту́ю пе́снь пла́менными устна́ми непреста́нно поете́: свя́т, свя́т, свя́т еси́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, гла́с 5:

Иде́же осеня́ет благода́ть твоя́, арха́нгеле, отту́ду диа́воля прого́нится си́ла: не терпи́т бо све́та твоего́ ви́дети спады́й денни́ца. Те́м мо́лим тя́, огнено́сныя его́ стре́лы, я́же на ны́ дви́жимыя, угаси́ хода́тайством твои́м, избавля́я на́с от собла́знов его́, достохва́льный Михаи́ле Архистрати́же.

И ны́не, Богородичен:

Блажи́м Тя́, Богоро́дице Де́во, и сла́вим Тя́, ве́рнии, по до́лгу, гра́д непоколеби́мый, сте́ну необори́мую, тве́рдую предста́тельницу и прибе́жище ду́ш на́ших.

Молитва Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Молитва святому Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, светлообра́зный и гро́зный Небе́снаго Царя́ воево́до! Пре́жде Стра́шнаго Суда́ осла́би ми пока́ятися от грехо́в мои́х, от се́ти ловя́щих изба́ви ду́шу мою́ и приведи́ ю́ к сотво́ршему ю́ Бо́гу, седя́щему на Херуви́мех, и моли́ся о ней приле́жно, да твои́м хода́тайством по́слет ю́ в ме́сто поко́йное. О гро́зный Воево́до Небе́сных Сил, предста́телю всех у Престо́ла Влады́ки Христа́, храни́телю тве́рдый всем челове́ком и му́дрый ору́жниче, кре́пкий Воево́до Небе́снаго Царя́! Поми́луй мя, гре́шнаго, тре́бующаго твоего́ заступле́ния, сохрани́ мя от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би мя непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри мене́, гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би мя та́мо ку́пно с тобо́ю сла́витии Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил