Шрифт

21 ноября.

Канон Собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил.

Собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил

Стихи́ры, гла́с 6.

Арха́нгельския си́лы, Христе́, / престо́лу предстоя́ще Твоему́, / мо́лятся о ро́де челове́честем. / Те́х у́бо мольба́ми / язы́ков де́рзость низложи́, / ми́р все́м ве́рным подая́.

Сти́х: Творя́й Ангелы Своя́ ду́хи / и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Окру́г престо́ла все́х Царя́ / при́сно лику́юще, / а́нгелов чи́ни, / на́с сохраня́йте, / ве́рою ва́с призыва́ющия, / и муче́ния все́х изба́вите.

Сти́х: Хвали́те Его́ вси́ Ангели Его́, / хвали́те Его́ вся́ си́лы Его́.

Оте́ц, Иже над все́ми Бо́г, / си́лы небе́сных умо́в, / безобра́зны и невеще́ственны, / певцы́ трисо́лнечныя сла́вы Своея́, / и еди́нственное Сло́во, / и Ду́х приведе́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, / с Гаврии́лом, согла́сно / Тебе́ вопие́м: / Ты́ бо, ра́дость пе́рвую / свы́ше прии́мши, / ра́дости вся́ ны́ испо́лни.

Тропа́рь, гла́с 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим ва́с при́сно мы́, недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ на́с кро́вом кри́л невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще ны́, припа́дающия приле́жно и вопию́щия: от бе́д изба́вите ны́, я́ко чинонача́льницы вы́шних си́л.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, святы́й Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, и ва́с, святи́и арха́нгели, Ангели, нача́ла, вла́сти, престо́ли, госпо́дствия, си́лы, херуви́ми, стра́шнии серафи́ми, прославля́ющия Го́спода.

Стихи́ра, гла́с 6:

Ангели Твои́, Христе́, престо́лу вели́чества во стра́се предстоя́ще и Твои́м светоли́тием при́сно осиява́еми, в вы́шних песнопе́вцы Твои́ и сове́та Твоего́ служи́телие, от Тебе́ низпосыла́еми, да́ют просвеще́ния душа́м на́шим.

Пе́рвый кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Вси́ воспои́м, ве́рнии, вся́ управля́ющую невеще́ственныя го́рних лико́в чинонача́лия, Тро́ицу несозда́нную: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, вопию́ще, Бо́же Вседержи́телю.

Положи́л еси́ тва́рей нача́ло, существо́ безпло́тное, Тво́рче Ангелов, пречи́стый Тво́й престо́л окружа́ющее, зва́ти Тебе́: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же Вседержи́телю.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнови́дче Бо́жия воплоще́ния, Михаи́ле же, чино́в невеще́ственных первостоя́телю, непреста́нно зову́ще: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же Вседержи́телю.

Богородичен: Трепе́щу та́инства, Христе́, Твоего́ снизхожде́ния, я́ко, Иже естество́м Бо́г, прия́л еси́ от Де́вы роди́тися я́ко Челове́к, да спасе́ши ми́р от рабо́ты проти́внаго.

Пе́снь 3.

Ирмос: Стра́х Тво́й, Го́споди, всади́ в сердца́ ра́б Твои́х, и бу́ди на́м утвержде́ние, Тя́ во и́стине призыва́ющим.

Кре́постию поста́вил еси́, Безсме́ртне, си́льныя, соверша́ющия всесвяту́ю Твою́ во́лю, Тебе́ в вы́шних всегда́ предстоя́щия.

Таи́нники Твоего́ вочелове́чения и честна́го воста́ния, Ангельския чинонача́льники, Христе́, за ны́ приими́ моля́щияся.

Ангелы приста́вил еси́ храни́тели челове́ком, я́ко Благоутро́бен, служи́тели же показа́л еси́, Христе́, спасе́ния Твои́х уго́дников.

Богородичен: Неизрече́нно зачала́ еси́ Го́спода и Спа́са, Богоневе́сто, избавля́ющаго ны́ от лю́тых, Тя́ вои́стинне призыва́ющия.

Седа́лен, гла́с 8.

Небе́сных нача́льницы и первостоя́телие высокопресто́льных и стра́шных, Боже́ственныя сла́вы, Михаи́ле и Гаврии́ле архистрати́зи, Ангелов чинонача́льницы, со все́ми безпло́тными, о служи́телие Влады́чни! О ми́ре непреста́нно моля́щеся, испроси́те оставле́ние прегреше́нных на́ми, и ми́лость, и благода́ть обрести́ в де́нь су́дный.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Богоблагода́тная, Чи́стая, Благослове́нная, благоутро́бия ра́ди щедро́т из Тебе́ Ро́ждшагося, с вы́шними си́лами, и арха́нгелы, и все́ми безпло́тными моли́ непреста́нно пода́ти на́м пре́жде конца́ ми́лостивно проще́ние грехо́в и жития́ исправле́ние, я́ко да обря́щем ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмос: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Все́л еси́ на Ангелы, я́коже на ко́ни, Человеколю́бче, и прия́л еси́ руко́ю Твое́ю брозды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ непреста́нно вопию́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Покрыва́ет Ангелы доброде́тель Твоя́, Человеколю́бче, и земли́ исполня́ет концы́ Твоего́ сла́внаго, Безнача́льне, Боже́ственнаго хвале́ния, с ни́ми Тебе́ вопию́щи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Изше́л еси́, Ще́дре, на спасе́ние люде́й Твои́х, Христе́, созыва́еши же дру́ги — си́лы Твоя́, и весе́лие бы́сть прише́ствие Твое́ ве́рно Тебе́ вопию́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богородичен: Де́ва и Ма́ти преесте́ственно яви́лася еси́, Всечи́стая, я́ко Бо́га, Того́жде и Челове́ка Христа́, ро́ждшая. Ему́же со стра́хом вопию́т Ангельския чи́ни: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго, све́том ра́зума Твоего́, Го́споди, преднаставля́я мя́, на стезю́ за́поведей Твои́х напра́ви.

Невозвра́тным жела́нием при́сно к высоте́, к Тебе́, Христе́, носи́ми, кра́йнейшему все́х жела́ний, Ангельския си́лы непреста́нно Тя́ сла́вят.

Ты́ у́мныя по существу́, нетле́нныя благода́тию Твое́ю, Христе́, устро́ил еси́ песнопе́вцы Твоего́ вели́чества, Ангелы Твоя́ по о́бразу соде́лав, Непостижи́ме.

Ты́ непрекло́нны на го́ршее к Тебе́ приближе́нием, Христе́, сохрани́л еси́ Твоя́ слуги́, исто́чник бо бла́гости Ты́ еси́, благотвори́ши досто́йно Тебе́ служа́щия.

Богородичен: Умерщвле́нную мою́ ду́шу страстьми́ ме́рзкими, Всенепоро́чная, оживи́, жи́зни Храни́теля ро́ждшая, и к стези́ ве́чней, и блаже́нней жи́зни упра́ви.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди, еди́наго всели́л еси́, мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиими, я́ко от тли́ о́наго, спаси́.

Благоле́пне от не су́щих, Го́споди, сло́вом Твои́м приве́л еси́ существа́ небе́сных безсме́ртных во́инств, светови́дны ты́я соде́ловая.

Таи́нницы честни́и Бо́жия хвале́ния бы́сте, безпло́тнии, гра́ждане небе́сныя и Боже́ственныя и́стинно ски́нии, Творцу́ досто́йно служа́ще.

Безпло́тных чи́ни у́мнии Тя́, Сы́не Бо́жий пребезнача́льный, хва́лят непреста́нно и славосло́вят, я́ко Творца́ и Созда́теля вся́ческих.

Богородичен: Со Отце́м в вы́шних, Пречи́стая, безнача́льне седя́щаго, на объя́тиих Твои́х восклони́ти сподо́билася еси́: Его́же на́м пода́ждь, Чи́стая, рабо́м Твои́м, Ми́лостива.

Конда́к, гла́с 2:

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное на́м проси́те, и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных архистрати́зи.

Икос:

Ре́кл еси́, Человеколю́бче, в Писа́ниих Твои́х: мно́жеству ра́доватися Ангелов на небеси́ о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне. Те́мже мы́, и́же в беззако́ниих, Безгре́шне еди́не Сердцеве́дче, Тя́ моли́ти всегда́ дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго, уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным умиле́ние, Влады́ко, подая́й на́м проще́ние, о все́х бо на́с мо́лятся Тебе́ безпло́тных архистрати́зи.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Све́ты яви́л еси́, Ще́дре, Ангелов Твои́х невеще́ственное существо́, неизрече́ннаго све́та исполня́еми непреста́нно, — благослове́н еси́, — зову́щия, — Бо́же, во ве́ки.

Ему́же предстоя́т непреста́нно, служа́ще, тмы́ Ангелов, Лица́ же зре́ти не терпя́т зре́ния, — благослове́н еси́, — зову́ще, — Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сло́вом Твои́м Ипоста́сным Ангельское естество́ соде́лал еси́, освяти́в же Боже́ственным Ду́хом, Тро́ицу богосло́вити научи́л еси́, Бо́же, во ве́ки.

Тро́ичен: Три́ у́бо, у́мствующе, Ипоста́си, неопи́санное сла́вим Существо́, Отца́, Сло́ва со Ду́хом, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Ангельскому поревну́им житию́, и мы́сли впери́м к высоте́, и с ни́ми невеще́ственно воспои́м Го́спода, пою́ще и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Лико́вственницы ликова́ния небе́снии, престо́л обстоя́ще сла́вы, о́крест Бо́га же всегда́ обраща́ющеся, Ангели пою́т и превозно́сят Его́ во вся́ ве́ки.

Невеще́ственнаго огня́ творя́щей пла́мень, на высоте́ непреста́нно служа́щия, и Ангелы ду́хи явля́ющей, Тро́ице покланя́емся и славосло́вим во вся́ ве́ки.

Богородичен: Ему́же на небеси́ предстоя́т с тре́петом тмы́ Ангел и арха́нгел, Того́ на объя́тиих носи́ти сподо́билася еси́, Богоро́дице, моли́ спасти́ся славосло́вящим Его́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́, Соде́теля заче́нши и Го́спода, и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́, те́м Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Тя́, неизрече́нно соедини́вшаго небе́сным, Христе́, земна́я и еди́ну Це́рковь соверши́вша Ангелов и челове́ков, непреста́нно велича́ем.

Ангели же и арха́нгели, престо́ли, вла́сти и госпо́дства, нача́ла же и си́лы, херуви́ми и серафи́ми, с Богоро́дицею о ми́ре моли́теся.

Все́х предста́телие показу́ющиися, Михаи́л с Гаврии́лом, посети́те от любве́ чту́щия всепра́зднственную па́мять ва́шу и ве́рно воспева́ющия: спаса́йте от вся́каго обстоя́ния.

Богородичен: Ра́дуйся, свята́я Богоневе́сто! Ра́дуйся, Све́т ми́ру ро́ждшая ве́рным! Ра́дуйся, стено́ и покро́ве все́х на́с: Бо́га, я́ко Благоде́теля, за ны́ непреста́нно моли́.

Свети́лен.

Огненных, Архистрати́же, слу́г предста́тельство от Отца́ прия́л еси́, Михаи́ле, све́тов, те́м и сия́ние Того́ сла́вы сия́ющее и́маши, окру́г пречи́стаго престо́ла ты́ предстоя́, я́ко пе́рвый невеще́ственных чино́в.

Сла́ва.

Невеще́ственных си́л, арха́нгел и Ангел, госпо́дьств, и престо́л, и нача́л предста́тель пред Бо́гом постоя́нный, Архистрати́же боже́ственне, Михаи́ле пресла́вне, нестерпи́мому бо престо́лу предстоя́й, покры́й, соблюди́, сохрани́ и спаси́ вся́, ве́рою тя́ почита́ющия, мирска́го предста́теля.

И ны́не, Богородичен:

Честне́йшая еси́ херуви́м сла́вных и серафи́м, Всепе́тая, стра́шных без сравне́ния сла́внейшая и все́х святы́х Ангел святе́йшая, Пречи́стая: Зижди́теля бо все́х пло́тски неизрече́нно родила́ еси́, Богоро́дице. Его́же моли́ рабо́м Твои́м разреше́ние дарова́ти прегреше́ний.

Молитва святому Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, светлообра́зный и гро́зный Небе́снаго Царя́ воево́до! Пре́жде Стра́шнаго Суда́ осла́би ми пока́ятися от грехо́в мои́х, от се́ти ловя́щих изба́ви ду́шу мою́ и приведи́ ю́ к сотво́ршему ю́ Бо́гу, седя́щему на Херуви́мех, и моли́ся о ней приле́жно, да твои́м хода́тайством по́слет ю́ в ме́сто поко́йное. О гро́зный Воево́до Небе́сных Сил, предста́телю всех у Престо́ла Влады́ки Христа́, храни́телю тве́рдый всем челове́ком и му́дрый ору́жниче, кре́пкий Воево́до Небе́снаго Царя́! Поми́луй мя, гре́шнаго, тре́бующаго твоего́ заступле́ния, сохрани́ мя от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би мя непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри мене́, гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би мя та́мо ку́пно с тобо́ю сла́витии Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Архангелу Михаилу

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас, блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся по подо́бию несмы́сленных дете́й скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дний вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чу́вств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас. Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраняя́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же не́сть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

Собору святого Архистратига Михаила и прочих безплотных сил