Шрифт

20 ноября.

Канон святым мученикам тридесяти трем, иже в Мелитине.

Святым мученикам тридесяти трем, иже в Мелитине
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́чеников. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Совоку́пльшеся боже́ственным небе́сным си́лам, все́м проси́те очище́ния, светоно́сную ва́шу па́мять похваля́ющим, добропобе́днии му́ченицы.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Пу́ть муче́ния све́тло ше́ствовати жела́юще, претерпе́сте кре́пко все́ треволне́ние муче́ния, укрепля́еми Ду́хом Святы́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свети́льницы яви́стеся на земли́, многобо́жия разруша́юще тму́, боже́ственнии страстоте́рпцы, сего́ ра́ди невече́рний Све́т прие́млете.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́нием вся́ содева́яй, из Тебе́ па́че сло́ва воплоща́ется, Ма́ти Чи́стая, страстоте́рпцы венча́вый, побе́дно врага́ попра́вшия.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Свяще́нными повеле́нии твои́ми свяще́нныя му́ченики, сла́вне Ие́роне, к боже́ственному страда́нию ты́ наста́вил еси́, и неради́ти о му́ках пресла́вно сотвори́л еси́, богоблаже́нне.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Сокруша́еми дре́вием, стра́сть честну́ю, святи́и, преблага́го Влады́ки изобрази́ли есте́, сокруши́сте па́губныя лестцы́ тмы́ благода́тию Вседержи́теля.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На Го́спода все́х, богови́днии му́ченицы, возло́жше упова́ние, отню́д неподви́жими бы́сте стоя́ния бо́льшаго, но зако́нно боже́ственное тече́ние соверши́сте нра́ва пра́востию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Чи́стая Влады́чице, Яже неопи́санное Сло́во поро́ждши опи́санно пло́тию, Его́же ли́к му́ченический, Бо́га испове́дая, стра́ждет крепча́йше.

Седа́лен, гла́с 4.

Му́жества кре́пкое показа́вше, му́дрии, притупи́сте враго́в всезло́бныя ко́зни, на суди́щи пропове́давше Христа́. Те́м глава́ми усе́чени и Боже́ственною десни́цею венча́стеся, и́же к тре́м десяти́цам три́ блаже́ннии, Мелити́ны же жи́тели, на́с, ве́рою вы́ чту́щия, помяни́те, честни́и му́ченицы.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Заря́ми боже́ственных по́двиг, всебога́тии, вселе́нныя вся́ концы́ просвеща́ете пресла́вно и неви́димых враго́в тму́ отго́ните. Те́м благочестному́дренно ва́ше соверша́ем светоно́сное и боже́ственное торжество́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Равному́дрии вси́, по́двиг соверши́вше, и по́чести ра́вно сподо́бистеся, да́вше кро́ви своя́ за Пострада́вшаго и Боже́ственную Кро́вь Источи́вшаго на дре́ве во́лею за на́ше спасе́ние. Сего́ ра́ди вы́ ублажа́ем.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Ны́не му́дрыя восхва́лим му́ченики, Феоге́на и Ма́манта, Ие́рона, Клавдиа́на, Ни́кона ку́пно и Ника́ндра, Ло́нгина, и Иси́хия, и Вара́хия, Каллини́ка вели́каго и Ксанфи́я боже́ственнаго, Фео́фила и Уалле́рия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всеу́мно к подвиго́м устреми́вшеся, соде́йствующу вся́, достосла́внии, Боже́ственную благода́ть Изба́вителя обрето́сте и вся́ доблему́дренно претерпе́сте муче́ния, благода́рственно Христу́ пою́ще: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́на се́ни и проро́ческая гада́ния Тя́ Ма́терь провозвести́ша дре́вле бы́вшу Изба́вителя. Имже ны́не соверше́ние мы́ зря́ще, Всенепоро́чная, согла́сно Тя́ пое́м, страстоте́рпцев сла́во и му́ченик святы́х держа́ва.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Му́дрых страстоте́рпец, Максимиа́на и боже́ственнаго Евге́ния с Фео́дором, Дуки́тия чту́ще, Каллима́ха, ку́пно Феоду́ла и Дорофе́я похва́лим, му́жески по́двиг соверши́вшия.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

До́блии ору́жницы, во́лею умерщвля́еми и сокруша́еми, безсме́ртие ве́чно насле́доваша и в ра́йстей лику́ют ны́не широте́, блаже́нныя наде́жды прии́мше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дрема́ние небреже́ния отрази́вше всехва́льнии, во вре́мя по́двиг ку́пно бо́дростию боже́ственною потеко́сте тече́ние боже́ственныя ве́ры муче́ния и к приста́нищу небе́сному ны́не приидо́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свя́зана плени́цами мя́ прегреше́ний, всепе́тая Влады́чице, у́зы а́довы разреши́вшая боже́ственным Твои́м Рождество́м, разреши́, молю́ся Тебе́, и пути́, вводя́щия к жи́зни, ступа́ти поспеши́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

В пе́снех страда́льца Феодо́та, Иларио́на, Гига́нтия му́драго, и Афана́сия, и боже́ственнаго Евти́хия со Епифа́нием по до́лгу ублажи́м.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Да ублажа́тся ве́рно Ие́рон и Диодо́т, Кастри́хий му́дрый и боже́ственный Остри́хий, вели́кий Феме́лий со Амони́том, Христо́вы до́блии му́ченицы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Крове́й ва́ших тече́нием фарао́на неви́димаго потопи́вше со все́м во́инством, добропобе́днии му́ченицы, небеса́ постиго́сте и перворожде́нных Це́рковь украси́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жия вра́жия, Богороди́тельнице, оскуде́ша, отне́леже копие́м прободе́ся Христо́с, Его́же родила́ еси́, Кро́вию и водо́ю обетша́вшия челове́ки назида́я.

Конда́к, гла́с 8.

Ли́к му́ченический я́сен, по́лк светоно́сен, соше́д к на́м разу́мно, Це́рковь дне́сь просвети́л е́сть чу́дными заря́ми. Те́мже, пра́зднующе честну́ю па́мять и́х, про́сим от Тебе́, Спа́се на́ш: те́х моли́твами от бе́д изба́ви на́с, да пое́м Ти́: аллилу́ия.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Честну́ю твою́ ру́ку за и́стину, Ие́роне сла́вне, отсе́чену зря́, благода́рственныя пе́сни Всеви́дцу поя́, взыва́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Высо́ким смы́слом прообра́зие сострада́льцем бы́л еси́, сла́вне Ие́роне, и с ни́ми вы́шняго Ца́рствия жре́бий прия́л еси́, поя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́ини до́блии Царя́ я́вльшеся ве́чнующаго, му́жества ва́шего мече́м полки́ лестца́ погуби́ли есте́, пою́ще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Врача́ поро́ждши, Де́во, се́рдца моего́ стра́сти уврачи́, Чи́стая, и ве́чнующаго мя́ муче́ния изба́ви, в пе́снех зову́ща: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Умертви́вшеся ми́ру, жи́знь бу́дущую насле́дуете и исцеле́ний благода́ть источа́ете пою́щим: благослови́те вся́ дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Све́тлии свети́льницы страда́ний сия́ньми я́вльшеся, облиста́ете ми́р, страстоно́сцы му́ченицы, вопию́ще: благослови́те вся́ дела́ Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

В темни́цу вве́ржени, Боже́ственныя вои́стинну храни́телие и́стины, и воло́выми жи́лами пло́ти неми́лостивно, блаже́ннии, ураня́еми, ника́коже пра́ваго пути́ соврати́стеся. Те́м побе́дныя прия́сте венцы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Словесы́ святы́ми, ве́рою просвеща́еми, Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха — Тро́ицу Неразде́льну испове́дуем, еди́но Ца́рство, еди́но Госпо́дство и еди́ну Вла́сть во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко святе́йши Ангел, Чи́стая, прия́ла еси́ во святы́х почива́ющаго Бо́га все́х: сего́ ра́ди вси́, ве́рнии, пое́м Тя́ и славосло́вим во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Возмо́гл еси́, си́лою Боже́ственною укрепля́емь, Ие́роне пречу́дне, многоко́зненнаго побори́ти ума́ кре́постию, и приве́л еси́ Христу́ страстоте́рпцев собо́р твои́ми поуче́ньми, с ни́миже ве́рою тя́ при́сно ублажа́ем.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Яви́стеся во́инство честно́е, во Христе́ собра́но, великоимени́тии, и проти́вистеся ко власте́м мироде́ржца и, победи́вше и́х ору́жием Боже́ственныя ве́ры, венцы́ взя́сте от руки́ живонача́льныя, веселя́щеся.

Припев: Святии мученицы, моли́те Бо́га о нас.

Взыгра́й, о Мелити́не, приве́д многочи́сленный собо́р Вседержи́телю честны́х му́чеников, и́хже митропо́лия вы́шняя и́мать, свяще́нно тече́ние соверши́вших, и со все́ми ве́рно си́х гра́ды ублажа́й всегда́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́лнце незаходи́мое, Христе́, моли́твами сла́вных му́чеников Твои́х, соверша́ющия и́х светоно́сное и боже́ственное страда́ние, све́тлыми заря́ми просвети́, и освяти́, и та́мо о́бщники Ца́рствия, я́ко Бо́г, сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Трепе́щу Твоего́, еди́не Царю́, суда́ бу́дущаго и устраша́юся, да не ка́ко в стра́сть и муче́ние вве́ргуся. Но очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны грехо́вныя, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, я́ко Человеколю́бец.

Свети́лен.

Ору́жием честна́го Твоего́ Креста́ защити́вшеся, страстоте́рпцы Твои́, Сло́ве, проти́вныя си́лы кре́пко победи́ша и мучи́теля посрами́ша, по Тебе́ пострада́ша и Тебе́, Христе́ мо́й, все́х Царю́, сцарству́ют ку́пно.

Богородичен:

Тя́ Дании́л прописа́ несеко́мую го́ру, от нея́же честны́й Ка́мень отсече́ся, сокруша́я и́дольския хра́мы, Богороди́тельнице Мари́е.

Молитва

Святи́и му́ченицы Мелити́нския! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым мученикам тридесяти трем, иже в Мелитине