Шрифт

14 ноября.

Канон святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану Асииским.

Святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану Асииским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, Космо́ и Дамиа́не, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те на́м.

По 50-м псалме́ стихи́ра, гла́с 2:

Се́ ко́ль добро́ и ко́ль красно́, е́же жи́ти бра́тии вку́пе в Ду́се Святе́м, я́коже рече́ богооте́ц Дави́д, любо́вию нелицеме́рною и ве́рою несомне́нною, сло́вом и́стинным, я́ко ря́сны зла́ты, дру́г дру́зе себе́ придержа́ща. Прииди́те, ны́не благослови́м Го́спода, да́вшаго на́м святы́я Своя́ безме́здники, Косму́ и Дамиа́на, врачи́ боля́щих, свети́ла те́мных, прогони́тели де́монов, и́миже боля́щии исцеля́ются, и́миже ме́ртвии воскреса́ют, и́миже прокаже́ннии очища́ются, по гла́су Госпо́дню: ту́не у́бо прия́ша, ту́не же и подаю́т боля́щим исцеле́ния. Ихже моли́твами, Христе́ Бо́же, просвети́ ду́ши на́ша.

Кано́н [пе́рвый]. Гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Озаря́еми сла́вою Боже́ственною, богосве́тлии безсре́бреницы, озари́те на́ша ду́ши, разоря́юще стра́стную мглу́, я́ко да ва́с ве́рою почита́ем.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Тлетво́рных очи́щшеся пе́рвее страсте́й боле́зней преложе́нием, очища́ете на́ша лю́тыя неду́ги, му́дрии, и боле́зни душе́вныя облегча́ете.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

От все́х Влады́ки да́р прия́сте, святи́и, чуде́с дарова́ния, на́ша исцели́те мно́гия и неудобьисце́льныя пло́ти стра́сти, мо́лимся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моле́ние, безсре́бреницы и вра́чеве, Бо́гу принеси́те, я́ко да изба́вит ны́ искуше́ний и скорбе́й мно́гих и тре́петнаго и стра́шнаго тогда́ муче́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́нов есте́ственных кроме́ ро́ждши, Чи́стая, Законода́теля Иису́са Изба́вителя, Его́же моли́ изба́вити ны́, Богоро́дице, мно́гих беззако́ний на́ших.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Ми́р пое́т ва́ша, святи́и, всегда́ мно́гая благодея́ния и чуде́с мно́жества, чудотво́рцы и вра́чеве, Ангел все́х равностоя́тели.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Ва́с обои́х, светода́телей, мо́лим, зве́зд на высоте́ лежа́щих Це́ркве та́йно, Космо́ и Дамиа́не, сердца́ ве́рных озари́те.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Ка́пли источа́юще при́сно, святи́и, исцеле́ния, омы́йте все́х душе́вную скве́рну и стра́стныя пло́ти то́ки вся́ уста́вите.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́ совокупи́вшеся лю́дие, святи́и, отвсю́ду ва́ша воспе́ти вели́кия да́ры вну́трь це́ркве ва́шея, но все́х моле́ния испо́лните.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Влады́чице Чи́стая, Пресвято́е Сло́во воплоти́вшая сло́вом, безслове́сных мя́ страсте́й, пою́ща Тя́ благоче́стно боже́ственными словесы́, изба́ви, Пренепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 8.

От исто́чника бе́здны, Иису́са, чуде́с струи́ благоле́пно поче́рпше, святи́и, та́йными ту́чами страсте́й мра́чныя о́блаки отгоня́ете и неду́гующим челове́ком исцеле́ния подае́те. Те́м, получи́вше здра́вое весе́лие, ва́ми, пресла́внии, удивля́еми, зове́м: богоно́снии безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от те́х злоде́йства мя́ изба́вити и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная Нетле́нная, отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

КрестоБогородичен:

Агнца, и Па́стыря, и Изба́вителя Агница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственное ро́ждие вои́стинну благопло́дно, ло́зы боже́ственныя, та́йное вино́ иска́паюшия, в весе́лии му́дрыя безсре́бреники ублажи́м.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Ору́жие яви́стеся, устреля́ющее враги́ неви́димыя, и́хже и на́с стре́л изба́вите, заступа́юще на́шу жи́знь, му́дрии безсре́бреницы.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Не е́сть челове́к, и́же ќто не стяжа́ благи́я ва́с моли́твенники ко Христу́, святи́и безсре́бреницы, Его́же моли́те огня́ ве́чнаго на́с изба́вити.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ва́с, блаже́ннии, и́же призыва́ет, и на земли́, и в мо́ри бе́д вся́ких свобожда́ется, те́м изба́вите на́с сопроти́внаго обстоя́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́вся Госпо́дь, Чи́стая, посреде́ Тебе́, вмести́лище свято́е, исто́чник мно́гих явля́ет исцеле́ний и очище́ние страсте́й, Богоро́дице Присноде́во.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Боже́ственное привлеко́ша просвеще́ние, сия́ния исто́чник всеусе́рдне возлюби́вше, и просвеща́ют на́с всегда́ чуде́с заря́ми великоимени́тии.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Кра́сный сопру́г су́ще, му́дрии, бразды́ возде́лавше ду́ш богозна́меньми, при́сно пожина́юще стра́сти, я́коже пле́велы, и здра́вия кла́с стори́чествующе.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Вжиля́еми кре́постию Христо́вою, в зло́бе си́льнаго всю́ кре́пость погуби́сте, его́же мучи́тельства на́с изба́вите, неусы́пнии предста́тели на́ши, безсре́бреницы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ше́ствовати стези́ на́м пра́выя и твори́ти во́лю Бо́жию укрепи́те, святи́и, уставля́юще стра́сти серде́ц на́ших и теле́с неду́ги облегчева́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви мя́, Влады́чице Блага́я, искуше́ний врага́, и гее́нны муче́ния, и обдержа́щаго мя́ плене́ния и не посрами́ мене́, песносло́вящаго Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Живу́ще, му́ченицы, ра́достно на небесе́х, в честны́й хра́м ва́ш приити́ потщи́теся и на́ша неду́ги теле́сныя и серде́чныя стра́сти исцели́те.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

В боже́ственное благоле́пия оде́явшеся красно́, я́ко в сугу́бицу, святи́и, на́ги ны́ су́ща доброде́телей боже́ственно оде́йте и страсте́й безче́стия ны́не обнажи́те.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Яко украше́нием чуде́с оде́яни всегда́, спаси́телие ми́ру яви́стеся, мирска́го у́бо вре́да вся́ ны́ изба́вите, святи́и, и страсте́й нече́стия и муче́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Умертви́вше, святи́и, стра́сти вся́ пло́ти смертоно́сныя благода́тию, животво́рными чуде́с приложе́ньми оживля́ете стра́ждущия и вра́т сме́рти избавля́ете.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не опали́в утро́бы Твоея́, Огнь сы́й, Иису́с, из Тебе́ пло́тию происхо́дит; Сего́, Чи́стая, моли́ огня́ и вся́ких му́к изба́вити ве́рою воспева́ющия Тя́.

Конда́к, гла́с 2.

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Икос:

Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в, и все́м зна́ние подаю́т: Высоча́йшаго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют все́м. Отню́дуже и мне́ по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти, я́ко богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели, исцеле́ний мно́жество подаю́щия, боле́зней бо вся́ избавля́ют, ми́р исцеля́юще чудесы́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Впери́сте у́м на небе́сная до́брых приложе́ньми и бы́сте о́бщницы Боже́ственных даро́в, крила́ти су́ще орли́, всю́ прохо́дите зе́млю, чудоде́йствующе при́сно.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Просвети́стеся, я́коже добросия́нное, безсре́бреницы, зла́то, Боже́ственною благода́тию исцеле́ний обогати́сте мно́жества. Те́м уще́дрите ны́, обурева́емыя лю́тых нахожде́ний искуше́ньми.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Преложи́вше Го́споду чи́сты ва́ша ду́хи, безсре́бреницы, да́р от Него́ прия́сте нечи́стыя ду́хи прогони́ти всегда́, и́хже зло́бы го́рькия изба́вите все́х на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Усну́сте пра́ведно до́лжным сно́м, му́дрии безсре́бреницы, и неусы́пнии моли́твенницы есте́ о ве́рных; те́м ду́ш на́ших при́сно и теле́с лю́тыя стра́сти успи́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моля́щи не преста́й Человеколю́бца, Бо́га на́шего, Всенепоро́чная, я́ко да прии́мем всеконе́чне отпуще́ние злы́х и получи́м на небесе́х угото́ванная блага́я лю́бящим Его́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Неду́гов вся́ческих су́ще ра́тницы, посо́бием Боже́ственнаго Ду́ха, святи́и, утоли́те на́ших ду́ш неду́гования и теле́с облегчи́те боле́зни.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Ви́дителие Госпо́дни ны́не красоты́ су́ще и́стинно, присеща́йте се́й кра́сный богоно́сный хра́м ва́ш и исто́чник чуде́с мно́гих соверша́йте.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

От исто́чника ра́йска исходя́ще, я́ко ре́ки две́, все́ напая́ете лице́ земли́ исцеле́ний струя́ми, неду́гов изсуша́юще ту́чи.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Блаже́нныя наде́жды прии́мше, от все́х досто́йно блажите́ся я́ко испо́лнителие, блаже́ннии, Бо́га на́шего боже́ственных хоте́ний, безсре́бреницы я́вльшеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вра́чеве неисце́льных страсте́й, безсре́бреницы, неисце́льныя стра́сти на́ша исцели́те, и искуше́ний бу́рю утоли́те, и уны́ния разжени́те о́блаки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тро́ичен: Со Ангелы святы́ми песносло́вим Отца́, и Сло́ва, и Ду́ха Свята́го, еди́но в тре́х Ипоста́сех Божество́, еди́но Ца́рство и еди́ну Вла́сть.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Се́й хра́м ва́ш чудесы́ всеблаголе́пно, я́ко звезда́ми све́тлыми, украша́ется и, согла́сно веселя́ся, всегда́ блажи́т и честну́ю ва́шу па́мять пра́зднует благоче́стно, честни́и безсре́бреницы.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

Яко све́т, я́ко два́ вели́ка со́лнца, разу́мную тве́рдь украша́ете, безсре́бреницы, и зна́мений заря́ми просвеща́ете все́х ве́рных сердца́. Те́м зове́м: разреши́те тму́ страсте́й на́ших, мо́лимся.

Припев: Святии безсребренницы Космо и Дамиане, моли́те Бо́га о нас.

В се́ла вы́шняя вселя́еми, святи́и, посреде́ на́с бы́ти неви́димо милосе́рдуйте, и́же посреде́ Боже́ственнаго хра́ма ва́шего пе́сни возсыла́ющих Вседержи́телю и блажа́щих приле́жно ва́с, всехва́льнии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ с вы́шними весели́тся в све́тлый боже́ственный пра́здник ва́ш, святи́и: его́же соверша́ющих, на́с изба́вите тмы́, и боле́зней, и вся́кия тесноты́, и е́же во а́де лю́таго, му́дрии, муче́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тре́петное рожде́ние иму́щи, Всечи́стая, в стра́шный де́нь испыта́ния, молю́ся, стра́шнаго отве́та изба́ви мя́ и спаса́емых стоя́ния прича́стника сотвори́, ве́рно пою́ща Тя́, Богора́дованная.

Свети́лен.

Благода́ть врачева́ний от Бо́га прие́мше, безсре́бреницы блаже́ннии, е́же врачева́ти неду́жныя и исцеля́ти вся́ ве́рно притека́ющия к боже́ственному ва́шему хра́му. Сего́ ра́ди согла́сно ублажа́ем досто́йне честну́ю ва́шу па́мять.

Богородичен:

Родила́ еси́, Пречи́стая, Бо́жие Бо́га Сло́во, ми́рови спаси́тельное соверша́ющаго всему́дре строе́ние изря́дное. Сего́ ра́ди Тя́ вси́ песносло́вим досто́йне, я́ко моля́щуюся к Нему́, изба́витися на́м неду́гов и вся́ких бе́д.

Молитва святым бессребреникам Косме и Дамиану, чудотворцам Асийским

Чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Космо́ и Дамиа́не! Вы от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́вше и Того́ повеле́ния всем се́рдцем соблюда́ющи, а́ще и вда́сте себе́ уче́нию враче́бному, но доброде́тельнаго ра́ди жития́ и чистоты́ душе́вныя, си́лою Христа́ Бо́га, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Отоню́дуже любо́вию и милосе́рдием к неду́гующим подвиза́еми, не то́кмо лю́дем, но и ското́м исцеле́ния боле́зней подава́ете, неисче́тным мно́жеством чуде́с ва́ших весь мир наполня́ете, и не теле́сныя то́кмо неду́ги исцеля́ете, но и ве́рою Христо́вою ду́ши просвеща́ете, в терпе́нии боле́зней укрепля́ете, в тя́жких неду́зех о исправле́нии жития́ вразумля́ете и ко Христу́ покая́нием привлека́ете. Тем же ны́не и нас, припа́дающих к вам пред честно́ю ико́ною ва́шею, ско́ро услы́шите, ю́ныя де́ти, ва́шей по́мощи во уче́нии кни́жном прося́щия, ва́шими моли́твами наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию науче́ние приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вой ве́ре вы́ну да преуспе́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, челове́ческая по́мощи отча́янным, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым, чудоде́йственным посеще́нием да́руйте. Мно́гажды в боле́зни впа́дающия и от лю́тых неду́гов в уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия, да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те, и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и благу́ю и са́ми себе́ и живо́т свой во́ли Христа́ Бо́га предаю́т. В неду́зех су́щих, о исправле́нии же жития́ не радя́щих, во гресе́х не раска́ивающихся, се́рдцем ожесточе́нных сокруши́те во спасе́ние и к покая́нию призови́те, да не́мощни су́ще те́лом, здра́ви пребу́дут душе́ю, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих невреди́мы сохрани́те от долгонеду́жия, от боле́зней лю́тых и неисце́льных, от разслабле́ния те́ла, от иступле́ния ума́, от смертоно́сной я́звы, от внеза́пныя сме́рти, и всемо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу соблюди́те в пра́вой ве́ре тве́рдых, во благоче́стии преспева́ющих, в до́брых де́лах усе́рдных, в моли́тве к Бо́гу приле́жных, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святым чудотворцам и безсребреникам Косме и Дамиану Асииским