Шрифт

8 мая.

Канон преподобному Силвестру, игумену Обнорскому чудотворцу.

Преподобному отцу нашему Силвестру, игумену Обнорскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 6:

Иже измла́да Христа́ возлюби́в и ве́рою к Нему́ прибли́жся, изнури́л еси́, в пусты́ни живы́й, многострада́льное те́ло твое́. Те́м, блаже́нне Силве́стре, со Ангелы ликовству́я, моли́ Христа́ Бо́га ми́р ми́рови дарова́ти, и бу́ди помо́щник ве́рою призыва́ющим тя́ на по́мощь, и чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Ин тропа́рь, гла́с 4:

Яко до́бр блаже́ннаго Се́ргия учени́к, ве́ре и благоче́стию его́ подража́я, стяжа́л еси́ даро́в Ду́ха Свята́го сокро́вище, и си́лы мно́ги соде́лал еси́ о Го́споде во спасе́ние и утеше́ние ве́рных. Не оста́ви у́бо и на́с, с ве́рою притека́ющих к ра́це твое́й, Силве́стре преподо́бне.

Кано́н, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Пода́ждь ми́ си́лу, Многоми́лостиве Го́споди, пе́сньми восхвали́ти просла́вленнаго Тобо́ю богоно́снаго отца́ Силве́стра, да бу́дет ми́ предста́тель пред непристу́пным вели́чеством Сла́вы Твоея́.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние яви́лся еси́, преподо́бне, бра́тию сло́вом, со́лию растворе́нным, и де́лы благи́ми во благоче́стии утвержда́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лал еси́, о́тче Силве́стре, бра́тии твое́й, я́ко а́ще стя́жеши по сме́рти дерзнове́ние ко Го́споду, хода́тай бу́деши о оби́тели твое́й. Те́мже, вене́ц сла́вы прии́м, моли́ся о недосто́йных рабе́х твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́ же родила́ еси́ неизрече́нно, Сы́на и Бо́га, моли́ Де́во Всесвята́я, сохрани́тися достоя́нию Твоему́ от бе́д малове́рия и злы́х помысло́в шата́ния.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

За́поведь твою́ блюсти́ повелева́я, преподо́бне, наказа́л еси́ за́поведь преступи́вшаго, но́, прии́м сего́ покая́ние, благосе́рде исцели́л еси́ слепо́тствовавшаго.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Богоно́снаго Се́ргия благослове́ние прии́м, блаже́нне, взыска́л еси́ пусты́ни, и о́браз бы́л еси́ дво́ице учени́к его́, и́же, стопа́м твои́м после́довавше, бли́з тебе́ водвори́шася и святоле́пныя оби́тели устро́иша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ско́рбию испо́лнил еси́ сердца́ бра́тии, жи́знь вре́менную оставля́я, Силве́стре, ны́не же ра́достию исполня́еши взира́ющих на нетле́нныя мо́щи твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Милосе́рдия исто́чниче, Влады́чице Пресвята́я, бу́ди покро́в все́м, прибега́ющим к Тебе́ с ве́рою тве́рдою, наде́ждою несумне́нною и любо́вию чи́стою.

Седа́лен, гла́с 4:

Блаже́нства го́рняго взыску́я, вся́ кра́сная ми́ра сего́ оста́вил еси́, преподо́бне, ча́д твои́х духо́вных наказу́я, я́ко вся́ мирска́я прехо́дят, еди́но же пребыва́ет вы́ну сокро́вище благоче́стия.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

На престо́ле со Отце́м и Святы́м Ду́хом ве́чно ца́рствующаго неискусому́жно родила́ еси́, Присноде́во, Сы́на Бо́жия, те́м Тя́, я́ко Богома́терь, пе́сньми немо́лчными ублажа́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Си́ла Христо́ва в тебе́ откры́ся, преподо́бне, бесо́в бо изгоня́еши, слепы́м зре́ние, глухи́м слы́шание, немощству́ющим исцеле́ние подае́ши.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Ду́хом горя́, Го́сподеви рабо́тая и то́ки сле́з источа́я, мно́зи благоче́стия плоды́ в пусты́ни Обно́рстей возрасти́л еси́, и́миже до дне́сь пита́ются к ра́це твое́й с ве́рою притека́ющии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Труды́, бде́ние и сухояде́ние изнури́ша те́ло твое́, Силве́стре, оба́че свы́ше укрепле́н, Спа́са просла́вил еси́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Помози́, Пресвята́я Богоотрокови́це, да сотре́м си́лы сопроти́вных, и  злы́х и ми́ра испо́лнь соблюди́.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Очесы́ у́мными во вся́ дни́ живота́ твоего́ на Го́спода воскре́сшаго взира́яй, в пусты́ни хра́м Воскресе́ния воздви́гл еси́, в не́м же святы́я мо́щи твоя́ почива́ющи, я́вственне преднапису́ют ме́ртвеннаго телесе́ на́шего во о́браз безсме́ртныя сла́вы облече́ние.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Кня́зи и боля́ре я простцы́ прихожда́ху к ме́сту селе́ния твоего́, Силве́стре, и от у́ст твои́х глаго́лы наказа́ния духо́внаго в сла́дость слу́шаху.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прише́льцы иногда́, в пусты́ню прише́дша, зра́к тво́й, смире́ния и поще́ния испо́лнь, удиви́, и сего́ стяжа́л еси́, я́ко пе́рваго от учени́к твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пренепоро́чная Де́во, моли́твами Твои́ми пода́ждь на́м из пусты́ни Силве́стра досточу́днаго цве́ты доброде́телей благоуха́нныя вы́ну износи́ти.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ний отбе́г, в пусты́ню прите́кл еси́, и ти́хое приста́нище обреты́й, в Бо́зе еди́ном живо́т тво́й полага́л еси́, преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Деви́цу иногда́, бе́сом лю́те му́чиму, чу́дным явле́нием твои́м исцели́л еси́, егда́ спя́щей бы́лие травно́е по́дал еси́. Те́м чу́до узре́вшии восхвали́ша тя́, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обе́т изрече́ еди́н от ве́рных ти́ хра́м созда́ти, иде́же мо́щи твоя́ святы́я почива́ху, его́же и созда́л е́сть. Те́мже от бе́д и скорбе́й изба́вил еси́ его́, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В хра́м тво́й, Влады́чице, сходя́щеся вопие́м Ти́: Ты́ еси́ покро́в ме́сту сему́ свято́му, иде́же Силве́стр богоно́сный жи́тельствоваше. Спаси́ у́бо ны́, зде́ покланя́ющияся Тебе́, и все́м христиа́ном бу́ди Помо́щница.

Конда́к, гла́с 6:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне, и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну, Ду́ху Свято́му прине́сл еси́, и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши, и в боле́знех ско́ро посеща́еши. Те́мже мо́лим тя́, преблаже́нне, с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га, да спасет и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устро́итися, да зове́м ти́: ра́дуйся, Силве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

Икос:

Иноков вои́стину началово́ждь яви́лся еси́, богому́дре Силве́стре, смире́нию бо Христо́ву после́дуя, кре́ст Его́ на ра́мена подъя́л еси́, и терпе́нием, поще́нием и моли́твою ста́ду твоему́ о́браз бы́л еси́. Те́мже и бра́тия, я́ко отца́ и наста́вника тя́ почита́юще, зря́ще тя́ ко Го́споду отходя́ща, ско́рбию исполня́хуся; и́мже веща́л еси́ глаго́лы утеше́ния: потерпи́те, — глаго́ля, — ма́ло в ны́нешнем ве́це, бра́тия возлю́бленная, и венцы́ прии́мете от Христа́ Бо́га и Спа́са ду́ш на́ших. Его́же моли́, преподо́бне, ми́р ми́рови дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Изря́ден подвигополо́жник бы́л еси́, преподо́бне, во́ду на ра́менах твои́х нося́, и бы́лие еди́ное вкуша́я. Те́м просла́ви тя́ благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Не отхожда́ху лю́дие от ке́ллии твоея́, преподо́бне, словесе́м твои́м духоно́сным внима́юще, и восхваля́юще Го́спода, взыва́ху: благослове́н Бо́г тво́й и Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чудесы́ мно́гими просла́ви тя́ Христо́с Бо́г на́ш, и́миже удивля́еми лю́дие всего́ ца́рствия Росси́йскаго, восклица́ют: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Та́йну хра́мов, зде́ красу́ющихся, уразуме́им, ве́рнии, и возглаго́лем: покры́й на́с, Богома́ти, честны́м Твои́м покро́вом, и помози́ моли́твами твои́ми, блаже́нне Силве́стре, да дости́гнем сла́внаго из ме́ртвых воскресе́ния и сре́тения Госпо́дня на возду́се.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Святы́я Це́ркве не отлуча́йтеся, — глаго́лал еси́ бра́тии твое́й, преподо́бне, наказу́я, я́ко да во хра́ме воспева́ют ве́рнии Го́спода и превозно́сят Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отроцы блаже́ннии во огни́, я́ко зла́то в горни́ле, искуша́еми, Го́спода воспева́ху; си́це Силве́стр богому́дрый, огне́м терпе́ния искуша́емь и очища́емь, взыва́ше: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проле́й мольбы́ к Сы́ну Твоему́, неизрече́нно милосе́рдому, да спасе́т ны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния, Присноде́во Богоблагода́тная.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Незри́мый лю́дем в пусты́ни пребыва́л еси́, с Бо́гом неви́димым духо́вне бесе́дуя, Силве́стре блаже́нне, те́м и ангелоподо́бен бы́л еси́; сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Силве́стре, моли́ Бо́га о нас.

Сла́вы оть челове́к не ища́, от челове́к сокрове́н бы́л еси́, сокрове́нне в Бо́зе пребыва́я, но, я́ко сла́вою Бо́жиею просла́вленна, тя́ ублажа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благосе́рдно приими́, богому́дре Силве́стре, пе́сни сия́, во сла́ву и́мене твоего́ сложе́нныя, и помоли́ся о мне́, гре́шнем рабе́ твое́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, бу́ди стена́ кре́пкая и огражде́ние все́м ве́рующим, да Тя́, я́ко Ма́терь Бо́га Сло́ва Премилосе́рдую, велича́ем.

Свети́лен:

В черто́г Го́спода сла́вы возше́д и оде́жду имы́й убеле́нну све́том доброде́телей, моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, да да́рует все́м правосла́вным в ве́ре сконча́ти живо́т сво́й и облещи́ся в оде́жду нетле́ния.

МОЛИТВА
преподо́бному отцу́ на́шему Силве́стру, игу́мену Обно́рскому, чудотво́рцу.

О, честна́я главо́! Ду́ха Свята́го обита́лище и Ангелов собесе́дниче, преблаже́нне о́тче Силве́стре! Житие́м богоуго́дным вене́ц сла́вы небе́сныя стяжа́вый и у Го́спода дерзнове́ние ве́лие имы́й, моли́ся о рабе́х твои́х, с ве́рою твоея́ по́мощи тре́бующих и с упова́нием на милосе́рдие твое́ к тебе́ прибега́ющих. Испроси́ у Го́спода Человеколю́бца все́м лю́дем, коему́ждо для́ блага́го жи́тельствования и спасе́ния потре́бная: Це́ркви — ми́р и тишину́, властем — на враги́ побе́ду и одоле́ние, неду́жным — исцеле́ние, си́рым — вспоможе́ние, немощству́ющим ве́рою — в ве́ре утвержде́ние, ю́ным — в благоче́стии воспита́ние, все́м лю́дем — безмяте́жие и от все́х бе́д и скорбе́й избавле́ние, воззыва́емым от жи́зни сея́ вре́менныя — свято́е напу́тствие, преста́вльшимся — блаже́нное в Го́споде упокое́ние. Услы́ши, богоно́сне, усе́рдное моле́ние гре́шных и недосто́йных ра́б твои́х, и ми́лости твоя́ бога́тыя изле́й на ны́, да щедро́тами твои́ми обогаща́еми, сла́вим всечестно́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному отцу нашему Силвестру, игумену Обнорскому