Шрифт

7 мая.

Канон святому мученику Савве Стратилату

Святаго мученика Саввы Стратилата
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Са́вва во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Или се́й, гла́с 5:

Земна́го са́на по́яс оста́вив и по́чести, страда́льче, пред мучи́телем, льсти́вым царе́м, Христа́, Бо́га су́ща, испове́дал еси́ и Того́ ра́ди мно́га страда́ния подъя́л еси́, сла́вне. Те́м прекра́сным побе́ды венце́м увя́злся еси́ от Царя́ все́х ца́рствующаго, с небе́сными во́и све́тло преукра́шен. Предстоя́ Тому́, Са́вво, моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ на́ше, Го́споди, от а́довых вра́т естество́ изба́вль, того́ затвори́л еси́ в темни́цах ве́чных и, сме́рть умертви́в, жи́знь источи́л еси́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Иже на земли́, сла́вне, во́инство оста́вль, небе́сным чино́м и во́инством труды́ боже́ственными сла́вно приче́лся еси́, Са́вво, сла́вя Христа́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою, му́дре, свы́ше оде́ян на враги́, неподви́жимь и непобеди́мь яви́лся еси́, си́х побежда́я до́блественно бра́нь, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Присносия́нен озари́лся еси́ в преле́стней но́щи свети́льник, Христа́ Со́лнца пропове́дуя все́м пра́ведно и отгоня́ тму́ безбо́жия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От земли́ преиспо́дния на́с исхи́ти из Тебе́ роди́выйся Сы́н Бо́жий, я́ко милосе́рд, Свои́м воскресе́нием к жи́зни ве́чней, при́сно пою́щия Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Си́лу Христо́с борца́ и держа́ву низло́ж сме́рти, оживи́ естество́ на́ше Свои́м Воскресе́нием и укрепи́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Те́плая, прему́дре, Христо́ва любы́, тя́ боже́ственно разже́гши, земны́х и тле́нных все́х отлучи́ и пре́лести супоста́та показа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Позна́в Творца́, еди́наго Го́спода, да́вшаго Себе́ избавле́ние челове́ком, твою́ кро́вь да́л еси́ за Него́, Са́вво, бу́дущаго ра́ди воздая́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преста́ мучи́тельство сме́ртное, Пречи́стая, и а́дова сокро́вища упраздни́шася воста́нием Ро́ждшагося из Тебе́, и жи́зни сокро́вища напо́лнишася.

Седа́лен, гла́с 4.

Неподви́жимь я́влься воево́да, ва́рварския ко́зни победи́л еси́ и, пострада́в, сла́вне, кре́пко, полки́ пребори́л еси́ вра́г неви́димых. Отону́дуже венце́м увя́злся еси́ побе́дным, о на́с моли́ приле́жно, Са́вво преблаже́нне, ве́рою пою́щих тя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

По Бо́зе во Тво́й, Богоро́дице, прибега́ю, смире́нный, покро́в боже́ственный, припа́дая, молю́ся: поми́луй, Пречи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́, и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу. Моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от си́х изба́вити мя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ноже́м отсе́кл еси́ и́стинных глаго́л твои́х лжи́ сплете́ния до́блественне, Са́вво пресла́вне.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Цвету́щая телесе́ красота́ в тебе́ и́стинно яви́, страстоте́рпче, души́ твоея́ боже́ственное благоле́пие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Расту́щим, сла́вне, душе́вным му́жеством дре́вняго страда́ньми победи́л еси́ борца́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко от зве́ря, челове́ка Тво́й Сы́н исхи́тив сме́ртна, к животу́, Де́во, сего́ преста́ви.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ты́ погребе́нием пло́ти борца́ на́шего погре́бл еси́ и, я́ко Бо́г, истощи́в а́да, воскреси́ ме́ртвыя Свои́м Воскресе́нием, Христе́, Тя́ просла́вльшия.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Укра́шене му́дре тва́рей добро́те, позна́л еси́ все́х Влады́ку, те́мже Его́ ра́ди, Са́вво, пострада́в, венце́в сподо́бился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Та́йных получи́в дарова́ний Христо́вых, сла́вне, и Того́ незави́стным сия́нием боже́ственно уясни́вся, свети́льник показа́лся еси́ в ми́ре, сла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́чник жи́зни, из Тебе́ вопло́щся, воскре́с, источи́ земноро́дных естество́, Богоро́дице, и сие́ я́ко Бо́г безсме́ртия напои́ вода́ми.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Погуби́в сме́ртию сме́рть, Иже на́с ра́ди во́лею ме́ртв вмени́лся еси́, Христе́, ме́ртвыя оживи́л еси́ и сея́ у́з изба́вил еси́.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Окропи́вся Христа́ Боже́ственною кро́вию, и́дольских тре́б оскверне́ния отступи́л еси́, Са́вво сла́вне, и све́том оде́явся благода́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зимы́ пре́лести отбе́гл еси́ и к ти́хой весне́ дости́гл еси́ Христо́вым позна́нием, и́мже и озари́лся еси́, пресла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Истле́вшия ны́ прегреше́ньми, Сы́н Тво́й, Пречи́стая, Воскресе́нием Свои́м обнови́, и онебеси́, и бо́ги соде́ла благода́тию.

Конда́к, гла́с 4.

Непобеди́мый я́влься стратила́т, ва́рварския ко́зни победи́л еси́ и, страда́льчествовав, сла́вне, тверде́йши, мно́жество враго́в неви́димых побори́л еси́, те́мже вене́ц испле́л еси́ побе́ды. О на́с моли́ Христа́, Са́вво всеблаже́нне, ве́рою почита́ющих тя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Усну́в Христо́с во́лею я́ко ме́ртв, пло́тию во гро́бе, ме́ртвыя, и́же во а́де спя́щия, от ве́ка возбуди́ и живоно́сным воста́нием си́х воскреси́, пою́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ору́жие, му́дре, боже́ственных слове́с, я́ко но́ж держа́в, в сердца́ си́х вонзи́л еси́ нече́ствующих, и уязви́л еси́ сопроти́вных ло́жная беззако́ния, и взыва́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Запе́н бы́в от вра́г, не поколеба́л еси́ души́, ни низложе́н бы́л еси́, Христа́ бо име́я, назира́юща и укрепля́юща тя́ непоколеби́ма. Ему́же и взыва́л, Са́вво, и благода́рно воспева́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртва врага́ подложи́ под но́ги твои́, страда́льче, я́коже коры́сть сего́ взя́л еси́ прельще́нныя и да́л еси́ си́х Влады́це все́х, позна́нием зову́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В кре́пость держа́вную оде́явся, челове́ческое немощно́е естество́, Де́во Пресла́вная, в воста́нии Рождества́ Твоего́, и, вооруже́но му́жески на сме́рть, сла́вит Тя́, безсме́ртия и жи́зни Ма́терь Чи́стую.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Сме́рти обрета́теля, сме́ртию твое́ю плотско́ю уби́в, Ще́дре, сего́ все́м показа́л еси́ челове́ком ве́чную сме́рть: Тя́ превозно́сим, Животе́ и Нетле́ние.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Тиме́ния всего́ очи́щся безбо́жнаго и служе́ния и́дольскаго ба́нею, страстоте́рпче, креще́ния, Зижди́телю чи́сте приступи́л еси́, Са́вво, в по́двизех терпя́ до́блественне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Медото́чным сло́вом, му́дре, и взо́ром сла́дким удивля́я мучи́теля, де́лы победи́тельныя на ни́х поста́вил еси́ и взыва́л: Тя́ превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Живота́ моего́ Нача́льник, к сме́рти пло́тию приступи́в, умертви́ сию́. Оживи́, Де́во, любо́вию пою́щия Тя́ и превознося́щия Того́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Ты́, утро́бу а́дову расто́рг, Ще́дре, истощи́л еси́ того́, я́ко си́лен, и небе́сный оскуде́вший напо́лнил еси́ ми́р, воздви́г и оживи́в ме́ртвыя, и челове́ки вся́ возне́сл еси́ разуме́нием Твои́м.

Припев: Святый мучениче Савво, моли́ Бо́га о нас.

Восте́к на высоту́ у́мно, страстоте́рпче, боже́ственнаго позна́ния Христо́ва, пре́лесть, до́лу влеку́щую, оста́вил еси́ и крилы́ страда́ния к Сему́ возне́слся еси́, приле́жно велича́я и сла́вя Его́ я́ко Пребла́га.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стре́лы младе́нец вменя́я стреля́ния мучи́телей, си́лою отража́я те́х Христо́вою, Са́вво пресла́вне, спобо́рника име́л еси́ Того́ и помога́юща ти́ при́сно, Его́же ве́рою и любо́вию непреста́нно велича́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Облиста́, Де́во, Сы́н и Бо́г Тво́й, от гро́ба воста́в, Боже́ственныя зари́ и сла́вы испо́лни вселе́нную и сия́нием нетле́ния и́же ве́рою све́тел Тя́ о́блак сла́вящия просвети́л е́сть.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Са́вво! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго мученика Саввы Стратилата