Шрифт

5 мая.

Канон преподобному Феодору Сикеоту

Преподобнаго отца нашего Феодора Сикеота
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь преподобному Феодору Сикеоту

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,// те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы, и в пусты́ни пита́вшему, пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Богосия́нную тя́ звезду́ мы́сленное Со́лнце тве́рди, прему́дре, церко́вней показа́, лучи́ чуде́с испуща́юща всегда́ и страсте́й мглу́ потребля́юща.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

От ма́терних тя́ ложе́сн Творе́ц, преподо́бне, я́коже Иереми́ю пе́рвее, освя́щ, соде́ла сосу́д Ду́ха благопотре́бен, ду́хи отгоня́ща лука́выя, о́тче Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По́том воздержа́ния пла́мень страсте́й погаси́л еси́ и одожде́нием моли́тв струи́ чуде́с источи́л еси́, боле́зней разжже́ние, преподо́бне, погаша́юща я́ве, Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Невозде́ланный Гро́зд от Твоея́ утро́бы процвете́, Де́во Ма́ти, сла́дость источа́я оставле́ния и весе́лие безсме́ртно, Чи́стая, от пия́нства лю́тых объюроде́вшим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Яко чу́дно житие́ твое́, богому́дре, я́ко стра́шна чудеса́, я́ко высо́ко твое́, е́же к Бо́гу, и присвое́ние, и манове́ние, и неукло́нно восхожде́ние, всесла́вне Фео́доре.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Стремле́ние страсте́й возрази́л еси́, преблаже́нне, боле́зненными отда́нии и де́монов лука́вая потреби́л еси́ ловле́ния Пресвята́го Ду́ха кре́постию, Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже к честне́й притека́юще ра́це твое́й, от сея́ почерпа́ем исцеле́ний сокро́вища, и чуде́с пучи́ны, и да́р незави́стный, пою́ще тя́, Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́ны естества́ в Тебе́, Де́во, обновля́ются, ражда́еши бо па́че естества́ Соде́теля, па́че сло́ва Влады́ку. Его́же приле́жно моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, гла́с 8.

От Бо́га тезоимени́т да́р да́н бы́в челове́ком, на избавле́ние боле́зней мно́гих, вели́ка и ужа́сна сотвори́л еси́ чудеса́, я́зю вся́ку и неду́г исцеля́я и де́монов полки́ отгоня́я сло́вом. Те́мже и досто́йно Христо́ву Це́рковь упа́сл, единожи́тель апо́столов бы́л еси́, святи́телю Фео́доре, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному без се́мене, моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Пото́к сы́й я́ве, испо́лнен во́д боже́ственных, дарова́ний Ду́ха напоя́еши всю́ Це́рковь, о́тче Фео́доре.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Удави́л еси́ врага́ жи́лами боле́зней твои́х, преблаже́нне, и того́ потреби́л еси́ лука́вая во́инства моли́тв твои́х мече́м, Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поуча́яся в зако́не Бо́жии, при исхо́дищих воздержа́ния боже́ственное дре́во возрасти́л еси́, благопло́дие дея́ний доброде́тельных принося́, Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блаже́нна от родо́в все́х показа́лася еси́, Христа́ ро́ждши, блаже́нны содева́ющаго тому́ рабо́тающия, Де́во Ма́ти Чи́стая Влады́чице.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Неусыпа́ющую свещу́ тя́ и све́щник неугаса́ющь Све́т Безле́тный показа́ мра́ком держи́мым страсте́й, Фео́доре, очерне́нием мно́гих грехо́в.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

До́бре на стезю́ тя́ наставля́юща му́ченика Гео́ргия от млады́х ногте́й име́л еси́ и сему́ уподо́бился еси́ вся́ким усе́рдием и ко Го́споду, о́тче преподо́бне, любо́вию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непоро́чно воздержа́ние, терпе́ние несосу́дно, ве́ру, и наде́жду, и смире́ние, любо́вь же и стоя́ние име́л еси́ па́че челове́ка. Те́мже премно́гую благода́ть обре́л еси́ от Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кропле́нием ми́лости Твоея́ напо́й, Пречи́стая, иста́явшую мою́ мы́сль пла́менем греха́ и уга́сший се́рдца моего́ возжзи́ свети́льник, две́ре Све́та.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́ря мя́ помышле́ний пости́гши, во глубину́ низвлачи́т мя́ безме́рных грехо́в, но Ты́, Упра́вителю Благи́й, предвари́в, упра́ви, я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Печа́ль земны́х оттря́сл еси́ и все́ истощи́л еси́ жела́ние ко Влады́це, наслажда́яся Сего́ добро́тами и истека́ющими отту́ду, о́тче, светлостьми́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Растопи́л еси́ мра́з грехо́вный, сту́дению напоя́емь, стоя́ посреде́ ве́тренника, я́ко безпло́тен, о́тче, прило́ги претерпе́л еси́ возду́шныя, Боже́ственною согрева́емь благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́це твое́й свяще́нней приступа́юще, благово́ния боже́ственнаго ра́зума исполня́емся, святи́телю, смра́да избавля́ющеся страсте́й, любо́вию тя́ чту́щии, чудотво́рче о́тче преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Страсте́й мя́ треволне́ние смуща́ет, глубина́ отча́яния, обурева́ет мое́ се́рдце. Ко́рмчию ро́ждши Христа́, Де́во, и Спа́са, изба́ви мя́ и спаси́ моли́твами Твои́ми.

Конда́к, гла́с 3.

Яко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, богоно́се, возше́д, восте́кл еси́ на небе́сная жили́ща, я́ко Ангел, с челове́ки пожи́л еси́ и, я́ко челове́к, со Ангелы о́крест ликовству́еши. Сего́ ра́ди показа́лся еси́ чуде́с боже́ственное прия́телище, Фео́доре преподо́бне.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Яко нело́жен святи́тель, же́ртву безкро́вную прине́сл еси́ ду́хом и страсте́й умерщвле́нием, же́ртву благово́нну, преблаже́нне, тебе́ Влады́це прине́сл еси́ ве́рою.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Огнь сласте́й воздержа́ния по́том погаси́л еси́ и бездо́ждие земли́ уста́вил еси́ ту́чь пролия́нием, чудотво́рче, я́коже Илия́, небеса́ затворе́на моли́твами твои́ми отверза́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Освя́щся от младе́нства, моли́твенною до́блестию непло́дныя сотвори́л еси́ утро́бы многоча́дны, слепы́м по́дал еси́ прозре́ние и хромы́м благотече́ние, Фео́доре треблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Добро́ту Иа́ковлю Тя́ Бо́г избра́, и в Тя́ всели́ся, и Тя́ соблюде́ по рождестве́ Де́ву, я́коже бе́ пре́жде рождества́, Де́во Богороди́тельнице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Земля́ и вся́, я́же на не́й, мо́ре и вси́ исто́чницы, небеса́ небе́с, све́т и тма́, мра́з и зно́й, сы́нове челове́честии, свяще́нницы, благослови́те Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

На ка́мени терпе́ния утверди́в твоя́ восхожде́ния душе́вная, не победи́лся еси́ прило́ги сопроти́вными, не поколеба́лся еси́ наве́ты вра́жиими, но к высоте́ Боже́ственней восте́кл еси́, о и́же в ве́ре чту́щих тя́ моля́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Струя́ происхо́дит от ра́ки твоея́ исцеле́ний вся́ких, и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ние лю́тых очища́ет, и ве́рных напая́ет, Фео́доре, все́х сердца́, любо́вию чту́щих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Даро́в Боже́ственных тезоимени́т и таи́нник Христо́в, по́стников добро́та, свяще́нников красота́, чуде́с исто́чник, честна́я мирополо́жница Ду́ха, ны́не да восхва́лится Фео́дор вели́кий.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́ннии Тя́ проро́ков пропове́дуют гла́си обра́зно: две́рь, и го́ру, и се́нь, зе́млю святу́ю, све́та о́блак, из него́же су́щим во тме́ и се́ни седя́щим возсия́ Со́лнце, Де́во, Христо́с светода́вец.

Песнь 9

Ирмос: Яко сотвори́ Мне́ вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́д и ро́д боя́щимся Его́.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Яко у́тро, я́ко де́нь све́тел, тво́й пра́здник яви́ся, просвеща́ющ на́ша сердца́, ве́рно восхваля́ющих честны́я боле́зни твоя́, о́тче Фео́доре.

Припев: Преподобне отче Феодоре, моли́ Бо́га о нас.

Собесе́дник Ангелов, апо́столов, страда́льцев, преподо́бных и пра́ведников бы́в, о́тче, и святи́телей, на небесе́х о на́с Христа́ мо́лиши при́сно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́нь спасе́ния, пра́здник весе́лия яви́ся, стеце́мся, ве́рнии, очи́стивше ду́ши, святи́тель созыва́ет на́с Фео́дор.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́шно Твое́ рождество́, Богоро́дице, Ма́ти Христо́ва, те́мже Тя́ ублажа́ем, Чи́стая, и прославля́ем че́стно, ро́дове родо́в во ве́ки, ами́нь.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Фео́доре, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго отца нашего Феодора Сикеота