Шрифт

4 мая.

Канон священномученику Феодору Пергийскому

священномученика Феодора, иже в Пергии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Фео́доре,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свята́го Фео́дора, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Да́р благоприя́тен и Влады́це возлю́блен, му́чеником украше́ние яви́лся еси́, Фео́доре, сего́ ра́ди тебе́, я́ко да́р, приношу́ пе́ние, пода́ждь ми́ твою́ по́мощь.

Красе́н те́лом, удобре́н же Ду́хом сы́й, отлучи́лся еси́ к боре́нием льсти́ваго и, сего́ разрази́в, побе́ды вене́ц прия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лы преоби́дел еси́ злочести́ваго, Фео́доре, себе́ же уго́дника Госпо́дня и́скрення, и во́ина Христа́ Царя́, и соверше́нна му́ченика я́ве показа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всели́ся во чре́во Твое́ естество́м Непристу́пный, жи́тели показа́ на́с, Пренепоро́чная, рая́ неизрече́нным милосе́рдием, от Него́же изгна́ни бы́хом за́вистию змии́ною.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Хра́м бы́в Ду́ха Боже́ственнаго, хра́мы же истука́нныя, му́дре, па́губныя потреби́л еси́ и словесы́ обличи́л еси́ ме́рзкая приноше́ния беззако́ннующих, Фео́доре.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Яростию и гне́вным произволе́нием бия́ше тя́ беззако́нный судия́, зако́ны Бо́га на́шего утвержда́юща, Фео́доре, Его́же зря́ пред собо́ю, непоколеби́мь пребы́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Положи́лся еси́ усе́рдно на сковраде́ разжже́нне, страда́льче, ре́вностию разгара́емь Бо́га Вседержи́теля и Того́ распаля́емь Боже́ственною любо́вию, Фео́доре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безле́тный естество́м под ле́том из Тебе́ ви́ден бы́сть, роди́ся подо́бием пло́ти, ле́тняя моя́ прегреше́ния за милосе́рдие неизрече́нное презря́, Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 4.

Свяще́ния оде́жду обагри́в крове́й твои́х омоче́нии, светле́йшу я́ве показа́л еси́, уго́дниче Христо́в. Те́мже вше́л еси́ во оби́тели ве́чныя, источа́я чту́щим тя́ исцеле́ний пучи́ну и моля́ всегда́ Бо́га все́м да́ти прегреше́ний проще́ние.

Сла́ва, гла́с то́йже. Му́ченичен:

Спаси́тельных даро́в тезоимени́таго и насле́дника того́ блаже́нства, я́ко подо́бника и му́ченика Христа́ Бо́га, прииди́те, восхва́лим, честну́ю его́ па́мять ны́не торжеству́юще и к нему́ вопию́ще: великому́чениче, моли́ся, согреше́ний дарова́ти на́м оставле́ние.

И ны́не, Богородичен:

По Бо́зе во Тво́й, Богоро́дице, прибега́ю смире́нный покро́в боже́ственный, припа́дая, молю́ся: поми́луй, Пречи́стая, я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́, и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу. Моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́ от си́х изба́вити мя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Возле́зша на сковраду́, небе́сный Ангел, предста́в, ороша́ет, неопа́льно соблюда́я тя́, Фео́доре, ре́чных во́д потече́нии, и тру́сом, и шу́мом, стра́шными показа́нии.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́, ве́рно чудоде́йствующу, пре́лести прилежа́й, к ве́ре внеза́пу, му́чениче, я́коже ка́мень, валя́ется, и к ли́ку му́ченик устроя́ется Диоско́р, огне́м скончава́емь.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Во блюсти́тельнице поло́жся я́ко храни́тель Зижди́теля повеле́нием, ю́же от младе́нства име́л еси́ ве́ру, Бо́гу сохрани́л еси́ и сию́ неблюду́щих я́ко безу́мных гнуша́лся еси́ соверше́нным ра́зумом, пресла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Многоболе́зненных му́к искуше́ния претерпе́л еси́ и мно́гих боле́зней, му́чениче, цели́ти сподо́бился еси́, неболе́зненных жили́щ насле́дник бы́в и безпеча́льныя вои́стинну жи́зни и наслажде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без боле́зни родила́ еси́ Бо́га Безпло́тнаго, боле́зни, Отрокови́це, Евы прама́тере реша́ща и боле́зни а́довы избавля́юща боле́знену иму́щих жи́знь согреша́ющих.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Вельми́ безбо́жную пре́лесть обличи́л еси́, те́мже к колесни́це привяза́лся еси́, пребыва́еши же це́л, ко́нем о́гненным, тя́ подъе́мшим, пла́менныя колесни́цы, Фео́доре, я́коже Илию́ сла́внаго.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Разгне́вався беззако́нный, в пе́щь горя́щую тя́ вку́пе с Сокра́том и боже́ственным Диони́сием вве́рже; с ни́миже проро́ческую свяще́нную пе́л еси́ пе́снь, доблему́дренне Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да похва́лится в пе́снех боже́ственный Диони́сий вку́пе с Сокра́том до́блим, посреде́ пе́щи копие́м уя́звени бы́вше; му́ченицы бы́ша кре́пцы, боже́ственным наказа́нием Фео́дора повину́вшеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стинну су́щи и вресноту́, Пренепоро́чная еди́на Богоро́дице, облада́ти мне́ порабо́щшими мя́ страстьми́ укрепи́, я́ко да свобо́дным по́мыслом, ра́дуяся, ублажа́ю Тя́, ве́рных спасе́ние.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ангела боже́ственным прише́ствием о́гнь у́бо пе́щи угаса́ше; се́рдце же твое́, преблаже́нне, дерзнове́ния исполня́шеся, е́же к Зижди́телю, манове́нием прохлажда́ющееся.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лы святы́я я́ко услы́ша тебе́ ро́ждшия мучи́тель, му́чениче Фео́доре, сию́ мечу́ предаде́, му́ченически боже́ственне тече́ние сконча́вшу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вожделе́вши, я́ко ю́ница, Фили́ппа с сы́ном умре́ти, с спе́хом прии́де, посреде́ суди́лища самозва́нна, му́ченик сла́ву прие́млющи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ гора́ свята́я, се́ мирополо́жница Ду́ха, мо́ст, к Бо́гу все́х преводя́й, Богоро́дица Де́ва, Юже ублажа́ем.

Конда́к, гла́с 3:

Свяще́ния пома́занием и муче́ния кро́вию украси́стеся, сла́вне Ианнуа́рие и Фео́доре, и сия́ете всю́ду, в вы́шних лику́юще, и на́с назира́йте, в хра́м ва́ш прише́дшия и в не́м непреста́нно зову́щия: все́х на́с соблюди́те, моля́ще Человеколю́бца Бо́га.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Соблюда́емь росо́ю Ду́ха, я́коже о́троцы трие́, неопали́мь посреди́ огня́, богому́дре Фео́доре, с си́ми пе́л еси́: препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Еллинскую пре́лесть обличи́л еси́, му́чениче Фео́доре, сло́вом благода́ти, бога́тно истека́ющим от усте́н твои́х, и взыва́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уве́да твое́ прозва́ние и страда́ние тебе́ ро́ждшая, и пре́жде зача́тия, Фео́доре вели́кий, му́чениче многострада́льне, вопию́щи: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ние ми́ бу́ди, Всенепоро́чная, к ро́ждшемуся из Тебе́ отсече́ния лю́тых долго́в хода́тайствующи ми́, и Ца́рствия Бо́жия боже́ственный вхо́д, и пи́щи наслажде́ние, и све́та прича́стие.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

На кре́ст вознесе́н бы́в, три́ дни́ сотвори́л еси́, на се́м пове́шен бы́в, Фео́доре, стра́сть Влады́ки твоего́, при́сно по́мнимую, треми́ часы́ бы́вшую, изобража́я я́ве: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Положе́н бы́л еси́ на дре́во, боле́знены прие́мля я́звы, уязви́л еси́ зми́я борца́, вкуше́нием дре́ва сме́рть боле́зненну, Фео́доре, соде́лавша Ада́му и того́ вну́ком. Те́мже тя́ чти́м во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вопие́т Перги́я твоя́ по́двиги, боле́зни, страда́ние, ра́ны, стра́сть блаже́нную, сме́рть честну́ю, ея́же ра́ди к безсме́ртней жи́зни, Фео́доре, преше́л еси́: благослови́те, — зовы́й, — вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, глубина́ неизрече́ннаго та́инства! Созда́вый руко́ю дре́вле челове́ка зи́ждется, воплоща́емь, во утро́бу Присноде́вы вше́д, и спаса́ет мя́, со стра́хом зову́ща: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Стопа́м Христо́вым после́дуя, прему́дре, пе́рваго му́ченика распя́тие претерпе́л еси́, у́зы и я́звы гвозди́нныя прие́м, и от земли́ восте́кл еси́ к небе́сным, венцено́сец по́честь прие́м, Ца́рство Бо́жие непрее́мное.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́, я́ко зла́то, Фео́доре, светосия́нно, посреде́ стоя́ огня́, соше́ствием честна́го Ангела, распала́емь Влады́ки жела́нием, неопали́мь, пребы́л еси́, с ни́мже пе́снь спасе́нную поя́, свяще́нно ра́дуяся.

Припев: Священномучениче Фео́доре, моли́ Бо́га о нас.

Ста́нем благоче́стно в дому́ Бо́га на́шего, страда́льца Его́ ве́рою блажа́ще, му́жеским умо́м подви́гшагося, и вра́жие шата́ние победи́вша, и побе́ды свы́ше вене́ц из руки́ Христо́вы прие́мшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Взя́тся ко оби́телем вы́шним, ра́дуяся, му́чениче Фео́доре, дости́гл еси́ безпло́тных чи́ны, с те́лом безпло́тныя де́моны кре́пко побе́ждь, и мо́лишися ве́рою о чту́щих тя́ долго́в прия́ти избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, Чи́стая, души́ моея́ о́чи, Богороди́тельнице, да не пости́гнет мене́ грехо́вная тма́ тя́жкая, ниже́ глубина́ покры́ет мя́ отча́яния, но Сама́ мя́ спаси́ и упра́ви, Предста́тельнице ве́рных непосты́дная.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Фео́доре! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

священномученика Феодора, иже в Пергии