Шрифт

3 мая.

Канон мученику Гавриилу младенцу Белостокскому, в лето Господне 1690-е от иудей умученного в Белостоце граде

Мученику Гавриилу младенцу Белостокскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 5:

Свя́те младе́нче Гаврии́ле, ты́ за Прободе́ннаго на́с ра́ди от иуде́й, лю́те от те́хже в ре́бра прободе́н бы́л еси́, и за Истощи́вшаго кро́вь Свою́ за на́с, все́ те́ло твое́ на истоще́ние кро́ве в лю́тыя я́звы пре́дал еси́, ны́не же во сла́ве ве́чной с Ни́м весели́шися. Те́м помина́й та́мо и на́с, мо́лим, зде́ чту́щих тя́, прося́ на́м и здра́вия телесе́м и спасе́ния душа́м на́шим.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, страстоте́рпче святы́й младе́нче Гаврии́ле, и чте́м честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Кано́н свята́го. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Ли́цы изра́ильтестии, невла́жными стопа́ми по́нт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше, вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в не́й погруже́ны, с весе́лием поя́ху: пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Младе́нче и му́чениче, чудотво́рче и боле́зней цели́телю, Гаврии́ле, уго́дниче Христо́в, досто́йными словесы́ твоя́ по́двиги восхвали́ти недоуме́ю, оба́че твоего́ терпе́ния и незло́бия красото́ю умиля́юся, си́х дарова́ний прича́стника и мене́ покажи́, твоего́ моли́твенника.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Лю́дие росси́йстии от иуде́й уму́ченнаго младе́нца ви́девше, от псо́в же несмы́сленных, я́ко сокро́вище, охраня́ема, взыва́ху: Го́споди, того́ моли́твами поми́луй на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Анна смиренному́дренная, Гаврии́ла му́ченика ма́ти, со отце́м его́ Петро́м трудолюби́вым сле́зы на ра́дость преложи́ша, своего́ отроча́те уве́девше неувяда́емую сла́ву.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Же́зл Ааро́нов прозя́бший, и́же от Иессе́я прообража́ше изра́стший ко́рень, Тя́, Пречи́стую, цве́т ми́ру возсия́вшую, Бо́га воплоще́нна, Его́же о на́с моля́щи не преста́й, Присноде́во, прибега́ющих к Тебе́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Яко непло́ды, роди́ от язы́к Це́рковь, и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище, чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м: Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Добро́ бы́ло бы́сть ва́м не роди́тися, нечести́вии мучи́телие, зане́ отра́днее бу́дет Содо́му и Гомо́рру в де́нь Су́дный, не́же Христо́ва испове́дника уби́йцем. Того́ моли́твами, Го́споди, утверди́ правосла́вных ве́ру.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ подписа́ние, е́же о твое́м муче́нии, от иуде́ев бы́вшем, му́чениче, сотвори́ша судии́ заблу́довстии, тогда́ исте́рзанное те́ло твое́ земле́ благоче́стно преда́ша лю́дие. Но проше́дшим три́десятим ле́том то́ежде тле́нию неприча́стно обрето́ша и Госпо́дне о тебе́ промышле́ние просла́виша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни́щим и оби́димым бли́з е́сть Госпо́дь: То́й бо, от ни́щих роди́телей отъя́ти ча́до попусти́в нечести́вым, па́че царе́й земны́х безча́дныя прославля́ет, зане́ и ца́рие и святи́телие те́х отроча́те моли́твенно преклоня́ют коле́на.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко но́сиши на руку́, Мари́е, и от сосцу́ пита́еши Пита́ющаго вся́кое дыха́ние, Его́же, Богоро́дице, чту́ще, пропове́даем: моли́ся Ему́, Чи́стая, о все́х на́с.

Седа́лен свята́го, гла́с 8:

О, какова́я муче́ния твоя́, отроча́, Бо́гу возлю́бленное! О, какова́я терпе́ния твоего́ кре́пость, избоде́ние бо, и ме́дленное кро́ве испуща́ние, и пло́ти твоея́ раздира́ние за Христа́ прия́л еси́, но Того́ ра́ди засту́пник о стра́ждущих младе́нцех у Христа́ Бо́га явля́ешися, ма́тери твоей́, обезча́дствованней бы́вшей, все́м ма́терем, о ча́дех моля́щимся, уте́шитель быва́еши и мо́лишися при́сно о спасе́нии ду́ш на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах Твое́, Христе́, вои́стинну пресла́вное, я́ко безсме́ртен сы́й Бо́г, уподо́бися сме́ртным челове́ком и пребы́сть, е́же бе́, и того́ ра́ди Твою́ сла́влю си́лу.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Царе́м и мучи́телем преклони́ша вы́и своя́ на убие́ние дре́внии му́ченицы, те́х подо́бник бы́сть Гаврии́л младе́нец, кро́вь свою́ непови́нную на истерза́ние отда́в иуде́ом жестокосе́рдым. Го́споди, того́ моли́твами вложи́ ре́вность о сла́ве Твое́й в ду́ши на́ша.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Аще и в те́мней погребни́це заключи́ша тебе́ иуде́е, о му́чениче, а́ще и стра́шными му́ками тебе́ умертви́ша, но а́бие во све́тлый черто́г Госпо́день ду́х тво́й, ра́дуяся, всели́ся, иде́же со Ангелы о сла́ве Госпо́дней дне́сь лику́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостив бу́ди к мои́м не́мощем, му́чениче святы́й Гаврии́ле, моего́ малоду́шия не возгнуша́вся, проще́ние ми́ от Го́спода испроси́, и́же себе́ за ве́ру Его́ не пощади́вый и в младе́нчестем телеси́ Того́ просла́вивый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, Присноде́вую и вои́стинну еди́ну Богоро́дицу, сла́вим, Юже прообразова́ше Богови́дцу Моисе́ю неопа́льно, Пречи́стая, купина́, огню́ примеси́вшаяся.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Образ злострада́ния Гаврии́лова прии́мем, бра́тие, и своего́ о ве́ре нераде́ния устыди́мся, от убива́ющих те́ло не убои́мся, но Иму́щему вла́сть по убие́нии в гее́нну о́гненную вве́ргнути, Тому́ со стра́хом повини́мся, страстоте́рпца свята́го в по́мощь призыва́юще.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Люта́ е́сть му́ка, но сла́док ра́й, боле́зненно на земли́ безча́дие, но неисчерпа́емо утеше́ние на́ше, — роди́теля Гаврии́лова взыва́ху, — от земны́х бо печа́лей ча́до на́ше к ве́чней ра́дости пресели́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже о боле́знех и му́ках ча́д свои́х скорбя́ще, роди́телие, с ве́рою ко гро́бу Гаврии́лову припади́те, е́сть бо засту́пник о ни́х пред Христо́м, я́ко кро́вь свою́ за испове́дание и́стинныя ве́ры излия́вый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мучи́телей ра́зум де́вственное посрами́ чре́во: Младе́нец бо я́зву а́спидную душегу́бную испыта́ руко́ю и, отсту́пника го́рдаго низложи́в, ве́рным под но́зе покори́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Твои́х ра́б моле́ния не отве́ржи, младе́нче прему́дре, твое́ю сла́вою умиля́ющихся и твоя́ по́двиги со умиле́нным се́рдцем воспева́ющих, а́ще терпе́ния твоего́ не стяжа́вших, но испра́вити житие́ свое́ жела́ющих.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Вся́ческих сокро́вищь, и́миже земля́ украша́ется: зла́та, и би́сера, и ка́мений многоце́нных, честне́йша су́ть святы́х уго́дников нетле́нныя мо́щи, и́ми бо благода́тная си́ла Бо́жия де́йствует, сию́ у́бо на́м испроси́, уго́дниче Христо́в, во исцеле́ние ду́ш и теле́с на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аще и мно́гая гоне́ния правосла́внии христиа́не от иуде́й и от ерети́к прия́ша, о́крест сла́вныя оби́тели твоея́ живу́щии, оба́че стоя́ние твое́ о и́стинней ве́ре воспомина́юще, от прославле́ния и́стиннаго Бо́га и твоего́ предста́тельства ника́коже отпадо́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дре́вле у́бо прельсти́ мя зми́й и умори́ мя прама́терию мое́ю Евою, ны́не же, Чи́стая, Тобо́ю Созда́вый мя́ из истле́ния воззва́л е́сть.

Конда́к, гла́с 6:

Оте́чество твое́ Зверки́ бы́сть, му́чениче Христо́в Гаврии́ле, иде́же от и́стых звере́й — иуде́ев восхище́н: а́бие роди́телей лише́н еси́, та́же вся́ поря́ду лю́те претерпе́в, в оте́чество небе́сное преселе́н еси́. Восхища́й и на́с зде́ от вся́ких напа́стей и скорбе́й и умоли́, мо́лим тя́, улучи́ти ве́чное насле́дие твое́.

Икос:

Просла́вим, бра́тие, Гаврии́ла младе́нца, о Христе́ злострада́ния прия́вшаго, то́й бо, я́ко ягня́ незло́бивое, льсти́вому иуде́ю после́довав, из до́ма о́тча восхище́н бы́сть и в те́мную погре́бницу вве́ржен, ужа́сная же терза́ния и избоде́ния пло́ти своея́ претерпе́в надо́лзе, я́ко же́ртва чи́стая Тро́ице принесе́ся и мно́гая заступле́ния о моля́щихся ему́ чрез мно́гая ле́та показу́ет, вся́ приходя́щия в це́рковь его́ зра́ком нетле́ннаго телесе́ своего́ умиля́я. Тому́ у́бо возопии́м: умоли́, мо́лим тя́, улучи́ти и на́м ве́чное насле́дие твое́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Ма́терей скорбя́щих уте́шителю, младе́нцев боля́щих цели́телю, Гаврии́ле, уго́дниче Христо́в, ду́шу мою́, скорбя́щую о гресе́х свои́х, уте́ши и исцели́ и сию́ над пло́тию госпожу́ моли́твою твое́ю соде́лай, своея́ пло́ти Христа́ ра́ди не пощади́вый.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Или́ не разуме́ете, нечести́вии иуде́и, я́ко Бо́га оте́ц ва́ших врага́ себе́ соде́ловаете, Того́ созда́ние непови́нное лю́те терза́юще и сицевы́м дея́нием приноси́ти Ему́ слу́жбу мня́ще, безу́мнии. Го́споди, Гаврии́ла моли́твами ча́д и́х сердца́ умягчи́ и сердца́ на́ша от сицевы́я лю́тости изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слу́цк гра́д вои́стинну блаже́н е́сть, та́мо бо проше́дшим пяти́десятим шести́м ле́том положи́ся му́ченика Гаврии́ла нетле́нное те́ло, та́мо до дне́сь сле́зы, моли́твы и благодаре́ния пред гро́бом его́ от ма́терей о ча́дех свои́х излива́ются и все́х ве́рующих прие́млются моле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шши тва́рей все́х еси́, я́ко Творца́ ро́ждши и Го́спода. Те́мже Ти́ вопию́, Богоро́дице: Благослове́нная, Госпо́дь си́л с Тобо́ю.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ра́дующеся по осужде́нии мучи́тельском о́троцы, я́ко да не бого́м скве́рным послу́жат все́м, но Живо́му Бо́гу, на о́гнь дерзну́ша, от Ангела же ороша́еми, пе́снь поя́ху: дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Пти́цы сыроя́дцы, над исте́рзанным те́лом му́ченика ре́юще, и пси́ гла́днии, сия́ отража́юще и те́ло му́ченика храня́ще, обличи́телие злодея́ния иуде́йскаго яви́шася, сла́вы же свята́го не́мии пропове́дницы.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Аще и зве́рие гла́да своего́ о свято́м телесе́ утоли́ти не дерзну́ша, ка́ко у́бо зло́ба иуде́ев те́м насыща́шеся? Ка́ко ти́и, чу́до зря́ще, не пока́яшася? Зри́, о душе́ моя́, си́х ожесточе́ние, и ужасни́ся, и свято́му сему́ помоли́ся, да от вся́кия зло́бы тебе́ вы́ну огражда́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сле́зы умиле́ния о по́двизе и о сла́ве младе́нца и му́ченика пролива́юще, бра́тие, своего́ окая́нства воспла́чим и своего́ нераде́ния устыди́мся: а́ще бо та́ко Бо́гу угоди́ младе́нец ма́лый, почто́ мы, му́жие, су́ще о се́м небрего́хом?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ребра́ Ада́мова созда́вый Тя́, от Твоего́ де́вства воплоти́ся, Иже все́х Госпо́дь, Его́же пою́ще, вопие́м: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От земноро́дных ро́ждшися и Творца́ ро́ждшая, на́ша похвало́, Богоро́дице Чи́стая, Тя́, я́ко влады́чествующую тва́рьми, велича́ем.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

И ны́не, уго́дниче Бо́жий Гаврии́ле, о наро́де росси́йстем бу́ди пред Го́сподем предста́тель, я́коже дре́вле: тогда́ бо от иуде́й и ерети́к муче́ния христиа́не приима́ху, ны́не же от обою́ собла́зном вдаю́тся лю́те, те́мже твоего́ стоя́ния да́руй на́м па́мять и о подража́нии тебе́ ре́вность благу́ю.

Припев: Святый мучениче Гаврии́ле, моли́ Бо́га о нас.

Мы́сленнаго уби́йцу души́ моея́, сию́ поглоти́ти и́щуща, побежда́ти помози́ мне́, Бо́жий уго́дниче, те́ло свое́ на истерза́ние преда́вый, но ду́шу свою́ непоро́чну от те́х устраше́ния сохрани́вый и Христо́ви, а́ки да́р че́стен, страда́ния своя́ принесы́й и сего́ ра́ди от Него́ благода́ть прия́вый, во е́же моли́твы на́ша престо́лу сла́вы Его́ при́сно возноси́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язвы, на твое́ младе́нческое те́ло от иуде́й возложе́нныя, я́звы врагу́ спасе́ния на́шего яви́шася, де́монов победи́телю, Гаврии́ле блаже́нне, от и́хже мучи́тельства изба́ви ду́ши на́ша и над те́х искуше́ний победи́тели предста́тельством твои́м яви́ на́с.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От земноро́дных возра́стши и Зижди́теля ро́ждши, ра́дуйся, на́ша похвало́, Богоро́дице Чи́стая, Тя́, я́ко облада́ющую тва́рьми, велича́ем.

Свети́лен.

Пло́ть на растерза́ние иуде́ом вда́вшаго, ду́х же сво́й Бо́гу преда́вшаго, дне́сь воспои́м во младе́нцех му́ченика, того́ приводя́ще в моли́тву о умире́нии Це́ркви и о спасе́нии ду́ш на́ших.

Молитва мученику младенцу Гавриилу Белостокскому

Младе́нческаго незло́бия храни́телю и му́ченическаго му́жества носи́телю, Гаврии́ле блаже́нне, страны́ на́шея адама́нте драгоце́нный и иуде́йскаго нече́стия обличи́телю! К тебе́ мы, гре́шнии, моли́твенно прибега́ем и, о гресе́х свои́х сокруша́ющеся, малоду́шия же своего́ стыдя́щеся, любо́вию зове́м ти: на́ших скверн не возгнуша́йся, чистоты́ сый сокро́вище, на́шего малоду́шия не омерзи́, долготерпе́ния учи́телю, но па́че сих не́мощи на́ша от Небе́с ви́дя, тех исцеле́ния нам твое́ю пода́ждь моли́твою и твоея́ Христу́ ве́рности подража́тели нас бы́ти научи́. А́ще ли терпели́вно крест искуше́ний и злострада́ний понести́ не возмо́жем, оба́че и тогда́ ми́лостивыя твоея́ по́мощи не лиши́ нас, уго́дниче Бо́жий, но свобо́ду и осла́бу нам у Го́спода испроси́. Та́же и моля́щияся о ча́дех свои́х ма́тери услы́ши, здра́вию и спасе́нию младе́нцем от Го́спода пода́тися умоля́яй. Несть такова́го жесто́каго се́рдца, е́же слы́шанием о му́ках твои́х, святы́й младе́нче, не умили́тся, и а́ще кроме́ сего́ умиле́ннаго воздыха́ния никоего́же блага́го дея́ния принести́ возмо́жем, но и таковы́м умиле́нным по́мыслом на́ши умы́ и се́рдце, блаже́нне, просвети́в, на исправле́ние жития́ на́шего благода́тию Бо́жиею нас наста́ви. Вложи́ в нас о спасе́нии души́ и о сла́ве Бо́жией ре́вность неуста́нную и о ча́се сме́ртнем па́мять неусы́пную храни́ти помози́ нам. Наипа́че же в сме́ртном успе́нии на́шем терза́ния де́монская и по́мыслы отча́яния от душ на́ших предста́тельством твои́м отжени́ и сия́ упова́нием Боже́ственнаго проще́ния испо́лни, во е́же и тогда́ и ны́не сла́вити нам милосе́рдие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Мученику Гавриилу младенцу Белостокскому