Шрифт

3 мая.

Канон преподобному Александру Ошевенскому

Канон преподобному Александру Ошевенскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Христа́, и́стиннаго Бо́га, все́ю душе́ю возлюби́л еси́/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся же кра́сная и сла́дкая ми́ра сего́ возненави́дев,/ я́ко небопа́рный оре́л, на Небеса́ возлете́/ и та́мо со А́нгелы лику́еши и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши,/ моли́ и нам спасти́ся, ча́дом твои́м,/ я́коже обеща́ся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Све́том озаря́емь благода́ти Твоея́, Христе́,/ уясни́ ми язы́к, и просвети́ очи мои́,/ и ду́шу освяти́, и се́рдце озари́,/ да воспою́ похвалу́ но́вому чудотво́рцу, преподо́бному Алекса́ндру.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Путе́м, вводя́щим ко гра́ду Небе́сному,/ невозвра́тно ше́ствовал еси́, Алекса́ндре,/ и́бо Святы́й Дух наста́ви тя, почива́ющ в се́рдце твое́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вознося́шеся смире́нием, о́тче Алекса́ндре, любо́вь име́л еси́ ко Христу́,/ тем мо́лимся ти, преподо́бне,/ уще́дри смире́ние на́ше и боле́зни вся облегчи́ серде́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́дшим воста́ние и стоя́щим укрепле́ние су́щи, Всенепоро́чная,/ тем молю́ся Ти:/ па́дший грехо́м мой ум испра́ви, Влады́чице.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Теку́щих стоя́щими измени́л еси́ смы́слено,/ прие́м свой крест, о́тче Алекса́ндре,/ и в непроходи́мую пусты́ню, я́ко Илия́ вели́кий, отходя́, прибы́л еси́.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Путь тебе́, зело́ жела́емый, оте́ц пове́да, и́же рече́:/ иди́, ча́до, на о́ну страну́ реки́/ и обря́щеши мно́гими ле́ты сокрыва́ему пусты́ню,/ и та́мо всели́ся, поя́ Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Коле́блемы страстьми́ разли́чными,/ ве́рою притека́ем к твоему́ покро́ву, Алекса́ндре преподо́бне,/ святы́ми твои́ми хода́тайствы вся ны посети́, моля́ся Человеколю́бцу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кропле́нием ми́лости Твоея́, Де́во,/ у́глие погаси́ мои́х страсте́й, Богора́дованная,/ и уга́сший возжзи́ свети́льник се́рдца моего́,/ Златы́й Свети́льниче, Всенепоро́чная.

Седа́лен, гла́с 8.

Стра́стный мрак очи́стив и Христо́ва повеле́ния, я́ко свет, вои́стину прие́м,/ в посте́ просия́л еси́/ и, умертви́в те́ло, дух оживи́л еси́, вра́жия се́ти попра́в, блаже́нне,/ тем и Вы́шних Безпло́тных слуг соприча́стник бы́сть Ду́ха благода́тию,/ Алекса́ндре, о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рно жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от сих злоде́йствия мя изба́ви ти,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши, Светода́тельная и Нетле́нная,/ разжени́ о́блак страсте́й/ и Вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы, воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Пусты́ни непроходи́мыя доше́д,/ верхи́ бесо́вския возвыша́емыя/ смире́нием смири́л еси́, му́дре Алекса́ндре, и на них мужествова́л еси́,/ сла́во и́ночествующим и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Мече́м обоюдуо́стрым в Христо́в страх вооружи́вся,/ зми́я отсту́пника низложи́л еси́ разу́мно и чу́вственно, блаже́нне Алекса́ндре,/ свяще́нными побе́дами прославля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь Боже́ственным Ду́хом распали́вся, о́тче,/ мраз терпе́л еси́ и мно́ги беды́, в пусты́нях вселя́яся, иски́й Го́спода,/ благода́тию тя Боже́ственною согрева́юща.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, очище́ние всем земны́м, ве́рою молю́ и припа́даю, Благослове́нная,/ ми́лостива ми Судию́ и Сы́на Твоего́ сотвори́,/ я́ко да по до́лгу сла́влю Тя.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Ше́ствовал еси́, преподо́бне, у́зкий и приско́рбный пу́ть,/ Боже́ственными восхожде́нии се́рдца, и виде́нии разширя́емь, и положе́нием обожа́емь я́ве,/ тем бы́сть и́ноком утвержде́ние и украше́ние.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко очи́стившу помышле́ния, преподо́бне,/ благода́ть тебе́ даде́ся, я́ко проро́ку,/ я́ко настоя́щая, глаго́лати бу́дущая,/ зре́ти же да́льная, я́ко бли́жняя, Алекса́ндре, Бо́жие оби́телище.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боле́зней мя изба́ви грехо́вных и скорбе́й,/ утоли́ се́рдца моего́ лю́тость/ и грехопаде́ниям разреше́ние да́руй,/ Благоде́теля Бо́га име́я, послу́шающа честны́х твои́х моли́тв.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ума́ моего́ уврачу́й изступле́ние, Всенепоро́чная,/ и исцели́ стра́сти душе́вныя моя́, и уны́ния тьму́ отжени́,/ я́ко да восхваля́ю Тя пе́сненно, Присноблаже́нная Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Увяди́в стра́сти теле́сныя, я́ко дре́во узре́ся высокове́рхое,/ плоды́ чуде́сныя израща́я/ и честна́я исправле́ния священнонося́, Богоблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Исцели́ тя Госпо́дь явле́нием Кири́лла чудотво́рца,/ и ра́зуме, я́ко от вели́кия боле́зни вско́ре премени́ся на здра́вие/ и, возбну́в от виде́ния, ра́довашеся, поя́ Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тьма́м боле́зней прибли́жихся аз, те́лом не́мощен низлежа́, Алекса́ндре, о́тче,/ тем ве́рою зову́ ти:/ боле́зни утоли́ се́рдца моего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на всем поможе́ние, помози́ нам, бе́дствующим,/ и ру́ку пода́ждь, и к приста́нищу введи́ спасе́ния,/ Отрокови́це Богоблагода́тная.

Конда́к, гла́с 8.

Роди́телей свои́х любо́вь отри́нул еси́/ и дом свой, я́ко чужд, оста́вил еси́,/ водвори́ бо ся в пусты́ню,/ и та́мо ви́де Бог труды́ твоя́ и по́двиги,/ па́стыря и наста́вника избра́нному Своему́ ста́ду сподобля́ет тя/ и по преставле́нии вели́кими чудесы́ прославля́ет тя,/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га,/ пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́,/ да вси единогла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

И́кос:

Други́й, о́тче, яви́ся врач и предста́тель/ неду́ги одержи́мым и скорбьми́, Алекса́ндре чудотво́рче,/ исцеля́я всех, ве́рно притека́ющих под Боже́ственный кров твой,/ тем и от нас слы́шиши:/ ра́дуйся, отца́ блага́го ко́рене;/ ра́дуйся, ма́тере благи́я ве́твь;/ ра́дуйся, и́же тех любо́вь отри́нувый;/ ра́дуйся, и́же еди́наго Бо́га прие́мый;/ ра́дуйся, я́ко оста́вил еси́ мирску́ю суету́ и дом/ и Пречи́стыя Ма́тере оби́тели Кири́лловы огра́ды дости́гл еси́;/ ра́дуйся, я́ко та́мо во и́ноческая обле́клся еси́/ и извы́че вся́кому благочи́нию и добронра́вию;/ ра́дуйся, я́ко отту́ду в Ка́ргопольския страны́ пресели́лся еси́/ и та́мо в непроходи́мую пусты́ню всели́лся еси́;/ ра́дуйся, я́ко в ней це́рковь вели́каго чудотво́рца Нико́лы воздви́гл еси́,/ и о́бщий монасты́рь соста́вил еси́, и собра́л еси́ учени́к мно́жество,/ и́хже стра́хом Бо́жиим и твои́м уче́нием наставля́емых,/ до конца́ соблюди́;/ ра́дуйся, я́ко ми́рови яви́ся столп непоколеби́м;/ ра́дуйся, свети́льниче, сия́я чудесы́./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га, пра́зднующих святу́ю па́мять твою́,/ да вси единогла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшего,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Се́рдце твое́ Тро́ице жили́ще соде́лал еси́/ и ду́шу свою́ престо́л Бо́гови сотвори́л еси́,/ те́мже Боже́ственною благода́тию, о́тче Алекса́ндре,/ источа́еши неду́жным исцеле́ния, с ве́рою приходя́щим.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Душа́ твоя́, светозаре́нием Боже́ственнаго Ду́ха освяща́ема при́сно,/ душ зря́ше ве́рных, приходя́щих ти, свет, блаже́нне, и двиза́ния,/ проро́чески ми провиде́ньми свяще́нно удивля́ема.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́г, обурева́ющих мя, блаже́нне, души́ же и телесе́,/ твои́ми святы́ми моли́твами ско́ро изба́ви и пе́ти сотвори́:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неизме́нно ро́ждшая Еди́наго Го́спода, Богора́дованная,/ десни́цею Его́, Чи́стая, премени́ти ми ум моли́ся к лу́чшим,/ лю́те совраща́емый жите́йскими печа́льми.

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Пребыва́ющу ти в пусты́ни, я́ко на све́щнице свети́льник, преподо́бне,/ всех помышле́ния ве́рою просвеща́еши,/ показу́я изря́дно словесы́ и де́лы стезю́ живота́/ и возводя́ сих Боже́ственными словесы́ к высоте́ безстра́стия.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Умо́м безстра́стия очище́н, бесе́доваше Го́споду Вседержи́телю,/ от Него́ же неизглаго́ланным, преподо́бне, науча́емь, проро́чески предглаго́лаше,/ просвеща́я ду́ши, я́ко вели́к, всеблаже́нне, Свята́го Ду́ха сподо́бися,/ тем тя согла́сно, ве́рнии, похваля́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Постиго́ша мя ра́ны тя́жкия, и неду́ги разли́чнии смуща́ют мя,/ сих мя изба́ви, о́тче, молю́тися,/ я́ко от Бо́га прие́м, Алекса́ндре, благода́ть врачева́ти стра́сти/ и боле́зни ве́рным облегчева́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ся А́нгел вы́шши, Бо́га неизрече́нно вопло́щши,/ Того́ умоли́, Влады́чице Всенепоро́чная, плотски́х вы́шша страсте́й бы́ти ми/ умо́м, высото́ю смире́ния, песносло́вящему Твою́ вели́кую благода́ть.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Укрепи́ся Бо́гу, ум ти утверди́вшу, удержа́ти стра́сти,/ А́нгел во пло́ти отсю́ду, о́тче, бы́сть,/ и со А́нгелы на Небесе́х живе́ши всегда́, и Небе́сныя сла́вы наслажда́ешися,/ Влады́чню предстоя́ Престо́лу и Све́та Невече́рняго исполня́емь.

Припев: Преподобне отче Александре, моли́ Бо́га о нас.

Твоя́ свяще́нныя и святы́я мо́щи, во гро́бе лежа́ще, неду́ги погружа́ют,/ и попаля́ют полки́ бесо́вския всегда́, му́дре Алекса́ндре, Бо́жиею благода́тию,/ и источа́ют всем исцеле́ния, ве́рно тя при́сно блажа́щим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Уже́ Христо́ви приближа́яся ясне́йше и чисте́йше,/ помяни́ ве́рою тя помина́ющих, Алекса́ндре о́тче,/ грехо́в проще́ния нам прося́ и неду́г всех избавле́ния,/ и Небе́снаго Ца́рства сподо́битися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Просвети́, Чи́стая, души́ моея́ о́чи, Свет поро́ждшая,/ да не пости́гнет мя грехо́вная тьма́ тя́жкая,/ ниже́ глубина́ покры́ет мя отча́яния,/ но Ты мя спаси́ и окорми́ ко приста́нищу Боже́ственнаго хоте́ния.

Свети́лен.

Слы́шана бы́сть во всех страна́х превели́кая твоя́ доброде́тель и чудеса́,/ отвсю́ду стека́хуся ви́дети све́тлое по Бо́зе житие́ твое́,/ а́ки све́та дневна́го, наслади́тися жела́юще, преподо́бства твоего́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ю́же дре́вле провозвести́ проро́ческий собо́р,/ ру́чку, и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру,/ Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно восхва́лим дне́сь, с Гаврии́лом зову́ще:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Алекса́ндре, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Александру Ошевенскому