Шрифт

31 мая.

Канон святым мученикам Петру, Дионисию и иже с ними, и святым седми девам

Святого мученика Феодота, иже в Анкире, и святых мученик Петра, Дионисия и иже с ними
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н святы́х му́чеников, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ве́ры побо́рницы, ве́рою свяще́нное ва́ше всегда́ творя́щия торжество́, страсте́й изба́вите и вся́каго обстоя́ния.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ве́трилом впери́вшеся, богоно́снии, кре́стным пресла́вно, немо́кренно пучи́ну муче́ний преплы́сте, враги́ пото́пльше.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Совокупи́стеся чино́м небе́сным, претерпе́вше я́звы в телеси́, святи́и, те́мже боже́ственную дне́сь ва́шу па́мять почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном боже́ственным утвержда́еми, беззако́ннующих сове́ты, му́дрии, упраздни́сте, пострада́вше же зако́нно, Бо́жию сла́ву улучи́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко престо́л, Де́во, Царя́, на него́же все́д, ве́рным седа́лище небе́сное угото́вал еси́, почита́ем и любо́вию Тя́ сла́вим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Поста́вль на ка́мени ве́ры, Пе́тре, души́ твоея́ но́ги, блаже́нне, сопротивле́нием не победи́лся еси́ безбо́жных, всеблаже́нне.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Якоже тя́ звезду́ сия́ющу, гра́д тво́й, Пе́тре, ми́рови предлага́ет, отгоня́ща безбо́жия но́щь Боже́ственною благода́тию.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Воззре́нием к Бо́гу вжиля́яся, Пе́тре, колесы́ и у́зами сокруша́емь и бие́мь непреста́нно, венцено́сец показа́лся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пе́ние Бо́гови принося́ще, вся́ко, страстоте́рпцы, нанесе́ние му́к претерпе́сте: сего́ ра́ди венце́в сподо́бистеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на де́вствуеши, ро́ждши, еди́на та́инства вели́каго вои́стинну Служи́тельница позна́лася еси́, Бо́га ро́ждши, Богоро́дице Ма́ти Де́во.

Седа́лен, гла́с 4.

Му́ченическими кровьми́ удобре́ни, Го́сподеви предстоите́, все́х Царю́, добропобе́днии му́ченицы. Те́мже с весе́лием честну́ю ва́шу па́мять дне́сь соверша́ем, долго́в разреше́ние прося́ще прия́ти ва́ми и ве́лию ми́лость.

Слава и ны́не, Богородичен:

Де́во Всенепоро́чная, Яже Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая, со безпло́тными Того́ непреста́нно моли́ оставле́ние прегреше́ний и исправле́ние жития́ да́ти на́м пре́жде конца́, ве́рою и любо́вию пою́щим Тя́ по до́лгу, еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Дрема́ние от ве́ждей душе́вных оттря́сше, е́же от ле́ности, бо́дростию боже́ственною, все́ успи́сте безбо́жных зло́е умышле́ние.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко пречестни́и и боже́ственнии Сло́ва ка́мение, уморе́ни бы́вше ка́мением, Андре́й, Па́вел и Диони́сий присносу́щныя жи́зни сподо́бишася.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Прекра́сное цве́тие благоче́стия и и́стинное и боже́ственное Христо́во благово́ние, ве́рою восхва́лим му́ченики дне́сь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́льняя презре́вше жела́нием боже́ственным и плотски́я боле́зни претерпе́вше до́блественне, ра́дующеся, к неболе́зненному животу́ преидо́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Препе́тая Де́во Богороди́тельнице, пою́щия Тя́ спаса́й, на Тя́ упова́ющия, вся́каго обстоя́ния, и бе́д, и скорбе́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Зна́менавшеся, му́ченицы, све́том разу́мным, муче́ния тму́ и но́чь злу́ю многобо́жия си́лою Боже́ственною непоткнове́нно преидо́сте.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Деви́ческими сия́ющи, Христи́но, добро́тами, я́звенными заря́ми све́тло украси́лася еси́ и в мы́сленный Христо́в черто́г всели́лася еси́, ра́дующися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неи́стовне рачи́тельствующии те́ла твоего́, Христи́но му́ченице, сла́дким твои́м сло́вом жела́нию Бо́жию привя́зани, пострада́ша кре́пко.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Бо́жия Безневе́стная, Ея́же ра́ди ве́тхаго отреши́вшеся до́лга, сы́нове по благода́ти яви́хомся Отца́ Небе́снаго, пою́щия Тя́ сохраня́й.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Сла́вный до́блествовав Иракли́й, прия́т ве́лию сла́ву, рая́ граждани́н бы́в и честны́м лико́м соедини́вся страда́лец, ны́не ра́дуется.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Воспое́м с Павли́ном боже́ственнаго Венеди́ма и Андре́я, Иракли́я и Диони́сия, Петра́ же, и Па́вла, и Христи́ну, Госпо́дни му́ченики.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Растерза́еми и ка́мением непра́ведно бие́ми, огне́м же скончава́еми, сла́внии му́ченицы, в Це́ркви пе́рвенец жи́ти сподо́бистеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Показа́вшему прему́дрыя страстоте́рпцы, сия́юще, я́коже зве́зды, на тве́рди церко́вней, благоче́стно пою́ще: Сы́ну Бо́жию поклони́мся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко ни́ва, плодоно́сный кла́с прозябла́ еси́, Богоро́дице, живо́тный, жи́знию ве́рныя препита́ющаго и гла́д преле́стный от земли́ вои́стинну отвраща́ющаго.

Конда́к, гла́с 2.

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы,/ тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете,/ неду́ги разреша́юще,/ и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще,// Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Пе́снь 7.

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Юным ревну́юще ве́рно в Вавило́не де́тем, во о́гнь усе́рдно внидо́сте, вопию́ще, блаже́ннии: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Не поклони́стеся истука́нным, страда́льцы сла́внии, небре́гше, приснопа́мятную сме́рть претерпе́сте, безсме́ртная наслажде́ния я́ве восприе́мше.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Му́жественною душе́ю и кре́постию нра́ва беззако́ннующих шата́ния низложи́ша му́ченицы, вопию́ще ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лы боже́ственных му́ченик укре́плься, Павли́не, умре́ти произво́лил еси́, пресла́вне, вопия́ Сотво́ршему вся́ческая: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Киво́т Бо́жий, боже́ственныя ма́нны ста́мну, златы́й све́щник и трапе́зу, го́ру святу́ю, Богоро́дицу вси́ пе́сненно сла́вим, ве́рнии.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Истка́нную от вы́шния благода́ти совлече́нием бре́ннаго телесе́ страда́льцы в ри́зу облеко́шася, любо́вию вопию́ще: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Кропле́нием боже́ственныя кро́ве, му́ченицы, очи́стившеся, кро́вь ва́шу за Христа́ излия́сте, пою́ще непреста́нно: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Красны́ гро́зды яви́стеся мы́сленнаго виногра́да, блаже́ннии, вино́ на́м пролива́юще благоче́стия, любо́вию взыва́ющим: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мы́сленное очисти́лище бы́сть, все́х моли́твы прие́млющи и Сы́ну Твоему́, Пречи́стая, вознося́щи во избавле́ние пою́щим: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Поже́рше жела́нием са́ми себе́, му́ченицы до́блии, ра́дующеся, преда́ша кро́ви усе́рдно, и бога́тство неотъе́млемо прия́ша, и ны́не му́ченическим причто́стеся ликостоя́нием, всехва́льнии.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Яви́стеся цве́ти мы́сленнии, благоуха́юще, страстоно́сцы, благоче́стие, и боже́ственнаго гра́да гра́ждане, приста́нища су́щим в бу́ри спаси́тельна, свети́льницы и́стины и побо́рницы, те́мже досто́йно блажи́ми есте́.

Припев: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

С Петро́м и Па́влом му́драго Иракли́я, Павли́на и Венеди́ма, вку́пе Андре́я, и Христи́ну, и Диони́сия почти́м, кре́пко за Христа́ пострада́вшия и ле́сть потре́бльшия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земля́ у́бо кро́ви ва́ша прия́т, излия́вшияся, великоимени́тии, за все́х Благоде́теля, жили́ща же пра́ведных ду́хи, с ни́миже лику́юще, помяни́те помина́ющия ва́с всегда́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гла́с Тебе́, ве́рнии, ра́достно приноша́ем Ангелов, Богоневе́сто: ра́дуйся, помо́щнице челове́ком, му́ченик и апо́стол утвержде́ние и все́х проро́ков оглаше́ние, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Молитва

Святи́и му́ченицы Христовы! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святого мученика Феодота, иже в Анкире, и святых мученик Петра, Дионисия и иже с ними