Шрифт

30 мая

Канон великомученику Николаю Софийский (Болгарскому)

великомученику Николаю Софийский (Болгарскому)
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Заре́ю Ду́ха обогати́вся, сла́вне,/ и отту́ду восприи́м дерзнове́ние,/ испове́дал еси́ на суди́щи му́жески Тро́ицу Единосу́щную,/ те́мже и ка́мением побива́емь,/ не покори́лся еси́./ Огне́м же сожига́емь,/ обличи́л еси́ пре́лесть безбо́жных,/ многострада́льне свя́те Нико́лае./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ испроси́ душа́м на́шим/ ве́лию ми́лость.

Канон святаго, глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Несозда́ннаго всех Соде́теля, И́же дре́вле в мо́ри чудоде́йствовавшаго/ и всю си́лу фарао́ню пото́пльшаго,/ му́чеников же в страда́ниих благода́тию укре́пльшаго, совоку́пно воспои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Огненным твои́м по Христе́ искуше́нием чи́ны преми́рных А́нгел удиви́л еси;/ мы же, восхваля́юще кре́пкое твое́ страда́ние, мо́лим тя:/ испроси́ нам соверше́нное избавле́ние у Го́спода, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́лия прему́дрость Бо́га на́шего:/ ве́дый созда́ний существо́ пре́жде быти́я/ и ви́дев твоея́ души́ бо́дренное к Нему́ стремле́ние,/ многострада́льным иску́сом изъяви́ жития́ твоего́ исправле́ние, и́мже просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́мский род, к Твоему́ притека́яй покро́ву, Пречи́стая Де́во,/ я́ко си́льна, в кре́пости предвари́ и вся́ких душевою́ющих напа́стей изба́ви,/ ми́лостива су́щи, я́ко Ма́ти Взе́млющаго грехи́ ми́ра.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Го́рькаго муче́ния многоте́сную проше́д стезю́,/ широ́каго же и па́губнаго уклони́вся пути́,/ ны́не Ца́рствия Небе́снаго селе́ние, я́ко труда́ возме́здие,восприя́л еси́/ и со а́нгельскими си́лами ликова́ние.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Очеса́ устреми́в души́ твоея́ к жела́нию бу́дущих,/ несмуще́нне к страда́нию поте́кл еси́,/ его́же ра́ди безсме́ртия венце́м от Христа́ увяза́лся еси́, Нико́лае,/ и я́ко красе́н победи́тель Ему́ предста́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Маловре́менную сла́ву земна́го жития́, я́ко мно́гаго су́етства испо́лненную, презре́л еси́,/ страда́ти же па́че по Христе́ изволя́я, и, ка́мением за Него́ побие́н быв,/ сын и насле́дник Ца́рствия яви́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ни песка́ морска́го исчести́ кто мо́жет,/ ни глубины́ изсле́дити бе́зднам,/ ни Твои́м косну́тися та́инством, Богоро́дице,/ вся бо преми́рныя си́лы превосхо́диши че́стностию./ Те́мже по вели́чию мы́шцы Своея́ снабди́ рабо́в умерщвле́нных,/ ве́рою Сы́ну Твоему́ при́сно покланя́ющихся.

Седален, глас 8:

Прему́дростию па́че слове́с,/ от не́мощи в си́лу по Бо́зе дерзнове́нием к дея́нию себе́ возве́л еси́;/ к виде́нию же восте́к Боже́ственных позна́ний/ и высоту́ дости́г соверше́ннаго богосло́вия тве́рдаго ка́мене ве́ры,/ мглы грехо́вныя а́бие от души́ прогна́л еси́ и дерзну́л еси́ к супоста́том,/ и́же ка́мением ри́зу души́ твоея́ испра́ша/ и подо́бника тя Влады́це твоему́ показа́ша,/ от Едо́ма восходя́щу оброщвле́нну48 оде́ждею и червле́ну от Восо́ра./ Те́мже кро́вию восхо́д получи́л еси́ Ца́рствия Бо́жия/ и неизрече́нная восприя́л еси́ блага́я,/ страстоте́рпче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

Прему́дрость и О́тчее Сло́во в Тебе́ непреме́нно воплоти́ся во обои́х существа́х кра́йним смотре́нием/ и воста́ви естество́, па́дшее преступле́нием,/ многосмра́дныя скве́рны мир свободи́в./ Того́ моли́ со дерзнове́нием, Ма́ти Чи́стая,/ дарова́ти безме́стным дея́нием исправле́ние/ и ту́нею бла́гостию грехо́м оставле́ние./ Ми́лостива бо еси́ Тя пою́щим/ и вско́ре отвраща́еши сугу́бых враго́в наве́ты./ Те́мже потщи́ся от всего́ се́рдца Тебе́ вопию́щим,/ согреше́ний проще́ние да́рующи,/ Тя бо и́мамы наде́жду, раби́ Твои́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́спода,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Челове́к сый, сверхчелове́ческая дости́гл еси́, сла́вне Нико́лае,/ исто́чник бо кро́ве и струи́ страда́ния по Христе́ излия́в/ и непостижи́мыя высоты́ косну́вся,/ неизрече́нных ны́не наслажда́ешися благи́х,/ с му́ченическими ли́ки ра́дуяся.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Его́же трепе́щут бе́здны и преиспо́дняя,/ не стерпе́л еси́ ага́ряны злочести́выми в тварь своди́тися,/ де́лом па́че, не́жели сло́вом, кре́пость мудрова́ния своего́ уверя́я,/ го́рькия бо сме́рти не убоя́вся,/ всех ужаси́л еси́ терпе́нием свои́м и Бо́гови присво́ился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Напа́дшия тя ме́рзости злоче́стия совле́кся/ и вся преоби́дев маловре́менная,/ Христа́ по существу́ Бо́га бы́ти на суди́щи злочести́вых испове́дал еси́/ и добро́ту прекра́сныя твоея́ души́ в терпе́нии твое́м стяжа́ти потща́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Ма́ти Бо́жия,/ Его́же во пло́ти Христа́ породила́ еси́,/ непрело́жна пребы́вша си́лою Божества́ и де́йством,/ Того́ приле́жно со все́ми святы́ми моли́ грехо́м на́шим да́ти соверше́нное разреше́ние/ и пре́жде конца́ жития́ на́шего исправле́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Коль неизсле́дованная насле́дия получи́л еси́ терпе́нием, Нико́лае,/ я́же земны́х ни о́ко ви́де, ни у́хо слы́ша,/ ниже́ на се́рдце челове́ку взыдо́ша когда́,/ но, муче́нием измени́вся, широту́ неизглаго́ланную дости́гл еси́ весе́лия и незаходи́маго све́та.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

А́нгельскою любо́вию вои́стинну ко Христу́ распала́емь/ и жела́ние к подо́бию простира́я,/ о́браз честна́го первообра́зия, я́коже сокро́вище, в не́дрех скрыл еси́/ и написа́ние ца́рския печа́ти,/ во́инство же своея́ ве́ры Царю́ своему́ возложи́в, кровь свою́ по Нем пролия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По́двига твоего́ терпе́ние изве́стно всем показа́/ и наде́жду твою́ несолга́нну яви́ Христо́с,/ на Него́же упова́л еси́, Нико́лае;/ сего́ ра́ди ве́рнии ужаса́ются, малоду́шнии:/ отку́ду кре́пость ра́зуму подаде́ся ти,/ а́ще не Призва́вшим тя к страда́нию, присносла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Раб Твой аз и сын рабы́ни Твоея́, держа́вная всех Цари́це,/ за неусыпа́ющую мольбу́ я́же к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу/ приими́ моего́ се́рдца сокруше́ние и оче́с сле́зы,/ моля́щи рожде́ннаго от Тебе́ Судию́,/ я́ко да десны́я ча́сти сподо́бит мя в день Суда́.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Быв умерщвле́н, неве́рие зде́шних непщева́ше тя погреши́ти благонаде́ждия путь/ и в мо́ри погруже́нна волна́ми отчая́ния,/ но ты, я́коже Ио́на из чре́ва ки́това, малоденству́я, воззва́в,/ от Го́спода Бо́га твоего́ услы́шан был еси́.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Его́ призыва́ющим Ско́рый Послу́шатель Бог тебе́ в волне́нии жре́бий возложи́,/ в пучи́ну страда́ний самоизво́льне вве́ргнутися,/ но, я́коже по Бо́зе жив от них изше́д,/ градово́м пропове́дуеши спасе́ния покая́ние му́ченическим терпе́нием твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́лом по́двига твоего́ леня́щимся/ проре́кл еси́ не отчаява́ти своего́ спасе́ния,/ но от пре́жних злых отступа́ти и смире́ние лобза́ти:/ страда́нием бо твои́м чу́дный яви́лся еси́ пропове́дник благода́ти позна́ния,/ кровь твою́ неща́дно за Христа́ пролия́в, Нико́лае.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еда́ ли когда́ не вско́ре явля́ешися взира́ющим на си́льный Твой покро́в, Влады́чице ми́ра?/ Ины́я бо наде́жды несть спасе́ния рабо́м Твои́м по Бо́зе,/ зане́ вы́сшую Тебе́ дарова́ сла́ву Рожде́йся из Тебе́/ и прекланя́ется проше́нию Твоему́, Тебе́ то́кмо хотя́щей.

Кондак, глас 2:

Благоче́стия и́стиннаго побо́рника/ и в беда́х непобеди́маго помо́щника,/ Боже́ственнаго Никола́я в пе́снех восхва́лим:/ сей бо яви́ся в после́дняя ле́та звезда́ пресве́тлая,/ просвеща́ющая ве́рных сердца́,/ и, со А́нгелы ны́не Тро́ице предстоя́,/ непреста́нно мо́лится о всех нас.

Икос:

Свяще́нный соверша́ет Це́рковь днесь пра́здник,/ све́тло пропове́дающи до́блественныя боле́зни но́ваго му́ченика Никола́я/ и я́же па́че естества́ боре́ния,/ и́миже низложи́в многоко́зненнаго врага́,/ бысть сла́ва страда́льцев и похвала́,/ му́жества же столп и свети́льник всем, благоче́стив того́ чту́щим./ Но я́ко пропове́дник и́стины и вене́чник,/ со А́нгелы ны́не Тро́ице предстоя́,/ непреста́нно мо́лится о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле,/ от богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху:/ Пребоже́ственный отце́в и наш Бо́же,/ благослове́н еси́.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Всели́в в ду́шу твою́ трие́х, и́же в Вавило́не, отроко́в терпе́ние, присносла́вне,/ превозше́л еси́ я:/ ти́и бо позна́вше, прореко́ша себе́ избавле́ние,/ ты же проста́го страда́ния и сме́рти произво́лил еси́, зовы́й:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Отда́в Бо́гу плоть свою́,/ дар соверше́н себе́ вручи́л еси́, многострада́льне;/ по сме́рти же те́ло твое́ огню́ преда́вше злочести́вии,/ я́ко зла́то в горни́ле, очи́стиша/ и нам всесожже́ние Боже́ственное оста́виша, пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сокруше́н ка́мением исхо́д твой неве́рным вмени́ся/ и безу́мие им смерть твоя́ возмне́ся,/ но упова́ние твое́, безсме́ртия испо́лнено, яви́л еси́/ и страда́ния о́браз всем показа́лся еси́, пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обрела́ся еси́ в ро́дех челове́ческих, Богома́ти Присноде́во,/ еди́на До́брая и Преблаже́нная,/ пло́тски объя́вшая и воздои́вшая Его́же трепе́щет вся тварь;/ Того́ приле́жно моли́ упова́ющим на Тя ве́чных благ не погреши́ти.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Е́же к тебе́ на́шего любле́ния не забу́ди, присносла́вне Нико́лае,/ та́мо ны́не водворя́яся, иде́же шум пра́зднующих му́ченик и А́нгел,/ но, я́коже сам измени́лся еси́ лу́чшею жи́знию,/ моли́ся преме́ншимся нам недале́че тебе́ яви́тися, пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Вели́ким страда́нием и кро́ве излия́нием о́гненный столп целому́дрия яви́лся еси́,/ разреши́ша бо ся земна́го естества́ омраче́ния/ и све́тел храм себе́ очи́стил еси́ Пресвято́му Ду́ху,/ Его́же ны́не соверше́ние в себе́ позна́в, зове́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Адама́нтски кровь свою источи́л еси́, не посрами́в упова́ния своего́,/ но восте́кл еси́ в соверше́нную к Царю́ всех высоту́,/ Его́же приле́жно моли́ ка́плей слез на́ших не отврати́тися,/ с пла́чем и се́тованием Ему́ зову́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Весе́лие ве́чное и ра́дость ми́ру ро́ждшая, возвесели́ ду́ши на́ша,/ я́ко да в тишине́ се́рдца богоуго́дни всегда́ яви́мся,/ за́поведь Сы́на Твоего́ соверша́юще,/ И́же в не́мощь на́шу нас ра́ди обо́лкся,/ си́льных нас в кре́пости Боже́ственней соде́ла.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Си́льных в сло́ве и кре́пких держа́вою прови́дев злове́рие, Нико́лае,/ и ме́рзость вмени́в с ни́ми вселе́ние,/ сла́дце па́че восприя́л еси́ сме́ртию ско́рою избежа́ти тех злово́ния/ и, ка́мением побие́н, ко Христу́ восте́кл еси́, ра́дуяся.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

Лжу тще́тну вмени́в ага́рян пре́ния,/ не уве́девших смотре́ния Бо́жия, ни та́йны позна́вших,/ но усты́ ху́льными глаго́лавших на Бо́га непра́вду,/ Христа́, Бо́жию си́лу и Прему́дрость, пред ни́ми испове́дал еси́/ и Его́ ра́ди стра́шныя всем сме́рти не ужа́снулся еси́.

Припе́в: Святы́й му́чениче Нико́лае, моли́ Бо́га о нас.

О́ком мы́сленным разсмотре́в привре́менная,/ я́ко вся се́ни и сну подо́бна,/ сме́рти же не убоя́вся, но па́че бла́го вмени́в, е́же по Христе́ во́лею умре́ти,/ с Ним просла́вился еси́ и стра́шен сме́рти показа́лся еси́,/ сию́ попра́в во́льным терпе́нием, подо́бяся Влады́це своему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́ру не на́гу показа́л еси́ Бо́гу твоему́, Нико́лае,/ па́че же сопря́гл еси́ ей дела́ пра́вды терпе́нием:/ что бо си́льнейше твои́х муче́ний и что приболе́зненно па́че сме́рти,/ на ню́же ты укрепи́вся во́льным произволе́нием,/ Го́сподеви обе́ты своя́ в де́лех ве́ры прине́сл еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́ще и согреша́ем, раби́ Твои́, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ но оба́че, Твои́ми хода́тайствы объе́мши,/ моли́ Сы́на Твоего́, да не вконе́ц разгори́тся на нас я́рость Его́,/ ино́го бо Бо́га не ве́мы, ра́зве Того́, смире́ннии,/ ниже́ крепча́йшия по́мощи и́мамы, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра.

Светилен:

Посеще́ния от преми́рныя сподо́блься сла́вы, великому́чениче Нико́лае,/ и муче́ние терпе́нием победи́в,/ А́нгелы удиви́л еси́ и бе́сы посрами́л еси́/ простото́ю нра́ва Христа́ Бо́га на́шего.

Слава, и ныне, Богородичен:

Покажи́ ско́ро си́лу Твою́, Ма́ти Жива́го Бо́га,/ и кре́пость дел Твои́х на нас, под кров Твой прибега́ющих,/ ничто́же бо сопротивля́ется вла́сти Твое́й, Влады́чице Всемогу́щая.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, великому́чениче Нико́лае! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

великомученику Николаю Софийский (Болгарскому)