Шрифт

30 мая.

Канон святой благоверной Великой Княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии

Святой благоверной Великой Княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь святы́я, гла́с 8:

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши и в кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши, по́слежде и черто́г, и ча́д твои́х Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная Евфроси́ние, и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную, и во и́ноческом о́бразе мно́ги по́двиги показа́ла еси́, и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́. И ны́не предстоя́щи Христу́ Бо́гу, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, гла́с 5:

От ю́ности предъизбра́нная Бо́гом уго́днице, оста́вльши све́тлый черто́г кня́жеский, уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную, и, пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вши, ны́не со Ангелы песносло́виши Христа́ Бо́га. Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная, я́ко да сохраня́ет вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную, и да́рует на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́, Бо́га на́шего.

Кано́н преподо́бныя, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Моего́ ра́зума омраче́ние твои́ми моли́твами отжени́, преподо́бная Евфроси́ние, да восхвалю́ сла́вную и светоно́сную твою́ па́мять, поя́ боже́ственную пе́снь.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Яко река́ многово́дная, ты́, сла́вная Евфроси́ние, благода́ти боже́ственными струя́ми, напои́ла еси́ ве́рных со́нмы, вопию́щия Бо́гу пе́снь побе́дную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственными сия́ньми ду́шу твою́ озари́вши, сладостра́стие пло́ти попали́ла еси́ воздержа́нием кра́йним, воспева́ющи Христу́ Бо́гу пе́снь побе́дную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́тлыми луча́ми Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, просвети́ омраче́нную мою́ ду́шу, страсте́й смуще́ние отжени́, Твои́ми, Чи́стая, хода́тайствы.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Испо́лнится, му́драя ма́ти Евфроси́ние, Боже́ственнаго Ду́ха, до́м яви́лася еси́ Его́ и, ча́д твои́х по пло́ти оста́вльши и Бо́гу прилепи́вшися, Тому́ воспева́ла еси́: не́сть свя́т, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

От повеле́ния боже́ственнаго, я́влься тебе́ архистрати́г Михаи́л, осия́ тя луча́ми све́та небе́снаго и удержа́ язы́к тво́й, да изве́стно сотвори́т все́м явле́ние свое́ тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На го́ру высо́кую доброде́телей возжела́вши вни́ти, преподо́бная, по явле́нии тебе́ Архистрати́га оста́вила еси́ вре́менную княже́ния сла́ву и, в созда́нную тобо́ю оби́тель укло́ншися, Христу́ Бо́гу воспе́ла еси́: Ты́ еси́ Сы́н Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Се́ ле́ствица, ю́же ви́де иногда́ Иа́ков утвержде́ну на земли́, на не́йже утвержда́шеся Бо́г, Светоно́сная Пречи́стая Богоро́дица, Присноде́вствующая.

Седа́лен, гла́с 3:

Яви́лася еси́, преподо́бная Евфроси́ние, во гра́де Москве́, я́ко со́лнце ино́е, озаря́ющи ве́рных луча́ми чуде́с твои́х и исцеле́ния подаю́щи все́м, с ве́рою приходя́щим к тебе́ и вопию́щим ти́: ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих похвало́ и мона́шествующих удобре́ние.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Пречи́стыя Твои́ ру́це, Де́во Ма́ти, просте́рши, покры́й упова́ющия на Тя́ и к Сы́ну Твоему́ зову́щия: все́м пода́ждь, Христе́, Твоя́ ми́лости.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м и моли́твою, преподо́бная Евфроси́ние, себе́ очи́стивши, вся́ све́та испо́лнилася еси́ и до́м Свята́го Ду́ха показа́лася еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Бде́ниями и поще́нием, бу́дущаго ра́ди воздая́ния, лю́те пло́ть твою́ умерщвля́ла еси́, блаже́нная Евфроси́ние, и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Облиста́ема сла́вою кра́сных жития́ твоего́ исправле́ний, яви́лася еси́, я́ко ме́чь обою́ду о́стрый, ссека́ющий де́монская ухищре́ния, Боже́ственною си́лою укрепля́ема.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свети́льник всесве́тлый, Боже́ственная трапе́за, Бо́жие селе́ние, киво́т и же́зл процве́тший ми́ру Ты́ показа́лася еси́, Ма́ти Де́во.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Светопода́тельными благода́ти блиста́ньми, осиява́й вся́ ны́, преподо́бная ма́ти, и тму́ отжени́ искуше́ний и грехо́внаго омраче́ния.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Тебе́ вси́ засту́пницу и́мамы, преподо́бная ма́ти на́ша Евфроси́ние: не преста́й у́бо о на́с моли́ти Го́спода, да не лише́ни бу́дем Черто́га Его́ небе́снаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко звезда́ светоза́рная, показа́лася еси́, ма́ти Евфроси́ние, блужда́ющих во мра́це путеводя́щая, во искуше́ниих и вра́жиих наве́тах ско́рая и наде́жная помо́щница.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Добро́та Иа́ковля, Юже возлюби́ Бо́г и в Ню́же всели́тися изво́ли Сло́во Бо́жие, земны́х сла́ва и гре́шных прибе́жище Ты́ еси́, Богоро́дице Чи́стая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Возсия́вши, я́ко со́лнце, богосия́нными луча́ми, преподо́бная Евфроси́ние, струи́ излива́еши исцеле́ний все́м, похваля́ющим твоя́ по́стническия труды́ и ди́вныя по́двиги.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Ублажа́ем и чти́м твою́ па́мять святу́ю и мо́лим тя́ при́сно: помяни́ и на́с, ма́ти Евфроси́ние, у престо́ла все́х Царя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ то́кмо узре́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, трети́цею напи́санный о́браз я́вльшагося тебе́ архистрати́га, и а́бие разреши́шася у́зы язы́ка твоего́, и просла́вила еси́ Го́спода, творя́щаго ди́вная чудеса́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся́ хоте́нием соста́вивый Бо́г и содержа́й вся́ческая сло́вом, Твои́ма рука́ма держи́тся, Пречи́стая, Иже Боже́ственным Существо́м неопи́санный.

Конда́к, гла́с 2:

Вся́ кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши, непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, и, да́р исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися, слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́. Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Икос:

Прииди́те, по́стническое сосло́вие и чистоты́ усе́рднии храни́телие, пе́сньми духо́вными воспои́м преподо́бную Евфроси́нию, красоты́ ми́ра сего́ возненави́девшую, вре́менную княже́ния сла́ву оста́вльшую, во оби́тели, е́ю созда́нней, о́браз мона́шествующим показа́вшую, мно́гими бде́ниями и посто́м те́ло свое́ удручи́вшую, и мно́гих ра́ди по́двигов еще́ в житии́ се́м да́р исцеле́ний от Бо́га прия́вшую, и по сме́рти исцеле́ния неоску́дно источа́ющую все́м, с ве́рою приходя́щим к честно́й ра́це моще́й ея́. Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Ева́нгельским словесе́м вне́млющи, кре́ст сво́й на ра́мена твоя́ восприя́ла еси́ и Христу́ после́довала еси́, преподо́бная Евфроси́ние, Тому́ непреста́нно взыва́я: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Добро́ты тле́ющия, Евфроси́ние, небрегла́ еси́, бу́дущаго ча́ющи воздая́ния, и прия́ла еси́ сла́ву нестаре́ющую небе́снаго блаже́нства и весе́лия ве́чнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

То́ки чуде́с излива́еши, и подае́ши исцеле́ния теле́сных боле́зней, и ду́ши исполня́еши боже́ственнаго весе́лия ве́рою почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ве́лие соде́яся на Тебе́ та́инство, Де́во Ма́ти: Сы́н Бо́жий из Тебе́ воплоти́ся и Челове́к бы́сть. Ему́же, веселя́щеся, пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

В зако́не Бо́жием ча́сто поуча́яся и в за́поведех Бо́жиих безпоро́чно ходя́ши, до́м Ду́ха Свята́го была́ еси́, блаже́нная Евфроси́ние. Те́мже по сме́рти твое́й не отлучи́ тебе́ Госпо́дь ли́ка преподо́бных, с ни́ми же ны́не Бо́гу пое́ши: Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Кро́тостию ко все́м зе́млю кро́тких насле́довала еси́, нищелю́бием и ми́лостынями поми́лование от Бо́га улучи́ла еси́, чистото́ю се́рдца и целому́дрием Бо́га зре́ти сподо́билася еси́, Ему́же со все́ми святы́ми пое́ши: Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум тво́й к Бо́гу ча́сто возводя́щи и добро́ту ве́чнаго поко́я смотря́ющи, плотски́я стра́сти ду́ху покори́ла еси́ и, и́ноческим о́бразом украси́вшися, ве́чное блаже́нство улучи́ла еси́, пою́щи Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бо́жия и несеко́мая гора́ яви́лася еси́, Де́во, от нея́же отсече́ся ка́мень краеуго́льный — Христо́с, Иже сокруши́ кре́пость и́дольскую и две́ри отве́рзе Ца́рствия небе́снаго.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Не терпя́ лука́вый вра́г твои́х всено́щных бде́ний и зе́льнаго воздержа́ния, сла́вы же земны́я и кра́сных ми́ра сего́ презре́ния, клевета́ми и злоре́чием возмути́ ду́шу ча́д твои́х со служи́тели и́х, ты́ же, преподо́бная, Бо́га ра́ди поноше́ния клеветы́ с терпе́нием ве́лиим понесла́ еси́, Бо́гу себе́ вруча́ющи.

Припев: Преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ кра́йнее изможде́ние те́ла твоего́ обличи́ла еси́ пред ча́ды твои́ми, клеветы́ вся́чески клеветнико́м отмща́ти воспрети́ла еси́, Бо́гу себе́ предаю́щи, Иже и просла́ви тя́ чуде́с дарова́нии, блаже́нная Евфроси́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́х по́двигов прия́ла еси́ венцы́ и ны́не с преподо́бных ли́ки на небесе́х при́сно ра́дуешися, помина́й у́бо и на́с, преподо́бная ма́ти Евфроси́ние, да моли́твами твои́ми сподо́бимся улучи́ти небе́снаго Ца́рствия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Посо́бствуеши царе́м ве́рным во бране́х, Пресвята́я Влады́чице, те́мже и на вся́ сопроти́вныя да́ждь побе́ды, да Тя́ вы́ну велича́ем.

Свети́лен:

Избе́гла еси́ ко́зней врага́ иско́ннаго, возгнуша́вшися всея́ его́ и ми́ра сего́ пре́лести, и прешла́ еси́ в небе́сныя черто́ги, иде́же ны́не лику́еши со все́ми преподо́бными.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Богоро́дице Де́во, неве́дущии Тя́ не и́мут ви́дети Све́та, ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.

Молитва преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской

О, преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспеше́ствуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святой благоверной Великой Княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии