Шрифт

2 мая

Канон преподобному Иоанну Ветхопещернику

Преподобнаго отца нашего Иоанна Ветхопещерника
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иоа́нне, дух твой.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Наде́ждею, я́же к Бо́гу, укрепля́емь от ю́ности, благо́му прите́кл еси́ Бо́гу, Иоа́нне блаже́нне, мона́шескими поще́нии лу́чшими составля́яся.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тыя и светоно́сныя благода́ти испо́лнен и в честны́х ме́стех живы́й, че́стно положи́л еси́ к доброде́телем веды́й восхожде́ния, преблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию наста́влен бы́в Ду́ха, в Харито́нову богоно́снаго огра́ду прите́к, в то́й пре́был еси́, священноде́йственник бы́в просвеще́н, чисти́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отчужди́в от земны́х, преподо́бне, твою́ мы́сль, небе́сным сию́ благи́м, Иоа́нне, пригвозди́л еси́ и е́же отту́ду улучи́л еси́ светле́йшее сия́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́, обра́дованная Всечи́стая, на́м яви́ся Пра́вды Со́лнце — Христо́с и све́том просвети́ седя́щия пе́рвее в те́мных тве́рдех.

Пе́снь 3.

Ирмос Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Умертви́в плотско́е воздержа́нием изве́стным мудрова́ние, Животворя́щему Ду́ху, о́тче Иоа́нне, прибли́жился еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственное и светоза́рное в се́рдце твое́м я́ве сия́ние све́тло всели́ся, о́тче Иоа́нне блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на су́щим на земли́ па́че естества́ благи́м Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́: те́мже Тебе́ — ра́дуйся! — зове́м.

Седа́лен, гла́с 8. Подо́бен: Прему́дрости.

Боже́ственным жела́нием, блаже́нне, ду́шу уязви́в, устрани́лся еси́, бога́тство оста́вль, пи́щу, и све́тлость, и жития́ нестоя́тельное, и во страна́х чужди́х всече́стно пожи́л еси́; воздержа́ния боле́зньми увяди́л еси́ те́ло твое́ и, безмо́лвием пожи́в му́жески, дости́гл еси́, преподо́бне, доброде́телей соверше́ние. Те́мже ве́рою вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Яко де́ву и еди́ну в жена́х, Тя́, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси́ ублажа́ем, ро́ди челове́честии, о́гнь бо всели́ся в Тя́ Божества́, и я́ко младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода. Те́м, Ангельский и челове́ческий ро́д, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмос Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы, Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

В богоза́рных страна́х воспита́н и светоза́рным проли́тием, о́тче, просвеща́емь, доброде́тельми и воздержа́ньми, богому́дре, пожи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Отчужди́вся оте́чества и твои́х, ко Христу́ приступи́л еси́ во́льным хоте́нием, кре́ст взе́м, богому́дре блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртв все́м ви́димым жи́зненною Вино́ю, воздержа́нием пожи́л еси́, Иоа́нне прему́дре, к Нему́же и отше́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже во Твою́ утро́бу, Де́во, богоприя́тную, па́че естества́ всели́ся, Се́й и по рождестве́ Боже́ственною си́лою Тя́ Де́ву соблюде́.

Пе́снь 5

Ирмос Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Ум, о́тче, чи́ст безмо́лвием стяжа́в, Ду́ха Свята́го си́лою вра́жиих се́тей отбе́гл еси́. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Бо́жиею, и прему́дростию, и уче́нии пожи́л еси́, богоявле́нне, свяще́нник бы́в, преблаже́нне святи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вси́ ро́ди благоче́стно блажа́т Тя́, Пречи́стая, ро́ждшую па́че естества́ и сло́ва вои́стинну Блаже́ннаго.

Пе́снь 6.

Ирмос Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Прему́дрости рачи́тель бы́в боже́ственныя, богодухнове́нне, благода́тей венце́м от нея́ венча́лся еси́, все́ми о́бразы светоно́сному учени́к бы́в Харито́ну.[Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поста́вил еси́ на Христо́ве ка́мени но́зе твои́, де́тельми восходя́ доброде́телей, богому́дре, богоразу́мно восхожде́ния в се́рдцы твое́м, о́тче, полага́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кля́твы пе́рвыя ма́тере, Евы, рождество́м Твои́м свободи́хомся: Ты́ бо, Христа́ ро́ждши, Де́во Ма́ти, вме́сто сея́ благослове́ние все́м источи́ла еси́.

Пе́снь 7.

Ирмос В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Боже́ственною, я́ко оде́ждею, обложе́н, вся́кия напа́сти ерети́ческия отбе́гнути возмо́гл еси́, преблаже́нне, благослове́н еси́, — вопия́, — в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.[Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стра́нствовавый на́с ра́ди на земли́ Госпо́дь, Се́й во стра́нничестве, блаже́нне, тя́ я́ве сохрани́, зову́ща: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся! Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная, Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Красе́н те́лом и душе́ю и благоче́стием твои́м, преподо́бне, и боже́ственнаго ра́зума орга́н, и за́поведем бли́жнейший, и пе́ния чи́стаго цевни́ца бы́л еси́, воспева́я: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода. [Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К безсме́ртней у́бо жи́зни, и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, преподо́бне, и нетле́нное сподо́бился еси́ ра́дование улучи́ти, поя́, блаже́нне: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оттряса́ем пра́х ме́ртвенный, нетле́нни бы́вше Боже́ственным рождество́м Твои́м, Пречи́стая: есте́ственную бо и́стинную Жи́знь и присносу́щную, Чи́стая Влады́чице, родила́ еси́. Те́мже вси́ Тя́ благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмос Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Иоанне, моли́ Бо́га о нас.

Кончи́ну всеблаже́нную обре́л еси́ воздержа́ния по́двигом, о́тче Иоа́нне, ко Христу́ отше́д, и по сме́рти к безстра́стней и неболе́зненней жи́зни всели́лся еси́, свяще́нне.[Дважды.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В земли́, о́тче, кро́тких всели́тися сподо́бился еси́, я́коже подо́бник бы́в молча́льным и богоно́сным муже́м, с ни́миже я́ве восприя́л еси́, преподо́бне блаже́нне, наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́чник безсме́ртия на́м источи́ла еси́, Де́во, и оставле́ния во́ду, Христа́ ро́ждши, Имже очища́емся от вся́кия скве́рны грехо́вныя, Богоневе́сто.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоа́нне, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго отца нашего Иоанна Ветхопещерника