Шрифт

2 мая

Канон святой блаженной старице Матроне Московской

блаженной старицы Матроны Московской
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние/ и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим дне́сь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Величание:

Велича́ем тя,/ свята́я пра́ведная ста́рице Матро́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас,/ Христа́, Бо́га на́шего.

Канон святыя, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Бо́же Всеми́лостиве, сподо́би ны, недосто́йныя,/ воспе́ти уго́дницу Твою́ Матро́ну,/ на́шу изря́дную пред Тобо́ю хода́таицу и моли́твенницу.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию ко Христу́ от младе́нческих пеле́н уязви́лася еси́/ и Тому́ неле́ностно в житии́ твое́м служи́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избра́нный сосу́д Ду́ха Свята́го яви́лася еси́,/ благода́ть бо Бо́жию от святы́я купе́ли до конца́ дний твои́х/ при́сно усе́рдно возгрева́ла еси́, ма́ти блаже́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Арха́нгельски пе́снь Тебе́ пое́м, Чи́стая:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ при́сно моля́щаяся за род наш.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Житие́м богоуго́дным и пра́ведным освяти́лася еси́, ма́ти блаже́нная,/ те́мже и нам, с ве́рою к тебе́ прибега́ющим,/ помози́ благода́ти Бо́жия испо́лнимся.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Христа́ Человеколю́бца, Его́же от ю́ности твое́я возлюби́ла еси́, ма́ти свята́я,/ моли́ утверди́тися нам на ка́мени за́поведей Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Це́ркве Зижди́тель Госпо́дь/ светообра́зное ча́до церко́вное соде́ла тя, пра́ведная ма́ти,/ и в любви́ Свое́й утверди́ тя, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небеси́ и земли́ Цари́це, Богоро́дице Де́во,/ и Це́ркве покро́ве всемо́щный,/ утверди́ оби́тель сию́ непоколеби́мо во благоче́стии пребыва́ти.

Седален, глас 4:

По и́мени твоему́, Матро́но блаже́нная, житие́ твое́ бы́сть,/ скита́ния бо, поноше́ния и ско́рби ни во что же вмени́вши,/ госпожа́ яви́лася еси́ не то́кмо и́менем, но и ду́хом./ Те́мже и вся потре́бная Ца́рствия ра́ди Бо́жия стяжа́ла еси́/ и Бо́гом обогати́лася еси́.

Слава, и ныне, Богородичен:

Ны́не, ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Влады́чице,/ гре́шником погиба́ющим исправле́ние/ и нам, велича́ющим Тя, спасе́ние.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Смотре́ние Бо́жие на тебе́ осо́бь явле́но бы́сть, ма́ти блаже́нная,/ я́ко сле́па и не́мощна те́лом су́щи,/ да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́/ и венце́м нетле́нным от Го́спода украси́лася еси́.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Мудрова́ния плотска́я презре́ла еси́, блаже́нная,/ оба́че му́дростию, е́юже Госпо́дь умудря́ет слепцы́,/ изря́дно обогати́лася еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко алава́стр ми́ра, облагоуха́ющ преде́лы Росси́йския,/ ве́мы тя, Матро́но пра́ведная,/ стека́ются бо к тебе́ со всех конце́в лю́дие земли́ на́шея, заступле́ния прося́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Блажи́м Тя, вси ро́ди, Пресвята́я Де́во,/ погиба́ющих взыску́ющую, немощны́х врачу́ющую и си́рых заступа́ющую.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Христо́с, Свет И́стинный,/ ум твой, свята́я ма́ти, просвети́л е́сть к разуме́нию повеле́ний Его́,/ те́мже служи́ти Ему́ в житии́ твое́м усе́рдно потща́лася еси́.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Све́том Христо́вым озаря́ема,/ в ми́ре сем, безбо́жием и грехолюби́вем,/ яви́лася еси́ я́ко столп о́гнен, светя́й во тьме́, пра́ведная Матро́но.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, возсия́ла еси́ в житии́ твое́м, пра́ведная Матро́но,/ указу́ющи и́стинный пу́ть люде́й заблу́ждшим./ Си́це и ны́не, в Небе́сных оби́телех водвори́вшися,/ моли́ просвети́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет ро́ждшая Боже́ственный и Преве́чный, Богоневе́сто,/ разреши́ мглу прегреше́ний на́ших.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Моли́твы при́сно к Бо́гу вознося́щи,/ вся ну́жды и печа́ли Тому́ возвеща́ла еси́, пра́ведная ма́ти,/ и, я́ко Ио́на во чре́ве ки́тове, в ско́рби ве́лией вопия́ла еси́:/ Бо́же, из глубины́ зол возведи́ мя.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

По́мощию Бо́жиею вся ну́жды смире́нне претерпе́вши, пра́ведная Матро́но,/ вра́жию си́лу моли́твою твое́ю победи́ла еси́./ Те́мже, ны́не неоску́дно благода́ть Христо́ву прие́мши,/ моли́ся, е́же от злоде́йства диа́вольскаго нам изба́витися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́гими по́двиги твои́ми, пра́ведная Матро́но, ста́ла еси́ проти́ву ко́зней диа́вольских,/ бра́нь ве́дущи с миродержи́телем тьмы́ ве́ка сего́./ Те́мже о нас ны́не моли́ся, да прии́мем вся ору́жия Бо́жия/ и возмо́жем проти́витися во дни лю́тыя духово́м зло́бы поднебе́сным.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́да и сме́рти Победи́теля ро́ждшая, Пречи́стая Де́во,/ моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́/ враго́в злоде́йствия нас изба́вити.

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву/ от чре́ва ма́терня предызбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,/ ста́рице блаже́нная.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Возгоре́ся нече́стие в земли́ на́шей,/ я́ко пла́мень дре́вле в пещи́ вавило́нстей,/ ве́ру оте́ческую в лю́дех тща́щееся попали́ти,/ ты же, блаже́нная, приходя́щих к тебе́ науча́ла еси́ ве́рою воспева́ти:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Богопроти́внии мучи́телие, от зако́на Бо́жия отсту́пльшии,/ о́гнь гоне́ний во стране́ на́шей возжго́ша,/ ты же, пра́ведная Матро́но, приходя́щим к тебе́ си́лою Христо́вою ро́су духо́вную подава́ла еси́,/ да не попале́ны до конца́ бу́дут, но при́сно воспева́ют:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

А́нгелу Бо́жию,/ в пещи́ вавило́нстей отроко́м дре́вле пла́мень о́гненный угаси́вшему,/ уподо́билася еси́ блаже́нная,/ росси́йским бо лю́дем во дни нече́стия моли́твами твои́ми/ от злобо́жнаго языковре́дия неврежде́нным бы́ти споспе́шествова́ла еси́, науча́ющи взыва́ти:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: К покро́ву Твоему́ прибега́ем, Де́во, купино́ неопали́мая,/ грехи́ на́ша, я́ко те́рние зловре́дное, попали́ моли́твами Твои́ми,/ да чи́стым се́рдцем взыва́ем:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Царя́ Небе́снаго измла́да возлюби́ла еси́/ и Тому́ до конца́ дний свои́х со тща́нием служи́ла еси́, блаже́нная./ Ны́не же с ли́ки а́нгельскими при́сно пое́ши:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

За́поведи Госпо́дни усе́рдие соблюда́ющи,/ столп благоче́стия Росси́и яви́лася еси́, ма́ти блаже́нная,/ я́коже о тебе́ предрече́ кроншта́дтский пра́ведник,/ с ни́мже превозно́сиши Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́зи лю́дие росси́йстии, плене́ннии безбо́жием,/ моли́твами твои́ми, пра́ведная Матро́но, на пу́ть спасе́ния возврати́шася/ и, в ве́ре пра́вей укрепи́вшеся, Триеди́ному Бо́гу воспе́ша:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшую Царя́ Небе́снаго,/ я́вльшагося в мир взыска́ти нас, погиба́ющих,/ Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

О чу́до ве́лие, ко́сти сухи́я источа́ют исцеле́ния/ и тле́нное естество́ дух наш к Нетле́нному Бо́гу возво́дит./ Сего́ ра́ди Матро́ну блаже́нную велича́ем.

Припев: Святая блаженная Матроно, моли́ Бо́га о нас.

Град Москву́ и оби́тель Покро́ва Пресвяты́я Богоро́дицы,/ иде́же почива́ют честны́я мо́щи твоя́, пра́ведная Матро́но,/ сохрани́ от вся́ких напа́стей и зол/ и утверди́ в пра́вей ве́ре и благоче́стии всех, почита́ющих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ на́ше недосто́йное моле́ние, Матро́но блаже́нная,/ и, я́коже обеща́лася еси́, хода́тайствуй пред Го́сподем поле́зная нам дарова́ти,/ да с тобо́ю сподо́бимся в селе́ниих ра́йских сла́вити Святу́ю Тро́ицу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́стинную избра́нницу Твою́, Богома́ти, ве́мы Матро́ну блаже́нную:/ сия́ бо в де́нь почита́ния ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы роди́ся,/ в хра́ме Успе́ния Твоего́ крести́ся,/ о́браз Твой Взыска́ние поги́бших тща́нием ея́ написа́ся,/ та́же и те́лом во оби́тели честна́го Покро́ва Твоего́ почива́ет/ и мо́лится о душа́х на́ших.

Светилен:

А́нгели пресве́тлии вознесо́ша святу́ю ду́шу твою́, блаже́нная Матро́но, к Престо́лу Царя́ сла́вы,/ иде́же торжеству́еши со все́ми святы́ми и мо́лишися о душа́х на́ших.

Слава, и ныне, Богородичен:

Свет и́стинный ро́ждшая, Богоро́дице,/ помраче́нных нас тьмо́ю грехо́вною просвети́/ и прича́стники ве́чных благ соде́лай.

Молитва блаженной Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи, и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чныя чудеса́ источа́ющи. При́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны, гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниих дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая блаженной Матроне Московской

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

блаженной старицы Матроны Московской