Шрифт

28 мая.

Канон святителю Исаие епископу Ростовскому

Святителя Исаии епископа, Ростовскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Правосла́вия наста́вниче, благоче́стия учи́телю и чистоты́, Росто́ву пресве́тлый свети́льниче, святи́телем богодохнове́нное удобре́ние, Иса́ие прему́дре, уче́нием бо твои́м вся́ Росси́йския концы́ просвети́л еси́ благода́тию духо́вною, святи́телю блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н свята́го, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Твоего́, Христе́, уго́дника, блаже́ннаго Иса́ию, пе́ти ми жела́ющу, моли́твами его́, я́ко Бо́г, осия́ние Всесвята́го Ду́ха да́руй ми́ и све́т прему́дрости Твоея́, да досто́йно воспою́ того́ чудеса́.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Прииди́те, ве́рнии, церко́внаго свети́льника, и столпа́ непоколеби́ма, и правосла́вия учи́теля, и благоче́стия пропове́дника, блаже́ннаго Иса́ию достохва́льными пе́сньми почти́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко святи́тель ве́рен и па́стырь и́стинный Росто́вския Це́ркве бы́в и слове́снаго ста́да Христо́ва, но́вых люде́й неле́стный учи́тель яви́лся еси́, блаже́нне Иса́ие, и́хже научи́л еси́ сла́вити Бо́жия вели́чия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Чи́стую, прииди́те вси́, воспое́м, еди́ну, украси́вшую челове́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́нна, Де́ву же пребы́вшую неврежде́нну.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лы боже́ственными, де́лы же и уче́нии пресла́вными по всему́ уподо́бися пресла́вным апо́столом и обтече́ всю́ Росси́йскую зе́млю, и́дольскую ле́сть попаля́я, просвеща́я же ве́рных сердца́ благода́тию.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

От младе́нства Христа́ вожделе́в, кра́сная ми́ра сего́ вся́ уме́ты вмени́л еси́, по апо́столу, о́тче, вы́шних ища́, Христо́вою же благода́тию святи́тельства сподо́бился еси́ и Росто́ву па́стырь но́вым лю́дем посыла́ешися, и́хже и научи́л еси́ и на небесе́х венцы́ сла́вы восприя́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свята́го Ду́ха благода́тию и́дольское изоста́вшее нече́стие до конца́ потреби́л еси́ в Росси́йстей земли́, побо́рник вои́стинну правосла́вия яви́вся кре́пкий. Те́м просвети́л еси́ твои́ми уче́нии Росси́йския концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Де́во Богома́ти, па́че естества́ рождество́ Твое́ и Твою́ нетле́нную чистоту́, и́бо в Тебе́ во еди́но сочета́ся де́вство и рождество́.

Седа́лен, гла́с 8.

От мирски́я молвы́ избежа́в, и Христо́во и́го восприи́м, и за́поведи соверши́в, па́стырь оби́тели быва́еши, пото́м же и на святи́тельском седа́лищи се́д, богоуго́дно пожи́л еси́ и, лю́ди правосла́вию научи́в, на небеса́ восте́кл еси́, у престо́ла Вседержи́теля со Ангелы предстоя́, святи́телю блаже́нне, моли́ся о рабе́х твои́х.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, Ангельский собо́р и челове́ческий ро́д, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, де́вственная похвало́, из Нея́же Бо́г воплоти́ся и Младе́нец бы́сть пре́жде ве́к сы́й Бо́г на́ш, ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебе́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Седя́ща во сла́ве Го́спода проро́к Иса́ия дре́вле узре́в и от серафи́ма клеща́ми у́гль прии́м, очи́стися. Ты́ же, святи́телю, всегда́ Го́сподеви предстои́ши со мно́жеством безпло́тных и, серафи́мом подо́бяся, я́коже клеща́ми, твои́ми рука́ми те́ло Христо́во прие́млеши и ве́рным подае́ши, непреста́нно вопия́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию Бо́жиею па́че огня́ распала́емь, о́тче, обходя́ гра́ды и ве́си в Росто́встей и Су́ждальстей о́бласти, и́дольская ка́пища разоря́я, це́ркви же созида́я, лю́ди научи́л еси́ пе́ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пресла́вный и чу́дный Лео́нтий, я́ко благоцвету́щь са́д, насади́ Росто́вския лю́ди, просвети́в и́х святы́м креще́нием. Ты́ же, блаже́нне, до конца́ си́х напои́л еси́ твои́м уче́нием и ко Христу́, я́ко зре́л пло́д, прине́сл еси́, с весе́лием вопия́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ма́терних пеле́н чи́сто житие́ име́л еси́, блаже́нне, и сего́ ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы изря́дный служи́тель бы́в, Сию́ возвели́чил еси́ в Росси́йских страна́х и научи́л еси́ пе́ти: сла́ва си́ле Твое́й, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Удивля́ется святи́тель, кня́зь же и вси́ лю́дие ско́рому твоему́ прише́ствию ко освяще́нию Пречи́стыя це́ркве: Ангелом бо зва́н бы́л еси́ и о́блаком носи́мь, я́коже дре́вле апо́столи, на успе́ние Бо́жия Ма́тере. Те́мже тя́ все́м воспева́ющим ми́р подава́еши.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Удиви́шася Ангельстии чи́нове пресла́вному твоему́ житию́, ка́ко в бре́ннем телеси́ безпло́тнаго врага́ победи́л еси́, блаже́нне, и, возду́шными те́мными князьми́ не удержа́н бы́в, престо́ла Христо́ва дости́гл еси́ к превы́шним си́лам, и отту́ду ми́р на́м подава́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удивля́ются христоимени́тии лю́дие, егда́ обрето́ша пречестно́е твое́ те́ло, е́же мно́гими ле́ты земле́ю покрове́но, и яви́ся, я́коже златоза́рное со́лнце, чуде́с лучи́ испуща́я и просвеща́я ве́рных сердца́, и воспева́ющим Го́сподеви ми́р подава́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умилосе́рдися, Влады́чице, на непотре́бныя Твоя́ рабы́ и не преда́ждь на́с в ру́це пога́ных гре́х ра́ди на́ших, но моли́тв на́ших не пре́зри, во Твою́ це́рковь притека́ющим и вопию́щим Ти́, ми́р подаю́щи.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственною благода́тию укрепля́емь, апо́столом ревни́тель бы́в, Росси́йския вся́ концы́ научи́л еси́ благоче́стию и вся́ нечести́вая уче́ния до конца́ потреби́л еси́. Те́мже твою́ па́мять све́тло пра́зднуем.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Гро́б честна́го твоего́ телесе́ иногда́ в небреже́нии бы́сть, и от святи́теля, тво́й престо́л держа́щаго и к тебе́ любо́вь показу́юща, отту́ду прено́сится, я́вственно ны́не полага́ется, источа́ющий исцеле́ния все́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже всегда́ к ра́це моще́й твои́х приступа́юще, любе́зно ту́ целу́ем и от души́ вопие́м ти́: святи́телю блаже́нне Иса́ие, моли́ся приле́жно за гра́д и лю́ди, и ско́рбь на́шу в ра́дость претвори́, и грехо́в проще́ние испроси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Притеце́м, ве́рнии, в це́рковь Бо́жия Ма́тере и, ве́рно моля́щеся, возопие́м Ей: поми́луй, Влады́чице, Твое́ достоя́ние и от вра́г изба́ви уго́дника Твоего́ Иса́ии моли́твами.

Конда́к, гла́с 3.

Яко гро́м, возгреме́л еси́ боже́ственными твои́ми уче́нии в Росси́йстей земли́ и яви́лся еси́ свети́льник пресве́тел, осия́я све́том богоразу́мия, Иса́ие блаже́нне. Те́мже вопие́м ти́: Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Икос:

Прииди́те, богоизбра́ннии христоимени́тии собо́ри, похва́лим ны́не и пе́сньми почти́м светоно́сную па́мять пречу́днаго отца́, блаже́ннаго Иса́ии, апо́столом ра́внаго, благоче́стия пропове́дника, наста́вника же и учи́теля Росси́йскому язы́ку: яви́ бо ся, я́ко свети́льник незаходи́мый, во тме́ су́щим неве́дения, и все́х возводя́ к боже́ственней высоте́, и на па́житех зако́на живоно́снаго те́х упасе́, и исцеле́ний луча́ми все́х просвеща́я. Те́мже мо́лим тя́ ны́не: облиста́й в сердца́ ра́б твои́х незаходи́мый све́т ра́зума, Христо́в уго́дниче, и моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Не слу́жат ктому́ Росси́йстии сы́нове тме́ пре́лести, но тобо́ю, о́тче, и́стинный богоразу́мия све́т позна́ша и, непреста́нно ра́дующеся, ны́не Христу́ вопию́т: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Пра́зднует Це́рковь че́стно твое́ преставле́ние: житие́ бо благоче́стно на земли́ соверши́л еси́, чу́дне, и пло́д стори́чествующий Влады́це твоему́ прине́сл еси́, и от Него́ прия́л еси́ венцы́ сла́вы неизрече́нныя, непреста́нно вопия́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иже во искуше́ниих и ско́рбех су́щии, к ра́це моще́й твои́х притека́юще, прие́млют честна́я исцеле́ния от я́же в тебе́ Боже́ственныя благода́ти и непреста́нно Христу́ вопию́т: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Укрепи́, Влады́чице, сла́вящаго Тя́Импера́тора на проти́вныя враги́, я́ко Дави́да на Голиа́фа, да, веселя́щеся, вопие́м Ти́: ра́дуйся, покро́ве святы́й и Засту́пнице гра́ду на́шему.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нную жи́знь пожи́л еси́ в житии́ сы́й, и со святи́тельскими ли́ки у престо́ла Христо́ва, ра́дуяся, предстои́ши, боже́ственное насле́див наслажде́ние, и непреста́нно вопие́ши: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственнаго Ду́ха благода́ть име́я в души́ твое́й, блаже́нне Иса́ие, обте́кл еси́ Росси́йскую зе́млю, я́ко мо́лния, разсева́я Бо́жие сло́во во все́х страна́х, просвеща́я все́х и науча́я: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слове́сныя плоды́ Го́сподеви принося́, Иса́ие прему́дре, озари́л еси́ твое́й па́стве све́т богоразу́мия, и нечести́вая уста́ загради́л еси́ пра́щею богодохнове́нных слове́с твои́х, и я́сно все́м пропове́дал еси́: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На благодея́ние челове́ком Сло́во воплоти́тся изво́ли, де́вства бо врата́ про́йде я́ко Госпо́дь и Богоро́дицу показа́. Те́м зове́м: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Кто́ мо́жет, блаже́нне, по достоя́нию тя́ восхвали́ти? Исцеле́ния бо неоску́дно подава́еши приходя́щим к тебе́ с ве́рою и непреста́нно вопию́щим: изба́ви, святи́телю, от вся́ких искуше́ний и до конца́ неврежде́нных на́с соблюди́.

Припев: Святи́телю о́тче Иса́ие, моли́ Бо́га о нас.

Окрест стоя́ще ра́ки моще́й твои́х, с любо́вию ту́, припа́дающе, целу́ем и ве́рно ти́ вопие́м, блаже́нне: поми́луй святи́теля, престо́л тво́й ны́не украша́ющаго, и до конца́ его́ сохрани́ невреди́ма; сопроти́вныя побе́ды да́руй и на враги́ одоле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ хвалу́ от ра́б недосто́йных, святи́телю Иса́ие, и жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну да́руй на́м немяте́жно прейти́, и моли́тву о на́с к Бо́гу сотвори́, че́стно почита́ющих твою́ па́мять, и одержа́щих зо́л и жду́щих на́с изба́ви, да во ве́ки тебе́ велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прииди́те, христоимени́тии лю́дие, в честну́ю це́рковь Бо́жия Ма́тере и, покло́ншеся пречу́дному Ея́ о́бразу и ру́це возде́вше, от се́рдца возопие́м: поми́луй на́с, Богоро́дице, недосто́йных ра́б Твои́х, и гра́д на́ш, в не́мже вели́кое Твое́ и многосла́вное и́мя велича́ется, от все́х злы́х свободи́, уго́дника Твоего́ Иса́ии моли́твами, да во ве́ки Тебе́ велича́ем, Чи́стая.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Иса́ие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Исаии епископа, Ростовскаго