Шрифт

28 мая.

Канон преподобному Евфросину Псковскому.

преподобному Евфросину Псковскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́, блаже́нне,/ и повеле́нная распя́тым Го́сподем Иису́сом Христо́м/ вся испра́вил еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и, благочести́в де́латель, живо́тным за́поведем Христо́вым/ благотру́дно прилежа́л еси́./ И сего́ ра́ди Бог просла́ви тя/ и по преставле́нии чудеса́ показа́ от честна́го гро́ба твоего́./ Те́мже и неоску́дно угобзи́ся оби́тель твоя́,/ и ни́щим бысть бога́тное приста́нище и покро́в,/ о́тче наш преподо́бне Евфроси́не,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропа́рь, гла́с 4:

Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума всели́ся в пусты́ню/ и та́мо впери́в свой ум в Небе́сныя оби́тели/ и ра́вно А́нгелом житие́ пожи́в на земли́,/ в моли́твах, и в труде́х, и в поще́ниих о́браз быв свои́м ученико́м./ Те́мже Бог, ви́дев твое́ благо́е изволе́ние,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни,/ слез твои́х ту́чами напая́ема,/ но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ помина́й ста́до свое́, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я чад свои́х,/ Евфроси́не, преподо́бне о́тче наш.

Кано́н свята́го, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Но́во тебе́ пе́ние приношу́ моле́бно,/ во отверзе́ние уст мои́х, Евфроси́не Богому́дре,/ пода́ждь ми твои́ми моли́твами благода́ть, я́ко да воспою́ тя.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Страсте́й омраче́нием порабоще́на,/ све́тлыми моли́твами твои́ми, преподо́бне Евфроси́не, ны́не свободи́,/ да я́ко Христо́ва раба́ тя Боже́ственными воспою́ пе́сньми.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Авраа́мову страннолю́бному о́бразу ты уподо́бився, преподо́бне,/ всем оби́тели своея́ врата́ отве́рзл еси́,/ и всем всяк был еси́, утеша́я су́щия в печа́лех,/ и оби́тель твоя́, о́тче Евфроси́не, я́коже не́кое и́мя,/ че́стно ноша́шеся и во ины́х оби́телех, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христо́ви прилепля́яся от ю́ности, о́тче Евфроси́не,/ чи́стым умо́м и целому́дрием теле́сным ду́шу просвети́л еси́,/ я́ко безпло́тен, на земли́ пожи́в,/ ны́не в Вы́шних Бо́гови предстоя́, нас помина́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́ся вы́шши А́нгел, Бо́га вопло́щши ро́ждшагося, и погребе́на,/ и ме́ртвым нетле́ние, Де́во Чи́стая, пода́вшаго,/ Его́же моли́ спасти́ся ве́рно сла́вящим Тя.

Пе́снь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным светоли́тием, Богому́дре, просвеща́емь/ о́тче преблаже́нне Евфроси́не,/ све́тлое и светоно́сное честно́е успе́ние твое́ любо́вию чту́щих,/ преподо́бне, твои́ми моли́твами просвети́.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Ума́ твоего́ о́ко, преподо́бне о́тче, от страсте́й мглы очи́стив,/ Пресвято́му Ду́ху прия́тно селе́ние яви́ся,/ чи́стым блиста́нием соде́лал еси́, Богоблаже́нне Евфроси́не.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Тве́рдостию ра́зума укрепля́емь, всеблаже́нне Евфроси́не,/ разли́чная мечта́ния враго́в обличи́л еси́, му́дре,/ и горды́ню тех возвы́шенную низложи́л еси́, преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рачи́тель сый ми́лостиваго Христа́ своего́, о́тче Евфроси́не,/ не́коему и́ноку, в раска́яние впа́дшу о да́ннем сребре́ на сооруже́ние оби́тели твоея́,/ ты же повеле́л еси́ отда́ти,/ и, взем, отъи́де в и́ну оби́тель, и ослепе́, и приводи́м с ве́рою./ Ты же, о́тче, ми́лостивно наказу́я, Бо́жиею благода́тию да́руеши ему́ прозре́ние, я́коже при купе́ли.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же пре́жде век рожде́йся от Отца́/ напосле́док неизрече́нно из утро́бы Твоея́ про́йде/ и обожи́ на́ше естество́, Ма́ти Де́во,/ И́же преподо́бных ли́ки я́ве изводя́й.

Седа́лен, гла́с 8.

От ю́ности, блаже́нне, вся оста́вль кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно после́довал еси́ Христу́, зва́вшему тя, со све́рстником свои́м./ Посто́м, отцы́ преподо́бнии, те́ло свое изнури́ли есте́,/ в моли́твах безпреста́ни бдя́ще./ Те́мже тя, о́тче, Всеве́дый Госпо́дь до́бре устроя́ет па́стыря Свои́м овца́м слове́сным./ Евфроси́не и Серапио́не, отцы́ Богоно́снии,/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени –пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Зако́н Бо́жий сохраня́я невре́дно, преподо́бне,/ чистоту́ и смире́ние ты от младе́нства име́л еси́,/ и житие́ нескве́рно, и нрав ми́лостивей, о́тче досточу́дне Евфроси́не.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Возвы́сил еси́ к Бо́гу серде́чное жела́ние, и смири́л еси́ па́губныя стра́сти,/ и лука́вствия бесо́в низложи́л еси́, преподо́бне Евфроси́не,/ и́ночествующим недви́жимое основа́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Звезда́ све́тлая яви́ся в конце́х, пусты́ню же град сотвори́л еси́/ и мно́жество учени́к собра́л еси́,/ Христу́ сраспя́лся еси́, крест свой на ра́мо взем,/ воздержа́нием сам себе́ изнури́л еси́, свя́те Евфроси́не,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В нищете́ пожи́в, преподо́бне, доброде́тельми обогати́лся еси́/ и, жития́ све́тлостию быв испо́лнен, преста́вися к Вы́шнему гра́ду, о́тче Евфроси́не,/ и мо́лишися изба́витися от бед ста́ду твоему́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Святы́х Свята́го па́че смы́сла и естества́ породила́ еси́, Богоро́дице,/ освяще́ние, и избавле́ние, и оставле́ние грехо́в ве́рным хода́тайством Твои́м подаю́ща/ и́же Его́ сла́вящим воскресе́ние.

Пе́снь 5

Ирмос: Твой мир даждь нам,/ Сы́не Бо́жий:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем,/ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Оте́ц си́рым был еси́ и пита́тель вдови́цам,/ скорбя́щим утеше́ние, оби́димым помо́щник,/ па́стырь и наста́вник ста́ду своему́, преподо́бне Евфроси́не,/ и ны́не приле́жно моли́ся Влады́це о нас.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

И́нок и́стинен был еси́, простра́ннаго пути́ удаля́яся, те́сный предпочита́я;/ дости́гл еси́ широты́ ра́йския и дре́ву жи́зненному причаща́ешися,/ но и нас, ве́рою чту́щих тя, помина́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Се́рдце твое́ скрижа́ль чи́сту наше́д,/ Святы́й Дух, о́тче Евфроси́не, обре́те,/ дарова́ тебе́ сверше́ное безстра́стие, ве́ру тве́рду и любо́вь нелицеме́рну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне Евфроси́не, освяти́ся/ и по мно́гим страна́м прославля́емо есть,/ я́ко в себе́ мо́щи твоя́ иму́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́ния сень я́вльшися, Мари́е,/ оскверне́нную сластьми́ окая́нную мою́ ду́шу освяти́/ и Боже́ственныя сла́вы прича́стника мя сотвори́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Стра́хом Христо́вым утверди́ся, преподо́бне,/ те́ло, и ум, и ду́шу очи́стив от вся́кия скве́рны,/ и́миже зарю́ прия́т, Богому́дре, трисо́лнечную, Евфроси́не, о́тче всеблаже́нне.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Весь распя́лся еси́ ми́рови, о́тче Евфроси́не,/ крест Христо́в на рамо взем, блаже́нне,/ и, Того́ страсте́м подо́бяся, прича́стник бысть воскресе́нию и сла́ве лу́чшей,/ в не́йже нас помина́й.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Стягну́в те́ло твое́ воздержа́нием и чистото́ю,/ в Вы́шняя селе́ния к широте́, о́тче, дости́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храм тя, вси ве́рнии, Свято́му Ду́ху све́мы,/ храм бо благоле́пен воздви́гл еси́ Бо́гови,/ в том вселе́нских учи́телей именова́л еси́ и и́нок мно́жества совокупи́л еси́./ И ны́не моли́твами твои́ми всяк неду́г отгоня́ется.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́девши, Его́же родила́ еси́, Бо́га, от ме́ртвых воста́вша,/ ра́дости испо́лнена яви́ся, Де́во Ма́ти Мари́е./ Того́ у́бо моли́ вся́ку печа́ль, Чи́стая, на́шего се́рдца до конца́ потреби́ти.

Конда́к, гла́с 8.

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́ твоя́ ви́дев, да́ром чуде́с обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, и́ноком удобре́ние.

Икос:

Ева́нгельский глас услы́шав, о́тче,/ вся оста́вил еси́ плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство же и сла́ву, я́ко прах, нивочто́же вмени́в,/ и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́ся,/ и безпло́тных ликостоя́ний чистоте́ уподо́бися,/ ра́зума дарова́ние от Го́спода прия́л еси́./ Те́мже и аз, недосто́йный и гре́шный, наде́юся прия́ти моли́твами твои́ми, преподо́бне, ми́лость в День су́дный/ и соде́янных мно́ю зол проще́ние получи́ти,/ но ты пода́ждь ми сло́во свято́е воспе́ти житие́ твое́, преблаже́нне:/ ра́дуйся, Евфроси́не, преподо́бне и Богоно́се,/ Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле./ Ра́дуйся, я́ко кроме́ ми́ра су́етнаго пусты́ню сотвори́л еси́,/ и оби́тель в ней соста́вив, и храм прече́стен трем святи́телем воздви́гл еси́,/ и в нем тобо́ю Бог сла́вится./ Ра́дуйся, я́ко измла́да Бо́гу послужи́л еси́/ и, мно́жество и́нок собра́в, от ни́хже слы́шиши сицева́я тебе́ глаго́лющих:/ ра́дуйся, спасе́нию на́шему хода́таю,/ и́же до́бре пасы́й ста́до свое́ от наве́т вра́жиих;/ ра́дуйся, посрами́вый бесо́в полки́./ Ра́дуйся, и́ночествующим пресве́тлый свети́льниче и сто́лпе терпе́ния;/ ра́дуйся, оте́честву своему́, гра́ду Пско́ву, похвало́ и утвержде́ние./ Ра́дуйся, всем скорбя́щим ми́лость и благоутро́бие отве́рзл еси́/ и ни́щим засту́пниче и корми́телю и уныва́ющим утеше́ние;/ ра́дуйся, приходя́щим с ве́рою к ра́це твое́й от наве́т вра́жиих изба́вителю,/ и помысло́в злых от них отгони́телю, и скорбя́щим сла́дкое утеше́ние./ Ра́дуйся, ра́дости Боже́ственныя пода́телю и чуде́с исто́чниче к тебе́ притека́ющим./ Ра́дуйся, предста́телю наш, о́тче Евфроси́не, и́ночествующим удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́, огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Смотря́я бу́дущую жизнь, блаже́нне Евфроси́не,/ ми́рови умертви́ся вои́стинну, я́ко со́лнце, возсия́в,/ страх Бо́жий восприи́м в се́рдцы свое́м,/ вселе́нную всю возвесели́л еси́ уче́ньми, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Зря́ще муче́ния та́мошняя мы́сленными очи́ма и се́рдцем боле́знуя вы́ну,/ чи́сто житие́ пожи́в, Богоблаже́нне, к нестаре́ющейся пи́щи преста́вися;/ в не́йже чту́щия тя помина́й, о́тче Евфроси́не, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Украси́в доброде́тельми свое́ житие́ и свя́то сконча́в свою́ жизнь,/ усну́л еси́, преподо́бне, сном ми́рным./ Те́мже спаса́й ста́до свое́ всегда́, твою́ па́мять пра́зднующих, вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По Боже́ственнем твое́м преставле́нии, о́тче Евфроси́не,/ чудеса́ сотвори́л еси́ о Христе́ и лю́дем по́мощь по́дал еси́, вопию́щим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прему́дрость Соста́вную и Сло́во Присносу́щное,/ Вра́ча душа́м и те́лом поро́ждшая,/ я́звы и гное́ния души́ моея́ уврачу́й лю́тыя/ и ле́тныя се́рдца моего́ исцели́ боле́зни, Де́во.

Пе́снь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Подвиза́вся зако́нно на земли́,/ ны́не ра́дуешися, преподо́бне Евфроси́не, со святы́ми, Небе́сный обре́те поко́й,/ соприча́стник бысть весе́лию тех и ра́дости, взыва́я:/ благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Слеза́ми свои́ми, о́тче Евфроси́не, лице́ свое́ умыва́я,/ житие́ проше́л еси́ и те́ми мно́жество бесо́в потопи́л еси́;/ ве́рных же мы́сли возвесели́, пою́щих:/ благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Богохрани́мый град Псков, и́же тебе́ стяжа́вый,/ ра́достию ра́дуется, преподо́бне Евфроси́не,/ тебе́ бо, я́ко сте́ну име́я тве́рду и столп необори́м,/ Христа́ воспева́ет, И́же тебе́ сему́ дарова́вшаго, поя́:/ благослови́те, лю́дие, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посто́м ум очища́я, кро́ток и незло́бив я́влься,/ на земли́ кро́тких живе́ши, Богому́дре Евфроси́не,/ со все́ми преподо́бными и избра́нными поя́:/ Го́спода благослови́те, лю́дие, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ нас, пою́щих Твое́, Го́споди, и́же от Де́вы неизрече́нное рождество́,/ изба́ви от стра́стных бед и скорбе́й рабы́ Своя́ мольба́ми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере,/ я́ко Милосе́рд и Человеколю́бец.

Песнь 9

Ирмос: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий,/ светоно́сный свети́льник благода́ти,/ храм одушевле́нный, сень пречи́стую,/ Небесе́ и земли́ простра́ннейшую,/ Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко у́тро, я́ко со́лнце, возсия́ па́мять твоя́,/ тьму отгоня́я душетле́нных страсте́й,/ ю́же соверша́юще, благоче́стно восхваля́ем тя ра́достными пе́сньми.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко в раи́, о́тче, воздержа́ния процве́л еси́,/ я́ко ма́слина, псало́мски яви́ся,/ ли́ца и сердца́ на́ша помазу́я ма́слом трудо́в твои́х, о́тче Евфроси́не,/ благоче́стно чту́щих свяще́нную па́мять твою́.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Днесь нам возсия́ честна́я па́мять твоя́, преблаже́нне,/ просвеща́я ду́ши и телеса́ и страсте́й мглу отгоня́я, преподо́бне./ Пода́ждь по́мощь моли́твами твои́ми, Евфроси́не о́тче,/ и наста́ви на стезю́ жи́зни,/ те́мже, досто́йно чту́ще тя, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Евфроси́не, моли́ Бо́га о нас.

Руко́ю мое́ю недосто́йною приноси́мое тебе́ с трудо́м хвале́ние,/ о́тче Евфроси́не, не пре́зри, но приими́/ и моли́ Творца́ своего́, Влады́ку и Го́спода, та́мошняго изба́вити ве́чнаго муче́ния/ тебе́ ве́рою почита́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Певце́в, и́же тебе́, блаже́нне, и́скренно воспева́ющих/ и твою́ па́мять честну́ю, преподо́бне Евфроси́не, ве́рою прославля́ющих,/ освяти́, и просла́ви, и от бед избавля́й и напа́стей/ и и́же та́мо ве́чнаго, о́тче, муче́ния,/ да тебе́ всегда́ воспева́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приими́, Пречи́стая Отрокови́це, Боже́ственную песнь,/ воздаю́щи благода́ть на Тя наде́ющимся,/ и мир испроси́ Це́рквам при́сно пода́ти/ и ве́рным посла́ти на враги́ одоле́ния и побе́ды,/ да, всяк язы́к христиа́нский, Тя велича́ем.

Свети́лен:

Пусты́ню град сотвори́л еси́ прему́дрыми о́бразы,/ отце́м украше́ние, Евфроси́не Богому́дре,/ и сию́ соверши́л еси́, я́ко мы́сленный рай, принося́щ цве́ты Боже́ственныя,/ единообра́зных мно́жества, досто́йно твою́ творя́щих па́мять успе́ния.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Я́ко иму́щи милосе́рдие и ми́лость ве́лию,/ при́зри, Препе́тая Богоро́дице Де́во, на мое́ смире́ние,/ и страсте́й мглу и собла́зн жития́ разори́, Отрокови́це,/ и огня́ гее́нскаго изба́ви моли́твами Свои́ми.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Евфроси́не, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Евфросину Псковскому